Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Egbert_
Berichten: 1280
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Bericht door Egbert_ » 29 jun 2020, 09:55

ria van bessen schreef:
05 jun 2020, 22:38
De vrouw van Claas Freriks kon weleens deze zijn?


f 359 25 Januarij 1712 (uittr 3.359)
Tijs Jansen in den Engel tot Welsum en Jantien Berents ehelieden [-] wijlen haar suster Heiltien en Jacob Alberts mede sijn hebbende ieder omtrent ½ part

Heile Jansen heeft 1/3 part en Jacob Alberts heeft 1/3 part.

Jacob wordt genoemd als eigenaar van 1/3 deel maar is dus niet met Heiltje getrouwd.

Jacob Alberts van Linden 1e huwelijk met Aaltje Jansen 2e x met Jennigjen Gerrits Hengeveld
.
ria van bessen schreef:
27 jun 2020, 16:28
Jan Thijsz van der Worp wonende tot Campen
Kampen ondertrouw
14 apr 1665 - Jan Tijsz van der Worp, j.g. van Veessen,
Anneken van den Veene, w. van Campen.

Dit echtpaar laat drie kinderen dopen te Kampen:
- 23 mrt 1666: Annetje Jans (Vader: Jan Thijssen. Moeder: Annetje Veene)
- 30 jan 1667: Mattias Jans (Vader: Jan Tijssen. Moeder: Annetje Veene)
- 3 nov 1670: Heijltje Jans (Vader: Jan Tijssen. Moeder: Annetje Veene)


Het lijkt erop dan Jan Tijsz van der Worp en Annetje Veene de ouders zijn van Tijs Jansen in den Engel, wijlen haar suster Heiltien, en de overleden vrouw van Jacob Alberts. Wel zou de overleden vrouw van Jacob Alberts, Aaltje Jansen, dan gedoopt zijn als Annetje Jans.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 7938
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Bericht door ria van bessen » 29 jun 2020, 15:32

Heiltjen die 1/3 part in een 1/2 in de Geere heeft - als de zus van Hermen Wijchman x Griete Jans, en de zus van Jannes Dijkhuisen
Heiltjen die 1/2 part in een 1/3 in de Geere heeft - als de zus van Jannes Dijkhuisen en Geurtje Willems.

Als ik op de Geere zoek dan kom ik wel een Leentje/Neeltje Gerrits tegen die land in de Geere bezit. Verder geen Heiltjen.

Tijs Jans in de Engel heeft als familie de volgende personen - datum 9 Februarij 1724

[-] sijn enige en universele erfgenamen alle sijn susters en broeders met name Maritien Jansen weduwe van Henrik Gerrits, Jennigje Jansen weduwe van Henrik Godschalk, de kinderen van wijlen Cornelis Jansen in de vaders plaatse en Arent Jansen, bij vooraflijvigheit alle de kinderen in ijeders plaatse bij representatie van vervolglijk sijn halve suster en broeders Essele Jansen, Henrik Jansen en Sweijr Jansen, te weten dat half so veel sullen genieten als de volle susters en broeders of haar kinderen, mede bij vooraflijvigheid de kinderen in de ouders plaatse en soo een van de broeders of susters of kinderen eenige mogte sijn vergeten, worden deselve mede bij desen geinstitueert om in alle delen de egaliteit te behouden. Sullende deselve soo en als boven is gemelt sijn gehele nalatenschap euwiglik en erflijk behouden en besitten

We breien nu 2 zoektochten aan elkaar ?

Egbert_
Berichten: 1280
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Bericht door Egbert_ » 29 jun 2020, 18:43

Het is niet mijn bedoeling om twee zoektochten aan elkaar te breien. Maar om gegevens betreffende Jan Thijs van der Worp en Anna van der Veene te verdelen, naar welk topic ze het meest van toepassing zijn. En de kinderen van dit echtpaar zou ik hier verder willen onderzoeken. En dan met name dochter Heiltje, gedoopt 3 nov 1670 te Kampen.
.
ria van bessen schreef:
05 jun 2020, 12:30
III-a Klaas Frericks Schierholt is geboren omstreeks 1665, zoon van Frederick Hendericks Schierholt (zie II-a) en Beeltie Claes. Klaas trouwde met Heiltje Jansen. Heiltje is geboren omstreeks 1665, dochter van Jan Thijssens Hengeveld. Heiltje is overleden vóór 8 augustus 1704, ten hoogste 39 jaar oud.

