Willem Jans Schutte , uit Haerst?

DoorJanny Lalkensop03/04/2006 - 21:26

Wie heeft ouders gevonden voor Willem Jans Schutte, die in 1737 te Zwolle trouwt met Dieuwertje Herms, waarschijnlijk uit Langenholte? Willem Jans geeft in 1741 aan, dat hij uit Haerst, Zwollerkerspel komt.
Het echtpaar laat de kinderen protestant dopen.
Deze vraag is een vervolg op een vraag, gesteld door Henriette Abbink op 29 maart 2006. Zij vroeg naar Peter Berends van 'tEnde x Derkien Schutte. Info van Ria van Bessen: er zijn ook R.K. Schuttes.
Vriendelijke groet, Janny Lalkens.

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Ria.
Hartelijk dank voor alle reakties! Cornelis Roelofs woonde in het Tolhuis te Haerst.

Willem Roelofs te Herfte sterft eind oktober 1745.
Zijn zusters zijn:
1. Gerrigien Roelofs, getrouwd met Cornelis Roelofs.
2. Hendrikje(?)Roelofs, getrouwd met Engbert Herms
te Herfte.
3. Aleyda Roelofs, getrouwd met Engbert Prins te
Vollenhove.
Waarschijnlijk zijn Anna en Hendrica van den Bergh dochters van een 4e zusje Roelofs.
Willem heeft een broer in Amsterdam, Engbert Roelofs.
Men erft te Haerst en bij de Hoevenbrugge.Dat is in Wijthmen, volgens blz.181 uit Begraafboek Bergklooster 813. Ik ben daar ter plaatse niet bekend, dus ik weet niet, of daar tegenwoordig en vroeger meerdere huizen/ boerderijen stonden. In 1751 noteert men dus in 813/blz.181, dat Hendrik Egberts gerechtigd was op Bergklooster, maar later is deze familie uitgestorven.
Op blz. 122/813: Harmen Jans Linthorst van de Hoevenbrug begraven 15-4-1762. Kan een buurman zijn geweest van de boerderij, waar het nu bij ons over gaat. Of een huurder.
Cornelis Roelofs schijnt zelf 2 broers te hebben gehad. Misschien meer? Ik ben nog op zoek naar een mogelijke familieband tussen de Roelofsfamilie en Willem Jans Schutte of zijn vrouw Dieuwerje Harms. Dieuwertje was overigens een dochter van Harmen Roelofs!
Groetend, Janny Lalkens.

afbeelding van ria van bessen

Hallo iedereen,
Misschien weer een stukje van de puzzel Schutte?

1723 - 2 oktober - De ondertrouw van Jacob Sijsen Schutte en Aaltien Klaasen Dijcke is ingeschreven te Dalfsen - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 730, f80.

Groeten Ria van Bessen

afbeelding van ria van bessen

Hallo Janny, ook kwam ik deze nog tegen.

f188 - 6 nov 1751 In het Gericht is verschenen Geertjen Jans, weduwe van Hermen Jans van Genne, tutore Jan Hendriks van Haerle. Zij heeft over haar onmondige dochter Janna Herms, bij wijlen haar voorschreven eheman in echte geprocreerd, tot mombers verzocht Gerrit Jacobs, aangetrouwde oom van vaders zijde, en Willem Jans, oom van moeders zijde.
Groeten Ria

afbeelding van ria van bessen

Hallo Janny, misschien zegt deze akte je nog meer?

f66 - 23 mei 1763 - Verschenen zijn Willem Engberts en zijn vrouw Trijntjen Harms, Ger-rigjen Roelofs weduwe van Cornelis Roelofs, Engbert van Dijk, Egbert Prins voor hem zelf en mede de rato caverende voor zijn afwezige vrouw Aleijda Roelofs, Anna van den Bergh, Jochem Greve voor hem zelf en mede de rato caverende voor zijn absente vrouw Henderica van den Bergh, verder Dievertjen Harms weduwe van Willem Schutte, deze laatste met consent en approbatie van dit Ed. Gericht van 11 december 1762, zijnde zij vrouwen allen in dezen geassisteerd met Egbert Prins als hun momber. Betreft verkoop huis gelegen aan de Hoevenbrugge.
Groeten Ria

afbeelding van ria van bessen

Hallo Janny, kijk, hier kan ik iets mee, dat geeft tenminste inzicht. Bedankt. Ik hoef trouwens [nog] niet de gegevens van die 10 ontbrekende kinderen. Het gegeven dat Aaltje X met Neuteboom is voorlopig genoeg.

