Westrik, Wesepe

DoorMarc Alferinkop12/09/2017 - 21:31

Ik pak de handschoen op en maak een nieuw Westrik topic. Het is mijn namelijk ook nog steeds niet helemaal duidelijk hoe deze familie in elkaar zit. Tussen de regels door staat al veel vermeld over de Werstriks in het item “Egbert Korterik overl 1825”.

Ik zet even wat op een rijtje:

  • Tussen 1681 en 1711 laat Lubbert Westrik kinderen dopen in Wesepe. Lubbert was getrouwd met Mechtelt. In 1719 zijn ze allebei overleden. Lubbert Westrik is waarschijnlijk dezelfde persoon als Lubbert op Schooten.
  • Tussen 1719 en 1738 laat Berend Westrik kinderen dopen in Wesepe. Ik weet niet of er een familieband was tussen Lubbert en Berend. In 1752 worden Berend Westrik en zijn vrouw Jenneken opgetekend in het lidmatenboek van Wesepe. Op zeker moment (onbekend wanneer) vertrekken ze naar Markelo (ook volgens het lidmatenboek).
  • Het doopboek van Wesepe vermeldt (2-11-1752): Gerrit Westrik, gewesene Meijer op den Middeld. zijn kind lat. Dopen gen. Harmina. Dit betekent volgens mij dat Gerrit Middeldorp op Westrik is gaan wonen. Toen Gerrit nog op Middeldorp woonde heeft hij laten dopen: Gerrit (1730), Hendrik (1731), Jan (1736), Jannes (1743), Hendriena (1744), Jannes (1746) en Trientjen (1749). Ik denk dat deze kinderen later als Westrik door het leven zijn gegaan.

Verder trouwen er in Wesepe nog een Garritjen Garritzen Westrik (1767) en een Maria Garritsen Westrik (1763). Ik vermoed dat dit ook dochters zijn van bovengenoemde Gerrit Westrik (voorheen: Middeldorp), maar weet het niet zeker. Dan zou het zo ongeveer in elkaar kunnen zitten:

Kinderen van Gerrit Middeldarp (Westrik) uit onbekende relatie:

1 [waarschijnlijk] Garritjen Garritzen Westrik. Garritjen is overleden vóór 1804. Garritjen trouwde op 18-01-1767 in Wesepe met Willem Gerrits Schutte (Klein en Groot Middelwijk, Neppelenbroek), 44 jaar oud, nadat zij op 26-12-1766 in Wesepe in ondertrouw zijn gegaan. Willem is een zoon van Gerrit Janz Schutte en Willemken Janz. Hij is gedoopt op 06-12-1722 in Bathmen. Willem is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 10-08-1797 in Raalte. Willem is weduwnaar van Geertjen Teuniszen Meiers (1730-1766), met wie hij trouwde op 10-06-1753 in Bathmen.

2 [waarschijnlijk] Maria Garritsen Westrik. Maria: (1) trouwde op 08-05-1763 in Wesepe met Jan Garritsen Westrik (Aaltink), nadat zij op 07-04-1763 in Wesepe in ondertrouw zijn gegaan. (2) trouwde op 12-05-1782 in Wesepe met Harmen Westrik (in het Wolt), nadat zij op 19-02-1782 in Wesepe in ondertrouw zijn gegaan. Harmen is geboren in Holten, zoon van Harmen Lammertz op ’t Woolt en Engele Aelbertz Leeuwenkamp. Harmen is overleden op 02-07-1807 in Wesepe. Harmen trouwde later op 13-12-1787 in Wesepe met Aaltjen Voorthuis. Harmen trouwde later op 14-08-1796 in Olst met Maria Willemsen Schutte (Middelwijk) (na 1757-1797). Harmen trouwde later op 08-01-1798 in Wesepe met Fenneken Hendriks Klein Lankhorst (geb. 1763).

3 Gerrit Gerrits Westrik. Hij is gedoopt op 07-04-1730 in Wesepe. Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op 19-11-1758 in Wesepe met Geesken Hendriks Klein Woolthuis, 33 jaar oud, nadat zij op 27-10-1758 in Wesepe in ondertrouw zijn gegaan. Geesken is een dochter van Hendrik Klein Woolthuis. Zij is gedoopt op 24-09-1725 in Wesepe.