Kinderen van Klaas en Heiltje:
OLST f104 dd 08-08-1704 [uittreksel 16]
Akte van schuldbekentenis door Harmen Wijgmans en zijn vrouw Grietje Jansen
Aan: Tijs Hengevelt en Derk Jacobs als voogden over de minderjarige kinderen van Claes Freriks Schierholt m.n. Frerik, Gerrit en Aaltje Claessen en stellen daarvoor als onderpand hun land de Geere tussen de Boerenweert en de Ijsseldijk waarvan de voordochter van Heiltjen Jansen en Jacob Alberts 2 delen heeft - geen aflossing vermeld
.
Naar aanleiding van deze akte van schuldbekentenis had ik de indruk dat de minderjarige kinderen van Claes Freriks Schierholt ook een aandeel hadden in de Geere tussen de Boerenweert en de Ijsseldijk. Maar nu zie ik dat anders. Mede door de laatste reactie van Ria. De schuldenaars gebruiken het als onderpand. En misschien is er zelfs geen familieband tussen de minderjarigen en Harmen Wijgmans en zijn vrouw Grietje Jansen. En is Heiltjen Jansen, die mede-eigenaar is van de Geere, niet de overleden moeder van de minderjarigen. En Tijs Jans op den Engel niet de voogd Tijs Hengevelt.

Ik vermoed nu dat Heiltje, geboren omstreeks 1665, dochter van Jan Thijssens Hengeveld = Heiltje Jansen, gedoopt 3 nov 1670 te Kampen, dochter van Jan Tijssen (van der Worp) en Annetje Veene

Dan zou voogd Tijs Hengevelt zijn: Mattias Jans, gedoopt 30 jan 1667 te Kampen, zoon van Jan Tijssen en Annetje Veene. Wie de voogd Derk Jacobs is, is mij nog niet duidelijk.

Egbert_
Berichten: 1280
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Bericht door Egbert_ » 01 jul 2020, 16:05

Nog niet gevonden of dochter Heiltje Jansen, gedoopt 03-11-1670, dv Jan Thijssen van der Worp en Anna van den Veene de vrouw van Klaas Frericks Schierholt is. Ook geen trouwinschrijving gevonden van Klaas en Heiltje.

Nog wel gevonden:
Den 1 Augusti 1681, fol.11.
Hebben Schepenen ende Raadt Marten Martensen Bijsterbosch en Jan Thijssen van de Wurp
ondermajeur jeder voor d’ helfte begunstight met het aensteecken en vordere voorsorgen en
opsight der te settene leantarens door dese Stadt, en sulx op tractamente en profijten als haer
Ed: Hoogh Achtbare daer toe nader sullen stellen.
Den 29 Junij Anno 1691
Op de requeste van Jan van der Worp ondermajor en klockeluijder deser Stadt,
remonstrerende, hoe dat eenige jaren herwaerts t’ voorschreven ondermajorschap en
klockeluijderschap, hopende tot contantement hadde bedient. Dat hij suppliant veelmalen van
Godt de Heere wordende besoght met harthorigheijt, en andere qualen, waer door hij
dickwiels bijnae nicapabel was sijn voornoemte funcktien te konnen waernemen; Ende alsoo
hij suppliant om voornoemde redenen, seergaerne soude sien, dat sijn soon Matthijs van der
Worp daer mede wederom wierde gebeneficeert: Soo wilde den suppliant haer Wel Edele
Hoogh Achtbare ootmoedelijck versoekt en gebeden hebben, dat haer Wel Edele Hoogh
Achtbare sijns suppliants soon Matthijs van der Worp, geliefden te begunstigen met
d’ ondermajors plaetse en klockeluijders plaetse deser Stadt, soodanich en in alsulcker
voegen, als deselve bij den suppliant tegenswoordich worden bedient.
Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen, en suppliants soon Matthijs van der Worp
begunstight, om sijn leven lanck geduijrende, het ondermajorschap en klockeluijderschap
deser Stadt, op d’ emolumenten daertoe staende, te bedienen; Sullende bij absentie van
suppliants soon, off bij ander belet, den suppliant inmiddels de voorschreven bedieninge mede
mogen waernemen
apostillen Kampen, 415. Den 29 Junij Anno 1691, fol.175

En verder woont Jan van der Worp in de Oldestrate (of: Oudestraat) volgens zoutgeld 1694. Nergens kunnen vinden dat hij Hengevelt genoemd wordt. In 1670 werd hij voogd over de minderjarige kinderen Thijs, Clara en Janneke Luijckas van Luckas Thijsen en wijlen Annetien Jans, samen met Peter Luckassen. Ik schat in, dat het zijn schoonfamilie betreft.

