Wildeboer uit Wijhe...

DoorMartinWildeboerop14/01/2018 - 17:59

Via een zoektocht naar 'op de Wildeboer' kwam ik hier terecht.

Ben al een tijdje bezig de herkomst van mijn oudst bekende voorouder te onderzoeken, meester chirurgijn Claes Wildeboer uit Wijhe. https://wildeboer.tribalpages.com/tribe/browse?userid=wildeboer&view=0&p...

Gisteren -tijdens de open-genealogie dag in Wijhe- kwamen we op een schilderij van de molen 'Jonge Gerrit' te Wijhe. Achterop geschreven staat 'molen van Wildeboer'. Ik noemde toen dat er ook een 'Wildeboer boerderij' ooit was. Na verder online zoekwerk vond ik dus een bericht van Ria, waarin aangegeven wordt dat kinderen (soms?) onder de naam van de boerderij werden gedoopt....

Deze Klaas werd geboren: 'op de Wildeboer'. Ouders Jacob Gerrijts en Henrijkje Klaas. Doopinschrijving: 27.2.1724.

https://lh3.googleusercontent.com/EKfdOEIZHDyO0Y47agLpQ-zJk9FLQ1MYvxrQjA-kiUWa1iGwhv3R3j6A8cnOuRWVdN3PZOxvaZtsHbnjkJl-6y77_4sAYT9r0u4pYfCKWXaDzmzyZrTbsAdmVqzIYB_XJ-7OYbXPx3dCj1JSP12FwmpzjcHPeNn-5ygbOpxTQ58tvAMvPAa-j7s0l8GdgfUO2CcFt8P2GqmG9MAFpa--uofJYgBMFbzpvRdmiSvqY2jYG1EjW45edL_vO-SJLkuOLxcwMdn-FMD4nM5HoNA9U2i9ixxZAC6ytJQvvTiM6DRqkkBd3Qp_VgXzMMjWJFLuFBKwg558VN526nt-7vikXBK2mktLxde2N7WL_4LjGtK5t7Iy_PsI2U-BtOmP33dEOGjGoCR42T5yYzw731eigjsJQ93OrHhDIgc20cqJnmfkb7WO2T14jIgyRzt1Voh7YfFkY7CJzpSd_W9E4aTYlf8ux4zO7zIedwt4APDLamlsf3cfuHE6ZdkOxN6aiGf91pvCG4V2mmJif425XEd1Ke1nVMht1d79yZ7I2UNnELVeqz__UnqYZLyccNdYIMs9fc1hVKX6TQ25BV14TuWzfSqyZGr-PDHmerh2b09W=w1367-h265-no

Alvast dank voor extra input!

Martin Wildeboer

Reacties

afbeelding van eppe

Goedemorgen, ik vond dit in het archief van het Hoogschoutambt:

0037.2 Hoogschoutambt Hasselt; Jan Hendrix Wildeboer ca Wed. Telvoren.
Eisch tot voldoening der kooppenningen van een aan gedaagdes zoon Jacob Telvoren verkocht paard, 1676.

In dit archief veel zaken van mensen uit Staphorst, IJhorst en Rouveen, ik heb niet gezegd dat ie in Hasselt woont.

Die erfenis van evt. stamvader Hendrik Jans aan zijn 3 zonen is inderdaad lastig; als je alle 5 zonen aan hem wil toekennen, zouden er dan bij de erfenis 2 zonder nageslacht overleden moeten zijn. Van Jan Hendriks niks gevonden (dus zou kunnen) en van Jacob Hendriks heb ik het volgende: 1662 getrouwd met Beertje Coops, hieruit een zoon Jan (1663) en later getrouwd met Trijntje Hendriks en hieruit 2 x een Jantje.. in 1728 trouwt er een Jan Jans Wildeboer in Staphorst x Liesje Klaas, wat dus een zoon van Jan Jacobs kan zijn, dus misschien nageslacht. 

Ria, heb jij tijd/zin om die originele erfenis akte uit 1684 in te zien van Staphorst, of daar evt. namen in staan? Want misschien klopt er iets niet? Dat er nog een andere (tak, Hendrik?) Wildeboer is geweest? Waaraan misschien die Arend Hendriks uit Broekhuizen aan te koppelen is...?

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

In Hasselt zit geen Jan Hendriks Wildeboer, wel 4 anderen, maar dat is later in de tijd dan die nodig is. Hasselterkerspel is op VpNd ook van later of eerder - [het is maar hoe je het bekijkt]

afbeelding van ria van bessen

Als deze Wildeboer een lening afsluit dan heeft hij daarvoor onderpand gesteld. En wat is dat onderpand? Kan dat meer helderheid geven?

Je gaf eerder al aan dat er een Hendrik Jans Wildeboer is die 3 zonen NN heeft. Dan kan dat toch geen 4 of 5 worden?

Jan H Wildeboer uit Hasselterkerspel, over welk jaar heb je het dan eigenlijk?

afbeelding van eppe

Er is vermoedelijk de stamvader Hendrik Jans met zonen Arend Hendriks, Lubbert Hendriks en Jacob Hendriks. In het hoogschoutambt van Hasselt vond ik ook nog een Jan Hendriks Wildeboer, dus dat zou goed zoon 4 kunnen zijn. Wie is dan dit:

Sch.ger. 168.1 De Wijk fol 116, Ick Hendrick Hendrix Wildebour bekenne voor mij, mijn huijsvrouw en erfgenamen oprecht en deughdelijk schuldich te wesen an de H. ged. Warmolt Lunsinck en an Mr. Willem Harms in Dickninge tesamen een somma van een hondert en dertich Car.gld. capitaal hercomende ten dele van wegens rogge, verschenen huijren en verdient aan beijts (?) loon welke capitalen … … in dato 7 november 1700  erfburen Jacob Jans Jeulen en Warner Alberts in de Schiphorst.