4 Hendrik Gerrits Klein Lankhorst. Hij is gedoopt op 23-10-1731 in Wesepe. Hendrik is overleden omstreeks 1791, ongeveer 60 jaar oud. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1756 in Wesepe met Teuntje Hendriks Dam, 26 jaar oud, nadat zij op 10-04-1756 in Wesepe in ondertrouw zijn gegaan. Teuntje is een dochter van Hendrik Everts Dam en Roelofjen Roelofs Nijenhuis. Zij is gedoopt op 27-04-1729 in Wesepe. Teuntje is overleden op 26-01-1814 in Olst, 84 jaar oud.

5 Jan Middeldarp. Hij is gedoopt op 24-06-1736 in Wesepe.

6 Jannes Middeldarp. Hij is gedoopt op 03-03-1743 in Wesepe.

7 Hendriena Middeldarp. Zij is gedoopt op 09-02-1744 in Wesepe.

8 Jannes Westerik. Hij is gedoopt op 15-05-1746 in Wesepe. Jannes trouwde, 33 jaar oud, op 06-12-1779 in Wesepe met Jenneken Klein Middelwijk (Schutte, Neppelenbroek), 24 jaar oud, nadat zij op 19-11-1779 in Wesepe in ondertrouw zijn gegaan. Jenneken is een dochter van Willem Gerrits Schutte (Klein en Groot Middelwijk, Neppelenbroek) en Geertjen Teuniszen Meiers. Zij is gedoopt op 31-08-1755 in Wesepe. Jenneken is overleden op 28-03-1835 in Raalte, 79 jaar oud.

9 Trijntjen Garritzen Westrik. Zij is gedoopt op 23-03-1749 in Wesepe. Trijntjen trouwde, 28 jaar oud, op 17-08-1777 in Wesepe met Willem Janzen Klein Woolthuis, 26 jaar oud, nadat zij op 25-07-1777 in Wesepe in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op 17-01-1751 in Wesepe. Willem is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op 16-10-1809 in Wesepe.

10 Harmiena Garritsen Westrik. Zij is gedoopt op 12-11-1752 in Wesepe. Harmiena trouwde, 20 jaar oud, op 09-05-1773 in Wesepe met Gerrit van ’t Rief, nadat zij op 09-04-1773 in Wesepe in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is een zoon van Stoffer van ’t Rief.

Wie was Gerrit Westrik (Middeldorp)? Waar kwam hij vandaan? Met wie was hij getrouwd? En wie kan bevestigen dat Garritjen Garritzen Westrik en Maria Garritsen Westrik inderdaad dochters zijn van Gerrit Westrik (Middeldorp)? En is er nog iets te achterhalen van Hendrina Gerritsen Westrik (gedoopt als Middeldarp). Volgens het lidmatenregister (Wesepe) vetrok ze in 1762 naar Wijhe. En wie zijn Geeske Gerritsen Westrik en Willem Gerritsen Westrik die (eveneens in 1762) in het Weseper lidmatenboek genoemd worden?

Marc

 

 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Essele Lubberts huwde toch Jannes Wessels Scholten?

Volgens f321 dd 7-4-1774 is er dochter Maria [x Peter Hendriks], een Magtelt, een Janna en een Willemina Jans.

 

f 53      Olst, den 9 April 1784                 (uittr 21.53

Coram Verw Scholtus Jan Brouwer, ceurnoten Derk van Enk en Hendrikus Oosterkamp.

Is gecompareerd Willemina Scholten, weduwe van Teunis Lankhorst, welke voornemens zijnde te hertrouwen heeft verzogt en verkregen tot momberen over haare twee in voorschreven echte verwonnene kinderen met name Geesjen en Everdiene Teunis, Gerrit Schoterman en Jan Scholten, dewelke alhier in den Gerichte gecompareerd zijnde deeze momberschap, bij handtasting aangenomen en belooft hebben, dezer hunner pupillen personen en goederen te zullen voorstaan en administreren na haar beste vermogen en zo als zulks brave lieden en getrouwe momberen betaamt

afbeelding van g.goorman

Hartelijk dank voor de snelle reactie. Alleen jammer van de onjuiste conclusie in de laatste zin.

N.a.v. de acte trek ik de volgende conclusies:

1. Elskens (1730) kinderen krijgen haar broer Gerrit Schoterman ( geb 1741, in 1829 overleden als Groot Schoterman in Middele) tot voogd.