Egbert_
Berichten: 1280
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Bericht door Egbert_ » 01 jul 2020, 19:04

harm56 schreef:
05 jun 2020, 11:55
[-] DATUM: 07-11-1720
onderwerp Kinderbewijs [-]
comparanten Schierholt, Frerik Claassen, Wdn. van Femmigje Jacobs Vader
Jacobs, Teunis Voogd
Hengevelt, Berent Tijs Voogd
samenvatting Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Heijltje [-]

Opmerkelijk dat Claes Frericks hier niet wordt vermeld.

Harm
Er is een Claes gedoopt op 25-09-1716 te Kampen, maar die zal voor 07-11-1720 overleden zijn. Klaas Freriksen Schierhout (x Dele Jans van Dijk) zal uit het tweede huwelijk zijn.

Heijltje is in 1741 overleden:
540. Den 29 Meij 1741, fol.179.
Op de Requeste van E. Schultz en D. Anthonij, voogden over de onmundige kinderen van wijlen Frerik Claassen, versoekende approbatie van een gemaekt en de Requeste annexe accoord ingegaen met de weduwe van Teunis Jacobs, als desselfs geinstitueerde erfgename, en Jan van Spoolde, nome uxoris Stijntjen Teunis Arend Schierholt, over en ter sake van sekere 1500 guldens so bij testamente van wijlen Aaltjen Claas, in leven huisvrouw van Derk Jacobs waren gemaekt aan wijlen Heiltjen Frericks.
Was geapost: Het gelibelleerde accoord word ten aansien van de minderjarige kinderen, bij de Requeste vermeld, mits desen geapprobeerd, so als het legd.
voogden over de onmundige kinderen van wijlen Frerik Claassen

Aaltje Claas (1648 - <1736) (x Derk Jacobs van Santen), was een zus van Belia Claas ( x 1659 Frederick Hendericks Schierholt).
Teunis Jacobs Schierholt (x 1711) Jannichjen Jacobs van Santen, een zus van Derk Jacobs van Santen
Heiltjen Frericks, dochter van Frederik Klaassen Schierholt (x ca 1715) Femmigjen Jacobs. Voogden over Heiltjen Frericks zijn

RAK 100 FOLIO: 71v DATUM: 07-11-1720 Kinderbewijs
Schierholt, Frerik Claassen, Wdn. van Femmigje Jacobs Vader
Jacobs, Teunis Voogd
Hengevelt, Berent Tijs Voogd
zijn minderjarige dochter Heijltje

De voogden treden op in 1725: Op den requeste van Teunis Jacobs Schierholt, en Berent Thijssen Hengevelt als voogden over Heijltje Freriks Schierholt

Het lijkt erop, dat Femmigje Jacobs een zus is van Teunis Jacobs Schierholt. En dus ook een Schierholt.

Er is ook een testament van Teunis Jacobs Schierholt
Fol. 24v 16.04.1740 Kampen
Testament van Teunis Jacobs Schierholt, ziek en zijn vrouw Jannegien Jacob, geassisteert met secretaris H. E. Hubert als haar momber. Zij benoemen elkaar over en weer tot erfgenaam. Zij willen dat na de dood van de langstlevende de overgebleven goederen in twee delen zullen komen aan de wederzijdse naaste familieleden. De kinderen van testatrices overleden zoon Jan Gerritsen Dijk, met namen Jannegien Jansen Dijk, Berend Jansen Dijk en Rutger Jansen Dijk, zullen haar erfgenamen zijn voor de legitieme portie. Testator legateert een som van 1000 gulden aan zijn nicht Aaltjen Claassen Schierholt, weduwe van Jan Gerritsen Dijk. Van deze 1000 gulden zal testatrice haar leven lang het vruchtgebruik hebben. Zij legateren elk aan de Bovenkerk 2, aan de Buitenkerk 2 en aan de armen van Kampen 4 goudguldens. (Transcriptie Kees Schilder)
En dan raak ik het spoor bijster. Nicht Aaltjen Claassen Schierholt, weduwe van Jan Gerritsen vs. wijlen Aaltjen Claas, in leven huisvrouw van Derk Jacobs. Is er een fout gemaakt is het testament van 1740: dat nicht Aaltjen Claassen Schierholt met Derk Jacobs bedoeld is, maar verward is met de weduwe van Jan Gerritsen Dijk, die toevallig ook Aaltje Claassen Schierholt heette, en wiens nagelaten kinderen erfgenamen zijn, niet van Teunis Jacobs Schierholt, maar van zijn vrouw Jannegien Jacob?

