Willem Jans Schutte , uit Haerst?

DoorJanny Lalkensop03/04/2006 - 21:26

Wie heeft ouders gevonden voor Willem Jans Schutte, die in 1737 te Zwolle trouwt met Dieuwertje Herms, waarschijnlijk uit Langenholte? Willem Jans geeft in 1741 aan, dat hij uit Haerst, Zwollerkerspel komt.
Het echtpaar laat de kinderen protestant dopen.
Deze vraag is een vervolg op een vraag, gesteld door Henriette Abbink op 29 maart 2006. Zij vroeg naar Peter Berends van 'tEnde x Derkien Schutte. Info van Ria van Bessen: er zijn ook R.K. Schuttes.
Vriendelijke groet, Janny Lalkens.

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Het wordt inderdaad steeds moeilijker er nog wat nieuwe gegevens bij te vinden.

Ik vond het wel een interessant verder onderzoek vanaf het punt waar we jaren geleden zijn gestopt!

afbeelding van ria van bessen

Eerlijk gezegd was ik niet van plan om die Meijerinks verder uit te zoeken. Het lijkt me voldoende dat de akte uit Dalfsen duidelijk genoeg is over de erfgenamen van zowel Berent als Hendrik Willems. Hun vader is dan de zoon van Berent NN die op het erve Meijerink boert en hun moeder is logisch geredeneerd een dochter van Schutte. En vermoedelijk heeft zij het patroniem Willems. En is Hendrik Willems de zoon van Willem Schutte die met Jacobien Pieters in 1610 huwt, haar broer. Maar dat is niet meer te bewijzen vanwege het ontbreken van gegevens.

Ik dacht dat er voldoende bewezen was en als de vraagsteller nog vragen heeft over onze bijdrage dan horen we dat wel, lijkt me.

 

 

 

afbeelding van Janny Lalkens

Dat er bij Berent Willems Schutte een dochter Jacopien/Jacobien Berents was zag ik als mogelijke vernoeming van de vroeg gestorven tante Jacobien Pieters van dit meisje Jacobien Berents. En dus als aanwijzing naar het feit dat de kans groot was, dat haar oom als eerste huwelijk in 1610 met Jacobien Pieters was getrouwd.  Maar omdat Jacobien Berents haar moeder Grietien Jacobs heet, wat ik over het hoofd zag, is Jacobien Berents zeer waarschijnlijk gewoon naar grootvader Jacob Egberts genoemd.

Momenteel weinig tijd, maar nog wel vandaag gelezen in particuliere leenkamer registers en daar stond o.a. dat Jan Meyerink, wonende te Gerner in 1655 3 1/2 roe hooiland in Oosterdalfsen in de Brant overneemt. Van de erfgenamen van Lambert Willemsen Vermeer X Willemtien Gerrytsen. 

Bron: bl. 387 Repertoria op de registers van de particuliere leenkamers in Overijssel dl. 2 Mensema.  Hendrikje Helse, weduwe Jannes Westenbergh, dominee te Dalfsen, koopt het voor haar zoon, naamgenoot van zijn vader. De aantekening is van 1688 en de koop is van Jan Meyrink te Gerner.

Dat zal dan Jan Berents Meyerink zijn.

Jan Hendricks moet nog meer bekend worden bij ons, o.a. zijn overlijden. Dat zou mogelijk verklaren, dat hij in 1671 geen erfgenaam van erve Meyerinck in Gerner is. In 1667 leefde hij nog wel en ik heb nog geen akte gezien, dat hij moest worden vervangen.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Met andere woorden... als de onderstaande Hendrikken één en dezelfde persoon zijn, waarom staan er dan niet meer erfgenamen vermeld in de akte in dl4 van Dalfsen die dat erve verkopen?

En nog wat, waarom staat daar Andries Jans bij in plaats van Jan Hendriks?

afbeelding van ria van bessen

Uit de akte van verkoop van het halve Meijerink [ORA Dalfsen] blijkt dus dat Berent en Hendrik Willems broers zijn en de kinderen van Willem Berents. Willem Berents is de broer van Jan Berents en beide zijn zonen van Berent Meijerink.

Is het opgevallen dat deze Hendrik niet die Hendrik Willems is die als de zoon van Willem Schutte met Jacobien Pieters huwt? Of is hij het wel?

Hendrik Willems x Jacobien laten een Wolter dopen [1720] Peter [1623] Egbertien [1625]

Hendrik Willems x Claessien Claesen 09-03-1630 - laten dopen Jacop op 29 febr 1631, op 01-01-1633 een dochter genaamd Bert [!]

en zou daarna huwen met Aeltjen Assies?

