Egbert Jacobsen Kockert

Alles wat met genealogie te maken heeft.
harm56
Berichten: 350
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Egbert Jacobsen Kockert

Bericht door harm56 » 07 apr 2021, 23:49

Het zit in nieuw nummer 4091 jan. 1612 - dec. 1619
Blz. 205, 5 juni 1613
Waarin Willem Rotgersen, Gerrijt Albertsen ende Gerrijt Guerssen met dachseggen an den gerichte gebracht sijde ter instantie van de Erenf. Jh. Wilhem van Laer op de volgende interegatorien, eerstelick te verklaren over olderdom, Willem segt olt te wesen omtrent 60 jaer, Gerrit 70 jaer en Gerrijt Guersen 50 jaar .......
Gerrits Geurts [Goerts] is 38 jaar oud wanneer hij met Hermtien Willems trouwt, [leeftijd volgens getuigenis] In het trouwboek staat niet of hij wedn. is of j. m.
In het dijkboek van Genne staat steeds duidelijk vermeld Geurt Cornelis, nu Egbert Hendriks. Ik heb begrepen dat die laatste vermelding 60 a 70 jaar later is.

Anno 1608 den 14 april hebben de erfgenamen van Genne ende Holten ten huise van Kockert present Laar, Zeino Hagen, Lubbert Ulger, Geurt Cornelis, Hermen van Emmen ende andere geaccodeert en geresolveerd ........... enz.

Willem Gerrits is vernoemd na de vader van Hermtien Willems, Cornelis Gerrits is vernoemt naar de opa van Gerrit Geurts.

Willem Gerrits en Marrichien Jacobs hebben zes onmondige kinderen, geen Hermtien, misschien wel geboren, maar jong overleden. Het vijfde kind een zoon is Hermen genoemd. We hebben niet alle dopen mooi op een rijtje, we mogen denk ik wel aannemen dat er meerdere kinderen zijn geboren, maar dat al een aantal zijn overleden voordat er een erfuiting werd opgesteld.

Harm

Egbert_
Berichten: 1881
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Egbert Jacobsen Kockert

Bericht door Egbert_ » 08 apr 2021, 20:50

harm56 schreef:
07 apr 2021, 23:00
Kwartierstaat nr 64, Willem Rotgers alias Bensinck, verm. pachtboer op Bensinck onder Rechteren (voor 1582), pachtboer op de Hof te Nemele (vanaf 1581), woont Bercman op de Brink (1601) ........... een verhaal....

Kinderen;

a Jan Willems Bensinck (= kwartier 32)
b Hermtie Willems, tr. Zwolle 9-9-1601 Gerrit Goertsen, wrs. zn. van Guert Cornelissen te Genne.
.
Klinkt zeker aannemelijk. En het zou het nog wat geloofwaardiger maken als we de voogd Peter Gosens in dit verhaal terug kunnen vinden. Wat is er over hem nog te vinden dan:
19-04-1657 Peter Gosens wed. ende
Merrechien Henricks, Berent Jans N.W. beijde in Diese
de bruidegom moet erfuijtinge doen.
factum.
(trb Zwolle)

Zowel van Peter als Merrechien is mij niets bekend, dan de trouwinschrijving en twee doopinschrijvingen (Generale Index):
- 02-05-1661: Peter Gosensz en zijn vrouw Merrichjen (Henricks) laten hun zoon Hendrick dopen
- 19-03-1665: Peter Gosens en zijn vrouw Marreghjen Henriks laten hun dochter Aaltjen dopen


En volgens de voogdijakte f546 - 13 apr 1658 is ene henrick Gerrijts te Genne voogd over zijn dochter Albertien Peters uit zijn eerste huwelijk.
Geen idee of deze erbij hoort:
Junis 1643
08-08-1643 Henrijck Gerrijtsen wedenaer tot Genne, ende
Geertijn Goesens Gosen Gerrijts dochter tot Haerst

14-07-1623: Gosen Gerridts laat zijn dochter Gertken dopen
Ouders:
27-01-1622 Gosen Gerrits Gerriet Alberts s. van Haerst ende
Toenisken Peters Peter Clasen n.d.

En volgens de erfuiting, f165 - 8 jan 1642, hebben ze ook een zoon Peter gekregen. (Geen doopinschrijving gevonden.)