En dan de vraag: is Aaltje Claas (x Derk Jacobs van Santen) wel een zus van Belia Claas?

Egbert_
Berichten: 1280
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Bericht door Egbert_ » 01 jul 2020, 21:49

harm56 schreef:
05 jun 2020, 11:55
het Erf Keulvoet
De Keulvoet wordt vermeld in:
Eendenkooien en hutten op het Kampereiland
Deze eendenkooi bij de boerderij op de Engmaeren ligt ten zuiden van de stad Kampen dicht bij de IJssel. In 1832 heet deze boerderij Keulvoet.
In het Historisch Geografisch Informatiesysteem (HisGIS) van de provincie Overijssel is deze boerderij te vinden. Ten noordwesten van het boerenerf ligt een bosje. Gezien de grootte en ligging moet dit bosje de eendenkooi uit 1605 zijn. Kadastraal is het in 1832 bekend als gemeente Kampen sectie G nummer 22 ‘bosch’ groot 0.20.60 hectare

Het erf komt ook voor in het boek Pachters van de stadserven op het Kampereiland (J.Grooten):
ERF (174)/de Engmar
- Andere veel voorkomende schrijfwijzes van de naam van het erf: Engmer, Engmaer (op Coelvoet), Engbaert en Engbert
- (maart) 1630 - P1634 - (aug.) 1641 Klaas Bartelds
1.Den viij (8) Maij Anno 1632, fol.1.] Opt versuick van Clas Bartoltz deser Stadtz meijer opte Engmaren, te kennen gevende dat hij onder t retranchement vandie Coeburch an sijn gehuirde erve heft liggen campken landtz waertho hij geen in ofte uuijtwech en heft, ende derhalven versuickende durch het retranchemen eene insnidinge ofte wech te maecken mede tot gebruick desselves campkens. Was geapost: Schepenen ende Raedt accordienen den suppliant zijn versuick wegen die insnijdige vant retranchement tot een weghen te maecken, tot een in ende uuitweginge vant voorschreven Campken voor retranchement gelegen.
- (aug.) 1641 - P1654 - (P1674) Klaas Hans, ovl. Voor 07.03.1677
168 RAK 95 FOLIO: 52v. DATUM: 10-06-1667 onderwerp Kinderbewijs. onroerend goed 1½ morgen land IJsselmuiden, in het Willems Karspel, Wilsum a.d. noordkant.
comparanten:
Hansen, Claes Wdn. van Aeltien Thuenis Vader.
Thuenissen, Hermen Voogd.
Coopsen, Hendrick Voogd.
samenvatting:
Comparant verklaart voor zijn minderjarige dochter Jannigien Claes als moeders erfdeel te hebben gereserveerd een stuk land en belooft haar lezen en schrijven te laten leren en een passende uitzet te geven, waarmee de voogden tevreden zijn.
bijzonderheden Vader woont op het Embert.
24 okt 1676 Claas Hansen op ’t Engbert begraven (begraafboek Zalk)
- (P1674) - M1683 - M1703 - M1713 - (dec) 1714 Dries Lulofs, afkomstig uit “Sant”, ovl. Na 18.12.1714, tr. (otr. Kampen 08.02.1667) Geertje Klaas, dr. van Klaas Hans (zie hiervoor) en N.N.
206 RAK 95 FOLIO: 63 DATUM: 10-06-1667
Luilofs, Drees Comparant
Claes, Gretien Echtgenote
Hansen, Claes Vader
samenvatting: Comparant bedankt namens zijn vrouw haar vader voor het beheer van haar moeders goederen en vrijwaart hem van alle aanspraken.
- (dec.) 1714 - (april) 1717 Harm Dries (zn. Van Dries Lulofs en Geertje Klaas), ged. Kampen 24.10.1676
294. Den 19 April 1717, fol.103vo.
Op de requeste van Teunis Driesen, Peter Reinders, en Aart Klasen broeder en swagers van Hermannus Driesen gewese Stats meijer van t’ erve den Engbert, versoeckende om dat hetselve erve nijt kunnen beheeren, ende tegenswoordig ijmant gevonden hebben met name Berent Hengevelt, die hetselve erve wel soude genegen sijn over te nemen, mits het van 370 guldens tot op de oude pacht ad 325 jaarlijx voor dese(l)ver nog resterende pagt jaren wijrde vermindert.
