Willem Jans Schutte , uit Haerst?

DoorJanny Lalkensop03/04/2006 - 21:26

Wie heeft ouders gevonden voor Willem Jans Schutte, die in 1737 te Zwolle trouwt met Dieuwertje Herms, waarschijnlijk uit Langenholte? Willem Jans geeft in 1741 aan, dat hij uit Haerst, Zwollerkerspel komt.
Het echtpaar laat de kinderen protestant dopen.
Deze vraag is een vervolg op een vraag, gesteld door Henriette Abbink op 29 maart 2006. Zij vroeg naar Peter Berends van 'tEnde x Derkien Schutte. Info van Ria van Bessen: er zijn ook R.K. Schuttes.
Vriendelijke groet, Janny Lalkens.

Reacties

afbeelding van Egbert_

Ook is mij niet duidelijk of onderstaande Hendrik Willems wel een zoon is van Willem Schutte:

Hendrik Willems zoon van wijlen Willem Egbertsen, wonende te Haerst bij Willem Schutte, gaat in ondertrouw met Claesien Willems (getrouwd op 13-11-1614)

Want in hetzelfde trouwboek van Zwolle (transcriptie op vpnd.nl):

08-02-1618: Willem Jansen, wonende tot Assendorp, ende Maria Jans, Jan Petersen d. dienende bij Willem Schutten tot Haerst

13-05-1610: Harman Beerentsoon woonende te Haerst met Willem Schutten en Dirckien Alberts wonende tot Stroeckel

Is het dan niet logischer te veronderstellen dat Hendrik Willems inwonend is, en niet een zoon van Willem Schutten?

afbeelding van Egbert_

Er zijn een paar dingen mij niet helemaal duidelijk in dit verhaal. Op 22/02/2010 plaatste Minie Buit een bericht met een citaat uit Leenregister van de St Lebuinus deel 2 pag 411 no 323, onder andere het volgende:

1732 Willem Jansen na de dood van zijn neef Henrik Claassen

Maar als ik de bijdrages goed lees, heet de vader van Willem Jansen: Jan Claassen. En Jan Claassen zou de broer zijn van Henrik Claassen. In dat geval zou er moeten staan: 1732 Willem Jansen na de dood van zijn oom Hendrik Claassen. Andersom klopt het dan weer wel, de zonen van je broer zijn immers neven, maar zo staat het niet in het repertorium op de leenregisters van de proosdij van St. Lebuinus. Ik zou verwachten dat de vader van Willem Jans dan Jan Hendriks zou heten. Want volgens datzelfde leenregister was de vader van Henrik Claassen: Claas Henrix, en zijn opa: Hendricks Willemsen. Dan zou broer Jan van Claas Henrix toch Jan Henrix moeten heten? Of een zus van Claas Henrix zou de moeder van Willem Jans moeten zijn. Dan zijn de ouders van Willem Jans: Jan NN x NN Henrix.

En wat verder even niet duidelijk was: volgens het leenrepertorium ligt het guet, geheten Halikenberguet in der buerscap Genne ende Haersolt. En evenseens volgens hetzelfde leenrepertorium zou rond 1675 Claes Henrix ermee beleent zijn. In het hoofdgeld 1675 (vpnd.nl) staat geen Klaas Hendriks in Genne, wel in Haarst: Klaes Henrix, 2 personen in eigen huisgezin, drie dienstboden, geen bedrag bij de 50ste penning. In het register van vuursteden 1682 (vpnd.nl) geen Klaas Hendriks in Genne, maar wel in Haarst: Herman Hansen, bewoner met Klaes Schutte cum suis, eigenaar, 1 oven. Ook staat er tekst in de kantlijn, maar die kan ik niet goed lezen. Waarschijnlijk zoiets als nieuw in het register. Direct na het huis van Klaes Schutte worden twee huizen genoemd met eigenaar Hr. van den Ordel, het tweede huis met 6 ovens. En omdat de volgorde in de register niet willekeurig is, maar volgens een bepaasde (niet altijd makkelijk na te gaan) looproute, neem ik aan dat het Halikenbergeguet dicht bij den Ordel moet hebben gelegen. Dus in Haarst, dichtbij Berkum, maar niet dichtbij Genne. In het leenregister worden Genne en Haarst blijkbaar als één buurtschap gezien, en niet als twee afzonderlijke.

 

afbeelding van Janny Lalkens

Geweldige vondst! Ik had de familie Schutte en haar oorsprong niet in Gerner/Dalfsen gezocht op erve Meyerink! Ik heb de laatste dagen nog wel aan Milligen/Dalfsen gedacht. Ooit zei een genealoog die nu al jaren overleden is, dat Schutte en Schroten hetzelfde zou zijn en hij dacht dan aan een boerderij in Milligen. Ik meen dat daar een erve Schroten was. Ik ben met die bewering nog steeds niet verder gekomen.

Dus de familie Schutte heette van de vaderskant eerst Meyerink en ging verder met de naam Schutte, die van de moederskant kwam! Die akte van Dalfsen ORA 3 f. 71 heb ik gekregen, maar invrn 2 f 198 zag ik nog niet.

Wel zag ik in deel 2 f. 8 ORA Dalfsen Jan Schutte/Joan Schutten Derxen, die rond 17 mei 1624 zou zijn overleden volgens zijn weduwe Hermen Hermanus. Hun zoon Jan Jansen was daarvoor al overleden. Hij en zijn zus Jutte Jansen hadden al een schenking bij leven van hun ouders gekregen. Hun jongere zus nog niet en die moet ook haar deel, had de vader bij leven nog aangegeven. Deze Merien krijgt 100 goldguldens, die op dat moment nog aan 2 verschillende personen zijn uitgeleend. Ook krijgt ze nog 52 daalders, die ook te vorderen zijn bij iemand, nl. op de Nijstad in Zwolle.  ( Dit is uit een akte van ORA Dalfsen, in de bewerking van Ria v. Bessen en van P. Klunder.) 

