Willem Jans Schutte , uit Haerst?

DoorJanny Lalkensop03/04/2006 - 21:26

Wie heeft ouders gevonden voor Willem Jans Schutte, die in 1737 te Zwolle trouwt met Dieuwertje Herms, waarschijnlijk uit Langenholte? Willem Jans geeft in 1741 aan, dat hij uit Haerst, Zwollerkerspel komt.
Het echtpaar laat de kinderen protestant dopen.
Deze vraag is een vervolg op een vraag, gesteld door Henriette Abbink op 29 maart 2006. Zij vroeg naar Peter Berends van 'tEnde x Derkien Schutte. Info van Ria van Bessen: er zijn ook R.K. Schuttes.
Vriendelijke groet, Janny Lalkens.

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Gisteren heb ik dat echtpaar Hendrik Willems en Claesjen Willems wel gezien, maar ook die tekst "wonende bij Willem Schutte" en dat Hendrik zoon was van een Hendrik Egberts. Ik lees dat "wonende bij "  altijd als " inwonende knecht van...."  . In dit geval zou dat dan betekenen, dat ik zelf liever kies voor HW X Jacobien Pietersen, ook gezien die dochter Jacobien bij broer Berent Willems Schutte. Hiermee offer ik dan die vernoeming Claes in het volgende huwelijk met Aeltje Assies op, maar "bij Willem Schutte" klinkt me niet als een echte Schutte in de oren, meer als een knecht van Willem Schutte.

afbeelding van ria van bessen

De vraag is, kun je uit jouw overzicht wat je hieronder geplaatst hebt, ook opmaken dat Jan Hendriks uit deze reeks de halfbroer is van Claas, Assien, Willem en Berentjen Hendriks. Eventueel aangetrouwd. In deze reeks is Jan Hendriks de aangetrouwde zwager van Berent Willems Schutte en de aangehuwde oom van zijn kinderen, die dus de neven en nichten zijn van Claas, Assien, Willem en Berentjen.

Maar nog steeds geen halfbroer..

 

 

afbeelding van Janny Lalkens

Gezin van Jacob Egberts te Haerst.       Jacob Egberts overl. voor febr. 1637

Jacob Egberts trouwt eerst met Mechteld Evers : 8 kinderen.

Daarna met Grietien Willems. Eventuele kinderen mij nog onbekend.  Zij hertrouwt 13-4-1637 Jan Willems te Berkum           

 

 8 kinderen uit 1e huwelijk van Jacob Egberts en Mechteld Evers, in willekeurige volgorde:

  1. Grietien Jacobs X otr. dec. 1630 Berend Willems Schutte ( Broer van Henrick Willems Schutte)

3 onmondige kinderen op 14-12-1639: Egbert, Machtelt en JACOBIEN Berents

[Is Jacobien genoemd naar de eerste vrouw van haar oom Henrick Willems Schutte, naar Jacobien Pieters uit Ten Holten? J.L.]

Grietje hertrouwt XX 10 dec. 1639 met Lubbert Jansen uit Haerst    Op 14-12-1639 erfuiting voor de 3 kinderen van Grietien / Berend.

Na overlijden van Grietien Jacobs hertrouwt Lubbert Jansen in 1667 met de weduwe van Hendrik Willems Schutte, met zijn schoonzuster Aeltje Assies.

Behalve Grietje Jacobs zijn er nog 7 kinderen in dit gezin. Het vervelende is, als ik het hier nu zie, dat ze van 2 t/m 8 zijn genummerd en als ik het opsla, is Trijne opeens nummer 1, Marichien nummer 2 enz. Ik kan het niet goed krijgen, maar het gaat dus om totaal 8 kinderen van Grietje Jacobs t/m Sweer Jacobs, samen 1 gezin.

