Willem Jans Schutte , uit Haerst?

DoorJanny Lalkensop03/04/2006 - 21:26

Wie heeft ouders gevonden voor Willem Jans Schutte, die in 1737 te Zwolle trouwt met Dieuwertje Herms, waarschijnlijk uit Langenholte? Willem Jans geeft in 1741 aan, dat hij uit Haerst, Zwollerkerspel komt.
Het echtpaar laat de kinderen protestant dopen.
Deze vraag is een vervolg op een vraag, gesteld door Henriette Abbink op 29 maart 2006. Zij vroeg naar Peter Berends van 'tEnde x Derkien Schutte. Info van Ria van Bessen: er zijn ook R.K. Schuttes.
Vriendelijke groet, Janny Lalkens.

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Dat kind Egbert gedoopt 28-11-1619 is er eentje van een Hendrik Willems en een Claesken Willems, niet van Claesje Claessen. Zo jammer dat er bij die trouwinschrijving van Henrick Willems uit Haerst in 1630 niet staat dat het om Schutte gaat! Zoals wel bij HenrickX Jacobien, maar hoe komen die aan een Wolter?

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

En ik zie nu ook dat Hendrik Willems x met Jacobien Pieters een zoon Wolter laat dopen 19 mrt 1620

Niet dezelfde Hendrik dus.

afbeelding van ria van bessen

Janny, naar aanleiding van je overzicht;

Hendrik Willems en Claasken Willems laten een zoon Egbert dopen 28 nov 1619

De moeder van Hendrik W. Schutte heet Egbertje ..

En bij Aeltjen heeft Hendrik weer een Claas, zoals je aangaf.

afbeelding van ria van bessen

bericht 5 - verbeterde versie

Als Hendrik Willems Schutte in 1610 huwt en hertr. in 1633 dan moet er toch een voogdijakte zijn als Jan Hendriks een zoon van hem zou zijn? 1610 + 25 = 1635

Er is niets te vinden.

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 4

Ik vind wel een Hendrik Willems gehuwd met Jacobien Wijcherts, maar niet de jouwe, Janny.

afbeelding van ria van bessen

Volgens Zw'kerspel dl 603 f 413 dd 28-3-1623 was Willem Berens Schutte gehuwd met Egbertjen NN

afbeelding van ria van bessen
- 28- 01-1644 Jan Henrijcksen Henrijck Willemsen sone, ende Marijken Jacobs Jacob Egberts N.D. beijde tot Haerst
afbeelding van ria van bessen

Jan Hendriks die huwde met Swaantje Hendriks van Graal was voordien als jm gehuwd met Derkje Everts. Hij hoort dus niet bij jouw overzicht. Bovendien is hij ook de zoon van Hendrik Claasz.

Als kinderen trouwen zijn ze daarna volwassen voor de wet, ook al is het kind 18 of 19 jr.

*

Als Berent Willems [Schutte] overlijdt, dan wordt Hendrik Willems [Schutte] voogd. De andere voogd is Willem Gerritsen en deze is gehuwd met de zus van Grietje, nl Marichen Jacobs [huwelijk 26-10-1634]

Grietje en Marrichjen zijn beide kinderen van Jacob Egberts en er zijn nog 5 onmondige kinderen in 1635. En de jongste is een 'kleine Marrichjen', en volgens mij trouwt zij met Jan Hendriks als Marijken op 28 jan 1644.

Assien Hendriks die met Berentje Lubberts huwde, ... Berentje haar moeder was dus de vrouw van Berent Willems Schutte en Assiens moeder was de vrouw van Hendrik Willems Schutte.

De kinderen van Berent Willems Schutte waren de halfbroers/zussen van Berentje Lubberts. En tegelijk de neven/nichten van Assien Hendriks. En visa versa.

Als één van die kinderen met een Jan Hendriks trouwt, heb je dan een [aangetrouwde] halfbroer?

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 3.

Geen doop van Jan Hendricks gevonden in de periode nov. 1619 - 9 jan. 1623. Wel het huwelijk van een Jan Hendricksen:

 

25-5-1635 Jan Henricksen, Henrick Willem s., en Ermgart Dericx, Derick Egbers d. beijde wonende tot Haerst      (VPND, transcriptie P. Klunder)   Ondertrouw ook in mei 1635   Trouwboek 721/ 456. Als dit een zoon Jan Hendricks is, die als vader Henrick Willems Schutte heeft, dan is hij vrij kort na zijn vaders huwelijk in 1610 geboren, in dat hiaat doopboek 1602-1619. En dan is hij in 1667 in de akte mogelijk de halfbroer/voogd van de kinderen uit het laatste huwelijk van Henrick Willems Schutte.             Ik blijf zoeken naar meer bewijs. Als dit dezelfde is als de Jan Hendriks die in 1744 trouwt, ( ook genoemd zoon van Henrick Willems, dus dezelfde denk ik) dan heb ik tot nu toe geen momberstelling rond zijn 2e huwelijk gezien.  

