Wie zijn de ouders van Albert(us) Overweg, geboren ca. 1720 ? OPGELOST

DoorTilburgerop19/02/2015 - 16:35

Albertus Overweg trouwt te Colmschate op 6-6-1748 met Janna (Johanna) Groot Velthuijsen.

In Colmschate laat dit echtpaar 9 kinderen dopen, t.w.:

Janna in 1749, Garrit in 1751, Garrit in 1753, Joannes in 1754, Antonius Joannes in 1758, Evert in 1759, Antonia in 1761, Antonia in 1763 en Antonius Joannes in 1765. De laatste trouwt met Gerarda Hunneman (alias Meijlink).

Voornoemde Albertus is nog in leven in 1792 (doopgetuige), Janna is nog in leven in 1790 (bij huwelijk jongste zoon).

Bij de doopgetuigen van zijn 9 kinderen wordt geen enkele Overweg genoemd.

Gezien het feit dat de eerste twee zonen Garrit heten, zou je kunnen  opmaken dat Albertus' vader ook Garrit zou heten.

Frappant is verder dat een zoon Evert heet. Er komt wel een Evert Overweg voor in Raalte. Overigens komen er daar nogveel meer voor, maar er wordt geen Albertus gedoopt.

Dus wie zijn de ouders van Albertus Overweg?

Reacties

afbeelding van ria van bessen

De aktes van Raalte zijn niet online in te zien.

Het is deze akte... en ik meende dat ik die al eens hier had neergezet..

f198 - Actum Raalte, 21 sep 1751 - Arn. Westenberg, Scholtus van Holten en Bathmen, en Verw. Scholtus van Raalte.

Keurnoten Dr. Jacob Sprakel en Jonathan Nijhof.

In het Gericht zijn verschenen Hendrik Schuilenberg in Overweteringe en zijn vrouw Maria Jantsen, Jan Oostwegele en zijn vrouw Jenneken Jantsen, Jan Gerritsen Mensink en zijn vrouw Jenneken Jantsen, Rijkelt Jantsen en zijn vrouw Maria Teunissen, Gerrit Rijkelt Kleine Velthuis en [-] Geertruit Henriksen, Antoni Jantsen, Rijkelt, Wolter Henrix en zijn vrouw Janna Jantsen, Jan Sijbelt en zijn vrouw Maria Jantsen, en Geertien Jantsen, geassisteerd met Jan Mensink, de anderen vrouwen geassisteerd met hun mannen. Zij verklaarden voor een somma van penningen te hebben verkocht, gecedeerd en overgedragen aan Albert Overweg en Janna Jantsen, eheluiden uit de boerschap Overloo, 1 1/2 dagwerk hooiland  Bleersmate genaamd, gelegen bij de Bleerst in de boerschap Heten kerspel van Raalte, met zijn recht en gerechtigheid, lusten en lasten

 

Je kunt je afvragen wat Albert moet met een stuk grond in Heeten ... waarom koopt hij dit ... ergens zou er een logische verklaring moeten zijn en daarom heb ik gezocht naar Bleers ...

en zag ik een Teunis Averweg x met Dirkje Bartels [4 kinderen NN] die wel met Bleers te maken heeft.

En was Teunis Everts meijer op de Bleershorst én gehuwd met Hendrina Bleershorst [heeft 6 kinderen NN].. zij is vermoedelijk de dochter van Teunis Jansen [op] Bleerhorst.

En zou Teunis Averweg dus Teunis Teunis z.v. Teunis Jans Bleerhorst zijn.

Colmschate of Diepenveen zou uitkomst kunnen bieden ?

 

 

 

 

afbeelding van Tilburger

Dankjewel Ria,

Ik had de volgende akteverwijzing eerder van Carolina gekregen:

Albert en Janna kregen in 1748 de bouwerij getransporteerd van Geerlig Overweg en Janna Gerritsen. Familie ??
officiële naam: Overweg 
naam: Overweg 
omschrijving: Zij transporteren de bouwerij aan Albert Teunissen x Janna Jansen. 
bron: ID 857 (Schoutambt Colmschate; rechterlijk archief) nr. 46, blz. 484 
datum: 10-08-1748 plaats: Diepenveen buurschap: Averlo eigenaar:   bewoner: Geerligh Overweg x Janna Garritsen

 

Jij noemt nu: ora Raalte van 4 juni 1743

Waar komen die aktes vandaan? Zijn die online in te zien?

 

Daarnaast zijn er geen huwelijken in Raalte van vóór ca 1750 online te vinden. Werd er elders getrouwd? Ik heb in Heino, Colmschate, enz, gekeken.
 

afbeelding van ria van bessen

Ik heb een betere kandidaat, geloof ik.

Ene Teunis Averweg die 4 kinderen heeft bij zijn overleden vrouw Derkje Bartelts..

vlgs het ora Raalte van 4 juni 1743

maar of Teunis daadwerkelijk in Raalte wordt is niet duidelijk.

Hij wordt vermeld in een rijtje erfgenamen Bleershorst.

Dezelfde naam als het land dat Albert Overweg koopt

.. volgens mij heb je die laatste akte al eens van mij  gekregen

of Carolina ???

 

Maar ene Teunis Everts is weer meijer van het erve Bleershorst, zijn vrouw heet Hendrina Bleerhorst [zij ook overleden voor die datum]

 

Misschien kun je er iets mee?

 

 

 

 

 

 

afbeelding van Tilburger

6ypothese.

Teunis Jansz Hofmeijer (op Overweg) en Jennichjen (Jennetjen) Derks laten tussen 1702 en 1715 in Raalte 7 kinderen dopen.