Henrick Gerrits was daarvoor getrouwd:
05-05-1633 Henrick Gerrits Gerrit Gerritsen sone toe Genne en
Berentien Arents, Arent Jansen n.d. tot Haerst


Als Gerrit Gerritsen dezelfde is als Gerrijt Geursen, dan is Henrick Gerrits een broer van Cornelijs Gerrijtsen x Marrighjen Freriks
(Henrick Gerrits zal dan voor 18 apr 1668 overleden zijn, als een broer van zijn vrouw voogd wordt over de nagelaten kinderen van zijn broer Cornelijs Gerritsen.)

Maar dat betekend ook, dat Gerrijt Geursen dan vijf kinderen heeft, die volwassen worden, en erfgenaam zijn. Maar er waren vier delen. Hoort Willem Gerrits er toch niet bij?

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8804
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Egbert Jacobsen Kockert

Bericht door ria van bessen » 08 apr 2021, 22:48

Ik had aktes geplaatst betreffende Peter Goossens, maar inmiddels weggehaald omdat er niet op gereageerd werd. Ik kreeg de indruk dat het er niet toe deed. Maar klaarblijkelijk dus wel.

Annegien Berents was ook gehuwd met Ulrich Jansen, uit dat huwelijk een dochter Jenneke, huwde daarna met Peter Goosens - en uit dat huwelijk dochter Albertje die met Gerrit Sijsen trouwt. Hendrik Gerrits is voogd van Vaderszijde en Hendrik Berents van MZ - gezien het patroniem is Anneke de zus van Hendrik Berents van Grael.

harm56
Berichten: 350
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Egbert Jacobsen Kockert

Bericht door harm56 » 08 apr 2021, 22:55

Goosen Gerrits is overleden voor oktober 1654

27-01-1622
Gosen Gerrits Gerriet Alberts s. van Haerst ende
Toenisken Peters Peter Clasen n.d.

Uit dit huwelijk;
Geertje Goosens
Peter
Cornelisje

ondertrouw okt. 1641

Gosen Gerrijts wedenaer tot Haerst ende
Hermentijn Gerrijts Gerrijt Hermensen N.D. in Mastebroeck

uit dit huwelijk
Tonnis
Gerrit Gosens x Annigjen Claesen, weduwe Derck Dercks
Jan

Blz. 240 27 mei 1643
Erfuiting van Hendrik Gerrits wonende tot Genne, ten overstaan van Geerlich Gerritse en Geert Arentsen als verkoren en gerichtelijk gestelde momberen over zijn twee onmondige kinderen, met namen Arentien ende Geertien Henricx geprocreert bij sijn sal: huijsvr. Berentien Arents ............ enz.

Geerlig Gerrits is weduwnaar van Grietje Jans

13-02-1638
Geerlijck Gerrijtsen wedenaer ende
Lisabeth Arens Jan Jansen N.W. beijde wonende tot Genne

Harm

Egbert_
Berichten: 1881
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Egbert Jacobsen Kockert

Bericht door Egbert_ » 08 apr 2021, 23:03

Hendrik Berents van MZ - gezien het patroniem is Anneke de zus van Hendrik Berents van Grael.

Dat kwam ook in mij op, omdat de voogd Henrick Berents in t' Gagel genoemd wordt.
Maar:
17-01-1637 Henrick Berents Berent Egbers s. tot Ittersum en
Beertien Willems Arent Lambers n.w. int Gagel
En:
30-10-1642 Albert Hermensen Hermen Engberts N.S., ende
Anneken Berens Berent Tonnijsen N.D. beijde tot Diese

En van
09-08-1608 Berent Egbers Egbert Berents s. woenende met Asien Egbers tot Harkeloe ende
Anna Henricks s. Henrick Wichers n.d. tot Deese

heb ik negen kinderen gevonden, maar geen Anneke


Doopinschrijving van Peter Gosens toch nog gevonden:
14700 Garrits
Datering: 1626-04-10
Bron: Retroacta
Voornaam: Goosen
Achternaam: Garrits
Aangenomen: Nee
Datum: 1626-04-10
Tekst: en zijn vrouw Tonisken Pieters laten hun zoon Pieter dopen
Toegangsnummer: 0709 Doop-, trouw- en begraafboeken (dtb, retroacta van de burgerlijke stand) in Zwolle en Zwollerkerspel
Inventarisnummer: 697

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8804
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Egbert Jacobsen Kockert

Bericht door ria van bessen » 09 apr 2021, 10:58

ria van bessen schreef:
08 apr 2021, 22:48
Ik had aktes geplaatst betreffende Peter Goossens, maar inmiddels weggehaald omdat er niet op gereageerd werd. Ik kreeg de indruk dat het er niet toe deed. Maar klaarblijkelijk dus wel.

