Willem Jans Schutte , uit Haerst?

DoorJanny Lalkensop03/04/2006 - 21:26

Wie heeft ouders gevonden voor Willem Jans Schutte, die in 1737 te Zwolle trouwt met Dieuwertje Herms, waarschijnlijk uit Langenholte? Willem Jans geeft in 1741 aan, dat hij uit Haerst, Zwollerkerspel komt.
Het echtpaar laat de kinderen protestant dopen.
Deze vraag is een vervolg op een vraag, gesteld door Henriette Abbink op 29 maart 2006. Zij vroeg naar Peter Berends van 'tEnde x Derkien Schutte. Info van Ria van Bessen: er zijn ook R.K. Schuttes.
Vriendelijke groet, Janny Lalkens.

Reacties

afbeelding van TKruiper

Beide hartelijk bedankt voor het overzicht! Ik heb weer een stuk van de puzzel.

afbeelding van Egbert_

Ria is mij net voor, zie ik. Dus sorry voor de overlap, maar dit is wat ik heb genoteerd:

Willem Jans, zoon van Jan Clasen en zijn vrouw Willemtie Willems, wordt gedoopt op 06-05-1703 te Zwolle, begraven op 20-10-1761 op de begraafplaats Bergklooster (Zwolle)
Diewertjen Hermans, dochter van Herman Roelofs en zijn vrouw Jantien Gerrits, wordt gedoopt op 13-12-1705 te Zwolle (ovl/begr, mij niet bekend)
Willem Schutte j.m. te Harfte met Dievertie Harms te Langenholte, getrouwd op 27-01-1737 te Zwolle

Jan Claessen, zoon van Claes Hendricks en zijn vrouw Trijntien Jans, wordt gedoopt op 09-03-1669 te Zwolle, begraven op 27-01-1706 op de begraafplaats Bergklooster (Zwolle)
Willemtjen Willems, (doop mij niet bekend), begraven op 31-01-1708
Jan Classen j.m. en Willemtin Willems j.d., getrouwd op 22-05-1694 te Zwolle

Hermen Roelofs, zoon van Roelof Jansen en zijn vrouw Machtelt Herms, wordt gedoopt op 25-04-1654 te Zwolle, begraven op 10-02-1733 op de begraafplaats Bergklooster (Zwolle)
Jantien, dochter van Gerrit Jans huisman in Clooster en Dievertien Wolters, wordt gedoopt op 19 december 1675 te Hasselt, begraven op 30-09-1735 op de begraafplaats Bergklooster (Zwolle)
Harm Roeloffsen wedr. tot Diese en Jantien Gerrits jd van het Zwartewater Clooster, getrouwd op 30-10-1703 te Zwolle

 

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Dieuwertje Herms is gedoopt Zwolle 13 febr 1705 als d.v. Herman Roelofs en Jantien Gerrits.

Begraafdatum van Dieuwerje is me onbekend.

Hermen Roelofs was eerder gehuwd als Hermen Roelofs van Regteren met Aaltijn Evers Neuteboom op 12-02-1701 Zwolle. Hij wordt ook wel Hermen Pierik genoemd.

Ondertrouw / Huwelijk van Willem en Dieuwertje is op 12 / 27 jan 1737 Zwolle

Willem is gedoopt op 6 mei 1703 en begraven op 20 okt 1761 als Willem Schutte - zoon van Jan Clasen en Willemtie Willems [Dijk], huwelijk Jan en Willemtien is 5/22 1694 Zwolle

Jan Claessen is gedoopt 9 mrt 1669 - moeder heet hier Trijntie Jans, m.z. Grietie Jans en Claas Henrix, huwelijk ouders  is op 15 jan 1665 Zwolle

Claas Hendriks is de zoon van Hendrik Willems Schutte en [vermoedelijk] Claesien Claesen - huwelijk 09-03-1630

Hendrik Willems is de zoon van Willem Berents Schutte x Egbertje

Willem Berents is de zoon van Berent - dit is vermoedelijk Berent Jans op Meijerink en NN

NB aangepast bericht

afbeelding van TKruiper

Excuus als ik nu weer een andere kant uit schiet met de discussie maar aangezien de discussie oorspronkelijk over Willem Jans Schutte gaat doe ik toch even een poging.

Deze discussie is inmiddels zo veel pagina's lang geworden dat ik het lastig vind alle informatie er uit te halen die ik nodig heb. Maar waar ik op zoek naar ben zijn de doop/geboorte- en overlijdensdata van Willem Jans Schutte en de overlijdensdatum van Dieuwertien Herms. Informatie over de ouders van Willem Jans zou tevens mooi meegenomen zijn. Kan iemand mij hierbij helpen? (Mag ook via een persoonlijk bericht om te voorkomen dat de discussie weer afdwaalt)

afbeelding van Janny Lalkens

Van Clasina Wolters Meijerinck X Werner van Beunskerken had ik tot nu toe niets, voor zover ik weet. Hij was huwelijksgetuige 13-3-1769 toen Jacob Gerrits uit Berkum trouwde. Mocht het volgende waar zijn, dan is Van Beunskerken in 1769 vermoedelijk al erg oud geweest. Ik twijfel dus ook wel over het volgende:        ( dat getuigenis bij de huwelijk in 1769 is wél een feit, het volgende ook nog??)

Dit bedoel ik dan:

Kan Clasina nog een zus zijn van Derk Wolters, 3e man van Geesje Willems, die woonden op de Venus, Spoolde en die volgens mij de ouders van Jan Derks Meijerinck ( X Trijntje Zwakenberg) waren?

