albert hendriks jonker

Alles wat met genealogie te maken heeft.
harm56
Berichten: 317
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: albert hendriks jonker

Bericht door harm56 » 22 nov 2020, 00:54

Aaltje Lubberts nicht van Andries Cornelis en Marrichien Cornelis?

IJsselmuiden deel 9 Fol. 87
Marrichjen Herms bewijst haar drie kinderen, verworven bij wijlen Albert Cornelissen, 200 karelsguldens elk, zij geeft haar zoon Cornelis een veulen en haar dochters elk een bed met toebehoren. Voogden Lubbert Cornelis en Andries Hermsen, als ooms der kinderen.
Actum 10 oktober 1644, schout Jacob Juncker en keurnoten Gerrit Meusen en Dirk Duicksen, majoor [transcriptie Kees Schilder]

Ik heb een Marrechien Herms die voor mei 1654 getrouwd was met Evert Jacobs en die broers heeft Peter Herms en Andries Herms (x Aeltjen Everts). Zij zouden kinderen zijn van Hermen Brants en Willemtje Andriessen.

Harm

Egbert_
Berichten: 1584
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: albert hendriks jonker

Bericht door Egbert_ » 22 nov 2020, 11:35

trouwboek Zwolle:
14-05-1644 Evert Jacobsen Jacob Egbertsen N.S. tot Haerst, ende
Marijken Hermens Alert Cornelijsen N.W. in Mastebroeck


Er is een Lubbert Cornelis met een broer Albert Cornelis. Zoons van Cornelis Lubberts en Lijessin Janss.

Van Lubbert Cornelis wisten we al dat hij uit zijn tweede huwelijk met Fenneken Joosten een dochter Aaltje had. Van zoon Albert was mij alleen bekend dat hij in 1637 voogd was voor de onmondigen Lubbert Cornelis en zijn eerste vrouw Aeltken.

Als de dochter Aaltje van Lubbert Cornelis degene is die Egbert Hendriks Jonker trouwde, en dat de broer van Lubbert Cornelis, Albert Cornelis, een zoon Cornelis Alberts had, met onder andere een dochter Marrichjen Cornelis en een zoon Andries Cornelis, dan hebben we waarschijnlijk de ouders van Aaltje Lubbers x Egbert Hendriks Jonker gevonden.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8396
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: albert hendriks jonker

Bericht door ria van bessen » 22 nov 2020, 12:36

Is deze akte het sluitende bewijs?

Zwollerkerspel f24 - 30 okt 1706 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Henrick Klingenbergh en Berent Langhcamp.
In het Gericht is verschenen Jacob Cornelis in Mastebroeck op de Oude Weteringe, de rato caverende voor zijn absente huisvrouw Swaentien Arens. Hij verklaart voor de aangenomen en ingegane borgtocht en geleverde paarden en beesten als anders op¬recht en deugdelijk schuldig te zijn aan zijn vrouws oom Lubbert Vrericks en zijn erfgenamen een somma van 1400 Caroli gulden, waarvoor hij comparant vrijwillig verwin passeert op al zijn mobiele goederen, zo van paarden en beesten, linnen en wol, wagens, huisraad en huismans gereedschap, niets uitgezonderd, hoe deze ook genoemd mogen worden, en deze ook daarvoor aan hem Lubbert Vrericks ten profijte als na rechte in volledig eigendom cederende, transporterende en overdragende mits dezen. Hij stelt daarvoor boven dit alles tot meerdere securiteit tot een speciale hypotheek en onderpand zijn comparantens aanpart in "Stegemans plaetse", in dit kerspel van Zwolle in Holten gelegen, zo en in dier voegen als deze hem van zijn zaliger bestemoeder de weduwe van Evert Jacobs aangestorven en aangeërfd is, zijnde vrij eigenlijk goed, onbekommerd met enige ander opliggend
bezwaar, en dit alles met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad, die daartoe behoort. Onder de belofte dit ten allen tijden te zullen wachten en waren voor alle evictie en opsprake als volgens het recht. Zonder argelist.

