Wie zijn de ouders van Albert(us) Overweg, geboren ca. 1720 ? OPGELOST

DoorTilburgerop19/02/2015 - 16:35

Albertus Overweg trouwt te Colmschate op 6-6-1748 met Janna (Johanna) Groot Velthuijsen.

In Colmschate laat dit echtpaar 9 kinderen dopen, t.w.:

Janna in 1749, Garrit in 1751, Garrit in 1753, Joannes in 1754, Antonius Joannes in 1758, Evert in 1759, Antonia in 1761, Antonia in 1763 en Antonius Joannes in 1765. De laatste trouwt met Gerarda Hunneman (alias Meijlink).

Voornoemde Albertus is nog in leven in 1792 (doopgetuige), Janna is nog in leven in 1790 (bij huwelijk jongste zoon).

Bij de doopgetuigen van zijn 9 kinderen wordt geen enkele Overweg genoemd.

Gezien het feit dat de eerste twee zonen Garrit heten, zou je kunnen  opmaken dat Albertus' vader ook Garrit zou heten.

Frappant is verder dat een zoon Evert heet. Er komt wel een Evert Overweg voor in Raalte. Overigens komen er daar nogveel meer voor, maar er wordt geen Albertus gedoopt.

Dus wie zijn de ouders van Albertus Overweg?

Reacties

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Er zwerft helemaal geen 1/4 deel van de Vriese maate ergens ... ??

De hele Vriese mate is in bezit van Teunis Thijs en Anna Tonissen??

daar staat Vrijse

aan Hendriena Teunissen, huisvrouw van Hendrik Veldink de vier akkertjes bouwland uit de Woert, voor het grootste gedeelte tiendbaar, ongeveer 24 mudde gezaai groot, alsmede nog een akker zaailand uit het erve Buddenhof, tiendevrij, 2 1/2 schepel gezaai groot, met een bosje en eikenboompjes voor Huurmanshuis, met een hoekje groenland aan Huurmans Bender in Pleegst onder Raalte en de halve Vrijse Maate, groot 3 dagwerk, onder Wijhe gelegen;

- aan Magteld Teunissen, huisvrouw van Willem Thijs, de andere helft in de Vrijse [= Vriese] Maate, mede 3 dagwerk groot en onder het kerspel van Wijhe gelegen,

Aanvulling - deze akte is al eerder in dit topic geplaatst ...

en ik heb een bericht ONDER het bericht van Carolina gezet !

 

afbeelding van ria van bessen

Janna en Machtelt zijn de dochters van Gerrit Overweg en zussen en inderdaad zou dit de gezochte familielink zijn...

uiteindelijk moet er één echtpaar gevonden worden die de voorouders zijn van zowel Albert als van zijn vrouw Janna.

Dus zou ... lijkt mij,..  de geschiedenis rond Janna d'r moeder in Colmschate verder nagetrokken moeten worden, wil je echt verder komen.

Geerlig Hofmeijer kan ook Geerlig Overweg zijn.... alles kan in principe..

 

 

afbeelding van ria van bessen

Nee, zo zit het niet in elkaar ...

 

Gerrit Gerrits op de Wesenberg heeft maar één dochter en één zoon.

Wijhe deel 9

331 - Gerrit Gerrits Meijer op den Wesenberg en zijn huisvrouw Aaltjen Warners maken een testament.

 

f331 - Actum Wijhe, 10 jan 1712 - Richter Johan Hermen van Hemert toe

den Kritenberg. Keurnoten Willem Jansen en Wijndelt Gerrits.

Gerrit Gerrits op den Wesenberg en Aaltien Warners, eheluiden (bei­­den gaande en staande), ma­ken een testament; zij wordt hierbij ge­assisteerd door Rij­kelt van Ceulen als haar momber. De testator benoemt tot zijn erfgename zijn dochter Gerritjen Ger­rits, en bij vooroverlijden haar wettige geboorten; dit met het voorbe­houd dat zijn zoon Berent Ger­rits, of bij vooroverlijden diens wet­tige kinderen, de legitieme por­tie krijgt. De testatrice institueert vooraf in de blote legitieme portie haar 5 kinderen (Ger­rit Berents, Warner Berents, Lut­ger Berents, Jan Berens en Albert­jen Berents), en bij vooroverlijden hun wettige geboorten.

Van haar verdere nalatenschap wordt erfgename haar voornoemde doch­ter Gerritien, en in geval van vooroverlijden diens wettige kinde­ren in plaats van de moeder, die deze nalatenschap na het overlij­den van de testatrice krijgt.

