Willem Jans Schutte , uit Haerst?

DoorJanny Lalkensop03/04/2006 - 21:26

Wie heeft ouders gevonden voor Willem Jans Schutte, die in 1737 te Zwolle trouwt met Dieuwertje Herms, waarschijnlijk uit Langenholte? Willem Jans geeft in 1741 aan, dat hij uit Haerst, Zwollerkerspel komt.
Het echtpaar laat de kinderen protestant dopen.
Deze vraag is een vervolg op een vraag, gesteld door Henriette Abbink op 29 maart 2006. Zij vroeg naar Peter Berends van 'tEnde x Derkien Schutte. Info van Ria van Bessen: er zijn ook R.K. Schuttes.
Vriendelijke groet, Janny Lalkens.

Reacties

afbeelding van Egbert_

Dat vind ik een onterechte opmerking. Mijn vraag heeft wel degelijk betrekking op deze zoektocht. Deze zoektocht gaat over de ouders van Willem Jans Schutte. En al lezend bekruipt mij het gevoel dat het nu een zoektocht is naar aangetrouwde familie van Willem Jans Schutte, die ook Schutte heet. Waar is het bewijs dat Willem Jans Schutte een nakomeling in mannelijk lijn is van Claes Henrix, die van 23 juli 1667 tot 19 augustus volgens het leenregister van St. Lebuinus beleend was met het Halikenbergeguet te Haarst. En tevens neef van Henrik Claassen, zoon van deze Claes Henrix

afbeelding van Egbert_

Door ria van bessen op do, 28/09/2017 - 20:14
Volgens het Stift Essen is de vader van Hendrik en Jan ene Claes Henrix Schutte [28-10-1677]

Zijn Claes Henrix Schutte, die je aanhaalt in je bericht van 28 sept 2017,  en Claas Hendriks voor den Doorn wel of niet dezelfde persoon. Ene Hendrik Claassen, zoon van Claas Henrix is neef Willem Jansen. Tot nu toe is er alleen een oom Hendrik Claassen gevonden, geen neef. Daarom lijkt het me binnen deze zoektocht passen om uit te zoeken wie neef Hendrik Claassen en zijn vader Claas Henrix zijn. Waarom is Claes Hendrix Schutte bij de nalatenschap van Jochem Janssen Doorn betrokken?

afbeelding van ria van bessen

Egbert,

Ik vind het niet prettig dat je door deze zoektocht heen fietst met een heel ander doel. Het lijkt sowieso prettiger als de zoektocht Doorn etc. een apart topic wordt, ook voor andere medelezers. Dit werkt heel verwarrend.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Jacobien Pieters, huwt als d.v. Pieter Jacobs 13 mei 1610

Maar Pieter Jacobs huwt op 25-10-1601 [9 jaar darvoor] met Jantien Everts de d.v. Evert Herms op Millingen en Dievertjen Jochems. Pieter was dus eerder gehuwd, en ook hier is dat niet vermeld.

Erfuiting is er niet meer. Het ORA begint in 1611

Het heeft geen zin om de lijn Jantien Everts uit te zoeken, het meeste is me al wel bekend, maar als we uit willen zoeken of de kinderen van Hendrik en Jacobien zijn blijven leven, dan heeft het wel zin, mijn inziens dan, om uit te zoeken of er meer gegevens te vinden zijn over evt. broers en zussen van Jacobien.

In 1622 op 4 jan wordt er een voogdijakte opgemaakt waarin 6 onmondige kinderen van Peter Jacobs en Jantien Everts worden gemeld, helaas zonder namen.

Voogden Evert Evertsen [= Jantien haar broer] en Jan Egberts te Genne, en Coop Jacobsen.

In 1638 blijkt Jantien nog 3 kinderen te hebben die leven; Evert Peters, Trijntien Peters en Cijse Peters, de laatste is nog onmondig [geboren 27-01-1616]

 

afbeelding van Egbert_

Nog even verder lezend in Stift Essen, Annichien Jochemssen Doorns, wordt vermeld op 8 augustus 1696 als echtgenote van Henrick Gerrytsen. Als zij de weduwe van Claas Henrix is, is ze hertrouwd:

Lambert Janssen en zijn vrouw Geertien Geerligssen, na opdracht door Henrick Gerrytsen, diens vrouw Annechien Jochemssen Doorn, en door Henrik Claassens Schutte

In Zwolle heb ik echter geen trouwen kunnen vinden van Henrick Gerrytsen en Annichien Jochemssen Doorn. Wat ik wel vreemd vind, is, als Annichien Jochemssen Doorn de moeder is van Henrik Claassen Schutte, dat dat er niet bij vermeld wordt.

