Wie weet meer over Berent Hoppe x Hillechien Asgiens te Zwolle

DoorGezinus Grissenop17/07/2018 - 23:49

Ik vond bij het stadsbestuur Zwolle onder toegang 0700, invnr. 2118, fol. 463 en 464 een testament van Berent Hoppe en Hillechien Asgiens, opgemaakt 24 sep. 1617.

Omdat het echtpaar geen kinderen had, vermaakten ze hun bezittingen aan hun naaste familie. De volgende informatie is te vinden in het testament:

Een zuster van Berent Hoppe was Grietgen. 

Vermoedelijke broers en zussen van Hillechien Asgiens waren (familierelatie wordt niet genoemd) de vrouw van Wolter Jansen, Henrick Asgiens te Uelsen (graafschap Bentheim), Wolter Asgiens te Den Ham, Henrickgien de huisvrouw van Geert Calmus te Neuenhaus (graafschap Bentheim). Ook worden genoemd Hans Wolters te Den Ham en Henrick Wolters te Uelsen, vermoedelijk kinderen van de eerstgenoemde Wolter Jansen of Wolter Asgiens te Den Ham.

Berent Hoppen is overleden voor november 1626, want toen ging de weduwe Hillichen Assiens te Zwolle in ondertrouw met Jan Grigere, ruiter onder generaal Horatio Veer.

Wie weet er meer over bovenstaande personen en hun familierelatie. Vooral de familietak Asgiens/Assiens interesseert mij.

Reacties

afbeelding van Gezinus Grissen

Op grond van het patroniem Herms concluderen dat de Geertken Herms uit het huwelijk van 1623 een zus zou zijn van Grietjen Herms, de weduwe van Rutger Egberts, is niet sterk omdat de naam Hermen te algemeen en te vaak voorkomend was. Die conclusie zou wel meer kracht hebben als, de allebei uit Neuenhaus komende, Hermen Jansen dezelfde zou zijn als Harman Rademaeckers. Is hier een bewijs voor? Bovendien is het heel goed mogelijk dat, om in het onderhoud te voorzien, een dienstmeid werkte bij een oom of ander familielid. Op het boerenerf was dit ook heel gebruikelijk met knechten.

afbeelding van klunder

Berent Hoppe is waarschijnlijk geen familie van Grietje Herms want er is een huwelijk:

15-04-1623 Evert Jeffri rueter under den Oversten Horatio Veer ende Geertken Hermsen Herman Jansen van Nienhuis d. dienstmaget van Berent Hoppe

Dit zal een zus zijn van Grietje Herms en wellicht was zij ook dienstmeid (geweest) bij Berent Hoppe.

afbeelding van Gezinus Grissen

Het huwelijk van Margareta Hoppers x Jan Claesen Rentinck kunnen we dus als familierelatie doorstrepen. Duidelijk.

Over de familie Hoppe zijn we nu al wel het één en ander te weten gekomen. Waarvoor dank. Over Asgiens/Assiens/Asjens/Eskens heel weinig dus. Wel een momberschap en een testament. Ik vermoed dat Hillechien Eskens bij het testament van 1644 met Johan Grijgere al op hoge leeftijd was, met een grote kans dat al haar broers en zussen uit het vorige testament toen al overleden waren. Ze lieten het bij een testament op langstlevende, waarna uiteindelijk hun nalatenschap verdeeld zal zijn over de wederzijdse naaste familie.

Waarschijnlijk woonde de hele familie van Hillechien Assiens/Eskens buiten Zwolle en is er daarom weinig te vinden.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Dan is de vader van Berent - Jacob Hoppe. Want Grietgen Jacobs huwt als dochter van zal. Jacob Hoppe met Cleas hendricksen 18-8-1612 Zwolle

afbeelding van ria van bessen

Ik heb in Zwolle ook geen huwelijk kunnen vinden, wel is Berent Hoppe samen met Joest Krull voogd over Aaltje de dochter van Grietjen Herms die weduwe is van Rutger Egberts volgens f20 dd 22-1-1620 erfuitingen 1608-1644 01 Voorsterstraat RA001-148 [oude nummering]. Hun huwelijk is op 19-8-1610 gesloten te Zwolle, zij is de dochter van zal Harman Rademaecker tot Nienhuijs.

Misschien levert dat nog wat op.

afbeelding van klunder

De zus van Berent Hoppe, Grietijn Hoppe, was getrouwd met Claes Hendrixen Slachter. Zij verkopen in 27-01-1627 een jaarlijkse rente van 15 glgl. aan hun kinderen Derckijn, Jacob en Beertijn Claesen, uit een huis en wehre gelegen in de Nijstraete genaamd het Golden Schaep, en de 300 glgl. die daar de basis voor zijn komen van de erfenis van Berent Hoppe. Genoemd wordt ook de wed. van Berent Hoppe (niet met naam).

Vervolgens is er een testament 19-04-1644 van Johan Grijgere en zijn vrouw Hillechien Eskens. Ze benoemen elkaar als enige en universele erfgenaam, zonder verder familieleden te noemen.

afbeelding van Gezinus Grissen

Het huwelijk van Margareta Hoppers uit Nijenhuis met Jan Claesen Rentinck pas wel goed in de tijd. Dat zou kunnen betekenen dat Berent Hoppe ook afkomstig was van Neuenhaus. Van Jan Claesen Rentinck weet ik dat hij in 1593 werd aangesteld als administrateur van de kloostergoederen (o.a. van Sibculo) door de Staten van Overijssel. Deze functie werd in 1602 overgenomen door de rentmeester van Rentambt Sibculo en Albergen. Een huwelijksdatum van Berent Hoppe met Hillegien Assies heb ik niet kunnen vinden.

Mijn hoop is dat er nog aktes zijn waarin familierelaties van Hillegien Assies naar voren komen. Bijv. huwelijksvoorwaarden of een later testament van Hillegien Assies na haar tweede huwelijk met Jan Grigere.

afbeelding van ria van bessen

Kan zij de zus zijn van Berendt?

Margareta Hoppers van Nijenhuis en Jan Claesen Rentick 24-4-1593 NG Zwolle

Berendt Hoppe verkrijgt op 23-2-1609 het burgerrecht [volgens de GI]