Willem Jans Schutte , uit Haerst?

DoorJanny Lalkensop03/04/2006 - 21:26

Wie heeft ouders gevonden voor Willem Jans Schutte, die in 1737 te Zwolle trouwt met Dieuwertje Herms, waarschijnlijk uit Langenholte? Willem Jans geeft in 1741 aan, dat hij uit Haerst, Zwollerkerspel komt.
Het echtpaar laat de kinderen protestant dopen.
Deze vraag is een vervolg op een vraag, gesteld door Henriette Abbink op 29 maart 2006. Zij vroeg naar Peter Berends van 'tEnde x Derkien Schutte. Info van Ria van Bessen: er zijn ook R.K. Schuttes.
Vriendelijke groet, Janny Lalkens.

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Nog even iets recht zetten uit het bericht van 29-9-2017   22:22 uur

In de momberstelling van 16-2-1667 worden Willem en Berentien Hendricks genoemd als onmondige kinderen van Willem Schutte, die dus Willem Hendricks Schutte zal zijn. Moeder: Aeltje Assies. Mondige kinderen: Claes Hendricks en Assien Hendricks. De laatste gedoopt als Essen op 20 aug. 1643, zie Ria  29-9-2017 om 21:58 uur.

Ik heb in dat bericht van 22:22 uur Assien onmondig genoemd, terwijl hij met zijn 23 1/2 jaar in de akte mondig werd genoemd. Ik meende, dat je tot ongeveer 25 of zelfs tot 27 jaar als onmondig gold. Was het zo, dat je door huwelijk opeens mondig kon worden? Want vermoedelijk trouwt Assien op dezelfde dag als het hertrouwen van zijn moeder. Die nieuwe man van haar, Lubbert Jansen,  had een mondige dochter Berendje, zie momberstelling 16-2-1667. Hij had ook nog een aantal onmondige kinderen. Dus het zou goed kunnen dat Assien met zijn nieuwe stiefzus trouwt. En dat hij eerst in ondertrouw ging op 16-2-1667 en dat daarna verderop op die dag die momberstelling werd opgemaakt?

Ik heb trouwens een geval gehoord van een echtpaar dat in de vorige eeuw trouwde, terwijl zijn moeder als weduwe met haar vader (een weduwnaar) trouwde en daar was wat bij, werd toen gezegd. Het ene stel kon pas trouwen nadat het andere stel was getrouwd. Eerst de jonge mensen en dan het oudere echtpaar, omdat het anders een heel gedoe was met toestemming/ontheffing vragen: stiefbroer met stiefzus, want dat mag zonder toestemming niet? Weet iemand of er zo'n wet is? Zo ja, zouden dan eerst Assien en Berentje getrouwd zijn die dag, in maart 1667 en later op die dag Aeltje en Lubbert, de ouders, die weduwe en weduwnaar waren?

Kan halfbroer Jan Hendricks een oudere hele broer van Claes, Assien, Willem en Berentien zijn geweest? Hij wordt niet als zodanig als mondige zoon genoemd samen met de mondige zonen Claes en Assien, maar...? Bij het huwelijk van Hendrick Willems en Aeltje Assies in 1636 staat niet of het voor beiden een 1e of 2e huwelijk is, maar dat staat er bij andere huwelijken daar vlakbij ook niet bij. Ik kon geen momberstelling voor kinderen uit een eventueel 1e huwelijk van Hendrick Willems vinden, zo rond mei ( ondertrouw) tot de trouwdag 12 juli 1636.

Of is die Jan Hendricks die man die in 1644 trouwt vanuit Haerst, zoals je net schreef, Ria? Ik ga kijken, of er in de periode 1636 tot 1646 een Jan is gedoopt, zoon van Hendrick Willems en Aeltje Assies. Hij zal in ieder geval ouder zijn dan die onmondige kinderen Willem en Berentien Hendricks.

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Het is raar hoor, Hendrik Willems zou dan toch eerder getrouwd moeten zijn als Jan Hendriks te Langenholte een halfbroer van de kinderen is? Of

Onderstaande komt uit Haarst. En volgens mij is deze de juiste!

