Wie zijn de ouders van Albert(us) Overweg, geboren ca. 1720 ? OPGELOST

DoorTilburgerop19/02/2015 - 16:35

Albertus Overweg trouwt te Colmschate op 6-6-1748 met Janna (Johanna) Groot Velthuijsen.

In Colmschate laat dit echtpaar 9 kinderen dopen, t.w.:

Janna in 1749, Garrit in 1751, Garrit in 1753, Joannes in 1754, Antonius Joannes in 1758, Evert in 1759, Antonia in 1761, Antonia in 1763 en Antonius Joannes in 1765. De laatste trouwt met Gerarda Hunneman (alias Meijlink).

Voornoemde Albertus is nog in leven in 1792 (doopgetuige), Janna is nog in leven in 1790 (bij huwelijk jongste zoon).

Bij de doopgetuigen van zijn 9 kinderen wordt geen enkele Overweg genoemd.

Gezien het feit dat de eerste twee zonen Garrit heten, zou je kunnen  opmaken dat Albertus' vader ook Garrit zou heten.

Frappant is verder dat een zoon Evert heet. Er komt wel een Evert Overweg voor in Raalte. Overigens komen er daar nogveel meer voor, maar er wordt geen Albertus gedoopt.

Dus wie zijn de ouders van Albertus Overweg?

Reacties

afbeelding van Tilburger

Ik ben je zeer erkentelijk Ria voor alle hulp. Geweldig!

Maar ik ben ook wel benieuwd waar en hoe jij al die aktes vindt? Dan kan ik zelf ook meer neuzen en hoef jij dat niet allemaal te doen.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Nu valt deze ook op z'n plaats.....

1751-05-01 - Met attest. van Wesepe - Willem Berends J.M., gewoont hebbende bij Arent te Velthuisen O.C., met Maria Teunissen J.D. van Teunis Jansen van het Hofmeijers in Pleegst onder Raalte, gewoont hebbende aen den Malberg in Averlo onder Wesepe - S. - Attest. na Wesepe den 16 Maij - (Onder)trouw Colmschate, RBSO 175

rk Colmschate 21 maij 1751 - matrimonio juncti sunt Wilm Kappers et Maria Hofmeijers. Testes mater mea et soror [= moeder en zuster van de pastoor].- in 3tio cons. gradu aeq.

EN ... OOK verwant

Arent op Velthuijs is dus  Arent  J. Hoekert

afbeelding van ria van bessen

De moeder van Janna is hertrouwd.

1730-07-01 - Arent Janssen Hoeckert J.M., zoon van Jan Hoeckert, wonende in Heten onder Raalte, met Janna Teunissen, weduwe van wijlen Jan te Velthuisen, aen Velthuisen in Borgel onder Colmeschate - S. - Getrout den 23 Julij - (Onder)trouw Colmschate, RBSO 175.

Er moet dus een erfuitingsakte zijn, en ook voogden gesteld.

Misschien kun je daar eerst achter komen?

 

In Heino gevonden - het huwelijk

(Onder)trouw Heino, RBSO 264.

 

 

afbeelding van Tilburger

Dankjewel voor die aanvulling. Ik kwam wel een combinatie Wijnen-Hofmeijer tegen, maar kon niet de link leggen met haar ouders. Die akte is het bewijs. Waar vond dat huwelijk plaats? In Wijhe, Dalfsen en Raalte niet gevonden.

 

afbeelding van ria van bessen

Jan en Maria hebben nog een dochter ...

1774-12-04 - Teunies Jansen J.M. van het Wijnen in de Veldhoek onder Dalfzen, en Teune Jans J.D. op het Hofmeijers in Pleegst onder Raalte

 

Dit zijn de nakomelingen van Jan T. Hofmeijer.

f509 - Actum Raalte, 11 nov 1788 - L.J. Walraven, JUDr en Scholtus van Raalte. Keurnoten Teunis Heilersich en Hend. Velthuis.

In het Gericht zijn verschenen Jan Laarman en Willemina [Jans]Hofmeijer, ehelieden, Teunis Wijnen en Teune [Jans] Hofmeijer, ehelieden, Teunis Brosschate en Gerriedina [Jans] Hofmeijer, ehelieden, maritis tutoribus, en Jan Laarman en Willem Thijs als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Arent [Jans] Hofmeijer, ingevolge approbatie van de Heer Verw. Landdrost van Zallandt in dato 8 oktober 1788 tot deze verkoop ten opzichte van de minderjarigen gekwalificeerd. Welke verklaarden voor een wel betaalde somma van penningen hun ten genoegen voldaan en betaald, te hebben verkocht, gecedeerd en overgedragen, doende zulks krachtens dezes, aan Teunis Willemsen en Maria Jansen, ehelieden, de halve katerstede de H. Hagenvoorde, met het halve hooiland de Nieuwe Maat, en een derde [deel] in het hooiland de Oude Maat, alsmede een derde [deel] 1/3 van alle lusten en lasten daar op staande ingevolge de maagscheid in dato 29 september 1788 hun toegedeeld, kennelijk gelegen in de buurtschap Luttenberg [in het] kerspel Raalte.