Hoort deze akte ook bij het vroegste Schutte verhaal? Jan Schutten Derxen kun je denk ik lezen als Jan, zoon van Derck Schutte. En deze Jan zou dan bijv. een broer van Wijchmontien Dercx ( X Jan Berents Meyerink, wat later de familie Schuute wordt)  kunnen zijn?

afbeelding van ria van bessen

Ja, laat maar staan, ik vind het ook lastig dat als je wat wilt verbeteren of toevoegen dat dan alles weer bovenaan komt te staan.

Het erve Meijerink is in bezit van Jan Berents en Wijchmontien Dercx - zij is de dochter van Derk Stolte - hij is de zoon van Berent en Anna volgens Dalfsen invrn 2 f198 en v. En later koopt Jan Berents het erve en zegt nog expliciet dat de helft betaald is door zijn ouders - zie deel 3 f71/71v

En zou Willem Berents Schutte een broer zijn van deze Jan Berents. Als Willem deelt in de erfenis dan zal hij ook delen in dit erve. En zijn daarom de kinderen van Berent Willems én van Hendrik Willems [x Aaltje Assies] ook erfgenaam. En zou ook bewezen zijn dat Willem Berents geen Schutte is, maar zijn vrouw.

afbeelding van Janny Lalkens

Als ik bij VPND op Dalfsen Gerner Vuursteden 1675 en 1682 kijk, word ik nog niet zoveel wijzer. Is het erve Meyerinck hetzelfde als erve Wagteveld? Er staat wel een Henrik Schutte genoteerd, als bewoner? Meyerinck zijn erfgenamen zijn nu eigenaar? Ik kom er niet uit.

afbeelding van Janny Lalkens

In mijn reactie van 21:41 uur noem ik Henrick Willems Schutte een keer per vergissing Henrick Berents . Ik geef hem als patroniem de voornaam van zijn broer Berent mee. Overenthousiast, vermoedelijk. Als ik het in dat stukje ga verbeteren komt de volgorde in de war, wordt het als laatste reactie geplaatst. En het is zonder dat al ingewikkeld genoeg op dit moment.

afbeelding van Janny Lalkens

Die Egbert Berents is dus toch een man en hoorde niet bij de omschrijving "dochteren". Hij kan voor zichzelf zelfstandig optreden, heeft als vrouw geen momber nodig voor  de broodnodige versterking. Want hij is zelf een man. Weten we dat ook weer. Steeds een puzzelstukje erbij. De neven, beide van vaderskant/Schuttekant,  Egbert Berents en Assien Hendriks trekken gezamenlijk op, dat is duidelijk.

Deze akte hoort bij de familie waar we nu mee bezig zijn, vooral ook door dat Jacopien Berents, Aeltien Essiens/Assien en de rest, het klopt allemaal. Jacopien Berents is dus voor febr. 1671 overleden.  De 1/2 van een erve verkopen: Jacopien bezat dus flink wat! Hoe kwam ze aan dat halve erve?

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Wat vind je hier van?

Dalfsen dl 4 f6/7 dd 18-03-1671 - Verschenen in het gericht van Zwolle Assien Hendricksen en Egbert Berentsen voor zichzelf en als gevolm van Lubbert Jansen en zijn kinderen, Andries Jans, Jan Assiens als momber over de kinderen van zal Henrick Willems bij Aeltien Essiens geprocreert, Claes Henrix en Grietien Jansen voor zichzelf en als erfgenamen van Jacopien Berents in overeenstemming met de procuratie van 12 febr 1671 te Zwolle. Zij verkopen, als erfgenamen de helft van het erve Meijerink te Garner aan Willem Roijer burgm stad Zwolle en zijn vrouw etc.

afbeelding van Janny Lalkens

Juist om die Jan Hendricks goed te kunnen plaatsen heb ik dit Jacob Egberts overzicht gemaakt. Ik heb van Jan Hendricks nog steeds geen halfbroer  kunnen maken. Hoogstens een aangetrouwde neef, als ik hem loskoppel van kleine Marigje/Mariken Jacobs en laat trouwen met Mechtelt Berents of met Jacobien Berents, nichten van Henrick Berents Schutte zijn 4 kinderen ( met Aeltjen Assies). Als 3e kind, "broer" van Mechtelt en Jacobien, wordt Egbert Berents genoemd. Maar er is ook sprake van "dochteren van....." Over een zoon lees je niet. Is Egbert een Egbertje, een meisje? Zo'n vergissing kwam wel vaker voor, nietwaar? Willemtje Willems Dijck........! Als Egbertje zou Jan Hendricks daar ook nog mee kunnen trouwen. De 3 kinderen van Berent Willems zijn naar verhouding vermoedelijk jonger dan Jan Hendricks: geboren alle 3 tussen 1631 en 1639.

Wat je schrijft, inderdaad! Jan Hendricks is dus echt een raadsel, maar hoe groter het raadsel, hoe groter ook de uitdaging. Deze krijgen we niet cadeau, merk ik al wel. Ook nog afwachten, of het op te lossen is. Maar dat halfbroer kan ook een verschijving zijn.

 

afbeelding van ria van bessen

Haha, maakt me niet uit, knecht of zoon. Als het raadsel, wat dát is het, maar opgelost wordt.

Ik heb echt geen idee hoe Jan Hendriks als halfbroer bewezen kan worden.

 

 

 

Pagina's