28-01-1644 Jan Henrijcksen Henrijck Willemsen sone, ende Marijken Jacobs Jacob Egberts N.D. beijde tot Haers   Jacob Egberts  was gehuwd met Mechteldjen Everts dochter van Evert Herms en Dievertien Jochems [28-08-1608]   en Grietje Jacobs was gehuwd met Berent Willems Schutte   Jacob Egberts zijn zwager was weer Hendrik Clasen   morgen verder ...  
afbeelding van Janny Lalkens

Wat me bij die getypte kaartjes in de GI opvalt: als het moet zijn bijv. Jan Peters zijn vrouw Margje Hendriks doet belijdenis, hebben ze er van gemaakt:  Jan Peters EN zijn vrouw Margje Hendriks. Niet alleen met belijdenis doen, ook als iemand zijn vrouw op Bergklooster werd begraven typten ze EN. Als je het letterlijk neemt zoals het daar staat, dan deden er heel wat echtparen op dezelfde dag belijdenis, wat nog zou kunnen, maar dan werden er ook veel echtparen samen op dezelfde dag begraven. Bij een epidemie zou dat kunnen, maar verder toch niet zo vaak als in de GI staat.

En dan veel gerechtigden die niet hoefden te betalen voor een begrafenis op Bergklooster, maar waar vanwege dat niet betalen op de GI-kaartjes bijgetypt is, dat ze van de armen werden begraven. Terwijl het vaak juist ging om de meest vermogenden in een buurtschap.

Dan is van Essen/Assien in ieder geval de doop al gevonden!  Hij was bij de momberstelling in febr. 1667 dus nog minderjarig, maar je kunt met 23 jaar al wel trouwen. Wat hij in maart 1667 dan ook doet, tenminste als hij dezelfde Assien Hendricks is als de zoon van Hendrick Willems en Aeltje Assies.

 

afbeelding van ria van bessen

Het klopt wel, Hendrick Willems en Altien Essens laten hun zoon Essen dopen op 20 aug 1643

Dan zit er wellicht een fout in de akte ?

afbeelding van ria van bessen

Ja, Janny onze berichten hebben elkaar zelfs meerdere keren gekruist, maar leuk dat je ook mee doet !

Egbertjen Hendriks x Remmelt Willems heeft als voogd Arent Hendriks als oom van MZ

Maar Jan Hendriks te Langenholte huwt de 2e x met Swaantje Hendriks [Zwolle 09-08-1670] en zij is de zus van deze Arent. Arent is dan op die manier oom van Egbertjen! Swaantje en Arent zijn kinderen van Hendrik van Graal en Beerte Willems. Dat even voor de duidelijkheid.

afbeelding van ria van bessen

bericht 5

Ik denk dat dit het juiste echtpaar is.

Zwolle 12-07-1636 Henrick Willems en Aeltijn Assins, Assijn Egbers d. tot Harckeloe

Volgens 16 febr 1667 zijn de voogden Jan Assies, weertmeister tot Herculo en Jan Henrix te Langenholte, halve broer van de kinderen. Moeder = Aeltijn Assies wed van wijlen Henrik Schutte te Haerst. Hier wordt geen patroniem gegeven.

En zit er ergens een fout. Zouden de dopen van de 4 kinderen uit dit huwelijk uitsluitsel moeten geven wat het juiste patroniem is van Hendrik Schutte.

Dit inmiddels gevonden. Patroniem is Willems

April 1640 Hendrick Willemsz wonende te Haerst zijn vrouw Aeltgen Asiens doet belijdenis

 

 

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 2.

 

Onze berichten hebben elkaar gekruist. Ik heb ook die gegevens vanavond bekeken die je in bericht 5 noemt en toen een stukje geschreven, dat ik weer heb weggehaald. Later heb ik het stuk geschreven van 21:26 uur, maar ik kwam er duidelijk ook niet uit! Dan is toch mogelijk Aeltje Assies met Hendrick Willems Schutte getrouwd, maar hoe zo dan die momber, Jan Hendricks, halfbroer te Langenholte?  Ik ga dopen zoeken.

afbeelding van Janny Lalkens

Prachtig, dat aan dit onderwerp door Jan Schutte en Ria van Bessen weer verder wordt gewerkt! En al zoveel extra informatie!