Annegien Berents was ook gehuwd met Ulrich Jansen, uit dat huwelijk een dochter Jenneke, huwde daarna met Peter Goosens - en uit dat huwelijk dochter Albertje die met Gerrit Sijsen trouwt. Hendrik Gerrits is voogd van Vaderszijde en Hendrik Berents van MZ - gezien het patroniem is Anneke de zus van Hendrik Berents van Grael.
Je hebt gelijk.
Hendrik Berents en Anneke Berents zijn de neef en nicht van Gerrit Jansen Stuijvenbelt.

Anneke Berents 1e x Albert Hermsen, 2e Jan Ulrich, 3e Peter Goossens

Is hij deze ?

f335 - 14 dec 1644 - Richter "Substituijt" Jacob van Muijden.
Keurnoten Jonker Boldewijn d' Sweersen en Bruijn Geerlichs.
Op verzoek van Henrick Berents te Wijtmen zijn over zijn drie onmondige kinderen, bij zijn zaliger huisvrouw Egbertien Assiens geprocreerd, met name(n) Marregien, Jan en Assien Hendricksen, tot mombers door het Gericht "geeligeert" en gesteld Lubbert Egbertsen op den Rouwenhorst, zijn de oom van de kinderen van moeders zijde, en Rotger Henricksen Boumr. in t' Hill. Cruijs, als aangehuwde oom van vaders zijde. Die deze momberschap hebben geaccordeerd en aangenomen, en beloofd der voornoemde kinderen beste en profijt in alles te bevorderen en waar te nemen, zoals goede en getrouwe mombers "eijget ende toestaet te doen".

Zwollerkerspel f99 - 21 mrt 1650 - Richter "Substituijt" Jacob van Muijden.
Keurnoten Derck van Heerde, vaandrig, en Steven Steffensen.
In het Gericht is verschenen Gerrijt Jansen Stuijvenbelt, ziek van lichaam, maar zijn verstand genoegzaam machtig. Hij verklaarde zijn testament te hebben gemaakt.
Voor zijn uiterste wil en verklaart hij, dat ten eerste in waarde zal blijven zodanige gift van 50 goudguldens, als hij aan zijn neef Henrick Berentsen [zijn] zoon voor dezen heeft gedaan.
Verder heeft hij gelegateerd en gegeven, gelijk hij doet mitsdezen, aan zijn nicht Hillegien Teunissen tot Deventer 50 Caroli gulden en aan zijn neef Gerrijt Kluppels tot Almeloe gelijke 50 Caroli gulden en aan diens twee zusters [niet genoemd] 50 Caroli gulden, te weten aan ieder 25 Caroli gulden, en nog aan zijn voorschreven neef Henrick Berentsen 50 Caroli gulden, item aan zijn nicht Annegien Berents, huisvrouw van Albert Hermsen tot Diese, 50 Caroli gulden, nog aan Annegien Henricx, huisvrouw van Rotger Henricksen Bouwmeijster, 50 Caroli gulden en aan haar dochters kind Beerte Aloffs gelijke 50 Caroli gulden, en aan de vier vrouwluiden in de keuken 4 Caroli gulden, en aan "maget" [= meid] Lijsbet [-] bovendien nog één gulden.
In het overige stelt hij tot zijn enigste en universele erfgenamen Rotger Henricksen Bouwmeijster voorschreven, om hem testateur na zijn dood een eerlijke begrafenis aan te doen en het overschot uit te delen aan de nooddruftige Armen, die hij verstaan zal zulks van noden te hebben. Hetwelk deze aangenomen en beloofd heeft te doen aan handen van de testateur zonder zich daarmee te willen verrijken [berijcken].
Waarmee de testateur zijn dispositie sluitende, begeert heeft dat deze kracht en effect mag gewinnen, "alschoon" alle solemniteiten volgens het recht vereisd, niet begrepen of geobserveerd zijn. Zonder argelist.
- Jacob van Muijden zal voor de testateur zegelen en tekenen.

Ik zie nog nergens een aansluiting op Cornelis Gerrits.

Janny Lalkens
Berichten: 1922
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: Egbert Jacobsen Kockert

Bericht door Janny Lalkens » 09 apr 2021, 11:22

Albertje Peters en Hendrik Berents in 't Gagel komen voor in het testament van 5 juni 1658 Zwolle f. 494/495 boek Testamenten nr. 112 van Gerrit Hendrix te Diese.

