Wie zijn de ouders van Hendrik Jans Crommedijk ?

DoorWillemijn Hofstraop28/11/2016 - 11:45

Ik ben op zoek naar de ouders van Hendrik Jan Crommedijk (Krommendijk). Hij was in Zwolle op 7-11-1763 getrouwd met Hermanna Rietberg(he). Hendrik is in Windesheim overleden op 23-10-1786.

Van dit echtpaar heb ik twee zonen gevonden, Albertus (van 9-10-1763) en Egbert (9-6-1767 en overleden na 23-08-1806). Zijn zij getrouwd ?, Wanneer zijn ze overleden?

Reacties

afbeelding van Willemijn Hofstra

Heel erg bedankt hoor Ria en Janny voor alle hulp.

Ik ga me maar even bezighouden met de informatie volledig te krijgen van de kinderen uit de drie huwelijken van Hendrik Jans Krommedijk.

groetjes,

Willemijn

afbeelding van Janny Lalkens

Prima, ik ga ook even een tijdje wat anders doen. In december is er altijd veel wat aandacht vraagt. In die maand nog nooit last gehad van verveling. In die andere 11 maanden ook niet, trouwens.

afbeelding van ria van bessen

Ik ga zelf even een tijdje pauze houden wat betreft deze zoektocht, Janny en Willemijn.

Dit vreet tijd ... maar de gegevens lopen niet weg, dus tot later.

 

afbeelding van Janny Lalkens

Willemina is gedoopt in 1713. Hendrik Jans ook rond die tijd, schat ik, met een eerste huwelijk in 1747 en zij met haar huwelijk in 1748. Mogelijk zijn ze toch wel ongeveer van dezelfde generatie. Of moeten we Hendrik Jans aan Willemina haar moeder plakken als broer en zus?

Die moeder van Willemina van der Vegt kwam waarschijnlijk van de boerderij Het Zandhuis te Wengelo, omdat ze Warmina Jansen Zandhuis heette. Verder kon Willemina samen met haar 2 (overgebleven?) broers het Van Merlenhuis in de Langestraat in Wijhe verkopen. Mogelijk woonde daar haar vader Hermannus van der Vegte tot zijn dood, samen met Warmina en de kinderen, die ze lieten dopen vanaf 1700 tot 1716.

Vaak wordt Jan Gerrits, de broer van Willemina, omschreven als wonend in Amsterdam en bij huwelijk kwam Willemina daar ook vandaan, maar zij kan ingewoond hebben bij haar broer, bijv. na de dood van haar ouders? Ik heb nog geen begraven van Warmina Jansen Zandhuis gezien.

Jan Riekelts kwam voor zijn huwelijk uit Deventer, of had daar een poosje gewoond. Het gaat toch met de getuigen wel steeds de zuidelijke richting uit, gezien vanuit Wijhe, wat hun herkomst of hun woonplaats betreft. Ook bij die Jan Eghberts uit Olst.

afbeelding van ria van bessen

Nou dat bedoel ik eigenlijk niet, want wat je hieronder neergezet hebt, dat wist ik.

Ik bedoel of er bewijs is of hij verwant is; we kennen Jan Rijkels zijn voorgeslacht, dat zijn vader Rijkelt Jans heet en dat ze uit Rande komen. Het lijkt me toe .. qua tijd, dat Hendrik Jans en Rijkelt Jans geen broers zullen zijn, wel?

En dan kom ik weer uit op de vraag, waarom is Jan van den Beld nú pas momber en niet bij het 1e huwelijk van HJ Kromdlijk ..

Hij is ook niet zijn buurman .. en vraag ik me serieus af, is Willemina dan verwant aan Hendrik Jans.

En moeten we ons daar op richten?

 

 

 

 

 

afbeelding van Janny Lalkens

Ondanks een berg aan informatie, komt er nauwelijks iets boven water dat een bewijs kan zijn voor de afkomst van Hendrik Jans. Ook het feit, dat het bij "Jan van den Beld" als momber genoteerd 14 mei 1776 ORA Wijhe om de meester kuiper uit Wijhe kerkdorp gaat is een aanname.

