Willem Jacobs Selhorst

DoorRuud Selhorstop29/12/2007 - 18:37

Gezocht:
Gegevens over Willem Jacobs Selhorst en Maria Seijnders ook Maria Christiaans genoemd.
Zij gaan in ondertrouw te Dalfsen op 27-09-1758 en te Zwolle op 30-09-1758. Zij trouwen op 05-11-1758 te Dalfsen.
In de trouwakte: Willem Jacobs Selhorst j.m. te Rijssen en Maria Seijnders j.d. gewoond hebbende te Zwolle.
Willem Selhorst is op 16-11-1770 begraven te Dalfsen en laat drie minderjarige kinderen na t.w. Hendricus, J(oh)anna en (Jaco)miene.
Willem Selhorst heeft een broer Gerrit, e.e.a. volgens de akte van momberstelling van 05-04-1771, de datum van ondertrouw van Maria Christiaans met Jacob Peters te Dalfsen. Dit huwelijk vindt plaats te Dalfsen op 05-05-1771. Hieruit vier kinderen t.w. Willem, Herman, Mientje en Peter.
Maria Christiaans wordt op 03-09-1783 te Dalfsen begraven.
In Rijssen heb ik geen doop- of geboortegegevens van Willem Selhorst kunnen vinden, noch in Wierden, Holten, Zwolle, Heino, Wijhe en Dalfsen.

Kan iemand mij hiermee verder helpen.

Bij voorbaat dank,

Ruud Selhorst.

Reacties

afbeelding van Ruud Selhorst

Hallo Ria,

ik heb het volgende verzameld:
Willem had drie kinderen waarvan de oudste Hendricus is gedoopt te Dalfsen op 19-8-1759.
Hendricus trouwt te Zwolle in de Betlehemse kerk met Fenneken van het Reef op 30-4-1804.
Er worden vier kinderen geboren nl. Willem te Zwolle op 19-2-1805 (deze trouwt met Femmigje Visscher te Raalte en krijgt vier dochters), Maria te Raalte op 31-5-1809, Gerrit te Raalte op 10-1-1812, overleden te Raalte op 6-11-1813 en Gerrit geboren te Raalte op 4-11-1814.
Deze laatste vertrekt naar Alkmaar en later naar Schoorl waar hij onderwijzer wordt en trouwt.
Hij krijgt bij zijn eerste vrouw drie kinderen nl. Hendrikus, Wilhelmina Mentink en Femia Maria en bij zijn tweede vrouw zes kinderen, nl. Willem (mijn overgrootvader), Femia Suzanna, Catharina, levenloos geboren dochter, Bernardus Johannes en Hermanus.
Ik wist van de erven te Broekland en Berkum en ik hoorde dat er een bij Rijssen zou zijn.
Maar wat ik al eerder schreef ik raak in de war van het feit dat mensen de naam aannamen van de boerderij waarop zij woonden en van naam veranderden als zij naar een andere boerderij gingen.

afbeelding van ria van bessen

Hallo Ruud,

Deze Willem is geboren in 1722 te Raalte [doopboek 349 bladzij 103 ]- volgens mij digitaal te controleren via het projekt van Papier tot Digitaal.

Willem heeft in ieder geval een zuster Gerridina volgens een akte dd 13-10-1757 uit het oudrechterlijk archief van Raalte. Hun moeder is Hendrikjen. [Klaassens is het patroniem volgens de dopen] - Deze 2 kinderen zijn meerderjarig en krijgen hun moedersdeel.

Zoals gezegd de vader Jacob heet Selhorst in 1718 volgens een akte waarin hij voor 6 jr. pachter wordt van de Wildeboer en later van de Hofste gelegen in Linderte onder Raalte. Zijn broer Derk Selhorst staat dan borg voor hem.

Volgens een trouwakte in Zwolle RBSO 732 f 242 dd 17-10-1752 trouwt een Gerrit Jacobs op de Hofstede te Linderte onder Raalte.

Er is een erve Selhorst gelegen in 't Broekland onder Raalte en er is een Selhorst in Berkum gelegen.

In Raalte zit een hele tak Selhorst waar ook deze Jacob vanaf stamt.

Is er niets te vinden op internet?

groet Ria van Bessen

afbeelding van Ruud Selhorst

Hallo Ria,

ik moet eerlijk bekennen dat ik niet goed thuis ben in de situaties in Overijssel met de boerderijnamen. Als Willem gedoopt wordt als Wildeboer is het dan niet waarschijnlijk dat hij deze naam heeft behouden en gehuwd is als Willem Wildeboer? In ieder geval bedankt voor de reactie en mocht je de akte tegenkomen en meer gegevens hebben wil ik dit graag van je vernemen.

Met vr. gr. Ruud.

afbeelding van ria van bessen

Hallo,

In Raalte zit een Jacob Selhorst als pachter op het erve de Gagel of Wildeboer rond 1720. Hij krijgt een zoon Willem -NH gedoopt te Raalte. Het is goed mogelijk dat Jacob ook nog een zoon Gerrit heeft, want het patroniem van Jacob is inderdaad Gerrits. Jacob laat de kinderen dopen onder zijn boerderijnaam nl. Wildeboer.

Als het een mogelijkheid is, dan hoor ik het wel. Want ik moet nog ergens een akte hebben waar meer in staat over deze Jacob Selhorst.

groet Ria van Bessen

Pagina's