2. Met deze acte kunnen we nog steeds geen uitspraak doen of Lubbert (1735) wel of niet in deze familie hoort.

3. Groot en Klein Schooten liggen in de marke Middele, kerspel Wesepe, schoutambt Olst (nu Schotensweg 3), die gegevens spreken elkaar niet tegen. Daarom: de opmerking over Schoterman in Wesepe en Middele kunnen we schrappen.

4. de stelling dat de vader van Elsken en Gerrit van Westrik zou kunnen komen, kan met deze acte nog steeds niet worden verworpen of bevestigd.

 

afbeelding van ria van bessen

Volgens de voogdijakte dd 20-12-1774 f 318 Olst woont Hendrik Looman op het Nienhuisje naast Groot Schooten in Middele. Voogden worden Gerrit Jans op Groot Schooten en Bertus Jans op Klein Schoten. De onmondige kinderen zijn: Arent, Jan, Stijne, Hendrike en Wilhelmina. De vader heeft niets om te bewijzen.

Dit is dus Schoten gelegen in Middele en niet de Schoten gelegen in Wesepe.

 

afbeelding van g.goorman

Misschien levert deze suggestie voor nader onderzoek  nog iets op.

Als Lubbert Schoterman/Westrik inderdaad die van 1735 is, dan heeft hij nog een zuster gehad, Elsken Jansen Schoterman (dp 27.8.1730 Wesepe), na haar overlijden trouwt haar weduwnaar (Hendrik Loman, ook Oldeheer, afkomstig uit Laren) 24.12.1774 in Wesepe met Jenneken Gerrits Schutte.

Van de 4 kinderen uit het eerste huwelijk (Wesepe 20.5.1765), leefde in 1774 in ieder geval Stientje (dp 30.10.1768 Bathmen) nog . De familie was toen juist teruggekeerd uit Dorth in het kerspel Bathmen.

Volgens een vaak toegepaste regel zouden naaste verwanten van vaders- en moederskant voogden kunnen/moeten zijn over dit kind.

Behalve de genoemde Lubbert had Elsken zeker nog een broer die volwassen werd, Gerrit Schoterman (1741-1829).

Als er in 1774  een acte van voogdij is opgemaakt, zouden we één van beiden daarin kunnen verwachten.

afbeelding van ria van bessen

Er is sowieso weinig over Wesepe te vinden in het ORA van Olst. Bovendien speelt het erve Middeldorp uit Welsum ook nog een rol bij het zoeken, de meeste gaan dan ook over dit erve.

Gerrit Gerrits Middeldorp treedt een aantal keren op als voogd, die gegevens staan in dit topic. Of hij Gerrit Westrik is of zijn vader, geen idee.

Maar volgens het dpb van Wesepe is er dus een Gerrit en een Maria kinderen van Gerrit Middeldorp. Als Maria Gerrits in Vorchten een broer Gerrit Gerrits Middeldorp heeft in 1741 uit Wesepe, dan lijkt me dat toch wel duidelijk.

En zou de zoon Gerrit dus vanzelf eerst op Middendorp waar hij geboren is, boeren én later vertrekken naar Westerik. En heten de kinderen daarom later allemaal Westerik/Westrik.

Het is wel te bewijzen dat Maria de beide stukken land die haar vader heeft gekocht in haar bezit heeft. Zij en Jan Altink verkopen de Brake en later verkoopt Harmen met Fenneke Lankhorst het ander stuk land de Bergakker genaamd en wordt daarmee de lening afgelost die Gerrit met vrouw Fenneken Gerrits op 13 juni 1757 afsloot. De datum van de verkoop is exact de datum van de aflossing nl 6 sept 1805.

Als deze familie onderling wat heeft geregeld met goedvinden van de andere kinderen dan is het nooit aangetekend en zal er niets gevonden kúnnen worden.

Jan Lubberts jr. [zoon van Lubbert Westrik en gedoopt 1700] en weer diens zoon Lubbert Westrik [1735] huwt vermoedelijk de wed Berent Nijenkamp alias de kleine Rechterschot, maar dat blijft ook een vermoeden. Tenzij bij Lubbert zijn overlijden zijn ouders worden genoemd, maar niet naar gezocht.

