Wyckmans

Dooreppeop27/06/2017 - 18:31

Hallo, ivm mijn onderzoek in Ruinerwold stuitte ik op de volgende akte;

Henrick Hermsen Telvoren als gevolm.van de pagter van de 50e penn. van 1665 seggende dat Berent Wyckmans op de Overreest in 1665 zijnde komen te overlijden, dess.erfenisse voor seecker gedeelte is gedevolveert aen Jan Wyckmans en aldewijle Jan W.deselve erfenisse aen hem niet en heeft aengegeven, concludeerde hij dat de penn.van de kinderen van J.W. onder Lamme op de Lutteken Oever zijn gearresteert, etc.
(Roeloff Boverhoff en Geert Wolters zijn mombaren van de kinderen van Jan Wyckmans)
 RAO, Schoutambt Ommen en Den Ham 69.1, contentieuse zaken, nr.36.

Wie weet meer over de genoemde Berend en Jan Wyckmans. En met wie is Jan getrouwd?

bvd voor de moeite