  1. Trijne Jacobs X 16-12-1627 Wichart Henricksen uit Diese
  2. Marichien Jacobs X 26-10-1634 Willem Gerrits
  3. Kleine Marichen X 28-1-1744 als Marijken Jacobs, dochter van wijlen Jacob Egberts met Jan Hendricks, zoon van Henrick Willems ( vermoedelijk Schutte) te Haerst.
  4. Evert Jacobsen X 14-5-1644 Marijken Hermens, een wed. uit Mastenbroek.
  5. Egbert Jacobs    staat in de akte van 13-1-1636
  6. Sijse Jacobs                 idem
  7. Sweer Jacobs       idem, overleden na de dood van moeder Mechteld.

14-12-1639: Mombers over de 3 kinderen Egbert, Machteld en Jacobien Berents (kinderen van Berent Willems Schutte en Grietien Jacobs): 

1.Henrick Willemsen ( Schutte, broer van Berent, oom VZ van de kinderen)

2.Willem Gerrits, aangetrouwde oom  MZ van de kinderen, getrouwd met moeder Grietien haar zus  Marichien Jacobs                      

afbeelding van ria van bessen

Ik vrees dat het weinig zal helpen, alle Hendrikken uitzoeken, aangezien er geen voogdijstelling in Zwollerkerspel zit.

Als beide Hendrikken nog kinderen laten dopen in 1620 en 1622 dan zou bij een hertrouw van welke Hendrik Schutte dan ook [met Aaltje Assies]  in 1638 een voogdijstelling opgemaakt moeten worden.

Voordeel om te kiezen voor het echtpaar HW en CW is; dat in het huwelijk met Aaltje Assies wel een Claas is gedoopt, wat, zoals jij al eerder aangaf, een hint kan zijn naar de naam overleden 1e vrouw.

 

afbeelding van Janny Lalkens

Helen: bedankt voor het aanvullen van mijn kennis: dat je met 16 of 17 , mits getrouwd, volwassen bent: nooit geweten.

afbeelding van Janny Lalkens

Dat is nu net waar ik gisteravond al bang voor was: 2x een Hendrik Willems in Haerst en dan mogelijk ook nog beide Schutte!  Soort nachtmerrie, al klinkt dat natuurlijk behoorlijk overdreven. Hoe hebben ze ze in die tijd zelf uit elkaar gehouden? Maar die dopen zo kort na elkaar: daar gaat het duidelijk over 2 naamgenoten Hendrik Willems, die als vaders elk een baby laten dopen.

Vandaag heb ik de familie Jacob Egberts wat gevolgd, ook vanwege die halfbroer Jan Hendriks. Of is het een halfneef? En van welke Hendrik Willems is die Jan Hendricks X kleine Marigje/Marijken een zoon?

Het wordt zaak heel nauwkeurig al die Hendrikken Willems te gaan volgen, merk ik.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Ik bedoel dus deze

Hendrik Willems zoon van wijlen Willem Egbertsen, wonende te Haerst bij Willem Schutte, gaat in ondertrouw met Claesien Willems (getrouwd op 13-11-1614)

afbeelding van Janny Lalkens

Swaantje Hendriks als 3e vrouw van Jan Hendricks is dus een fout in mijn overzicht van vandaag 9:53 uur. Zij kan geschrapt worden. Jan Hendriks X Swaantje Hendriks blijkt een zoon van Hendrick Claessen te zijn, niet van Henrick Willems Schutte.

Ik meende al, dat zelfs meisjes van 17 jaar, mits getrouwd, als volwassen golden. Hun man kon dan de momber zijn die hen kon sterken. Zo ging dat toen nog..

Wat betreft dat huwelijk van Hendrik Willems Schutte met Jacobien Pieters: Ik heb eerst zelf een transcriptie gemaakt van die huwelijksinschrijving in april 1610 en toen ik klaar was gekeken, wat Peter Klunder daar had gelezen. Ik twijfelde over 1 naam: Jansen of Jacobs. Volgens mij Jacobs, volgens Peter ook.:

Trouwboek Zwolle blz. 187 Aprilis ano 1610     Hendrick Willemsen Willem Schutten soone tot haerst ende Jacobien Pieters Pieter Jacobs ( geen Jansen) d. ten Holten 1.2.3.   17-5-1610     [hun trouwdatum]

Om te kijken of er inderdaad Pieters stond, heb ik een andere naam met een hoofdletter P opgezocht: blz. 187, ook daar bij Paulus zakt de P door een denkbeeldige grondlijn.

