Willem Jans Schutte , uit Haerst?

DoorJanny Lalkensop03/04/2006 - 21:26

Wie heeft ouders gevonden voor Willem Jans Schutte, die in 1737 te Zwolle trouwt met Dieuwertje Herms, waarschijnlijk uit Langenholte? Willem Jans geeft in 1741 aan, dat hij uit Haerst, Zwollerkerspel komt.
Het echtpaar laat de kinderen protestant dopen.
Deze vraag is een vervolg op een vraag, gesteld door Henriette Abbink op 29 maart 2006. Zij vroeg naar Peter Berends van 'tEnde x Derkien Schutte. Info van Ria van Bessen: er zijn ook R.K. Schuttes.
Vriendelijke groet, Janny Lalkens.

Reacties

afbeelding van abbink

Ria,Janny en alle anderen,

Wat hebben jullie veel uitgezocht.Dit was wel een erg uitgebreid antwoord op mijn vraag.
Petje af voor alles wat jullie hebben weten te vinden.

Hartelijk dank.
Henriëtte Abbink

afbeelding van Andre Westendorp

Janny en Rita,

Nu de oorspronkelijke vraag beantwoord is, is ook deze topic afgesloten. Hoewel de berichten hoofdzakelijk tussen jullie beiden zijn gegaan hebben veel medegenealogen het met plezier en belangstelling gevolgd. Tenminste daar ga ik wel van uit. Het is een mooi voorbeeld geweest van hoe je en elkaar kunt helpen en waar je eventueel kunt zoeken. Ook als de families je niet directe belangstelling hebben is er veel van te leren. Misschien start er nog eens zo'n topic?
Zelf stam ik af van Siese Schutte een zoon van Sijs Sijsen en Grietje Jans (Grietje Jans hertrouwde als weduwe met Hendrik Schutte). Zijdelings dus bij jullie topic betrokken.

Andre Westendorp

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Rita en Ria.

Rita, wat heb je je compliment origineel omschreven!

Met al het nieuwe door Ria aangedragen materiaal zal ik nog wel even bezig zijn. Het liefst maak ik er op papier complete gezinnen van, eventueel met mombers en hun relatie tot het gezin. Dan probeer ik de echtgenotes van de mombers te vinden en eventueel bezit van het gezin en de plaats, waar het gezin woonde.

Al jaren noteer ik alle 17e en 18e eeuwse inwoners van Zwollerkerspel.Veel patroniemen! Omdat ik zo rond 1700 met een aantal families uit mijn kwartierstaat ben vastgelopen, hoop ik door alles te noteren, uiteindelijk de goeden over te houden.
Als je bijvoorbeeld met Roelof Jansen, Jacob Gerrits of Hermen Roelofs bezig bent in Haerst of Langenholte, zijn er vaak op hetzelfde moment 2 in die buurtschap met die naam en ook nog een paar in andere buurtschappen in ongeveer dezelfde jaren.

Het is duidelijk, dat er nog wel vragen zijn over mensen, die binnen dit geheel een bijrol speelden. De familie Neuteboom vind ik bijvoorbeeld interessant. Maar als we met zoiets verder willen, dan kunnen wij (en daar bedoel ik alle Forumleden mee!) volgens mij er beter weer een nieuwe onderzoeksvraag van gaan maken.
En Ria kennende, doet ze dan ook weer mee.

Het voordeel van het samen met iemand werken aan een onderzoek is, dat je kunt ontdekken, dat die ander op een wat andere manier werkt, of op zoek gaat naar andere zaken dan jijzelf.
In dit onderzoek heb ik o.a. geleerd, dat je op zoek kunt gaan naar het bedanken van de mombers door de halfwezen, vaak oomzeggers. Je ziet dan mogelijk, dat er andere ooms worden bedankt, dan die je in de (eerste) momberstelling tegenkwam. Je kunt dan op zoek gaan naar een eventuele tweede momberstelling. Wat ik hiervoor al eerder schreef: soms kun je een vastgelopen onderzoek alleen tot oplossing brengen, als je gericht onderzoek doet naar de mombers. Dat is bij dit onderzoek ook veel gebeurd. Maar je komt er met de mombers ook niet altijd uit. Als er dan een vervanging van mombers plaatsvindt, heb je een nieuwe ronde, met nieuwe kansen en misschien nu wel prijs!

Met vriendelijke groet, Janny

afbeelding van ria van bessen

Hallo Rita, zoals ik Janny al mailde, wil ik best verder helpen zoeken om bijv. ook nog meer over Hermen Roelof alias Pierik ? boven water te krijgen, maar dat is aan jullie.
Uiteindelijk is het niet mijn stamboom en wil ik jullie ook niet het plezier van zelf zoeken uit handen nemen.
De vraag waar alles mee begon : wie zijn de ouders van Willem Schutte is nu beantwoordt.
Ik vond het heel leuk om te doen!
Met vriendelijke groeten, Ria

afbeelding van Rita van de Wetering1

Hallo Janny en Ria,

Wat een prachtige ontknoping. Ik denk dat we jullie onderzoek met recht een schoolvoorbeeld mogen noemen van hoe je gedegen genealogisch onderzoek moet verrichten. Vooral jullie eliminatietechnieken waren bijzonder leerzaam.
Aan de ene kant ben ik blij dat de puzzel opgelost is, maar aan de andere kant zal ik mijn dagelijkse "soap" op het forum best missen.

Vriendelijke groet,
Rita

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Ria en Rita!

