Wie zijn de ouders van Albert(us) Overweg, geboren ca. 1720 ? OPGELOST

DoorTilburgerop19/02/2015 - 16:35

Albertus Overweg trouwt te Colmschate op 6-6-1748 met Janna (Johanna) Groot Velthuijsen.

In Colmschate laat dit echtpaar 9 kinderen dopen, t.w.:

Janna in 1749, Garrit in 1751, Garrit in 1753, Joannes in 1754, Antonius Joannes in 1758, Evert in 1759, Antonia in 1761, Antonia in 1763 en Antonius Joannes in 1765. De laatste trouwt met Gerarda Hunneman (alias Meijlink).

Voornoemde Albertus is nog in leven in 1792 (doopgetuige), Janna is nog in leven in 1790 (bij huwelijk jongste zoon).

Bij de doopgetuigen van zijn 9 kinderen wordt geen enkele Overweg genoemd.

Gezien het feit dat de eerste twee zonen Garrit heten, zou je kunnen  opmaken dat Albertus' vader ook Garrit zou heten.

Frappant is verder dat een zoon Evert heet. Er komt wel een Evert Overweg voor in Raalte. Overigens komen er daar nogveel meer voor, maar er wordt geen Albertus gedoopt.

Dus wie zijn de ouders van Albertus Overweg?

Reacties

afbeelding van ria van bessen

 

Jan op Overweg x NN

uit dit huwelijk:

- zoon Jan x Mechteld Lucas, wed. van Arent op 't Velthuis

- zoon Willem x Willemtjen Teunis op Voorhorst

- dochter NN x Gerrit Arents z.v. Arent op 't Velthuis

uit dit huwelijk:

Mechteld Gerrits x T. Hofmeijer

Janna Gerrits x G. NN Overweg

 

Jan Jans Overweg en Mechteld Lucas op 't Velthuis krijgen een zoon Jan op 't Velthuijs die de vader is van Janna Jans die x weer huwt met Albert Hofmeijer

 

AANVULLING

Het is mogelijk dat er nog een generatie tussen zit... dus

Jan Jans Overweg x Mechtelt Lucas

krijgt zoon Jan x NN

diens zoon Jan is dan de vader van Janna Jans.

 

 

 

 

 

 

afbeelding van Tilburger

Het is nu iets duidelijke voor mij:

Jan op Overwech x NN krijgen meerdere kinderen waaronder:

1. Jan Jansen op Overweg (Averweg) (overleden vóór 1685) x weduwe Mechtelt Lucassen (eerder getrouwd met Arent op Groot Veldhuijs)

2. Willem Jans Voorhorst (Overwech) (overleden vóór 01-11-1699) x Willemtjen Tonissen

3. NN Jans op Overweg x Gerrit Arents Averwech, zoon van voornoemde Mechtelt Lucassen en haar 1e man Arent op Groot Velthuijs.

Zij krijgen 2 dochters: Janna (*1681) x Geerlig Overweg en Mechtelt (*1685) x Teunis Jans Hofmeijer

4....

5.... etc

Tot zover is jouw verhaal mij helder.

Maar hoe kunnen nu Albertus Overweg x Janna Jans op Groot Velthuijsen worden gelinkt aan het voorgaande? (Ervan uitgaande dat Albert (Wijhe *1721) de zoon is Antonius Jans en Gerritjen Gerrits van den Hofmeijer van den Wesenberg en Janna (Deventer *1722) de dochter van Jan Jans op Groot Velthuijs en Joanna Tonnis Willems). Daar valt voor mij het dubbeltje nog niet.

 

afbeelding van ria van bessen

 

* Jan Jansen, Mechtelt haar 2e man  is een zoon van Jan op Overweg

zijn BROER is Willem Jans [op Voorhorst]

en zijn ZUS  huwde later met Gerrit, de zoon van Mechtelt Lucassen en Arent op Velthuijs

Gerrit Arents x NN Jans – uit dit huwelijk:

Mechteld [ x Teunis Hofmeijer]

Janna [ x Geerlig NN Overweg]

 

Het zou zo in elkaar kunnen steken. Vaak zijn er meerdere huwelijken. Colmschate mist 10 jaar huwelijk in deze periode.

Maar je zou kunnen zoeken met dit in je gedachte.. in Colmschate, want ik ben echt hiermee verder uitgezocht .

Veel succes.

 

afbeelding van Tilburger

Ik heb jouw verhaal voor mezelf even op een rij proberen te zetten maar kom er toch niet uit.

Ik krijg niet de link gelegd tussen Albert Overweg x Janna Jans op Groot Velthuijs en Geerlig Overweg x Janna Gerritsen. Ik heb niet meer gekeken naar de kant van Albertus maar me gefocused op de kant van Janna op Groot Velthuijs.

