Wildeboer uit Wijhe...

DoorMartinWildeboerop14/01/2018 - 17:59

Via een zoektocht naar 'op de Wildeboer' kwam ik hier terecht.

Ben al een tijdje bezig de herkomst van mijn oudst bekende voorouder te onderzoeken, meester chirurgijn Claes Wildeboer uit Wijhe. https://wildeboer.tribalpages.com/tribe/browse?userid=wildeboer&view=0&p...

Gisteren -tijdens de open-genealogie dag in Wijhe- kwamen we op een schilderij van de molen 'Jonge Gerrit' te Wijhe. Achterop geschreven staat 'molen van Wildeboer'. Ik noemde toen dat er ook een 'Wildeboer boerderij' ooit was. Na verder online zoekwerk vond ik dus een bericht van Ria, waarin aangegeven wordt dat kinderen (soms?) onder de naam van de boerderij werden gedoopt....

Deze Klaas werd geboren: 'op de Wildeboer'. Ouders Jacob Gerrijts en Henrijkje Klaas. Doopinschrijving: 27.2.1724.

https://lh3.googleusercontent.com/EKfdOEIZHDyO0Y47agLpQ-zJk9FLQ1MYvxrQjA-kiUWa1iGwhv3R3j6A8cnOuRWVdN3PZOxvaZtsHbnjkJl-6y77_4sAYT9r0u4pYfCKWXaDzmzyZrTbsAdmVqzIYB_XJ-7OYbXPx3dCj1JSP12FwmpzjcHPeNn-5ygbOpxTQ58tvAMvPAa-j7s0l8GdgfUO2CcFt8P2GqmG9MAFpa--uofJYgBMFbzpvRdmiSvqY2jYG1EjW45edL_vO-SJLkuOLxcwMdn-FMD4nM5HoNA9U2i9ixxZAC6ytJQvvTiM6DRqkkBd3Qp_VgXzMMjWJFLuFBKwg558VN526nt-7vikXBK2mktLxde2N7WL_4LjGtK5t7Iy_PsI2U-BtOmP33dEOGjGoCR42T5yYzw731eigjsJQ93OrHhDIgc20cqJnmfkb7WO2T14jIgyRzt1Voh7YfFkY7CJzpSd_W9E4aTYlf8ux4zO7zIedwt4APDLamlsf3cfuHE6ZdkOxN6aiGf91pvCG4V2mmJif425XEd1Ke1nVMht1d79yZ7I2UNnELVeqz__UnqYZLyccNdYIMs9fc1hVKX6TQ25BV14TuWzfSqyZGr-PDHmerh2b09W=w1367-h265-no

Alvast dank voor extra input!

Martin Wildeboer

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Daan, Klaas Wildeboer heeft een broer Peter Wildeboer. Deze Peter is voogd als oom van VZ over de 2 kinderen van Klaas.

En Jacob Gerrits Zelhorst heeft geen zoon Peter.

Jacob Zelhorst was 6 jaar pachter op de Wildeboer en daarna pachter op de Hofstede. Hij heeft 3 kinderen nagelaten; zoon Willem Zelhorst, Gerrit Jacobs op de Hofstee en Gerrediena Jacobs Hofstee.

afbeelding van Daan

Hallo Ria,

Kijk eens in de orginele doopboeken van Raalte waarin deze data duidelijk vermeld staan, en ik heb geen melding gemaakt van ene Peter.

Ik heb kopieen van de orginele doopboeken.

afbeelding van MartinWildeboer

Kun je in Amsterdam online zoeken Ria?

afbeelding van ria van bessen

Daan,

Dat heb je niet goed. Want Jacob heeft geen zoon Peter. Bovendien ook geen zoon Klaas die nog leeft als Jacob Gerrits de erfuiting doet aan Gerridina en Gerrit die later als Hofstee door het leven gaan. Gerridina maakt een testament op 3-11-1776 en ook daarin geen spoor van een Klaas, peter of iets wat maar ook riekt naar Wildeboer, dan alleen de periode van pacht van hun vader van het erve Wildeboer.