En dan mogelijk Clasina en Derk kinderen van Wolter Herms ( X Henrickien Dercks) die volgens ORA Zwk.  f 226  16 juli 1709 f 100,- lenen en als onderpand hun eigendom Lawicks erve stellen. Dat heet dan in 1709 Klompemakersplaatse.

Gerrit Wolters  wordt opvolger van Wolter Herms/  nieuwe bewoner op Klompemakers plaatse. Dat lijkt me groot kans in ieder geval een kind van Wolter Herms te zijn.

Hendrik Willems en Jacobien Pieters noemen een zoon in 1620 Wolter. Naar wie is dit kind genoemd? Een naam uit de Meyerincks familie?

Van Selhorst en erve Klompemakers kan ik mijn oude aantekeningen nog niet vinden. Op dit Forum stond, dat Jan Roelofs Selhorst eerst met de weduwe van Jan Gerrits Meyerink trouwt en daarna trouwt hij in 1727 met Hilligje Herms uit Gerner. Dat is mogelijk een zus van Wolter Herms?  Ik weet ook niet, of er in mijn aantekeningen meer informatie staat. Ik kan deze mensen zelf nog niet koppelen aan de Meyerinks in Gerner. Gaat het via iemand die Herm heet? En kloppen de veronderstellingen die ik in dit stukje doe?

Nog wel in Zwolle gedoopt gevonden: 21-7-1626 Henrick, zoon van Berent Meyerinck en Geertgen Joosten. Mocht dit nog wel de broer van Hendrik Willems Schutte zijn, dan draagt deze Berent  hier nog de naam Meyerinck vanuit Gerner, Dalfsen en dan is hij in 1630 met zijn 2e vrouw Grietje Jacobs getrouwd. Dochter van Jacob Egberts en Mechtelt Evers. Maar het kan ook een ander Berent Meyerink zijn geweest en dat onze Berent als eerste vrouw ( en laatste?) in 1630 Grietien Jacobs trouwde. Hun dochter Jacobchen Berents, uit dat testament van 1671, werd te Zwolle op 18-3-1638 gedoopt. Hadden we die doopdatum al?

afbeelding van ria van bessen

Janny,

Heb je gezien dat je een aantal lijnen kunt doortrekken van Zelhorst, Klompenmaker of Lawick  en van Clasina Wolters Meijerinks x Werner van Beunskerken naar Jan Berents Meijerink en Wijchmontien Derks Stolte?

afbeelding van ria van bessen

Graag gedaan!

Hierbij nog de akte zoals je die kunt vinden in Dalfsen dl 4 f6v/7 dd 18-03-1671. Deze heb je beslist nodig als bewijs.

Richter Albertus Nuis, keurnoten Berent Mensink en Ger: Stuive Procurator

Verschenen in het Gericht van Zwolle Assien Hendricksen en Egbert Berentsen voor zichzelf en als volmachtigers van Lubbert Jansen en zijn kinderen, Andries Jans, Jan Assiens als momber over de kinderen van zal: Henrick Willems bij Aeltien Essiens geprocreert, Claes Henrix en Grietien Jansen voor zichzelf en als erfgenamen van Jacopien Berents, in overeenstemming met de procuratie van 12 febr 1671 te Zwolle. Zij verkopen als tesamen erfgenamen, de helft van 't erve Meijerinck te Garner aan Wilhelm Roijer JvD Borgermr. der stad Zwolle en Swane Cruise eheluiden in wiens bezit reeds de andere helft is. Zijnde een drie dubbelt gewaert Erve, uthgesondert eenig hoijlanden so voor lange tijden voer ancoop van den vercoperen voorouders uth vercoght sijn en sulx voor een vrij edel eijglijck goet onbeswaart van enige uitganck of thijnde.

Berent Meijerink is Berent Everts, zijn vrouw heet Anna Jansen volgens hun testament dd 09-01-1645. Berent heeft met Anna 4 kinderen: Jan, Herman, Griete en de reeds overleden dochter Evertien, die 2 kinderen heeft genaamd Lambert en Hendrick Jansen.

NB Geen Willem genoemd.

Berent kan eerder zijn gehuwd en uit dat huwelijk een zoon Willem hebben, die al zijn erfdeel heeft ontvangen bij het hertrouwen. Maar het zal moeilijk worden om dat met gegevens te onderbouwen, vanwege het ontbreken van een oud rechterlijk archief van voor 1600.

Willem Schutte heeft in ieder geval wel het patroniem Berents volgens Zwollerkerspel f413 dd 28 mrt 1623 en de nakomelingen van Berent Willems en Hendrik Willems Schutte zeggen dus in 1671 dat hun voorouders op het erve Meijerink boerden.

Misschien is hierover nog iets in Zwolle te vinden, maar dat hoor je dan wel terzijnertijd.

afbeelding van Jan Schutte

Hallo Ria,

Naar aanleiding van jouw berichtje van 02-10-2017 - 23:46, zou ik je graag willen bedanken voor al je inspanningen en de zaken die jij weer hebt uitgezocht. Ik heb zoveel informatie gekregen dat het me duizeld voor de ogen. Ik probeer nu eerst alles voor mezelf op een rijtje te zetten. Als ik weer vragen mocht hebben dan zal ik ze wel weer stellen. Maar nogmaals hartelijk dank voor alles.

Jan

afbeelding van Janny Lalkens

Dus toch nog wel weer iets erbij gevonden! Bedankt!

 

afbeelding van Egbert_

Uit de generale index:
29-2-1596, Effse, dochter van Wijllem Schutte te Haerst, wordt gedoopt, N.H. Doopboek RBSO. nr. 695, blz. 98

Pagina's