Verder het huwelijk van Henrick Willemsen tot Haerst met Claesien Claesen  Claes Claesen d. tot Berckum  ondertrouw febr. 1630 en ze trouwen 9-3-1630. Trouwboek 721/401  Is dit Henrick Willems Schutte? Zou goed kunnen.

Ook hier nog geen erfuiting gezien voor eventuele kinderen uit het 1e huwelijk. Dit huwelijk in 1630 zou een 2e huwelijk van Henrick Willemsen Schutte kunnen zijn en dat hij dan in het 3e huwelijk met Aeltje Assies een kind Claes noemt naar de overleden 2e echtgenote. Maar moet dan nog wel bewezen worden.

Als Grietien Jacobs in dec. 1630 in ondertrouw gaat  met Berent Willems ( Schutte, zie Ria 29-9-2017  22:50 uur) staat er bij Berent, dat hij een zoon is van Willem Berents en die kenden we al als Willem Schutte, geboren rond 1560.

Ik denk, dat het zo in elkaar steekt:

In Haerst woonde Willem Berents Schutte met 2 zonen, mogelijk meer kinderen:

A.    Berent Willems Schutte (X otr. dec. 1630 Grietien Jacobs, ook uit Haerst)

B.    Henrick Willems Schutte, getrouwd met:

       1. Jacobien Pieters uit Ten Holten   13-5-1610  te Zwolle  met een kind Jan Henricks. Hij woont later in Langenholte en wordt in 1667 als halfbroer voogd van  3 halfbroers en 1 halfzus uit 3e huwelijk van zijn vader.  Mogelijk meer kinderen uit 1e huwelijk, moeilijk te vinden: hiaat doopboek Zwolle 1602-1619.

       2. Claesien Claesen uit Berckum    9-3-1630 te Zwolle    Gedoopte kinderen: nog onbekend

       3. Aeltien Assies uit Harckeloe   12-7-1636 te Zwolle. Zij doet april 1640 belijdenis.  Minstens 4 kinderen:

            3.1. Claes        genoemd naar Claesien Claesen?

            3.2  Assien, ged.als Essen te Zwolle op 20-8-1643 otr. 16-2-1667 met Berentje Lubberts, trouwen 9 maart 1667

            3.3. Willem

            3.4  Berentien

De moeder, Aeltje Assies, hertrouwt 7-3-1667 te Zwolle met wedn. Lubbert Jansen uit Haerst, die een dochter Berentje heeft. Aeltje haar zoon Assien Hendricks trouwt 7-3-1667 met Berentje Lubberts, mogelijk dochter van zijn stiefvader Lubbert Jansen.

Jan Henricks  uit het 1e huwelijk van Henrick Willems Schutte met Jacobien Pieters trouwt 3 x:

1. Ermgardt Dericx uit Haerst      25-5-1635 te Zwolle

2. Marijken Jacobs  uit Haerst      28-1-1644 te Zwolle

3. Swaantje Hendricks J.D. in 't Gagel    9-8-1670 te Zwolle

Uit alle huwelijken moet nog verder naar kinderen worden gezocht. En als het kan: zoeken naar meer momberstellingen en eventuele transportaktes, waarin de namen van beide echtgenoten op dat moment staan.  Dit alles als ondersteunend bewijs voor voorgaande.

 

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 2.

Voordat ik die Jan Hendricks als gedoopte zoon uit het huwelijk van Hendrick Willems Schutte en Aeltje Assies in de periode 1636-1646  ga zoeken, ga ik eerst eens kijken, of het inderdaad die Jan Hendricks is die in 1644 trouwt. Ik ga kijken of Jan Hendricks een zoon is van Hendricks Willems en Jacobien Pieters. Die trouwden in 1610 en dan kan Hendrick Willems nog wel 26 jaar later met Aeltje Assies een tweede gezin gaan stichten. Huwelijk met Aeltje was nl. in 1636.

Trouwboek 721/187 Hendrick Willemsen, Willem Schutten soone tot Haerst ende Jacobien Pieters Pieter Jacobs d. ten Holten  ondertrouw april 1610 zwolle en getrouwd 13-5-1610.

Als dit hem is, is de naam Schutte al in 1610 of eerder bekend, 400 jaar oud!! Hendrick Willemsen is dan rond 1585 geboren en zijn vader Willem Schutte rond 1560!

Aanvulling: pech, hiaat doopboek 1602 tot 14 nov. 1619! Maar met een eventueel huwelijk van Jan Hendricks in 1644 kan hij ook nog wel na okt. 1619 zijn gedoopt...

Pagina's