Als je het kunt bewijzen of er anders over denkt, dan hoor ik dat graag.

afbeelding van MartinWildeboer

Bedankt Ria & Daan!

1524 was idd tikfoutje van mij... maar lukt niet om de 'titel' te wijzigen! 

Claes Wildeboer de chirurgijn is iig overleden in 1799. Dus 1724 zou als geboortejaar goed kunnen...

afbeelding van Daan

Deze Klaas werd geboren: 'op de Wildeboer' Raalte, Ouders Jacob Gerrijts en Henrijkje Klaas.

Doopinschrijving: moet zijn 27.2.1724 en niet 1524, en nog een Jannes doop op 1-4-1730, verder niet gekeken.

afbeelding van ria van bessen

Uit het testament van Gerrit Cuper blijkt overduidelijk dat Geesje een zus is. Haar dochter is mede erfgenaam in plaats van de moeder. Hendrik de zoon van Claas wordt trouwens niet genoemd in het testament.

Wildeboer zit ook in Hasselt, geen Peter. Maar niet in Zwolle, ook niet in Raalte.

Je kunt nog de lidmaatboeken van Dalfsen doornemen om te kijken of hij van 'buiten' komt. En anders ... digitaal zoeken in Amsterdam. Kun je niks vinden, kijk in Amsterdam!

afbeelding van MartinWildeboer

Dankje Ria voor alle extra toevoegingen! 

Raalte staat dan op de lijst om als 1e te gaan bezoeken... Als er iets meer is over Claas' historie (vader/moeder/broer(s)/zus(sen), dan daar waarschijnlijk!

afbeelding van MartinWildeboer

... ik kom net terug uit Wijhe... :) Volgende keer eerst langs Dalfsen!

Had gedacht dat Gerrit Cuper dan een broer zou zijn van Klaas' overleden eerste echtgenote Geesje Cuijper. Maar daar staat hij dus (nog) niet tussen:

https://wildeboer.tribalpages.com/tribe/browse?userid=wildeboer&view=0&p...

 

afbeelding van ria van bessen

Voor Claas Wildeboer hoef je niet naar Dalfsen, daar is helaas niks meer te vinden voor 1745.

Anna van Beest heeft katholieke roots. Zie Dalfsen lidmaatboek 21 april 1707, vermelding ex papi.mo reformata.

Henrik Cuper is verwalter scholtus Dalfsen. Hij en zijn vrouw maken een testament op 9 mrt 1745. Daarin worden alleen de namen van Geertruijt en Geesjen genoemd buiten de al gehuwde en nog niet gehuwde kinderen NN. Dit testament wordt op 17 maart geopend en volgens f72/72 ORA Dalfsen deel 10, ook daarin helaas geen namen.

Volgens f107/108 in datzelfde deel zijn er als voogden aangesteld Berent Wintrop en Assuerus Averweg over de onm. kinderen van Hendrik Averweg en wijlen Willemina Cupers.

Gerrit en Arnoldus Cuper treden veelvuldig op als keurnoot en als gevolmachtigde van enkele Edele Heren. Gerrit Cuper zijn testament wordt geopend op 16-12-1783 Dalfsen invnr. 12 f157 - f 157c. en daarbij zijn aanwezig Arn. Cuper en tevens voor zijn absente broer Adolph, Klaas Wildeboer als vader en voogd van zijn dochter Geertruid, Jan van de Vegt voor zichzelf, Gerrit Jan Overweg nomine uxoris Woltjen van der Vegt, Hendrik Jans Edelijn voor zichzelf, Cornelis en Adolph en Antonette Overweg, zij geass met haar man Jan Volbrink, Anne Overweg en Maria Overweg geass met haar man Herm. Brandligt. En dan volgt de verdeling van goederen. Overweg = Averweg. Ook nog verder familie, zoals de dochter van Adolph [Gerrit zijn broer] die Anna Cornelia heet, genoemd.

 

Pagina's