1. kind Averweg, gedoopt (NG) op 1-10-1702

2. Lambert Tonis Jansen, gedoopt (NG) op 19-10-1704

3. Gerrit Jan Overweg, gedoopt (NG) op 13-02-1707

4. Aaltje Teunis Jansen, gedoopt (NG) op 23-12-1708

5. Teuntje Teunis Janz, gedoopt (NG) op 20-12-1711

6. Aaltje Overweg, gedoopt (NG) op 28-05-1713

7. zoon Overweg, gedoopt (NG) op 22-12-1715.

Ik vermoed nu dat kind 2 (Lambert van 19-10-1704) of kind 7, zoon Overweg van 27-12-1715, mijn gezochte Albertus is, de hoofdpersoon van dit onderwerp, en getrouwd met Janna Jansen Groot Velthuis. Als het kind 7 is dan is Lambert waarschijnlijk jong overleden.

Tevens vermoed ik dat de vader en moeder van Albertus overleden zal zijn tussen 1748-1749. In 1748 was hij nog ritmeester en daarna is hij geen doopgetuige meer bij de kinderen van zijn zoon Albertus. Moeder Jennechjen zal ook wel overleden zijn omdat zij ook nergens meer doopgetuige is.

De doopgetuige die bijna altijd voorkomt bij Alberts kinderen is Janna (Groot) Velthuis(en).

afbeelding van Tilburger

Carolina,

Ik had dat huwelijk ook zojuist gevonden. Die doop moet wel juist zijn.

Janna en Albert laten hun zoon Antonius Joannes dopen in Colmschate op 22-12-1765. En daar is een Joanna Groot Velthuijsen, zus van de moeder, doopgetuige. Dus Janna had ook nog een zus Joanna.

 

Het echtpaar Jan Jansz (s. van w. Jan Jansz op Groot Veldhuijs in Borgel) x Joanna Tonnissen (d. van Tonnis Willemsz op den Overvelde) hadden naast zoon Jan nog 3 dochters: Maritjen (getrouwd met Berent Zeinen), Mechteld (getrouwd met Joannes Rickels) en Toontje (Teuntje) (getrouwd met Joannes Oostweechele (Oostwe(e)gel).

afbeelding van carolina

Waarschijnlijk zijn dit de ouders van Janna Jansen Groot Velthuis:

24-04-1717 NG Colmschate

Jan Jansz s. van w. Jan Jansz op Groot Veldhuijs in Borgel met
Joanna Tonnissen d. van Tonnis Willemsz op den Overvelde in Rande beijde
onder Colm:
alhier getrouwt den 17 Maij

Dus haar moeder heet inderdaad Janna.

Janna is gedoopt RK in Deventer:

24-08-1722 Joanna parentes Joannes ten Veldhuis en Joanna Teunisse van Overvelde

meter Willemke van Overvelde

afbeelding van Tilburger

Bij de eerste zoon Garrit van Albert en Janna, is ene "Janna, de bestemoeder", doopgetuige.

Dat zou de moeder van Albert kunnen zijn. Er is nl. een Tonis Jans getrouwd met een Jennichjen (Jennetjen) Derks en die krijgen in Raalte (NG) in 1702, 1707, 1713 en 1715 vier kinderen.

Maar het zou natuurlijk ook de moeder kunnen zijn van zijn vrouw Janna Jansen Groot Velthuis.

 

Voorts nog een huwelijk gevonden van een Teunis Jans met ene Fenne Alferink (4-12-1712).

afbeelding van Tilburger

De toevoeging "nu woonende aen het Overweg in Overloo" impliceert dat ze mogelijk dus elders in de buurt gewoond hebben. Tussen 1710-1730 meerdere dopen Albertus, Adelbertus en Lambertus in Colmschate (RK), maar daaruit is niet af te leiden welke nu de juiste zou kunnen zijn.

In Raalte idd 3 kinderen van Tonis Jansen op Hofmeijer en Mechteltjen Gerritz gevonden. Ik denk dat het ontbreken van de vernoeming van moeder idd wel een signaal is dat dit waarschijnlijk niet het juiste echtpaar is.

Wat ook opvalt is dat de eerste 2 zonen van Albert en Janna Garrit heten. Als de vader van Albert Teunis (Tonijs) heet, naar wie zou dan Garrit vernoemd zijn geweest?

afbeelding van carolina

Averlo en Borgele zijn buurschappen die vielen onder Colmschate. Albert en Janna kregen in 1748 de bouwerij getransporteerd van Geerlig Overweg en Janna Gerritsen. Of dit familie is weet ik niet.

Albert is een zoon van Teunis Hofmeijer. De enige Teunis Hofmeijer die ik ken woonde rond 1710 in Pleegst (onder Raalte) en was getrouwd met Mechteld Gerrits. Of Albert een zoon van dit echtpaar is weet ik niet. Hij vernoemt geen enkele dochter naar Mechteld.

officiële naam: Overweg naam: Overweg omschrijving: Zij transporteren de bouwerij aan Albert Teunissen x Janna Jansen. bron: ID 857 (Schoutambt Colmschate; rechterlijk archief) nr. 46, blz. 484 datum: 10-08-1748 plaats: Diepenveen buurschap: Averlo eigenaar:   bewoner: Geerligh Overweg x Janna Garritsen
afbeelding van Tilburger

Hoi Carolina,

Dankjewel. Dat NG huwelijk had ik niet gevonden.

Dus ik moet Albert zoeken in Overloo. Maakt dat eregns deel vanuit?

En de plaats Borgel, is dat ergens onderdeel van?

Pagina's