Wildeboer uit Wijhe...

DoorMartinWildeboerop14/01/2018 - 17:59

Via een zoektocht naar 'op de Wildeboer' kwam ik hier terecht.

Ben al een tijdje bezig de herkomst van mijn oudst bekende voorouder te onderzoeken, meester chirurgijn Claes Wildeboer uit Wijhe. https://wildeboer.tribalpages.com/tribe/browse?userid=wildeboer&view=0&p...

Gisteren -tijdens de open-genealogie dag in Wijhe- kwamen we op een schilderij van de molen 'Jonge Gerrit' te Wijhe. Achterop geschreven staat 'molen van Wildeboer'. Ik noemde toen dat er ook een 'Wildeboer boerderij' ooit was. Na verder online zoekwerk vond ik dus een bericht van Ria, waarin aangegeven wordt dat kinderen (soms?) onder de naam van de boerderij werden gedoopt....

Deze Klaas werd geboren: 'op de Wildeboer'. Ouders Jacob Gerrijts en Henrijkje Klaas. Doopinschrijving: 27.2.1724.

https://lh3.googleusercontent.com/EKfdOEIZHDyO0Y47agLpQ-zJk9FLQ1MYvxrQjA-kiUWa1iGwhv3R3j6A8cnOuRWVdN3PZOxvaZtsHbnjkJl-6y77_4sAYT9r0u4pYfCKWXaDzmzyZrTbsAdmVqzIYB_XJ-7OYbXPx3dCj1JSP12FwmpzjcHPeNn-5ygbOpxTQ58tvAMvPAa-j7s0l8GdgfUO2CcFt8P2GqmG9MAFpa--uofJYgBMFbzpvRdmiSvqY2jYG1EjW45edL_vO-SJLkuOLxcwMdn-FMD4nM5HoNA9U2i9ixxZAC6ytJQvvTiM6DRqkkBd3Qp_VgXzMMjWJFLuFBKwg558VN526nt-7vikXBK2mktLxde2N7WL_4LjGtK5t7Iy_PsI2U-BtOmP33dEOGjGoCR42T5yYzw731eigjsJQ93OrHhDIgc20cqJnmfkb7WO2T14jIgyRzt1Voh7YfFkY7CJzpSd_W9E4aTYlf8ux4zO7zIedwt4APDLamlsf3cfuHE6ZdkOxN6aiGf91pvCG4V2mmJif425XEd1Ke1nVMht1d79yZ7I2UNnELVeqz__UnqYZLyccNdYIMs9fc1hVKX6TQ25BV14TuWzfSqyZGr-PDHmerh2b09W=w1367-h265-no

Alvast dank voor extra input!

Martin Wildeboer

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Is die site van jou of van die Onno? Ik kan er niet zo veel mee, eerlijk gezegd of ik ben er niet handig in.

Ik zag nl. dat de vrouw van Lubbert Hendriks niet is vermeld, ook niet als ik erop klik en die is toch makkelijk te vinden middels de dopen.

Ze wordt ook als lid opgeschreven IJhorst; en wel als wed Marrigjen Berents op 5 juni 1684 en ze leeft zeker nog in 1694 omdat er in dit register ook aantekeningen van overlijden staat en bij haar staat niets. Ze is vermeld onder het kopje Lankhorst.

Lubbert laat deels in Staphorst en deels in Ijhorst dopen. In Staphorst staat er geen toevoeging bij vermeld, maar in IJhorst wel de toevoeging op de Averlanckhorst.

Zij zijn dus de ouders van die Jan Lubberts, de vader van die andere Claas Wildeboer die in Amsterdam huwt. En van Geesje en Hendrik Lubberts. Allemaal in IJhorst.

Nu de grootouders van de gezochte Claas.

Zijn moeder Geertje Arents Wildeboer is de dochter van Arent Wildeboer uit Ijhorst. Zo wordt ze vermeld als ze gaat trouwen. Niet van Arent Arents Wildeboer uit Dijksatingerhuisen, dat moge duidelijk zijn gezien de naam van Arent zijn vrouw. 

Geertje heeft als dochters een Hendrikje en een Marrigje, ja toch?  Is zij de zus van Jentje Arents Wildeboer die in 1710 hertrouwt?

AANVULLING

in het lidmaatboek van Staphorst staan op de ledenlijst genoteerd - Arent Hendr. Wildeboer en Henrickjen Peters 20a/119 Paschen 1685. Dat zijn de ouders c.q. grootouders.

Heb ik het zo goed?

afbeelding van eppe

Onno maakt de fout de kinderen van Arend Hendriks Wildeboer (x Aaltje Jans) uit Broekhuizen toe te kennen aan de Arend Hendriks Wildeboer (x Hendrikje Peters) uit de Lankhorst.

Hier wat gegevens over de Drentse tak;

Etstoel 14 deel 29 fol.195, 19 oktober 1690; Tusschen Henrick en Aerent Wildebour mede caverende voor haer suster Trijntien Aerents eyscheren en Jan Heustinge tot Broeckhuisen verw., quaestieus in cas van pandinge bij de eyscheren gedaan voor 1400 car.gl. capitael boven de interessen a 5% volgens koopbrief van 28 november 1689 onder weder genieting van een melckoe waer van de helffte bij H.W. met een part is betaelt, en sulcks boven de kosten, sijnde de helffte van dese pandinge angenomen, etc.