 

Dit is de erfenis, lijkt mij tenminste toe, van hun moeder Maria G. Hagenvoorde

 

 

 

afbeelding van Tilburger

Van Maria Gerrits (van Hagevoorde) en Jan Teunis Hofmeijer nog een dochter gevonden.

Gerardina Joannis van 't Hofmeijers x 09-07-1775 Raalte (RK) Antonius Joannes van de Broschotte.

Zij laten op 04-01-1778 in Raalte (RK) dochter Maria dopen met Maria Gerardus als doopgetuige.

afbeelding van Tilburger

Ria, ik zag ook dat Maria niet de dochter kon zijn van Anna Hofmeijer en Teunis Thijs.

Bij meerdere kinderen is nl. "Maria, matre matris' doopgetuige, maar de moeder van Anna heet Mechteld.

Mooie vondst die Arent Arnoldus in 1741 te Wijhe !

Toch zijn al die dopen wel een heel gepuzzel en gezoek; ze zijn vaak binnen 1 gezin op meerdere plekken gebeurt en dan ook nog NG en RK.

 

Dan Janna Jansen Groot Velthuis.

Zij wordt gedoopt in Deventer op 24-08-1722 (RK). Zij is de dochter van Jan Jan Jansz op Groot Velthuijsen x Colmschate (NG) 17-05-1717 Joanna Tonnis Willemsz van Overvelde (van Borgel).

Naast dochter Janna moet er in ieder geval nog een dochter Joanna zijn uit dit huwelijk. Die Joanna is nl. doopgetuige op 22-12-1765 te Colmschate bij Antonius Joannes Overweg, zoon van zus Janna en Albert Overweg.

Van Jan Jan Jansz op Groot Velthuijsen heb ik drie zussen gevonden:

1. Maritjen x Berent Seinen (Zeinen) (op Groot Schuijlenburg)

2. Mechteld x Jan Rikelt op Klein Velthuijsen (9 kinderen gevonden)

3. Toontje (Teuntje) x Jan op Oostweechel (Oostwe(e)gel) (2 kinderen gevonden)

Nog geen connectie met de Hofmeijers dus.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

 

En deze zat nog in Wijhe dpb

 

13 Aprili 1741 - Arent Arnoldus F.L. Joannis Teunis et Mariae Gerrits conj. op Hofmeijers Plaats te Pleegst. Suscepit Mechtildis Gerrits avia prolis.

afbeelding van ria van bessen

Dit bedoel ik...

5. Anna, gedoopt Wijhe (RK) 04-03-1725 (get. get. Joanna Gerrits] x Teunis Thijs

Hij is ovl voor dec.1758.

uit dit huwelijk:

Hendrikus Voorthuis op t' Thijs in Pleegst en Aaltjen Teunissen geb. 1741 vlgs VOT 1811],

Jan Teunissen Harink en Hendriena Gerritsen,

Hendrik Kottrik en Derkjen Teunissen,

Hendrik Veldink en Hendriena Teunissen,

Willem Thijs en Magteld Teunissen [geb. 1749 vlgs VOT 1811]

Willem Posthoren en Janna Derksen, ehelieden, de laatste is de enigste dochter van Teune Teunissen en Derk Groote Swaaftink,

Jannes Rosendal en Everdina Teunissen

 

Dat Aaltje gedoopt is in 1741 is dus correct

in 1749 Machteld  en daartussen de andere kinderen

afbeelding van ria van bessen

Die gegevens haal ik uit de volkstelling 1811 van Raalte

Over het algemeen kloppen de gegevens wel aardig, zoals de namen ouders.

 

Wat niet klopt is het volgende:

Arent J. Hofmeijer is niet getrouwd met de dochter van Teunis Teunis Thijs en Anna Hofmeijer ... ik heb Teunis Thijs zijn erfgenamen gevonden.

Ik zal mijn berichten hieronder daaromtrent verder aanpassen.

Ik zal kijken of ik met de getuige Lubberta Teunis verder kom wat betr. deze Maria Teunis. Ze moet wel iets met Tijs van doen hebben .. want ze wordt in die volkstelling genoemd als  M. Thijs x A. Hofmeijer

 

Aanvulling: ik heb het bericht aangepast... en toen viel me iets op bij Anna .....

VOT 1811 - - - hier hoort bij

Pleegste 683 Teunissen Alida 70 V mei 1741 T Thijs Hofmeijer A beiden Pleegste bouwerij

Boetele 10 Thijs Machteld 62 V 1749 T Thijs Hofmeijer A beiden Pleegste bouwerij

 

MAAR

 

- moeder Anna [de 2e dan] is van 1725 ... [ dus 16 jr ...

of 41 is niet correct .. OF ...

ligt hier het antwoord ... en moet de doopnaam ANNA in 1725 soms

ALBERT zijn ?

Waar hopelijk nog eens een bewijs voor gevonden wordt.

 

 

 

 

Pagina's