Ria, geweldig, dat je nu het bewijs van het ouderschap van Willemtjen Willems en Jan Claasen voor Willem Jans Schutte hebt rondgekregen!

En Rita, ook bedankt, dat je hebt meegeholpen om deze gegevens te kunnen aanvullen in de kwartierstaat van jou en mij!

Het geeft een heel goed gevoel, dat er na weken toch een oplossing is gevonden! In die tijd hebben we over veel verschillende personen geschreven. Sommigen moesten afvallen. Roelof Vaers echter bleef tot het einde in beeld,want vanavond zag
ik bijv. nog het volgende:

Bron: 50e penning 1752-1781, boek 653. F. 139.

(Het is een herhaling van wat Rita gisteren schreef)

"Op 13 december 1762 maakt Hendricus Egberts
bekend,dat hij voor 8 dagen van de erfgenamen van Vaers Roelof te Haerst en de weduwe van Willem Schutte aangekocht heeft een plaatsje aan de Hoevenbrugge, thans bij hem selver gebruikt, bestaande in huis, hof met een kampje lands daarachter groot ongeveer 1/2 morgen en sulks tesamen voor 600 gulden".

Tevens wil ik nu de vraag naar de ouders van Willem Jans is beantwoord, vooral Ria bedanken voor al haar onderzoekswerk! Maar ook anderen voor het aanleveren van gegevens, per e-mail of op wat voor manier ook.

Mocht je dus nog verder willen gaan met het uitzoeken van deze families, mail dan

janny.lalkens@wanadoo.nl of bel 0596 611 817

Hartelijke groeten, Janny

afbeelding van ria van bessen

Hallo iedereen,

Willem Schutte is de zoon van Willemtjen Willems Dijck en Jan Klaasen Doorn - defintief.

De erfgenamen van Roelof Vaers heb ik kunnen plaatsen en het zijn de kinderen en nazaten van Roelof Jans gehuwd met Anne[chien] Willems, de tante dus van Willem Schutte. Daarom wordt hij genoemd als erfgenaam in 1749, omdat het dus inderdaad zijn oom en tante zijn, en later na zijn overlijden zijn weduwe Dieuwertje Harms in 1762.

Wanneer iemand belangstelling heeft dan moeten jullie maar Janny mailen of bellen, zij krijgt van mij de gegevens.

Met vriendelijke groeten, Ria van Bessen

afbeelding van ria van bessen

Hallo Rita, toen ik mijn berichtje aan Janny plaatste zag ik tegelijk jouw bericht!!
Schitterend deze vondst!
Ik denk wel degelijk dat dit wat oplevert. Dat is die Roelof Vaers, waar we al wel van wisten, maar met zijn erfgenamen komen we niet veel verder, terwijl het toch simpel zou moeten zijn.
Ik ben vandaag naar Zwolle ben geweest, maar volgende week ga ik er direkt mee aan de slag.
Hartelijke groet, Ria

afbeelding van ria van bessen

Hallo Janny,

Aaltjen Herms of Aaltijn Harms zoals in haar voogdijstelling staat van 30-04-1746 kan niet de zus zijn van Dieuwertje Harms.
Deze Aaltje is te oud, toch?
Zij zou 14 jaar zijn als ze huwde - als ze de zus zou zijn van Dieuwertje.

Frerik Wolters leeft nog in 1764 - dan bedankt de zoon [Jan] Roelof Noteboom zijn voogden [nl deze Frerik Wolters en de weduwe van Willem Schutte]

Frederikus van Zanten is [volgens mij] niet dezelfde als Frerik Wolters; Deze van Zanten wordt de hele tijd zo genoemd, dus waarom dan ineens Wolters en zonder van Zanten?
Bovendien is hij de oom - een aangetrouwde zwager is geen oom. Ik vrees dat we toch wel op zoek moeten naar Frerik Wolters.

Uit het 1e huwelijk van Roelof Noteboom en Janna Van Rijssen waren ten tijde van de voogdijstelling van 29-11-1728 buiten Aaltjen, [16-10-1716] X F. van Zanten - nog een Hendrikjen, Everdina en een zoon Evert Noteboom.

Samengevat:
Willem Schutte - [aangehuwde]neef van vaderszijde - doordat Hermen Roelofs, zijn schoonvader, diens 1e vrouw een zus was van Roelof Noteboom.
Frerik Wolters - oom van moederszijde - hoe ??

Hartelijke groet, Ria

afbeelding van Rita van de Wetering1

Hallo Janny en Ria,

Hebben jullie misschien iets aan de onderstaande gegevens die ik vond op de site van het HCO?

INVENTARIS VAN DE COLLECTIE STUKKEN AFKOMSTIG
VAN EIGENAREN VAN HUIZE BOSCHWIJK
1621 - 1911
Archiefnummer: HA 005

76. Stukken betreffende den verkoop en overdracht aan Hendricus Egberts van een huis, hof
en kampje land bij de Hoevenbrug in Zalné, groot omstreeks een halve morgen, door
erfgenamen van Roelof Viers (?) te Haarst en Dievertje Harms, weduwe van Willem Schutte,
1762-1763. Afschriften.
3 stukken.

N.B. Zie inv. nr 41.

41. Stukken betreffende den aankoop van een katerstede nr 22 en eenig land bij de Hoevenbrug
in Zalné door Dr. E.E.C. Feith van Hendrikus Mol en Johanna Berends zijn huisvrouw,
1829-1830. Met retroacta van 1827 af.
1 omslag.

N.B. Tot de retroacta behoort mogelijk ook inv. nr 76.

Pagina's