Koper Lambert Janssen, is Lambert Jans van Schelle, zoon van Jan Driesen en Lubbichjen Wijchers. Deze Lambert Janssen is getrouwd met (de weduwe) Geertien Geerlichs.

 

afbeelding van ria van bessen

Doorn, voor den Doorn en van de Doorn komt bij Claas Hendriks vooral voor. Omdat hij getrouwd is met Grietje de dochter van Jan voor den Doorn alias Jan Andries. Dat lijkt me dus ook een andere zoektocht.

 

afbeelding van Janny Lalkens

Bij de verkoop van het halve erve Meyerink in Gerner/Dalfsen in 1671 wordt dus een Andries Jans genoemd, die misschien dezelfde is als de man met die naam voor de Doorn, zie reactie van Egbert 1-10-2017  13:04 uur.

afbeelding van ria van bessen

Willem Berents heeft 2 kinderen, Hendrik en Berent. Dat blijkt nu uit de akte uit Dalfsen. Welke Hendrik de zoon is, is niet duidelijk. Hendrik x Jacobien of Hendrik x met Claasje. Beiden laten een Egbert dopen, wat kan duiden op de vrouw van Willem Berents, maar Hendrik Egberts die woont bij Willem Schutte heeft weer als patroniem Egberts. De laatste heeft wel een zoon Claes. Maar de Hendrik die met Jacobien huwde is vermeld als zoon van Willem Schutte. 

Omdat er geen voogdij te vinden is, zou je concluderen dat;  of alle kinderen van beide Hendrikken zijn heel jong overleden óf de kinderen waren volwassen bij de hertrouw. Dan zou Jan in 1613 geboren moeten zijn, en dus in 1638 volwassen. 

Maar ... Jan wordt niet genoemd in de akte van Dalfsen verkoop van het halve erve Meijerink, wel een Andries Jans.

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Egbert

Hendrik Willems ( X Claesien Willems) zie ik ook als een inwonend persoon ( knecht?), die vanuit het huis van Willem Schutte in Haerst trouwt in 1714, zie mijn stukje van gisteren, 30-9 om 21:25 uur.

Personen die ik in dit onderwerp nog niet kan plaatsen zijn de veel genoemd halfbroer Jan Hendricks en Henrik Claessen. In een akte van 13-1-1636 wordt een Henrik Claessen genoemd, als zwager van Jacob Egberts. Jacob had zusters en 1 van die minstens 3 zussen was Peterken, in 1608 getrouwd met Henrick Claesen.  Gistermorgen las ik ook dat stuk van MInie, met die vermelding "1732 Willem Jansen na de dood van zijn neef Henrick Claessen" In mijn herinnering stond het er andersom en dan was het mogelijk oom en neef, maar zo staat het er niet. Misschien is deze overleden neef Hendrick Claesen dan wel de man van Peterken Jacobs.

En dan zou er later in de tijd weer een andere Henrick Claesen kunnen zijn, die we ook nog moeten uitzoeken.

 

 

 

 

afbeelding van Egbert_

Volgens het Stift Essen is de vader van Hendrik en Jan ene Claes Henrix Schutte [28-10-1677]

Ook dit is mij niet helemaal duidelijk. Bij Stift Essen [28-10-1667] staat:

Claes Henrix Schutte te Haerst, mede voor en ten behoeve van Annechien Jochemssen Doorn, dochter van wijlen Jochem Janssen Doorn, en van Andries Janssen voor den Doorn

En het betreft hier percelen grond in Mastenbroek tussen de Oude Wetering en de Bisschops Wetering, en de nalatenschap van Jochem Jansen Doorn. Het lijkt erop, dat Claes Henrix Schutte getrouwd was met Annechien Jochemssen Doorn. Vervolgens, over dezelfde percelen [1 jun 1696]:

Henrick Claassen Schutte, mede voor Annichien Jochemssen Doorns, na de dood van zijn vader Claas Henrickssen Schutte

Dat overlijden van Claas Henricksen Schutte ongeveer komt overeen met het leenrepertorium van St. Lebuinius: 19 aug 1693, Henrick Claassen na de dood van zijn vader Claas Henrix.

Ergens op het forum staat ook dat de vader van Willem Jans zou zijn Jan Claasens Doorn. Zou Hendrik Claassen dan een aangetrouwde neef zijn van Willem Jans?

 

Pagina's