Willem Jans Schutte , uit Haerst?

DoorJanny Lalkensop03/04/2006 - 21:26

Wie heeft ouders gevonden voor Willem Jans Schutte, die in 1737 te Zwolle trouwt met Dieuwertje Herms, waarschijnlijk uit Langenholte? Willem Jans geeft in 1741 aan, dat hij uit Haerst, Zwollerkerspel komt.
Het echtpaar laat de kinderen protestant dopen.
Deze vraag is een vervolg op een vraag, gesteld door Henriette Abbink op 29 maart 2006. Zij vroeg naar Peter Berends van 'tEnde x Derkien Schutte. Info van Ria van Bessen: er zijn ook R.K. Schuttes.
Vriendelijke groet, Janny Lalkens.

Reacties

afbeelding van Jan Schutte

Hallo Ria,

Hartelijk dank voor je info. Naspeurwerk in de GI laat inderdaad zien dat er een Jan trouwt op 26-04-1646. Hier wordt omschreven dat hij de zoon is van Henrijck Claesen. Jan heeft hier als achternaam Henrijcksen. Hij trouwt met Derckijn Everts. (Inv.Nr: 723.)

In Augustus 1638 gaat er ook een dochter van hem in ondertrouw. Haar naam is Marijken Henrijcks. Ook zij woont in Langenholte. Zij trouwt op 05-08-1638 met Evert Dercksen. (Inv.Nr: 723)

Ria, jij schrijft, dat de moeder van Claes Hendricks, Aeltijn Assies zou moeten zijn. Ik heb via de GI gevonden dat Henrijck Claesen in Augustus 1642 in ondertrouw gaat met Janneke Willems op de Werf. Het huwelijk wordt voltrokken op 20 september 1642. Hier staat ook beschreven dat Henrijck Claesen een zoon is van wijlen Claes Dercksen. (Inv.Nr: 723) Omdat ik nog geen geboorte datum heb van Claes Hendricks en jij schrijft dat Claes en zijn boers en zuster zijn voortgekomen uit het tweede huwelijk van Henrijck Claesen ben ik uitgegaan van de geboorte datum van de eerste zoon van Claes Hendricks, deze was 16 april 1667. Terug redenerende zou Claes dan geboren kunnen zijn ergens tussen 1640 en 1650.

Misschien zit ik met deze redenatie wel helemaal mis.

Gr. Jan Schutte

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Moeder van Jan Claesz. zou Grijtien Jans moeten zijn in plaats van Trijntien Jans, kennelijk een verschrijving?

Zij en haar man laten een zoon Hendrik dopen op 16 april 1667, Aachte op 9 febr 1671 [vader heet Klaas Hendricks] en Lubbert op 9 maart 1673 [dit volgens de gegevens van A. de Leeuw]

 

afbeelding van ria van bessen

Voor de duidelijkheid haal ik even de gegevens er bij.

Uit het huwelijk [22-05-1694]van Willemtjen Willems Dijk en Jan Claessen zijn geboren/gedoopt.

1. Hendrina 11 okt. 1694  2. Klaasje 12 mei 1696 3. Aegte op 12 dec 1700 en Willem op 6 mei 1703

Voogden zijn Hendrik Schutte te Berkum en Jacob Gerrits te Langeholte. Van Jacob weten we dat hij voogd is van moederszijde. En na het overlijden van Hendrik Schutte en Jacob Gerrits worden aangesteld Jan Doorn neef van Vaderszijde en Roelof Jansen oom van MZ [2-10-1714]

**

Volgens het Stift Essen is de vader van Hendrik en Jan ene Claes Henrix Schutte [28-10-1677]

Stift Essen is via het HCO ook te bekijken

 

 

afbeelding van Jan Schutte

Hallo Allemaal,

Ik ben zojuist via de Generale Index er achter gekomen dat op 9 maart 1669 Jan Claessen wordt gedoopt als zijnde de zoon van Claes Hendricks en en Trijntien Jans. Zouden we kunnen aannemen dat dit de ouders zijn van de vader van Willem. (Jan Clasen)? (Inv.Nr: 700)