Zoon 5?

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Dit is een goed voorbeeld - want dit bedoel ik dus.

22-06-1662 geproclameerd: 1= Alberts, Jan + 2= Derx, Femmechien [1=  JM van Staphorst; zv Hendrick(fout?) Jans,; 2= JD van Staphorst; dv Derck Jans,; getr.13-7-1662;  ] (HCO 402-1 bz 202)

Dit is geen fout.

Dit is vermoedelijk Jan zijn stiefvader en is Hendrik Jans dus de vader van Arent Hendriks [met zoontje Berent]. Maar dat zou het ORA moeten bewijzen. Of een hertrouw evt.

 

afbeelding van ria van bessen

Als je maar een rijke boerendochter was dan was je beslist niet onbelangrijk. 1400 gls als prijs voor een erve, ik bedoel maar schuld of geen schuld, het was toch wel een behoorlijke waarde aan onroerend goed voor die tijd.

Bij die akte die je aanhaalt hoort volgens mij ook nog een stukje. Waarover hebben ze erfdeling gedaan, waar waren ze tevreden mee? Het lijkt ook wel een [latere ?] kantlijn bij een andere erfdelingsakte, kan dat?

Sluit nooit wat uit, en vink beslist ook geen vreemde zaken af onder het mom van .. ze zullen het toen wel verkeerd hebben gedaan. Beter is het om toch naar bewijs te zoeken wanneer je iets vreemds opvalt of als het een wirwar gaat worden. Ik heb de naam Wildeboer ook al als volledige doopnaam zien doorgeven, zoals bij de zoon van Reijnt Egberts.

Het is best mogelijk dat de Wildeboers uiteindelijk 1 gezamenlijke stamvader of moeder hebben. Maar dat wordt dan flink zoeken.

Is er al wel onderzoek gedaan naar de kinderen van Klaas Hendriks en Geertje A. Wildeboer die we als ouders van Claas en Peter en Hendrikje hebben bestempeld? Is er een zoon Hendrik Klaas die soms een zoon Geert laat dopen in Staphorst?

afbeelding van eppe

Ria, dit heb ik eens genoteerd:

16 mei 1682 Femmechien Dercks wed.Jan Albers Wildebuyr met haer broeder Jan Dercks, en Arent Hendricks Wildebuyr vader van sijn soontien Berent verklaren met scheydinge te vreeden te sijn. RAO 74 schoutambt Staphort 1 fol.407.

 

ik heb in een eerder bericht al gezegd dat ik het vreemd vind dat alleen dat ene zoontje vermeld wordt..  Maar 2 AHW's is al vrij bijzonder in dezelfde omgeving/tijd. Er zullen er toch geen drie zijn? Maar ik heb de wijsheid niet in pacht. als je denkt dat het anders zit, zoeken we met veel plezier verder.

 

NB broer Hendrik en Lubbert zullen toch niet jong overleden zijn, immers geen huwelijk gevonden van beide en dochters in die tijd waren qua opvolging "minder belangrijk" sorry dat ik het zeg?
afbeelding van ria van bessen

Dat kan niet Eppe, dan zou er moeten staan mede voor zijn kinderen. Arent x Hendrikje hebben volgens de site een zoon Hendrik in 1669, een dochter in 1671 dan die Berent en dan in 1674 een dochter Jentje die ze laten trouwen met Claas Bertelts, dan nog een dochter en nog een zoon Lubbert in 1679. Dan zouden die allemaal moeten zijn overleden voor 1682.

Van Jentje kan ik me dat nog voorstellen. 1671, 1674 en 1677 zelfde naam

We hebben toch Geertjen Arents als dochter van Arent Hendriks en Hendrikje Peters? Dan zou zij beslist een zus Jentje hebben vernoemd, zoals de gewoonte was of een Lubbert.

Maar ze heeft in tegendeel nog in leven zus Jentjen volgens de site dan.

Maar zijn er bewijzen dat jouw bericht klopt?

afbeelding van eppe

Die Berend wordt in 1672 gedoopt te Staphorst als zoon van die andere Arend Hendriks Wildeboer x Hendrikje Peters.

@Broekhuizen; er wordt in de Etstoelakte verwezen naar de verkoopakte uit 1689. deze heb ik nog niet kunnen vinden (als die al is bewaard gebleven).

 

afbeelding van ria van bessen

Was Jan dan later inderdaad eigenaar en pachtte Hendrik Wildeboer dan het ouderlijk erf?

Je kunt alleen stellen dat er schulden zijn als er leningen zijn afgesloten die niet zijn afbetaald. Meestal staat dat later in de kantlijn vermeld. Dat er is afgelost dan.

Hendrik, Arent en Trijntje doen panding - ze hebben in die akte geen schuld maar moeten nog geld hebben van die Jan van Wezep. Het bedrag staat er tegen een rente van zoveel procent afgesloten en ook dat bedrag moeten ze hebben plus nog een koe en heeft HW inmiddels een part ontvange  wat daardan vanaf getrokken moet worden.

Zo lees ik het tenminste.

Pagina's