In saken van Aerent Wildebour in de Schiphorst, Henrik Wildebour in de Knype en Harmen MijnHeer tot Meppel nom.ux. Tryne Wildebour als kinderen en erfgenamen ab int. van haar moeder Aeltien Jans, mitsgaders Roelof Jacobs Oostinck tot Spyr in qlté als soon en erfgenaam van sijn moeder Marrighien Lefferts tesaemen halve susters kinderen van Jan Lefferts voor enigen tijd alhier overleden, clageren ter eenre, en Lutgert Lucas wed. Leffert Coops op Ruinerwold in qualité als boedelhoudersche en uit craght van communie mede gereghtigt tot of van haar mans nalatenschap, en Jantien Coops wed. Roelof Boverhof alhier, beklaagden ten andere sijden (inzake scheiding en deling). AHR 155 deel 1 fol. 103, actum Ruinerwold 9 november 1729.

De Arend Hendriks Wildeboer uit Lankhorst heeft alleen een zoon Berend en evt. later de Geertje. Bewijs; 16 mei 1682 Femmechien Dercks wed.Jan Albers Wildebuyr met haer broeder Jan Dercks, en Arent Hendricks Wildebuyr vader van sijn soontien Berent verklaren met scheydinge te vreeden te sijn. RAO 74 schoutambt Staphort 1 fol.407.

(bericht aangepast, vrouw van Arend uit de Lankhorst toch wel bekend, exc.)

 

afbeelding van MartinWildeboer

@Daan: haja.... je moet puzzelen wel in het bloed hebben!! Maar dat zit wel goed hier op het forum! :)

Die 1e vrouw van Klaas Jan ga ik even opzoeken op alledrenten. Merci!

 

afbeelding van MartinWildeboer

@Eppe: Onno vermeld 'about 1590' voor de oudst bekende Wildeboer. Komt in de buurt van 1600. Zal hem vragen of hij nog weet hoe hij daar op kwam. 

Inderdaad 3 zoons bekend!

afbeelding van MartinWildeboer

@ Ria: jawel. Alle 3 de echtgenotes staan erbij bij Onno: 

(evt eerst inloggen via code 1958)

https://onno1958.tribalpages.com/tribe/browse?userid=onno1958&view=0&pid...

 

Door ria van bessen op vr, 19/01/2018 - 09:02

Is het ook bekend met wie Arent, Lubbert en Jacob waren getrouwd?

afbeelding van Daan

Net nog even gekeken op de site van Alledrenten.nl hier zijn een aardig aantal Wildeboer(en) te vinden o.a. met de vermelding Lankhorst en Meppel waar ook de eerste vrouw Geesie Arents van Dijk gehuwd met Claes Jan Wildeboer vandaan kwam zoals vermeld in de ondertrouwakte.

Een aardige puzzel is het.

afbeelding van ria van bessen

Is het ook bekend met wie Arent, Lubbert en Jacob waren getrouwd?

afbeelding van eppe

Claas uit 1697 wordt gedoopt als Claas Willems. Dit is een volledige vernoeming naar de vader van Trijntje Claas; Claas Willems op de Hoogenkamp.

Dat de Arends-tak en de Lubberts tak op Lankhorst familie moeten zijn klinkt logisch, maar is niet bewezen. Mogelijke stamvader is Hendrik Jans Wildeboer, iets van 1600 geboren. Hij wordt in 1666 genoemd en maakt in 1684 zijn testament op en heeft 3 zonen, die meen ik niet met naam genoemd worden, maar dat zouden Arend, Lubbert en Jacob kunnen zijn. HCO, arch.74 inv. 1 blz 432. 

afbeelding van ria van bessen

Ik heb de links bekeken en even doorgeklikt naar Hendrik Cuper. Zijn dochter Cornelia is gehuwd met Werner van der Vegt volgens het lidmaatboek van Dalfsen vrijdag 15 april 1729. Maar dat zag ik niet vermeld, dus bij deze.

Er is een Geertruida Wildeboer die 75 jr oud is in 1824 wanneer ze overlijdt te Arnhem, dus geboren rond 1749. Is zij de dochter van Klaas?

En een Geertruida Wildeboer huwde Abraham Blankenberg die als hij 55 jr is hertrouwt met Hermina Abbink. Hij is de zoon van Jan Blankenberg en Hendrina Schouten. Hij overlijdt 66 jr oud op 30-4-1848 te Arnhem. Geertruida overlijdt 56 jr oud als d.v. Peter Wildeboer, moeder onbekend te Arnhem op 3-2-1826 akte 45

afbeelding van MartinWildeboer

hier 2 links die Ria's input ondersteunen! Allen terug te linken naar zelfde voorouder.

Geesje Lubberts Wildeboer:

https://onno1958.tribalpages.com/tribe/browse?view=0&rand=551319190&pid=...

Klaas Jans Wildeboer

https://onno1958.tribalpages.com/tribe/browse?userid=onno1958&view=0&pid...

en zijn vader, Jan Lubberts Wildeboer:

https://onno1958.tribalpages.com/tribe/browse?view=0&rand=345831353&pid=...

 

Pagina's