Kinderen van Cornelis Alberts
1] Albert Cornelis
2] Andries Cornelis
3] Wijsge Cornelis
4] Jacob Cornelis
5] Jan Cornelis
6] Merghjen Cornelis

Egbert_
Berichten: 1584
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: albert hendriks jonker

Bericht door Egbert_ » 22 nov 2020, 12:54

Swaentien Arens:

- 9-6-1678: Arent Fredriks en zijn vrouw Hermtie Jacobs laten hun dochter Swaantjie dopen (doopboek Zwolle)

- 15-07-1666 Arent Frericx j.m. te Diese en Aaltjen Sijsen j.d. te Langenholte (trouwboek Zwolle)
- 10-08-1662 Lubbert Freriks jg en Marrighjen Hermens jd. beide te Diese (trouwboek Zwolle)

29-11-1701 Jacob Cornelissen j.m. tot Isselmuiden &
Swaentien Arent j.d. in Diese
S.G. Engbert van Dijk
HG de suster
de geboden gaen tot IJsselmuiden en tot Mastenbroek
alhier getrouwd naa vertooning van attestatie (trouwboek Zwolle)

Hoe Jacob Cornelissen aan een aanpart in "Stegemans plaetse", in dit kerspel van Zwolle in Holten is mij nog niet helemaal duidelijk, dat moet ik nog uitzoeken.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8396
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: albert hendriks jonker

Bericht door ria van bessen » 22 nov 2020, 15:43

Jacob Egberts had het erve Top, te Holten gelegen, in zijn bezit.

Zwolle 28-08-1608
Jacob Egbers, Egbert Jacobs s. tot Harst ende
Mechteltgen Everts woenende met s. Evert Herms up Millingen int Mastebroeck

Zwollerkerspel f363 - 24 nov [9ber.] 1632 - Richter Cornelis van Dongen.
Keurnoten Anthonis van Braekel en Hermen Lambers.
In het Gericht is verschenen Jacob Egbers voor den Dornum, mede caverende voor hem zelf, en voor zijn huisvrouw Mechteltien Evers en hun beider erfgenamen. Hij verklaarde voor hem, zijn huisvrouw en hun erfgenamen in een steden vaste erfkoop erfelijk en "ommermeer", om een somma van penningen "huer" ten genoegen voldaan en betaald, te hebben verkocht aan de E. Georgh van Ittersum, der beiden rechten Dr., en Mr. Arent Roeck als mombers van Anna Roecks, nagelaten dochter van zaliger Berent Roeck, ten profijte van dit kind een jaarlijkse rente van 100 daalder, het stuk tot30 stuiver, jaarlijks gaande, vrij geld, zonder enige korting van verponding als andere ongelden, zoals daar thans op gezet of in de toekomst [noch compstich] op gezet mogen worden, geen van allen uitgezonderd, uit en over hun eheluidens erve, Tops Erve genaamd, in Genne en Holten gelegen, gelijk zij deze van Jr. Berent van Ittersum toe Gerner in eigendom hebben bekomen.

Zwollerkerspel f9 - 14 dec 1639 - Richter Henrick Ter Cuijlen.
Keurnoten Hendrick Dercksen en Otto Henricksen.
Mombers over Berent Willemsen kinderen: Henrick Willemsen en Willem Gerritsen.
In het Gericht is verschenen Grietien Jacobsen, weduwe van zaliger Berent Willemsen, wonende te Haerst, geassisteerd met Peter Sinners als haar tot deze zaak gekoren en toegelaten momber. Zij heeft ten overstaan van Henrick Willemsen en Willem Gerritsen als door haar gerichtelijk gestelde mombers over haar comparantes drie onmondige kinderen, met name Egbert Berentsen [= zoon], Machtelt en Jacobien Berents "dochteren", [aan] deze haar kinderen erfuiting gedaan en voor hun vaders tesamen bewezen omtrent een elfde part in [een] zeker erve en goed gelegen in de buurtschap Holten, "soo van Jonckheer Berent van Ittersum toe Gerner verbuijtet, ende Willem Gerritsen voors. jegenwoordich daer op wonende is"[-],

Dan mag je toch aannemen dat ook Evert Jacobs een part in dit erve had.