Op zoek naar mijn voormoeder Marretje Otten en haar vader Otte Hendriks kwam ik ooit dit testament tegen en heb er een kopie van gemaakt, maar o.a. Albertje Peters en Hendrik Bernets kon ik jarenlang in combinatie met Gerrit Hendriks niet plaatsen.

Gerrit Hendriks laat zijn broer Otte erven, samen met Hendrikje Tonnis, vrouw van Heine Gerris en Hendrick Berens in 't Gagel: 3 parten in totaal.

Zus Anneken Hendrix van Gerrit krijgt slechts 1 pond groot als legaat. Rothger Hendrix ook.

( Ik vereenvoudig de namen even)Dan wordt er gesproken over kinderen van Willem Hendriks, van Aaltje Hendriks, van Hendrik Hendriks en van Wijchmentje Hendriks. Dat zijn 4 stammen en die krijgen samen 2 delen, dus voor elke stam een half deel.

Herman Albers, Berent Albers en Albertje Peters krijgen per persoon f 100,-. Geen nakomelingen, dan erft het op de andere 2 en alle 3 overleden zonder nakomelingen? Dan vloeit die 300 gulden terug in de grote pot. De armen krijgen 50 goltguldens.

***

Albertje is uit het 1e huwelijk van Peter Goosens.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8804
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Egbert Jacobsen Kockert

Bericht door ria van bessen » 09 apr 2021, 11:25

bericht 2


08-02-1607 Marten Dercks s. Derck Alers n.s. ende
Gijsele Jacubs s. Jacub Geerdts n.d. beide woenende tot Spoelde

21-04-1611 Marten Dircksen Za. Dirck Allerts n.s. wonen tot Spoolde en
Eefse Beerents sa. Beerent Bemrkchems n.d. van Dalfsen


26-02-1615 Marten Dercksen, sa. Derck Alertsen n.s. ende
Aeltjen Alberts, sa. Albert Albertsen n.d. beijde wonende tot Spoolde

09-10-1625 Jan Roloffsen Roloff Jansens s tot Westerholte en
Aeltgen Alberts w. van sal. Merten Diricksen tot Spoelde

HIER HOORT BIJ
f533 - Copia.
Op 16 september 1625 is een vriendelijk verdrag "geschiet" tussen Aeltien Albertz en de "vrenden" of mombers van hun zoon Marten Martenss, die zij na haar mans dood gewonnen heeft, "alsoe" zijn Aeltgen voorschreven weer mocht komen te trouwen of in het "ehe bedde te treden". Zo bewijst zij [aan] haar zoon Marten Martenss voorschreven voor zijn vaders goed eens de somma van 210 goudguldens, de gulden tot 28 stuivers gerekend, en een veulen [vullen]. En daar [soe] deze voorschreven Marten nog heeft een zuster en een broer van zijn zaliger vader, de zoon genaamd Derck Martens en dochter of zuster genaamd Tonijssin Martens, en als één van deze voorschreven voorkinderen komt te sterven zonder wettelijke geboorten, dan [soe] zal hun nalatenschap erven en versterven op zuster of broer, en op deze voorschreven zoon Marten Martenss, en als [soe] dit voorschreven kind Marten komt te sterven, dan [soe] zal de helft van zijn goed erven op zijn op zijn moeder en de andere gerechte helft op deze voornoemde kinderen, en als [soe] dit voornoemde kind Marten als laatste mocht komen te sterven, dan [soe] zal zijn nalatenschap erven en versterven aan zijn vaders en moeders zijde, te weten aan beide zijden gelijkelijk te delen. En os "bevorwaert", dat de voorschreven moeder deze penningen met het veulen onder haar houden mag [Marten zijn] 12 jaren, [en] na deze voorschreven datum "eer het hem te voeren gaen sal" of de rente daar van te geven. En zo deze voorschreven Marten voor of binnen [zijn] 12 jaren komt te sterven, dan [soe] zal de moeder voor [van] het beloofde veulen niets hoeven te betalen.
- Oorkonde der waarheid, zo zijn hier aan en over geweest Peter Voncke en de oom Derck Derckx en "oer" Warner Derckss, en Goosen Wijnoltz als momber en Gerrit Derckx, die dit mede als momber hebben ondertekend.
Actum ut supra.
- Onder stond:
- Dit is Goosen X Wijnoltz [zijn] merk als momber,
- Gerrit Derckxen.