Wat er wel voor pleit, maar dan blijft het nog steeds een aanname, geen bewijs:

1.  In die momberstelling van 14-5-1776 te Wijhe wordt Jan v.d. Beld alleen maar Jan van den Beld genoemd. Die andere momber, Jan Eghberts op de Lugtenberg onder Olst, heeft het kennelijk nodig, dat daar een plaatsbepaling bij moet worden gezet. Waarom geen plaatsnaam genoemd bij Jan van den Beld? Omdat hij uit de nabije buurt kwam? Omdat hij zo dichtbij woonde, dat het voor iedereen wel duidelijk was, om welke Jan van den Belt het ging? Namelijk die uit Wijhe Kerkdorp!

2. Als dochter Alberta van Hendrik Jans Krommmendijk en zijn 2e vrouw Hermanna Rietberg op 9-6-1790 verklaart, dat ze haar aandeel van moeders en vaders goed heeft ontvangen, staat er, dat Jan van den Beld "reeds lang overleden is".   Die akte staat in maandag 5 dec. 22:05. Daar hoort het volgende bij:

 

f224 - 10 jan 1788 - Joan Bannier, Verwalter Scholtus van Wijhe.

     Keurnoten Derk Hammik en Jan Bouwhuis.

     Verschenen zijn Catharina Cornelisz, weduwe van Hendrik Janzen Crom­dijk, geassisteerd door Pr. W. van Warmelo, ter ener zijde, en Jan Rutgers en Roelof Arends, gehuwd met Gesijna Hendriks, beiden meerderjarige kinderen uit het huwelijk van wijlen Hendrik Janzen Cromdijk en zijn eerste huisvrouw Albarta Sophia Janzen, verder Jan van den Beld en Jan Echtberts op den Luchtenberg, dit in hun kwali­teit als de op 14 mei 1776 aangestelde voogden over Albarta en Egt­bert, min­derjarige kinderen van voornoemde Hendrik Janzen Cromdijk uit zijn tweede huwelijk met Hermanna Rietberg, de comparanten ter an­dere zijde. Zij delen de boedel.

     De eerste comparante Catharina Cornelisz behoudt de gerede en onge­rede goe­deren, voortvaring, meubelen, etc. Het aandeel van de 4 compa­ran­ten pro se et q.q. ter ande­re zij­de in deze boedel en het deel van de 3 kinde­ren, in het laat­ste huwelijk tus­sen Hend. Janzen Crom­dijk en de eerste com­pa­rante gewonnen, wordt hierin in zijn in ge­heel gelaten. De eerste compa­rante zal de las­ten van de boedel dra­gen. De eerste comparante zal daarvoor aan ieder van de 4 boven­ge­noemde kin­deren van wijlen Hendk. Janzen Crom­dijk, uit zijn beide huwelij­ken gewonnen, moeten uitkeren 214 Caroli gulden. Hiervan verklaart de tweede comparant Roelof Arends vol­daan te zijn.

     Het aandeel van de 2 minderjarige kinderen (Albarta en Egtbert) van wijlen H.J. Cromdijk en medewijlen Hermanna Rietberg ter grootte van 420 gulden en daarbij gevoegd de 2600 gulden, vanwege de erfui­ting van 14 mei 1776, (tesamen 3028 gulden) zal door de eerste com­pa­rante behouden worden en daarover een rente van 3 procent beta­len, beginnende 1 januari passato. Onderpand hiervoor zij al haar hier ver­kregen goederen, speciaal de volgende stukken zaailand, zijnde den Hakvoortskamp, op 31 augustus 1786 uit de Herxer goede­ren aange­kocht, en 2 morgen op de Tuitermark, beiden in de buurt­schap Herxen gelegen.

 

     Kantlijn: Geapprobeerd te Zwolle op 3 feb 1788, get. W. Klopman, landschrijver.

 

     Kantlijn f225: 9 juni 1790 - Coram Verw. Scholtus C. Pruimers.

     Keurnoten H. Kluivers en Johannes Adam.

     Gecompareerd is Albarta Kromdijk, geassisteerd door Jan Kromdijk als haar momber. Zij verklaart voor haar vaderlijke en moederlijke goed ten bedrage van 1514 gulden en het tot op heden verlopene te zijn voldaan. Voor wat haar aandeel betreft, wordt verzocht dit ten protho­colle te roieren.

 

f225v - Geaccordeerd 4 feb 1788 - Aan de HoogWelGeb. Gestr. Heer Mijn

     Heer Graaf van Hei­den Hompesch tot Ootmarssum, etc., Landdrost van Zalland.