Wordt het Top later dan misschien Stegeman genoemd?

Egbert_
Berichten: 1584
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: albert hendriks jonker

Bericht door Egbert_ » 22 nov 2020, 16:37

Willem Gerritsen voors. jegenwoordich daer op wonende is

Deze Willem Gerritsen x Marrighjen Jakobs is de vader van Herm Willems x Hillegien Alberts Luyter

Er is ook nog een zoon Egbert Jacobsen (ged. 26-06-1625) van Jacob Egbers voor den Dornum, en Mechteltien Evers. De Egbert Jacobsen heeft een zoon die Jan Egbers Stegeman genoemd wordt. Als voogd over de onmondigen van zijn zus Machteltjen Egberts bij Peter Everts op de Horst.

Echter, Jacob Cornelissen is geen nakomeling van Ever Jacobs, de stiefvader van zijn eigen vader. Dan moet zijn grootmoeder het geërft hebben van haar tweede man.

De vraag hoe Jacob Cornelissen aan zijn aandeel kwam, kwam vooral voort om meer zekerheid te krijgen over de ouders van zijn grootmoeder Marijken Hermens.

Of Tops Erve later Stegemans genoemd wordt, weet ik niet. Wel dat Stegemans vlak bij het Varkensgat (overslag haven aan het Zwarte water, volgens andere kaarten de Vecht) lag.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8396
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: albert hendriks jonker

Bericht door ria van bessen » 22 nov 2020, 19:32

Dit wat ik kon vinden over Jacob Cornelis aan de O.W.
Het blijken er 2 te zijn.


HFG 1723
413
Oldeweteringhe
Berselt Kamerling – Gesw. Jan Egbers en Jacob de Bard
De Heere Bentinck op Werckeren 7
Henrick Gerrits 3
Lubbert Gerrits 6
Jan Jans 2
Hermen Gerrits 2
Jacob Cornelis de Barden 3
Egbert Arends 4
Jacob Cornelis 3
Wolter Jans 2


Inwonersregister 1741 -1806

f370:
[doorgestreept de gegevens van de huurder:]
A - Huis No. : 52
- Eigenaren der Huizen : D Wedue [van] Wolter Jans
- Huerluiden en bewoners: Selven
1742 Meij vertrokken
- waar van : Oosterholt
- hoe lange gewoont : 40
- hoe veel kinderen : 2
- koswinninge : Vehouden
- Religie : R

f371:
A - Huis No. : 53
- Eigenaren der Huizen : Heer van der Velst
- Huerluiden en bewoners: Jacob Cornelissen
- waar van : hier van dan
- hoe lange gewoont : 30
- hoe veel kinderen : 1
- koswinninge : Vehouden
- Religie : G

f372:
A - Huis No. : 54
- Eigenaren der Huizen : Jacob de Weerd
- Huerluiden en bewoners: Selven
- waar van : hier van daan
- hoe lange gewoont : 23
- hoe veel kinderen : 3
- koswinninge : Vehouden
- Religie : GVST 1751
No. 6 - Egbert Hendriks Selfs Eigenaar 1
Andries[Dries] Bennink Berend Cieraat
T' Veleken Erve

No. 7 - ... Hr. vn. Nijenhuis 1
Jacob Cornelis De Lt. van der Velst
N.B. Niet de Weert

MAAR

No. 26 Jacob op de Kae ... 1
in de Weert
Egbert Hendriks Erfgen. van Winshem
en de ProvincieVOT 1748- O.W.
10 a - Jacob Cornelis de Weert.
b - Willempjen Jans.
c - Jan.
d -
e -
f -

de andere niet gezien... ipv volgt deze
11 a - Gerrit Henriks.
b - Jacobjen Willems.
c -
d - Henrik, Willem, Gerrit, Aaltjen.
e - 1 knegt, 1 meijd.
f -