Mogelijk had Aeltje Assies een naamgenoot/tijdgenoot in Haerst. Aeltje Assies en haar man Hendrick Willems staan genoteerd in Lidmatenboek 0/13  april 1640. In die maand is er in Zwolle NG geen kind van een Hendrick Claessen of Hendrick Willems gedoopt, dus het is denk ik belijdenis doen geweest van dat echtpaar. Die Hendrick Willems die in 1640 belijdenis doet zou "onze" Hendrick Claessen kunnen zijn, een verschrijving of fout getypt op het kaartje in de GI. Maar met 6 kinderen geboren te Langenholte, waarvan minstens 3 getrouwd voor 1640 lijkt me dit niet zo logisch, hoewel mensen ook nog wel op oudere leeftijd belijdenis deden.

Onze Aeltje Assies staat in de momberstelling van 16-2-1667 genoteerd als weduwe van Hendrick Schutte, met 2  onmondige kinderen Claes en Assien Hendricks en nog 2 mondige kinderen. Op die dag gaat ze in ondertrouw met wedn. Lubbert Jansen, ook uit Haerst. Wie ook die dag in ondertrouw gaan, dat zijn Assien Hendricks uit Haerst J.M. met Berentje Lubberts, J.D. ook te Haerst. Beide stellen trouwen 5 maart 1667. Zouden dit zoon Assien van Aeltje en een dochter Berentje van Aeltje haar nieuwe man Lubbert Jansen kunnen zijn?

Assien Hendricks en Berentje Lubberts kopen 21-1-1692  1/6 deel van erve Vrijlinck in het Berkummerveld.

Assien Hendricks uit Haerst doet belijdenis in maart 1662 ( N.H. Lidmatenboek 0/99)

En Claes Hendricks uit Haerst doet belijdenis in maart 1665. (N.H. Lidm. 0 /135)

afbeelding van ria van bessen

bericht 4

- zie het AANGEPASTE bericht 3 hieronder met nieuwe gegevens !

nog een poging

afbeelding van ria van bessen

bericht 3 - AANGEPAST

Claas Hendriks is de zoon van Hendrik Claesen, zijn broer is Willem, zus is Berentien, en er is nog een broer Assien - dit volgens Zwollerkerspel  dd 16-02-1667. Hun moeder is Aeltijn Assies.

Hendrik Claesen is eerder gehuwd geweest; uit dit huwelijk nog een zoon Jan die huwt op 26-04-1646. Hij wordt aangeduid als Jan Hendriks te Langeholte

Remmelt Willems is aangehuwde oom van vaderszijde wanneer Jan Henrix te Langenholte hertrouwt volgens f266 dd 16 juli 1670. Remmelt was toen gehuwd met Egbertjen Hendriks en NIET met Berentien Hendriks zoals ik eerder schreef.

Jan Hendriks en Egbertien Hendriks zijn broer en zus, kinderen van Hendrik Claessen uit het 1e huwelijk

Daar horen volgens mij bij - Aechte Hendriks, Sijse Hendriks, Claesien Henricx en Merregien Hendriks

Klaas Hendriks huwt 15 jan 1665 - zou het 2e huwelijk van vader Hendrik zo rond 1640 zijn.

Claesien Henricx huwt te Zwolle 19-03-1633 - dus geboren zo rond 1613

Dus 6 kinderen van Hendrik Claesz die huwen als jd/jm van Langenholte.

En 4 kinderen van Hendrik Claesz die huwen als jd/jm van Haarst.

Zou Aaltjen Assies in Haarst moeten wonen én na haar huwelijk daar moeten blijven wonen.

Ik kan alleen geen huwelijk vinden van Hendrik met Aeltjen.

Dus of dit allemaal wel klopt??

Pagina's