 

+++

 

Naar aanleiding van de akte Geerlig Hofmeijer, heb ik verder gezocht naar de grond die Hendrikje Gerrits als onderpand geeft. Er was geen aflossing vermeld.. dus heeft Geerlig recht op die grond .. als er niet betaald is.

Jan Rietberg erft van zijn tante de helft van de Vriesemate, die zijn tante weer ge-erfd heeft van ene Marrigjen Berents.

Jan Rietberg verkoopt die gerichtelijk ? [gezien de naam van Derk Hermen] aan de onderstaande ons bekende personen.

Een beetje vreemd dat je een procurator nodig hebt om een stukje land te verkopen. De indruk wordt gewekt dat hier een procedure is geweest.

Ik vind het opvallend dat Geerlig Hofmeijer recht heeft op een vierde van de hele Vriesenmate en dat een andere Hofmeijer de helft koopt - dus 3/4 deel - zwerft er ergens nog een 1/4 deel.

 

f457 - Actum binnen Wijhe op den Huize Kritenberg, 1 mei 1741 – Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe.

Keurnoten Hermen op de Hagt en Mr. Jan Andreas Lingener.

Persoonlijk is in het Gericht verschenen de Hr. procurator Derk Hermen ter Megede. Hij heeft uit kracht van koop voor een voldane koopsom weer gecedeerd, getransporteerd en overgedragen, en doet dit hierbij, aan Teunis Thijssen en Jan Teunissen Hoffmeijer en hun respectievelijke huisvrouwen en erfgenamen de helft van de Vriesen Maete, gelegen in dit Gericht en de boerschap Tongeren, dit zoals deze op heden door Jan Jansen Rietberg qq. op heden aan zijn Ed. is getransporteerd en overgedragen, zijnde allodiaal goed, vrij van alle uitgangen en opliggende renten /: uitgezonderd Heeren-lasten en schattingen :/ en dit met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad, die daartoe behoort. Hij doet daarvan mitsdezen volledig afstand onder belofte van waarschap voor alle evictie en namaning, zoals dit volgens het Landrecht van Overijssel gebruikelijk is.

 

afbeelding van Tilburger

Dan zou het dus zo zitten:

Gerrit Gerrits x NN krijgen in ieder geval 3 dochters:

1. Janna Gerrit Gerrits, gedoopt Wesepe 17-04-1681 x Geerlig Overweg: kinderloos

2. Machtelt Gerrit Gerrits, gedoopt Wesepe 12-04-1685 x Teunis Jans Hofmeijer: 9 kinderen

3. Gerritjen Gerrit Gerrits van den Hofmeijr x Tonnis Jansz Joosten in den Vuijlink: 5 kinderen waaronder zoon Albertus, gedoopt Wijhe 31-10-1717

Janna Gerrits en Geerlig Overweg doen hun bouwerij in 1748 over aan Albert, zoon van zus Gerritjen.

 

Janna Gerrits is in 1722 en 1725 doopgetuige bij 2 kinderen van zus Machtelt, respectievelijk Gerardus en Anna.

 

De doop van Gerritjen zou dan uitsluitsel kunnen/moeten geven.

afbeelding van carolina

Dit zou de familierelatie kunnen aantonen: kijk maar eens wie er op Overweg geboren zijn en gedoopt in Wesepe:

Gerrit Overwegh zijn kind laten dopen: Janna 17-04-1681

Overwegh zijn kind laten dopen: Machtelt 12-04-1685

Janna Gerrits is dan op Overweg blijven wonen en deed de bouwerij over aan de zoon van haar zus.

afbeelding van ria van bessen

Dat die akte dus een ouderdomsvoorziening bevat, geeft aan dat zij dus wél familie zijn van Geerlig -

dat werkt nu nog zo, tenminste in mijn omgeving,  maar het klopt ook in het verleden,  en het geluk dat er wel andere bronnen zijn die dat kunnen bewijzen.

Dat is nu nog niet gelukt, maar die kom je nog wel tegen.

Ik heb deze wel

??? Toeval of is hij toch  die Wesenbergs - Gerrit Gerrits dus ???

ORA WIJHE f14 - 1 mei 1714 - Richter Johan Hermen van Hemert.Keurnoten de Heer Johan Frederik van Rede en Willem Jansen.

Verschenen is Hendrikjen Gerrits, weduwe van Hendrik Volkhuis, met Rijkelt van Keulen als haar momber. Zij verkrijgt een hypotheek van 200 gulden van Geerlig Hofmeijer. De rente is 4 pro­cent. Onder­pand is een gerecht vierde part van de gehele Vriesen­ma­te.