Zwollerkerspel f291 - 11 nov 1727 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Berent Knape en Hermannus Kragt.
In het Gericht zijn verschenen Jacob Cornelis de Waard [=Weert] en Willemtien Jansen, tutore marito, eheluiden. Zij verklaarden wegens opgenomen en ten genoegen ontvangen penningen schuldig te zijn aan de Heer Arent van Muijden, Ontvanger van Zalland, een kapitale somma van 1500 Caroli gulden. De rente is jaarlijks 4 procent. De eerste verschijndag van de rente is op 1 november 1728. De comparanten stellen hiervoor tot een speciale hypotheek en onderpand hun huis, bergen en hof, en bijleggende 15 morgen land, op de Oude Weteringe in 't Hogebrugger Slag gelegen, zo en in dier voegen als het op heden door Jan Canselaar aan de comparante getransporteerd is, onder dit kerspel van Zwolle.
- Dr. Abraham Gerhard Vriesen, gerichtschrijver, zal op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten mede tekenen en zegelen.
[Geen aflossing vermeld].


f86 - 25 apr 1744 - Richter Tomas van Muijden.
Keurnoten Reinier Peter van 's Herenbroek en Jannes Kuiper.
In het Gericht is verschenen Jacob Cornelis van de Mate in Mastebroek. Hij verklaarde wegens opgenomen en ten genoegen ontvangen penningen schuldig te zijn aan de Heer Doctor R. Metelerkamp, zijn eheliefste C. Cuperus en hun erfgenamen een kapitale somma van 200 Caroli gulden. De rente is jaarlijks 4 procent, maar wanneer de rente [binnen] 3 maanden na de verschijndag wordt betaald, zal de rentegever met 3 1/2 procent kunnen volstaan. De eerste verschijndag zal zijn op 1 mei 1745. De comparant verbindt hiervoor boven een generaal verband van zijn persoon en goederen tot een speciale hypotheek drie morgen weideland in het Hoge Bruggerslag in Mastebroek, alsmede [beneffens] het erve waarop de compa¬rant thans woont, onder dit kerspel van Zwolle gelegen.
- Dr. A.G. Vriesen, gerichtschrijver, zal op uitdrukkelijk verzoek van de comparant voor deze tekenen en zegelen.

Waarschijnlijk is de onderstaande dezelfde als diegene die op de plaats van Jacob Cornelis in de VOT staat ?

f81 - 24 mrt 1744 - Richter Tomas van Muijden.
Keurnoten Karel Jukema en Jannes Ter Zoek.
In het Gericht zijn verschenen Gerrit Henriks op 't Loibois en zijn vrouw Jacopjen Willems, tutore marito. Zij verklaarden wegens opge¬nomen en ten genoegen ontvangen penningen schuldig te zijn aan de Vrouw Maria van Laar, weduwe van wijlen de Heer rentmeester Egbert Meuwsen, en haar erfgenamen een kapitale somma van 1500 Caroli gulden. De rente is jaarlijks 3 procent. Zij verbinden daarvoor boven een generaal verband van haar persoon en goederen tot een speciale hypotheek haar erve, zoals thans door Jacob Cornelis op de Oude Weteringe bemeijerd wordt, verder 4 morgen land in 't Voorsterslag, en dan tenslotte 4 morgen in het Hogebruggerslagh, alle in Mastebroek onder dit kerspel van Zwolle gelegen. - Dr. A.G. Vriesen, gerichtschrijver, zal op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten voor dezen tekenen en zegelen.
[Kantlijn hierbij op f81:] 21 feb 1767 - Verschenen is de Hr. Stenfers. Hij verklaarde van het nevenstaande kapitaal una cum interes¬se te zijn voldaan. De akte mag ten prothocolle geroieerd worden, hetgeen gebeurt bij dezen.
- In fidem Fredrik Ram, gerichtschrijver.