f115 - 10 mrt 1764 -Verschenen is Roelof Noteboom. Hij verklaart van zijn voogden Frerik Wolters en de weduwe van Willem Schutte te hebben ontvangen rekening, bewijs en reliqua van het bewijs, zo zijn moeder Aeltjen Harms, weduwe van Roelof Noteboom, op 30 april 1748 voor dit Ed. Gericht reeds had gedaan. Hij verklaart dieswegens ten volle te zijn voldaan, zijn ene voogd en de andere diens weduwe alhier present, te bedanken bij dezen. PS de voogdij-akte is echt wel van 1746 - nogmaals gecontroleerd.

f59 - 9 dec 1749 - In het Gericht zijn verschenen Engbert Herms, zijn zoon Willem Engbers en vrouw Trientjen Harms, Cornelis Roelofs en zijn vrouw Gerrigjen Roelofs, Willem Jansen en zijn vrouw Dievertien Herms, Hermannus Hoefman en zijn vrouw Merrigjen de Wal, zijnde de voorschreven vrouwen met hun mannen in dezen geassisteerd, verder Geesjen van Vilsteren, we-duwe van Wessel Wolters, met haar zoon Wolter Wolters als momber gesterkt, en dan nog tenslotte hij Wolter Wolters voor hem zelf, tesamen voor de absente kinderen van Engbert Herms, en de weduwe van Wessel Wolters voorschreven de rato cave-rende. Betreft verkoop van land gelegen in Wijthem.
Zeggen bovenstaande namen je iets?? Is dit dan familie van Willem ???
Groeten Ria

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Ria,
Waarom Willem Schutte een neef van de onmondige Jan Roelof Noteboom wordt genoemd, snap ik niet. Jan Roelof was zijn neefje, oomzegger.Willem een aangetrouwde oom, volgens mij. Heb jij ervaring met momberstellingen, waarin de relaties verkeerd worden beschreven? Deze vraag geldt ook voor de andere forumleden.Ik meen me te herinneren, dat de geboortedata in het Registre Civique wel eens afwijken van die in de doopboeken. Ik heb het dan niet over een verschil in dagen, maar in jaren. Deelt iemand die mening?
Groetend, Janny

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Ria.
Bedankt voor de momberstelling uit 1746! Aaltje hertrouwt met Sijse Jacobs. Zijn zus Willemine is getrouwd met Roelof Herms. Die heten later Arnoldink.Mijn voorgeslacht. De overgrootouders van Willemine en Sijse Jacobs woonden al in Langenholte.Zij heetten Syse Henrix en Gerretien Geerts, volgens Leenregister van Lebuinus, blz. 250.Mooie bronnen, die leenregisters.

Het nu volgende heb ik van meneer Schroten:
Dieuwertje Herms had als zus Aaltje en als broers Roelof en Gerrit. Een jong gestorven zusje heette ook Aaltje en er waren 2 Janna's en nog een Fennegjen.

Aaltje hertrouwde als weduwe van Roelof Neuteboom dus met Sijse Jacobs op 16-4-1746 RBSO 732/14.
Dieuwertje was getuige.Op dezelfde dag trouwt Roelof Herms met Willemine Jacobs. Willem Schutte is getuige. Broer en zus trouwen met andere broer en zus.

Als Gerrit Herms 20-7-1748 trouwt (RBSO 732/88), is ook weer Willem Schutte de getuige.

Groetend, Janny Lalkens

afbeelding van Janny Lalkens

Jannigje:Dochter van Willem Jans Schutte en Dieuwertje Harms. Tweeling met Jan. Gedoopt 18-1-1743. RBSO 705/21.Zij trouwt met Jan Neuteboom. Ze laten 13-9-1781 de 2 dagen oude drieling Hendrik, Everdina en Dievertje Neuteboom dopen.Hiervoor hadden Jannigje en Jan Neuteboom ook al een drieling en een tweeling gekregen!!
Totaal kreeg dit echtpaar 13 kinderen. De doopdata van de andere 10 kinderen kreeg ik van iemand, die ik binnenkort toestemming zal vragen, of ik ze via dit Forum kan gaan doorgeven.