     Jan van den Belt en Jan Echberts, als voogden over de 2 minderjari­ge kinderen van wijlen Hend. Janzen Crommedijk en Hermanna Riet­berg, verzoeken voor de deling van de goederen van hun pupillen en die van Catharina Cornelisz, de laatste vrouw en nu weduwe van ge­noemde H.J. Crommedijk, volgens de akte van 10 januari passato ap­proba­tie hiervoor.

     Dit wordt geaccordeerd te Zwolle 4 februari 1788 (get.: M.A.C. van Vo­rst v. Borgel, Verw. Drost).

 

Op 4 febr. 1788 was Jan van den Beld nog in leven. Op 9 juni 1790 heet het, dat hij reeds lang is overleden. Beetje overdreven, naar mijn smaak, maar goed.

Nu wil het geval, dat er op 12 febr. 1789 in een familiegraf, dat gezamenlijk bezit is met de Van der Vegte's wordt bijgezet: Jan van den Beld. Dat zal dan toch die echtgenoot van Willemina van der Vegte zijn geweest en we zoeken het overlijden van een Jan van den Beld, die febr. 1788 nog leeft en juni 1790 niet meer. Het is een belangrijke aanwijzing, die we wel serieus moeten nemen, al is het dan geen bewijs.

Jan Riekelt van der Beld kwam volgens de inschrijving bij 1e huwelijk uit Deventer, had daar (een tijdje?) gewoond.

Roelof Arents heb ik nog niet verder bekeken. Gesina Hendriks trouwde met hem

afbeelding van ria van bessen

Nee,  geen stoornis van het geheugen, die voogdijstelling zit in Olst. Deze gegevens zijn al genoemd in de zoektocht Hendrik Jans van den Belt bakker uit Wijhe en RK.

Van Gerrit zijn 1e vrouw is geen voogdij, dus het kind zal vermoedelijk ook overleden zijn.

Jan van den Belt uit Wijhe is voogd over de kinderen van Gerrit en Barta Overmars, zie mijn eerder bericht ... en de zoektochten naar Overmars op dit forum.

Weten we zeker dat deze Jan van den Belt de juiste persoon is?

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 2.

  Onderstaande is alleen belangrijk om aan te geven dat er een Lohuis onder Rande genoteerd staat. Dit is NG doop Colmschate.    Onder 't Joene/Tjoene was er ook een Lohuis. Zo heette de vader van Jan Riekelts van den Beld     30-7-1713 Joan Berentsz wedr. van w. Joanna Gerritsz op Lohuijs in Rande onder Colm: met Geertruijd Evertsz d. van w. Evert Leuschert in Harfsen  

 

afbeelding van Janny Lalkens

Jan van den Beld woonde in het Kerkdorp Wijhe, volgens Personele Quotisatie 1749 en VOT 1748. De familie had een graf in de kerk. 19-4-1743 werd er te Wijhe begraven: de olde vrouwe van Belt in de groeve van Belt. Mogelijk was dat Jan zijn moeder.

De eerste vrouw van Jan, Maria Teunis, kwam ook uit Rande.

Zijn 2e vrouw Willemina van der Vegt koopt beide broers Jacobus en Jan Gerrits uit als het gaat om 1/4 deel van het erf Het Zandhuis in Wengelo. Vermoedelijk ingebracht door haar moeder Warmina Zandhuis. Beide broers hadden 1/8 deel en werden vertegenwoordigd wegens absentie. Jan Gerrits verblijft in Amsterdam. Zie Wijhe ORA 7-5-1747, 13-6-1747 en 5 juli 1747 Op dat erf zit nog een hypotheek van 1175 Car gulden. Ook wordt verkocht (aan Willem Voombergh) het Van Merlenhuis in de Langestraat te Wijhe, zie 19-2-1750.

Nog geen momberstelling van Gerrit Rijkelt van den Beld gezien. Stoornis van het geheugen?

afbeelding van ria van bessen

Jan van den Belt kan niet de buurman zijn, dus is hij op de een of andere manier verwant aan Hendrik Jans.

Jan van den Belt zijn ouders kwamen uit Rande. Misschien ligt daar het antwoord.

Jan zijn vader was Rijkelt Jans.

Pagina's