06-06-1636 Derick Martensen Marten Dericx n.s. en
Elijsabet Jans Jan Hermensen d. beijde tot Spoolde

27-02-1631 Hendrick Dercksen Derck Gerrijtsen soone buijten de Dieser-poorte, ende
Tonnijs Marten Marten Dercks n.d. inde Wulleweverstrate int H. Geest

Egbert_
Berichten: 1881
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Egbert Jacobsen Kockert

Bericht door Egbert_ » 09 apr 2021, 12:19

ria van bessen schreef:
09 apr 2021, 10:58
Ik zie nog nergens een aansluiting op Cornelis Gerrits.
.
05-05-1633 Henrick Gerrits Gerrit Gerritsen sone toe Genne en
Berentien Arents, Arent Jansen n.d. tot Haerst

en
08-08-1643 Henrijck Gerrijtsen wedenaer tot Genne, ende
Geertijn Goesens Gosen Gerrijts dochter tot Haerst


De tweede vrouw van Henrick Gerrits is een zus van Peter Gosens.

ALS Henrick Gerrits een broer is van Cornelis Gerrits, dan is Peter Gosens aangetrouwde familie van Cornelis Gerrits. Maar dan wel de man van de zus van zijn vrouw.

Van de familie van de tweede vrouw van Peter Gosens, Merrechien Henricks, is mij niets bekend.

Ook weet ik nog niet wie Egbert Hendriks is, die de verantwoordelijkheid voor de dijkvakken van Geurt Cornelis heeft overgenomen. (rond 1670 ??)

Janny Lalkens
Berichten: 1922
Lid geworden op: 10 jan 2006, 00:00

Re: Egbert Jacobsen Kockert

Bericht door Janny Lalkens » 09 apr 2021, 12:35

Ria schreef:
Zwollerkerspel f99 - 21 mrt 1650 - Richter "Substituijt" Jacob van Muijden.
Keurnoten Derck van Heerde, vaandrig, en Steven Steffensen.
In het Gericht is verschenen Gerrijt Jansen Stuijvenbelt, ziek van lichaam, maar zijn verstand genoegzaam machtig. Hij verklaarde zijn testament te hebben gemaakt.
Voor zijn uiterste wil en verklaart hij, dat ten eerste in waarde zal blijven zodanige gift van 50 goudguldens, als hij aan zijn neef Henrick Berentsen [zijn] zoon voor dezen heeft gedaan.
Verder heeft hij gelegateerd en gegeven, gelijk hij doet mitsdezen, aan zijn nicht Hillegien Teunissen tot Deventer 50 Caroli gulden en aan zijn neef Gerrijt Kluppels tot Almeloe gelijke 50 Caroli gulden en aan diens twee zusters [niet genoemd] 50 Caroli gulden, te weten aan ieder 25 Caroli gulden, en nog aan zijn voorschreven neef Henrick Berentsen 50 Caroli gulden, item aan zijn nicht Annegien Berents, huisvrouw van Albert Hermsen tot Diese ( En later in 3e huwelijk echtgenote van Peter Goossens) , 50 Caroli gulden, nog aan Annegien Henricx, huisvrouw van Rotger Henricksen Bouwmeijster, 50 Caroli gulden


en dan mijn bericht “Gerrit Hendriks laat volgens testament van 1658 zijn broer Otte erven, samen met Hendrikje Tonnis, vrouw van Heine Gerris en Hendrick Berens in 't Gagel: 3 parten in totaal.

Zus Anneken Hendrix van Gerrit krijgt slechts 1 pond groot als legaat. Rothger Hendrix ook.
Albertje Peters f 100,- (Zijnde kind uit 1e huwelijk van Peter Goossens, nl. met Anneke/Annegien Berents)

Gerrit Hendriks en Gerrit Jansen Stuivenbelt hebben gezamenlijk familie: Henrick Berents en Annegien Hendriks X Rothger Hendriks Bouwmeester. En ook nog de dochter van Gerrit Jansen Stuivenbelt zijn nicht Annegien Berents, nl. Albertje Peters, dochter uit Annegien haar 3e huwelijk, met Peter Goossens.

In een opsomming van erven van Holten en Genne in het Dijckboek staan onder Holten slechts 5 erven, waaronder erve Stuivenbelt. Mogelijk een opsomming te dateren 1611? Lezend in het tetsamament van Gerrit Jansen Stuivenbelt krijg ik het gevoel dat hij wel eens de laatste Stuivenbelt zou kunnen zijn geweest. Alles nalatend aan neven en nichten bijvoorbeeld. Maar mogelijk werd de naam Stuivenbelt toch nog verder gedragen door anderen.

Plaats reactie