Was geapost: Het erve den Engbert wort voor de nog overige pacht jaren overgescreven aen Berent Hengevelt ende sijn de jaarlijxe pacht penningen om redenen in desen vermelt voor de nog overige pacht jaren van 370 vermindert tot op drijhondert en veertig caroli guldens.
- (april) 1717 - M1723 - 1730 Berend (Thijs?) Hengeveld (welhaast zeker zn. Van Thijs Gerrits Hengeveld en Grietje Arens), zeer waarschijnlijk afkomstig van de Leusgraaf/Vorchten, ovl kort voor 15.12.1730, tr (Heerde?) voor 27.01.1718 Aaltje Klaas Schierholt
- 1730 - 07.01.1731 Aaltje Klaas Schierholt, wed. van Berend (Thijs?) Hengeveld (zie hiervoor)
- 07.01.1731 - M1733/P1734 - (ca. 1740) Jan Gerrits Dijk, afkomstig van Zalk, ovl. Voor 10.09.1741, tr. Kampen 07.01.1731 Aaltje Klaas Schierholt (zie hiervoor)
- (ca. 1740) Aaltje Klaas Schierholt, wed. van Jan Gerrits Dijk (zie hiervoor)
- (ca. 1740) - P1744 - P1754 - (1752) Gijsbert Jans, ovl. voor 05.12.1752, tr. ca 1740 Aaltje Klaas Schierholt (zie hiervoor)
- (1752) - P1754 - P1764 - P1774 - (ca. 1776) Aaltje Klaas Schierholt, wed. van Gijsbert Jans (zie hiervoor)
25-10-1720 (otr) 17-11-1720 Frederik Klaassen Schierholt * wed van Wilsem Annechien Anthonis van den Bosch jd van de Weerd * obiit Maj:29:1727 (trouwboek Kampereiland)
929 RAK 100 FOLIO: 387 DATUM: 09-08-1728 onderwerp Kinderbewijs
onroerend goed Enige stukken land Veessen en Wilsum
comparanten
Teunis, Annegjen Wed. van Frerik Claasen Schierholt Moeder
Berends, Jan Voogd
Anthonij, Dirk Voogd
samenvatting
Comparante verklaart voor haar minderjarige kinderen Claas, Thoor en Lutgertjen Freriks als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ800 c.g. samen en de lijfstoebehoren met het zilver, te versterven van het ene kind op het andere, waarvoor zij enig land als onderpand stelt, tot tevredenheid van de voogden.
bijzonderheden Geen
Hendrijck Jansen Hengevelt J.M. van Veessen met Annetie Tomassen van den Bosch Weduwe van Kuijlvoet onder Kampen den 23 Júl: 1728 (trouwboek Veessen)
415.Den 11 Meij 1775, fol.164vo.Op den Requeste van Toon Freriks, Meijer van het halve erve Keulvoet: te kennen gevende, hoe zijn Schoonvader Hendrik Hengeveld nu overleden zijnde, met wien hij dit erve in het gemeen bemeijert had: hij oversulks versogt met de huire van het geheele erve als nu begunstigd te mogen worden.Was geapost:De Suppliant word met de huire van het geheele erve Keulvoet, Stadswegen gebeneficeert bij deezen.
- (ca 1776) – P1784 – P1794 Lulof Jans Schierholt, afkomstig uit Wilsum, geb. 1736 of 1737, begr. Kamperveen 01.02.1807. tr. Kampen 21.07.1765 Jannigje Gijsberts, ged. Kampen 10.03.1743, ovl. (Kamperveen?) tussen 13.08.1796 en 15.04.1807, dr van Gijsbert Jans en Aaltje Klaas Schierholt
209 RAK 103 FOLIO: 142v DATUM: 23-04-1781
onderwerp Kinderbewijs
onroerend goed n.v.t.
comparanten
Teunis, Gerrigje Wed. van Toon Schierholt Moeder
Schierholt, Claas Voogd
Teunis, Wessel Voogd
samenvatting
Comparante, meierse op Keulvoet, verklaart voor haar minderjarige kinderen Fredrik en Annegjen als vaders erfdeel te hebben gereserveerd een bedrag van ƒ450 c.g. ieder; zij belooft te doen wat een goede moeder betaamt, waarmee de voogden instemmen. bijzonderheden Geen

harm56
Berichten: 243
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Bericht door harm56 » 01 jul 2020, 23:27

Kampen ondertrouw
14 apr 1665 - Jan Tijsz van der Worp, j.g. van Veessen,
Anneken van den Veene, w. van Campen.