Maar niets meer over Jacob Cornelis x Swaantje Arents gevonden

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8396
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: albert hendriks jonker

Bericht door ria van bessen » 22 nov 2020, 19:56

bericht 2

Toch wel wat gevonden in het Lidmaatboek Mastenbroek over de gezochte Jacob.

f59:
Oude Weteringe.

x Louw Jacobs
obijt 1748 den 24 Maart.

Grietje Jans

Lijsje Cornelis
obijt den 10 April 1743.

x Cornelis Hendriks
obijt 30 Septb. avonds om 11 uuren 1747 et sepultus den 5 Octob.

x Jacob Cornelissen
obijt 1748 ultimo Jann. et sepultus [verder leeg].

x Swaentje Aarends
obijt 1743 des nagts tusschen den 23 en 24 Decemb
.

Harmen Gerrits

x Jannetje Warners
obijt 11 Octb. 1747.

x Hendrik Gerrits [en]
x Janna Driesen
[beiden] woonen nu te Herxen.

Dan is hij dus die Jacob Cornelis van der Mate - beiden
overleden voor de datum telling VOT 1748

Egbert_
Berichten: 1584
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: albert hendriks jonker

Bericht door Egbert_ » 22 nov 2020, 20:50

Dat had ik ook gezien, dat beide overleden waren bij de volkstelling van 1748.
Maar Jacob Cornelissen komt nog wel postuum voor in vuursteden 1751 als bewoner van het huis van van Elst. Want als je de beschrijving van in het huizenregister van 1741 leest, woont hij in dat huis.

Wel vreemd overigens, dat hij van IJsselmuiden is, volgens trouwinschrijving. En van de Mate heet. Terwijl zijn ouders van de Nieuwe Wetering zijn: Arentjen Geers, nagelaten weduwe van Cornelis Albers op de Nieuwe Wetering in Mastebroek

Is het wel zeker dat Cornelis Alberts op de Nieuwe Wetering een zoon is van Albert Cornelissen en Marijken Herms? Ene Jacob Cornelis is hun kleinzoon, dat lijkt me bewezen. Albert Cornelissen en Marijken Herms zullen ongetwijfeld een zoon Cornelis hebben gehad, maar is hij degene die Arentien Gerrits trouwde?

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8396
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: albert hendriks jonker

Bericht door ria van bessen » 22 nov 2020, 22:30

Redenerend vanuit het feit dat Aaltjen Lubberts een neef Gerrit Alberts en een nicht Marrigjen Cornelis heeft, die weer een broer Andries heeft kom je uit op een gezin waarvan de ouders dus Cornelis Alberts x Arentje Gerrits zijn.

Andries trouwt als jm aan de Mastenbroekerdijk én daarna uit schoutampt Hasselt.
Marrigje haar huwelijk is niet te vinden.

Redenerend vanuit Lubbert Cornelis in Wijhe waarvan wel bewezen is dat deze een broer Albert heeft én een dochter Aaltjen kwamen we op de hertrouw van Merrigjen Herms die dus een zoon Cornelis heeft én gehuwd was met ene Albert Cornelis.

IJsselmuiden deel 9 Fol. 87
Actum 10 oktober 1644, schout Jacob Juncker en keurnoten Gerrit Meusen en Dirk Duicksen, majoor [transcriptie Kees Schilder]
Marrichjen Herms bewijst haar drie kinderen, verworven bij wijlen Albert Cornelissen, 200 karelsguldens elk, zij geeft haar zoon Cornelis een veulen en haar dochters elk een bed met toebehoren. Voogden Lubbert Cornelis en Andries Hermsen, als ooms der kinderen.

Ik heb eerder de neiging om te stellen dat de wed Evert Jacobs dus niet Mechteltje Herms is, dat hier een andere Evert Jacobs wordt bedoeld.

Plaats reactie