 

De ouders van Janna op Groot Velthuijs zijn Jan Jan Jansz op Groot Velthuijs en Joanna Tonnis Willems Van Overvelde.

De namen die jij noemt krijg ik niet gekoppeld aan voornoemde personen.

Ook de naam Gerrit is me niet duidelijk; bedoel je hier Geerlig?

Zou je het nog eens willen proberen te beschrijven, Ria? Dank alvast.

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

 

Ik zag dat op VpNd de huwelijk op index staan.. dus maar even zelf gezocht. Niet te vinden.

Maar wel deze ...

Ng Colmschate

19-06-1670 Jan Jansen j.g. op Overwech in Ooverloo en

Mechtelt Lucassen wed: van Sal: Arent te Velthuijs op Velthuijs in Borgel

 

Gerrit Overweg uit Wesepe is namelijk Gerrit Arents

volgens het oud rechterlijk archief van Raalte.

Om volledig te zijn wordt hij genoemd ... Gerrit Arents Averwech.

Gerrit is voogd over de kinderen van Willem Jansen Voorhorst. Die in 1690 al gehuwd is met Willemtjen Tonissen. Willem overlijdt voor 1 nov 1699

Zijn weduwe hertrouwt met Derk Tonissen - uit het huwelijk met Willem zijn 8 kinderen geboren .. waaronder een Janna die later de moeder lijkt te zijn van Willem Cappert die met Maria Hofmeijer huwde.

Maar dat even terzijde...

 

Nou is deze Willem Jans geen Voorhorst ... maar de zoon van Jan op Averweg,

Jan op Averweg is overleden voor 1685. Willem Jansen Voorhorst heeft meer broers en zusters , maar verder zijn er geen namen genoemd. Hij bedankt de voogden namens hen in 1699.

En...

Als Gerrit Arents een zoon is van Arent op groot Velthuijs en gehuwd is met een dochter van Jan op Averweg ... heet Gerrit dus daarom Overweg ..

én is hij daarom de zwager van Willem Jans Voorhorst

én daarom voogd

én heb je de link die je moet hebben, vanwege de verwantschap Albert en Janna in de 3e graad.

Die hier dus uit blijkt.

Want  de kinderen van Gerrit Arents zijn  Mechteld Gerrits [die Hofmeijer huwt]  en  Janna Gerrits die op Overweg woont samen met een Geerlig NN

Is het samenbindend echtpaar

dus Gerrit Arents Velthuis en .. Jans Overweg

en zijn Albert en Janna achterneef en nicht.

 

Het mooiste zou zijn als dit bevestigd werd door keiharde bewijzen.

Maar in Colmschate zal echt het nodige wel gevonden kunnen worden..

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Heb je toevallig ook een huwelijk  in Colmschate van ene Gerrit Arents van groot Velthuijs met een NN Jans op Overweg ?

Voordat ik zelf ga zoeken..

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Ik heb er nog één ... in Wijhe.

ORA WIJHE f69 - Actum Wijhe, 19 juli 1785 - Joan Bannier junior, Verwalter      Scholtus van Wijhe.     Keurnoten Derk Hammik en Willem van den Bergh.

 Verschenen zijn Jan Hofmeijer, wonende te Pleegst, en Maria Ger­rits, ehelieden, de man als momber over zijn vrouw. Zij verklaren te hebben ver­kocht, en de koopsom daarvoor te hebben ontvangen, en hierbij te cederen, te transporteren en over te dragen aan Anne Teu­nisz, wedu­we van Teunis Tijs te Pleegst, de onverdeelde half­scheid in onge­veer 3 morgen groenland, genaamd de Vriese Maate, gelegen onder dit Ge­richt in de bourschap Tongeren tussen de Oude en de Nieuwe Wete­ring; dit met de lusten en lasten, rechten en ge­rechtig­heden, zoals van ouds tot dit perceel behoord hebben.   (Daar zijn vrouw niet schrijven kan, tekent en zegelt voor haar de eerste comparant).

 

afbeelding van Tilburger

Die voogdijakte van Janna Jansen, nav haar 2e huwelijk, heb ik nog niet kunnen aanvragen omdat ik daarvan geen aktegegevens kon vinden online. Ik weet wel dat die er bij een hertrouwen moet zijn.

afbeelding van Tilburger

Sorry, gevonden idd.

afbeelding van Tilburger

Heeft die akte nog een datum en nummer, Ria?

Vreemd dat de andere kinderen Egberdina, Diderica (Theodora), Jan en Aleijda en de nabestaanden van Teuntje niet worden genoemd.

Pagina's