Groetjes,

Jan Schutte

afbeelding van Jan Schutte

Hallo Allemaal,

Ik ben zojuist via de Generale Index er achter gekomen dat op 12 mei 1696 een dochter van Jan Clasen en Willemtie Willems wordt gedoopt. Zij krijgt als naam mee Klaasje Jans. Ik denk dat we er vanuit kunnen gaan dat dit een zus is van Willem. Immers hij heeft ook als achternaam "Jans" Het enige verschil is dat de achternaam van de vader nu met een "K" wordt geschreven i.p.v. met een "C". (Inv. Nr: 701)

Wat mij nu in hoge mate intrigeert is hoe Willem in een later stadium de achternaam "Schutte" heeft gekregen?

Dit wou ik even met jullie delen.

Groetjes,

Jan Schutte

afbeelding van Jan Schutte

Hallo Rita,

Jij schrijft, 11/04/2006 - 19:57, dat er op 30 januari 1743 een kind van Willem Schutte en Dieuwertje Herms wordt begraven op de begraafplaats Bergklooster. Uit mijn onderzoek is naar voren gekomen dat dit Jan is geweest, gedoopt op 18 januari 1743. Dit zou dan ook verklaren dat het vierde kind opnieuw Jan is genoemd.

Met vriendelijke groeten,

Jan Schutte

afbeelding van ria van bessen

Zo, dit is al lang geleden, ja dat was een leuke zoektocht zo met z'n allen.  Het valt me op dat we zo vriendelijk waren in de antwoorden, en dat zegt al genoeg.

Willem zijn ouders zijn Jan Clasen en Willentie Willems [Dijk] en hij is gedoopt Zwolle op 6 mei 1703. De dopen staan niet op VpNd maar zijn via de GI van het HCO wel op te zoeken.

Jan en Willemtje zijn op 5 mei ondertrouwd en op 22 mei 1694 gehuwd. Dit is wel op VpNd te vinden.

Jan Clasen zou een zoon zijn van Claes Henrix Schutte en geboren rond 1669, maar daar is niet echt bewijs van, voor zover ik de reeks van Albert de Leeuw bekijk. Nogal wat vraagtekens en aannames.

 

 

afbeelding van Jan Schutte

Hallo Allemaal,

Ik heb deze topic met veel interesse gelezen. Ik ben nl. een directe nazaat van Willem Jans Schutte. Ik was al tijden opzoek naar zijn ouders. Gelukkig heb ik deze nu hier kunnen achterhalen. Zijn er misschien mensen die mij meer kunnen vertellen over Willem Jans Schutte? Wat was zijn geboorte datum? Waar is hij geboren? Eventueel geboorte data van zijn ouders, voorouders etc. Of misschien kunnen mij handvaten aanreiken waar ik zou kunnen gaan zoeken? Graag hoor ik van jullie. Bvd. Jan Schutte.

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Minie

Dit stukje uit Lebuinus had ik nog nooit gekopieerd, dus hartelijk dank! Ik kan er wel wat mee!

Hartelijke groeten, Janny

afbeelding van Minie Buit

Hallo Allemaal,misschien heeft iemand hier nog iets aan.
In het Leenregister van de St Lebuinus deel 2 pag 411 no 323 daar staat vermeld
Genne en Haersolt het Halikenbergeguet in 1414
(ik weet niet waar dat goet was Minie)
In de erfopvolging werden o.a genoemd
1635 Henrick Willemsen
1667 Claes Hendriks na de dood van zijn vader Henrick Willemsen
1693 Henrick Claassen na de dood van zijn vader Claes Hendriks
1732 Willem Jansen na de dood van zijn neef Henrik Claassen
1762 Dievertjen Harms weduwe van Willem Jansen
onder hulderschap van Garrit Harms
1782 Jan Schutte wonende te Langenholte, na de dood van zijn moeder Dieuwertjen Harms, weduwe van Willem Jansen.
Vriendelijke groet Minie

Pagina's