Daarvoor broer Hermen van Jannigje, doop 15-1-1740. RBSO 704/310.
Begraven op Bergklooster 30-1-1743, RBSO 813/3, een kind ( Jan?) van Willem Schutte uit Langenholte, gerechtigd kostenloos te begraven. Op het kaartsysteem staat dan nogal eens: van den armen begraven. Dat klopt niet, het gaat hier dan juist om de mensen uit Langenholte, Haerst, Berkum, Wijthem en Herfte, die bezit hadden. De gerechtigheid van Hermen Roelofs(vader van Dieuwertje), wonend te Langenholte, gaat over op Willem Schutte en die van Willem Schutte (een 2e gerechtigheid) op Gerrit Goosen

Na Hermen, Jan en Jannegien wordt gedoopt: de 2e Jan, op 1-8-1745 RBSO 705/74. De Jan uit het Register Civique.

Daarna nog Willemina, gedoopt 1-1-1749 RBSO 705/141.Zij trouwt met Jan Derks Meulenbelt uit Berkum op 15-6-1777. RBSO 734/166-167.

Willem, Jasper en Gerrit zijn zeer waarschijnlijk zonen van Jan Schutte, geb. 1745 en gehuwd met Janna Jaspers.

In een kaartsysteem, geselekteerd op buurtschap, komt Dievertie Harms (hier niet als Dieuwertje geschreven) voor onder Langenholte. Ondertrouw RBSO 731 blz., op 12-1-1737. Onder Haerst, zelfde systeem, is geen kaartje van Willem Jans Schutte met die datum. Dit zegt overigens niet alles. Het komt vaker voor, dat de ene helft wel in dit systeem staat en de andere helft van een echtpaar niet. De kaartjes van Herfte heb ik hier niet.Iemand vermoedde nl., dat Willem Jans van Herfte/Harfte zou komen. In het register 1741-1806 staat Haers met een zwarte stip er achter. Zou dat dan toch Herfte zijn?
Wat er in de huwelijksinschrijving staat (wel of geen Schutte), weet ik niet. Nog niet ingezien.Wel weet ik, dat Gerrit Jacobs uit Langenholte de getuige van Willem was. Waarom een keuze voor deze man? Buurman? En de vrouw van G. Neuteboom is de getuige van Dieuwertje.
Het meeste wat ik over deze familie heb, heb ik gekregen van meneer J. Schroten, al eerder gemeld, 29-3-2006 en volgende.
Als de Gerrit Jacobs, die als huwelijksgetuige werd genoemd, de Gerrit is, die met Aaltje Jans trouwde, dan is zijn zoon Andries/Dries Gerrits Snel, geb. 1745, via via de naamgever van mijn vader Dries Aalberts en mijn dochter Dorise en kleinzoon Ruben Andreas.
Met vr. gr. Janny Lalkens

[ 13. April 2006, 00:43: Bericht gewijzigd door: Janny Lalkens ]

afbeelding van ria van bessen

Hallo Janny,

Zw’kerspel invnr. 622
f242 dd 30 apr 1746 - Aaltijn Harms, weduwe van Roelof Noteboom te Langenholte. Heeft onmondige zoon Jan Roelofs Noteboom -Voogden worden: Willem Schutte, neef van het voornoemde kind en Frerik Wolters, oom van moeders zijde.

Met vr.gr. Ria van Bessen

afbeelding van ria van bessen

Volgens het register civique 1811
Langenholte:
jan Schutte - 24 juli 1745
willem Schutte - 1 mei 1781
jasper schutte - 2 dec. 1784
gerrit Schutte - 10 nov. 1788

Wat is er eigenlijk met Jannigjen gebeurd?
En nog een vraag : huwde Willem Jans als Schutte? en waar woonde hij toen?
vr.gr. Ria van Bessen

Pagina's