Om te controleren of er een Pieter Jacobs in Holten was: ORA Zwk. geeft 5-9-1618 f 269 een Peter Jacobs then Holte en verderop: Devertien Jochems X Derck Dijk noemt in een akte haar dochter Jennetien [Dercks] en haar man Peter Jacobs, zij hebben kinderen. Ik neem aan, dat Jennetien Dercks en Peter Jacobs ouders kunnen zijn van Jacobien Pieters uit Holten. Bovendien heet er een dochter van Henrick Willems zijn broer Berent Willems Schutte:   Jacobien Berents.  (ORA Zwk.14-12-1639) Zij kan naar haar tante Jacobien, 1e vrouw van Henrick Willems genoemd zijn, bijv. vanwege jong overlijden van Jacobien Pieters.

rechterlijk archief Zwollerkerspel RA001-00603:  Bew. J.Rientjes

f276 - 17 nov 1618 - Coram Richter "Substituijt" Adriaen van Gellre.

Keurnoten Willem Gosens en Jan Derczen.

In het Gericht is verschenen Devertien [Deuertien] Jochemsen, huisvrouw van Derck Dijck, met haar man en momber in dezen geassisteerd. Zij heeft haar uiterste wil gemaakt op de manier nabeschreven.

Ten eerste wil zij testatrice, dat na haar dood vooruit [uit] al haar gerede of ongerede goederen haar dochter Jennetien, huisvrouw van Peter Jacopzen then Holte, of haar kinderen bij Peter Jacobsen geprocureerd, eens krijgen [hebben] en ontvangen zullen een somma van 100 goudguldens, en zal [zij] na haar moeders dood met elkaar haar kinderen, te weten [haar] broers en zusters [niet genoemd] "toe gelijcke gaen". En als zij testatrice voor haar dochter Jennetien komt te sterven, dan zullen haar voorschreven kinderen in hun moeders erfenis erven en staan, alsof de moeder zelf in leven was. Verder zo wil zij testatrice, dat haar zoons zoon Stoffer Stoffers na haar dood mede erven en succederen zal in haar erfenis, [soo noe ende veer" alsof haar zoon zaliger Stoffer nog in leven was, "daer auerst" voorschreven Stoffer zonder lijfserven komt te sterven, dan zal zijn quota weer vallen aan de boezem waar het "henne gecommen is". "Ende genge zie des met oere momber voorss. des alsoe nae lantrecht". Zonder argelist.

- Adriaen van Gellre zal naast de Scholte mede zegelen uit begeerte van Dever [Deuer] en haar momber voorschreven.

Wat ik belangrijk vind: in de trouwinschrijving van 1610 wordt de naam Schutte genoemd in combinatie met Henrick Willems.

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Het klopt dat de zoon van Willem Schutte, Hendrik Willems Schutte met Jacobien Pieters trouwt, dat staat duidelijk in de huwelijksakte omschreven. Maar dit stel laat kinderen dopen, terwijl Hendrik Willems gehuwd met Claesjen Willems dan ook kinderen laat dopen.

Hendrik Willems met Claesjen laten dopen 1619-11-28 - Egbert en 1622-12-15 - Lambert

Hendrik Willems x met Jacobien Pieters laten dopen Wolter op 19 mrt 1720

Er zijn dus TWEE Hendrik Willems Schutte.

 

 

afbeelding van helen

Ik meende al, dat zelfs meisjes van 17 jaar, mits getrouwd, als volwassen golden.

 

Dat is nog steeds zo! 

Die wet is dus nooit veranderd.

Pagina's