Anneken Veen is de weduwe van Evert Herms

Ondertrouw 07-05-1659 Kampen
Evert Hermensz van den Noort van Sallick wdn.
Anneken Veen van Campen wed.

Evert Herms is een zoon van Herman Thijssen en Griete Everts. Evert Herms is weduwnaar van Berentje Berents van Windesheim.

Testamenten Kampen Fol. 202v, 05.10.1694
Testament van Jan Thijssen van der Wurp, ondermajoor dezer stad, ziek, en zijn vrouw Annigien Veene, gezond, geassisteerd met secretaris A. Hoff als haar momber. Zij legateren elk aan de kerken en de armen de gebruikelijke sommen. Zij benoemen elkaar over en weer tot erfgenamen. Testatrice benoemt haar dochter Evertien Everts tot haar erfgename voor de legitieme portie. Testator geeft zijn vrouw het vruchtgbruik van zijn in of bij Heerde gelegen landerijen. [transcriptie Kees Schilder]

Hier staat dus geen informatie over de eventuele 3 kinderen van Jan Thijsen en Anneken Veen, nu een gedachte, omdat Anneken Veen haar dochter Evertje Everts tot erfgenaam in de legitieme portie benoemd, zullen er ook nog andere erfgenamen zijn?

Ria geeft aan dat Tijs Jans in de Engel een aantal "Jans" tot zijn erfgenaam heeft. Dit komt niet overheen met dedopen in Kampen van Jan Thijssen van der Worp.

Doordat in Wilsum in die periode niets is bewaard, zul je geen antwoord krijgen op de vraag of Aaltje Claas met Derk Jacobs van Santen een zus is van Beeltje Claesen. Beeltje Claesen heeft wel een zuster Aaltje, waar na 1677 in Zalk niets meer over te vinden is.

De praktijk in Kampen is dat bij voogdij stellingen niet altijd zo strak aan familie relaties van beide kanten werd vast gehouden. Femmigje Jacobs en Teunis Jacobs Schierholt hebben wel het zelfde patroniem, maar hebben niet de zelfde leeftijd. Femmigje Jacobs is waarschijnlijk 30 jaar jonger.

Keulvoet is geen stadsboerderij en wordt niet beschreven in het boek "Pachters van de stadserven op het Kampereiland". Kees Schilder heeft een boek gemaakt over het Erve Ceulvoet, omdat de familie Gunnink er 100 jaar op woonde [Dit laatste met een vraagteken].

Harm

Egbert_
Berichten: 1280
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Bericht door Egbert_ » 01 jul 2020, 23:43

harm56 schreef:
01 jul 2020, 23:27
Testamenten Kampen Fol. 202v, 05.10.1694
Testament van Jan Thijssen van der Wurp, ondermajoor dezer stad, ziek, en zijn vrouw Annigien Veene, gezond, geassisteerd met secretaris A. Hoff als haar momber. Zij legateren elk aan de kerken en de armen de gebruikelijke sommen. Zij benoemen elkaar over en weer tot erfgenamen. Testatrice benoemt haar dochter Evertien Everts tot haar erfgename voor de legitieme portie. Testator geeft zijn vrouw het vruchtgbruik van zijn in of bij Heerde gelegen landerijen. [transcriptie Kees Schilder]
Het lijkt erop alsof de drie kinderen voor 1694 overleden zijn zonder nakomelingen/erfgenamen. Matthijs van der Worp, die nog wel leefde in 1691, zal ook overleden zijn.

Bedankt voor deze aanvulling!