Jan Lubberts Westrik sr. die in Windesheim huwt, heeft ook nazaten Westrik o.a. een Magtelt waarbij de vrouw van Reint getuige is wanneer Machtelt huwt. Reint heeft geen Machteld laten dopen, dus ik denk dat Machteld van Jan uit Windesheim is of van Jan Lubberts. Dat zou nog wel verder uitgezocht kunnen worden.

En zo zijn er nog wel wat zaken die uitgezocht kunnen worden.

Maar verder terug het verleden in, zal niet gaan lukken vanwege het ontbreken van gegevens.

afbeelding van Marc Alferink

Nu ik alles een beetje heb laten bezinken en ook nog eens heb teruggelezen, wil ik toch nog even terugkomen op het bericht van Ria van 13-9-2017 (12:24).

Het lijkt mij heel goed mogelijk dat de Gerrit Gerrits van Middeldorp uit de akte van 1741 dezelfde persoon is als de Gerrit Middeldorp die omstreeks 1752 (met zijn vrouw en vele kinderen) naar Westrik verhuist. Zijn er eigenlijk meer Middeldorp-gegeven bekend uit het ORA Olst van vóór 1752? Ik heb ze in ieder geval niet.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Lambert Jansen op [Grote] Sonneberg was 1e x gehuwd met Fenneken Gerrijts - 4 minderjr kinderen Jan, Jannis, Gerrijt en Hendrick vlgs Raalte f338 dd 22 -05-1736

Zijn 2e vrouw is Maria Roelofsen  - uit dit huwelijk zoon Jan en dochter Janna, zij huwt Hendrik Derksen Nijland volgens Raalte f460 dd 11-3-1760

Gerrit Gerrits op klein Sonnenberg vlgs f3 dd 27-05-1692 hij is voogd over de kinderen van Evertien Eskes wed van Gerrit Jansen op Geertman, zij hertr Gerrit Lambers.

 

afbeelding van ria van bessen

In dat lidmatenboek wordt ook [later] bijgeschreven dat ze met attestatie vertrekken, dus zonder datum, en lijkt het daarom net alsof ze worden aangenomen en gelijk uit Wesepe met attest vertrekken, want dus niet zo hoeft te zijn. Zoals Janna Geertrui die wordt ook later [met St Jan 1763] ingeschreven in Zwolle.

Volgens mij betreffen de eerste bladzijden een lidmaatregister, geen aannemingen. Dus deze persoenen hebben al belijdenis gedaan ... ooit.

En zou dat verklaren waarom er later bij G Sonnenberg; nu op Middeldorp w. bij is geschreven.

 

afbeelding van Marc Alferink

Je hebt gelijk. Ik heb de eerste bladzijden uit het lidmatenboek ooit eens overgetypt omdat ze zo slecht te lezen waren. Heb ik net deze Lambert overgeslagen. Maria was dus getrouwd met Lambert en niet met Gerrit Sonnenberg (nu wonende op Middeldorp).

In het lidmatenboek wordt bij Jenneken Hekkertz vrouw van Middeldorp geen partner genoemd. Het kan natuurlijk dat hij geen lidmaat was. Of hij was bij het aanleggen van het lidmatenboek al overleden. Zou Jenneken misschien hertrouwd zijn met Gerrit Sonnenberg? De vermelding “nu wonende op Middeldorp” lijkt er op een later moment bijgeschreven te zijn (met een andere pen).

 

afbeelding van g.goorman

Goedenavond,

Het lidmatenboek van Wesepe geeft de volgende volgorde:

Gerrit Sonnenberg, nu wonende op Middeldorp

Lambert Groot Sonneberg

Maria zijn vrouw, met att naar Appeld.

Aaltjen Roelofs vrouw van Klein Sonnenberg, met att. naar Raalte.

Onder Colmschate vinden we:

Colmschate: Lambert Janss wed. op Groot Sonnenberg, Heten, Raalte otr. Colmschate 6.7.1732 (op att. van Raalte); att. naar Raalte 26.7.1732 Maria Wissink jd aan Groot Douwel onder Colmschate

Het lijkt me dat Lambert en Maria uit de lijst een echtpaar zijn, en dat we Gerrits vrouw uit deze lijst nog niet kennen (of het zou de vrouw op Klein Sonnenberg  moeten zijn). Voor 1732 een rijtje kinderen. Is er een voogdij acte in Raalte te vinden?

Prettig weekend!

Pagina's