 

 

Je hebt ook de voogdijakte aangevraagd van de hertr. van Janna haar moeder?

 

Van en over de Wesenbergs is genoeg bekend. Broer Berent Gerrits komt in IJsselmuiden terecht, zie ook zoektocht Derk Zwiers van der Velde - op dit Forum

 

RK Wijhe

31 Oct.1717 - bap. Albertus f.l. Antonij Jans et Gerarda Gerrits coni. op de Wesenbergh. Matrina Margareta Hendrix op de Rijsbeeck.

12 Nov.1719 - bap. Joa. f.l. Antonij Jans et Gerardae Gerrits coni. op de Wesenbergh. Matrina Alberta Gerrits.

23 Dec.1721 - bap. Albertus f.l. Antonij Jans et Gerardae Gerrits coni. op de Wesenbergh. Matrina Mechtildis Hendrix.

6 Aug.1724 - bap. Joes. f.l. Antonij Jans et Gerardae Gerrits coni. op de Wesenbergh. Matrina Machtildis Hendrix.

25 Jul. 1727 - bap. Gerardus f.l. Antonij Jans et Gerardae Gerrits coni. op de Wesenbergh. Matrina Hendrina Jans.

Teunis Jans en zijn vrouw  Gerrigje 'verdwijnen' naar elders - nadat zij vrijwillig afstand hebben gedaan van al hun eigendom.

Niets meer te vinden na 1729

Daarna zit er op de Wesenberg [VOT 1748 Hengevelt] nog wel  een Teunis Jans, maar dat is niet dezelfde ... volgens mij ... maar zou het wel dezelfde zijn .. dan houdt het ook op, omdat deze Teunis geen kinderen nalaat, wel wordt zijn hele familie genoemd n.a.v. de erfenis.

 

 

 

afbeelding van Tilburger

Hoi Daan en Ria,

@Daan: ja die dopen hadden we reeds gevonden. Maar bij de trouwerij van Albertus staat expliciet vermeld dat zijn vader Teunis Jans Hofmeijer is, en die was getrouwd met een Mechteld Gerrits.

 

@Ria: ik snap het Ria het blijft toch enigszins gissen.

Ik heb inmiddels de transportakte van Geerlig Overweg en Janna Garritsen aan Albertus Teunissen en Janna Jansen ontvangen. De bouwerij wordt overgedaan onder de conditie van een levenslange verzorging. Er staat helaas niets vermeld over een (evt.) familieband.

afbeelding van ria van bessen

Oei, oei .... dat zou best wel eens kunnen Daan ... vooral ook vanwege deze aantekening

1713-01-17 - Tonnis Jansz, S. van Joan Joosten in den Vuijlink, tegenwoordig wonende op Rande, met Gerritjen Gerritsz, D. van Gerrit Gerritsz Hofmeijer van den Wesenberg onder Wijhe - Attest. gegeven den 24 Nov. na Wijhe - (Onder)trouw Colmschate, RBSO 175

Je weet het wel te brengen hoor ... haha

groetjes, Ria

 

afbeelding van Daan

Misschien vertroebel ik de gegevens maar is dit gezochte Albert 2x, dopen in Wijhe R.K.

 

31-10-1717 z: Albertus Antonius Jans

m: Gerarda Gerrits, op de Wesenbergh

g: Matrina Margaretha Hendrix op de Rijsbeeck

 

23-12-1721 z: Albertus Antonius Jans

m: Gerarda Gerrits, op de Wesenbergh

g: Matrina Mechtildis Hendrix

 

11-10-1722 z: Gerardus Antonius Jans

m: Mechtildis Gerrits, in Pleest

g: Matrina Joanna Gerrits

 

04-03-1725 d: Anna Antonius Jans

m: Mechtildis Gerrits, te Pleeghst

g: Matrina Joanna Gerrits

 

afbeelding van ria van bessen

Haha.... ik heb al veel meer meegemaakt in de genealogie, van een Jacob die een Gerrit moest zijn ... van kinderen waar geen doop van te vinden was .. en die er toch waren  wanneer de voogdijstelling werd gevonden.

Zonen ... die dochters bleken te zijn en visa versa ..

Ik zeg niet dát het zo is, hoor...  maar Hermiena is vermoedelijk vernoemt naar de overleden Hermen. Van haar kan ik trouwens verder niets vinden.

MAAR je mist een doop Albert ... en je hebt een 2e Anna ...

dát geeft te denken.

Maar ik zeg altijd ... bewijzen, niets zomaar aannemen

In dit geval heb je wél een Albert en geen 2e Anna.

 

Pagina's