Egbert_
Berichten: 1280
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Bericht door Egbert_ » 02 jul 2020, 00:40

harm56 schreef:
01 jul 2020, 23:27
Keulvoet is geen stadsboerderij en wordt niet beschreven in het boek "Pachters van de stadserven op het Kampereiland". Kees Schilder heeft een boek gemaakt over het Erve Ceulvoet, omdat de familie Gunnink er 100 jaar op woonde [Dit laatste met een vraagteken].
De Keulvoet is geen stadsboerderij, klopt dat wel? Het is Toon Freriks, Meijer van het halve erve Keulvoet die een request indient bij de stad Kampen. En welk erf is het dan dat op blz. 378 tot 381 in het boek "Pachters van de stadserven op het Kampereiland" beschreven wordt, en waaruit ik geciteerd heb op 01 jul 2020 21:49. Er staat op blz. 381 dat het erf verkocht is 29.10.1844. Erf nr. 174 heb ik niet kunnen vinden op het kaartje op blz. 452 van het boek. Als dit erf niet Ceulvoet is, welk erf is dit dan wel? En waar heeft het gelegen?

Het erf wordt niet beschreven in het boek "Uit rivier en zee geboren" van Geuje van der Linde


Als ik het kaartje zie op de voorkant van het boek over de oude terpboerderij Keulvoet in de onderdijkse polder, dan zie ik daar de IJssel ter hoogte van Wilsum op de kaart op de voorpagina. perceel nr. 23a Sectie G, Onderdijk, Onderdijkse polder minuutplan MIN04030G01 zal het beschreven erf zijn.
Voor zover bekend is de oudste vermelding van een te maken eendenkooi bij Kampen uit 1605: ‘Den xiii Martij 1605 hefft die Eerb. Raedt der stadt Cam-pen haeren meijer opte Engmaeren Kerst Aerents vergunnet, dat deselve een voegel coije [eendenkooi] opt voers. arve [erf] sall moegen maecken, mits dat men hem het weertholt [waardevol hout] ende willigen [wilgen] soe tendes de huijrjaeren daerop bevonden worden ende oock anders niet, gelijck an-deren dezer stadtz meijeren, affgelden sal.’1 Dit betekent dat Kerst Aerents op Engmaeren een eendenkooi mag aanleggen en de stad de waarde van het hout in en om de nieuw aangelegde eendenkooi aan de vertrekkende pach-ter zal vergoeden. De volgende pachter zal dus weer opnieuw gebruik van de eendenkooi bij de boerderij kunnen maken.Deze eendenkooi bij de boerderij op de Engmaeren ligt ten zuiden van de stad Kampen dicht bij de IJssel. In 1832 heet deze boerderij Keulvoet. In het Historisch Geografisch Informatiesysteem (HisGIS) van de provincie Overijs-sel is deze boerderij te vinden. Ten noordwesten van het boerenerf ligt een bosje. Gezien de grootte en ligging moet dit bosje de eendenkooi uit 1605 zijn. Kadastraal is het in 1832 bekend als gemeente Kampen sectie G num-mer 22 ‘bosch’ groot 0.20.60 hectare (Eendenkooien en hutten op het Kampereiland)
Volgens J. Grooten op blz. 379 is is van P1604 - P1614 ene Karst Aarts pachter van erf (174)/de Engmar. Heeft Gerard Mast, schrijver van "Eendenkooien en hutten op het Kampereiland" een verkeerde link gelegd?

harm56
Berichten: 243
Lid geworden op: 29 apr 2010, 00:00

Re: Schierholt / Schierhout te Wilsum, Dalfsen, Hasselt en Amsterdam

Bericht door harm56 » 02 jul 2020, 21:24

De bewoording stadsboerderij was een beetje ongelukkig, het was beter om over een stadserf te spreken. Keulvoet lag heel dicht bij de stad Kampen, maar was geen stadserf. Soms had de stad bemoeienis met een erf omdat ze er bij betrokken waren via de Geestelijke Goederen of ze waren gedeeltelijk eigenaar.

Een gedeelte van het boek van Kees Schilder had ik opgeslagen onder mijn voorouder Dirck Engberts Veesman. Op blz. 81 Pachter Gerrit Voerman ca. 1810 - ca. 1818
Hij kocht in 1809 de helft van het erf Keulvoet van de stad kampen en werd daar pachter op na afloop van de pacht van Gerrit Zwakenberg. Hij is boer op Keulvoet gebleven tot 1818, in welk jaar een deel van zijn vee, paarden, boerengereedschap en inboedel tijdens een publieke veiling werd verkocht. Zijn opvolger als pachter was Jan Alberts Schrijver.

Harm

Plaats reactie