AANVULLING

Hendrik Willems zijn zoon Sijse Henricx w. te Haerst 10-1636 / 05-12-1636 met Gerritken Gerrits

Er is toch een tak Sijse Schutte ? Voorouders van André Westendorp ?

 

afbeelding van Janny Lalkens
Jacob Egberts krijgt op 13-1-1636 voor zijn kinderen als voogd Evert Everts, broer van zijn 1e vrouw Mechteld Evers en ook broer van Jantien Everts, de stiefmoeder van Jacobien Pieters. Jacobien Pieters werd in 1610 de 1e vrouw van Hendrik Willems Schutte. Deze Evert Everts zal toch niet dezelfde zijn als Evert Stoltinck in Lebuïnus, 1635? Lijkt me niet.     En bij de aankoop van erve Meyerink in Gerner zo rond 1637/1640 wordt Wijchmentien Derx, dochter van Derck Stolte genoemd. In Dalfsen/Nieuwleusen hoor je die naam Stolte vaker. Maar ook dit heeft denk ik niets met Evert Stoltinck te maken.     Vermoedelijk is hij deze: 5-7-1624  Evert Stoltinck, schrijver van ritmeester Bassenn, voor Duyve van Brunsfelt, weduwe Wessel van den Boetzelaer    Dit staat in een klein leenregister, bij Voorst/Ter Wolde en dan  bij erve Kemenade.                                               http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachm... De naam Boetzelaer als grondbezitter heb ik vaker gelezen omgeving Zwolle en/of Dalfsen. In Genne?        

 

   
afbeelding van Egbert_

Ik heb de drie delen van het repertorium op de leenregisters van de leen- en hofhorige goederen van de proosdij van St. Lebuinus te Deventer 1408 - 1809 door Albertus Jans Mensema. En het staat er letterlijk zo (deel II, blz. 412):

1732 oktober 7.

Willem Janssen na de dood van zijn neef Henrik Claassen (dl. VI, fol. 170v.)

Wat er in dl. VI, fol. 170v. staat, weet ik niet. Bovenstaande is de transcriptie van Albertus Jan Mensema.

Dat er fouten werden gemaakt in de leenregisters, daar had ik wel een vermoeden van. Maar ik vind het te makkelijk om er maar bij voorbaat van uit te gaan dat het leenregister fout zit. Vandaar mijn vragen over Hendrik Claassen Schutte met die grond in Mastenbroek. Verder is me ook duidelijk dat de datum genoemd in de leenregisters een administratieve datum is. Dus als er staat "na de dood van" kan het best zo zijn dat de overledene al een paar jaar dood is.

Betreffende Lebuinius en Halikenbergeguet, bij 27 juni 1635 staat:

Hendrick Willemsen, gelijk Evert Stoltinck, als volmacht van Jacob Egberts, is uitgegaan (dl. IV, pag 156).

Kun je daar nog wat mee?

afbeelding van ria van bessen

Dat weet ik niet, ik heb het origineel niet, maar neef is wel fout. Dat moet oom zijn.

Janny Lalkens schrijft in het topic Janna Johanna van der Horst dat ze 10 jaar lang op het verkeerde been is gezet door een fout in het Lebuinius en die we nu hebben recht kunnen zetten.

En al eerder heb ik een fout rechtgezet gemaakt in het stift Essen ivb met de zoektocht Bosch/Snel.

Willem Jans Schutte heeft een oom Hendrik Claasz. Schutte en geen neef. Die bestaat niet eens.

afbeelding van Egbert_

Volgens jouw is Willem Jans een kleinzoon van Claas Henrix. Hendrik Claassen is de zoon van Claas Henrix. Dan is  Hendrik Claassen toch de oom en niet de neef?. Zijn ooms en tantes je neven en nichten? Lebuinius is duidelijk genoeg: Willem Jansen na de dood van ZIJN NEEF Hendrk Claassen. Heeft Albertus Jans Mensema een transcriptie fout gemaakt?

afbeelding van ria van bessen

De vraag was of er meer bekend was over de voorouders van Willem Schutte. En aangezien Willem een zoon is van Jan Claasz en Jan een zoon van Claas Hendriks en die weer de zoon is van Hendrik Schutte, wat allemaal al bewezen is, zijn we uiteindelijk op de vraag gestuit - wie is de werkelijke Hendrik Schutte.

En jij begint over de van Doorns. Dus fiets je er wel doorheen. Mijn opmerking houdt niet in dat ik de vragen van jou niet wil beantwoorden of wil uitzoeken, alhoewel ik geen idee hoeveel belang jij er persoonlijk bij hebt om dat te willen weten, in tegenstelling tot de vraagsteller.

En is de suggestie om een nieuw topic te openen over de Doorns.

Dus hoezo onterecht?

 

Pagina's