Vonderman(s) uit Wijthmen (Zwollekerspel)

DoorVoskuilenop20/11/2017 - 12:15

ik ben op zoek naar de ouders (en eventueel verder voorgeslacht) van Joanna Vondermans, jongedochter van Wijthmen (Zwollekerspel), overl. Zwolle 11 mei 1814, tr. Zwolle (RK) 3 apr. 1785 Willem (Wilhelmus) Gerrits Sluijter alias Slotman, geb. 1757, jongman van Oldeneel (Zwollekerspel), vestigde zich als rietdekker te Zwolle, overl. Zwolle 28 nov. 1832. Alle informatie is van harte welkom

 

 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

VOT 1748 Dalfsen blz 88/89 - Lenthe

bewoners :Jannes op 't Wegele en Maria Berents

kinderen: Jentien, Henderiena en Stientien boven 10 jr en 3 kinderen onder de 10 jr.

2 dienstboden

Janna de wedw. Vondermans inwonend

Ze woont dus inderdaad niet meer in Wijhe.

* Het is veel te leuk om zelf te ontdekken. Maar als je er niet uit komt, dan mag je rustig weer posten, maar de rest mag je nu zelf doen.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

In Dalfsen NG 13 maart 1756

Gerrit Rutgers jm te Garner thans op de Horte met Gerrichje Berents jd aan de Meulensteeg in Lenthe. Getr. te Zwolle en ingeschreven te Heino

Zij is dus een Vonderman, zus van Janna

Er zitten 2 dopen in Dalfsen RK -1757 en 1759 - Matrina Maria Berents

Dalfsen RK huwelijken heeft een hiaat 1751 tot 1769 - in Zwolle kon ik geen huwelijk vinden, ook geen RK en Heino huwelijken begint te laat.

afbeelding van ria van bessen

Dank je wel, graag gedaan. Soms voel ik me weleens bezwaard omdat ik toch min of meer de speurtocht overneem, maar uit je reactie begrijp ik dat je er blij mee bent.

Nog wat aanvullende informatie:

In de akte van 12 febr 1714 staat dat Peter Berents Vonderman en Jennechien Jansen overdracht doen van al hun goederen aan hun zoon Berent Peters en diens huisvrouw. Voor de eerste halfscheid betaalt hij 215 guldens en voor de tweede halfscheid moet hij zijn voornoemde ouders hun leven lang onderhouden.

Volgens f399 dd 27 dec 1728 Is Willemtien Tonissen wed van wijlen Bertelt Beckman, zij is geassisteert met Hermen van Ketwich. Zij prelegateert aan haar zoon Jan Bertelt Beckman 30 gs en voor zijn bewezen diensten in plaats van loon nog 40 gls, tesamen 70 gls. dus. En zij prelegateert aan haar dochter Willemina Jansen Beckman het beste bed met 2 kussens, en haar zwarte jack en de schorteldoek. Aan haar zoon Jan Jansen Caterman een sa; van 30 gls alsmede het oude bed met 2 oude kussens en een peluwe, een paar lakens en 2 slopen. Zij institueert haar zonen Jan Bertels Beckman en Jan Jansen Caterman in egale delen en verder haar dochter Janna Jansen huisvrouw van Berend Vonderman niet verder dan in de legitieme portie vanwege een kwade bejegening aan haar gedaan. De erfgenamen zullen aan Jan Bertels Beckman van heden af aan en berekend tot en met haar sterfuur jaarlijks valideren een somma van 20 gls en bovendien de pacht van jaarlijks 20 gls remitteren. Hetwelk met en naast de voorschreven legaten uit de gemeenschappelijke boedel aldus vereffende zijnde, de latenschap zal kunnen en mogen gedistribueerd worden als voorschreven. Hermen van Ketwich tekent de akte namens de comparante.

Volgens f13 dd 11 juli 1729 sluiten Berent en Janna een hyptheek af van 500 cgls bij Maria Willems wed van Mr Gerrit Schermbeek/Scharrenbeek tegen een rente van 4 1/2 procent en indien deze binnen een kwart jaar betaald wordt is het 4 %. Berent stelt als onderpand een stuk hooiland genaamd het Heeren land met een kampje zaailand genaamd de Lente Mergen. Deze hypotheek is afgelost op 11 juli 1766.

Het land heeft Berend op dezelfde dag [11 juli 1729] gekocht van de fam. Sagensnijder. Het land is gesproten uit het Heeren Everinclo en gelegen in de buurtschap Tongeren.

Op 11 juli 1766 f4v neemt Janna Jansen wed van Berent Vonderman en geass. met haar zoon Peter Berents opnieuw een hypotheek van Swier Gerrits en zijn vrouw NN tegen een rente van 3% met als onderpand het boven omschreven land.  Op 3 nov. 1676  - volgens de kantlijn - verklaart Swier Gerrits dat de onderpanden voor de helft van het bezwaar zijn ontslagen, dat deze thans toebehoren aan de weduwe op de kleine Tichler die dit bezwaar heeft overgenomen terwijl de wederhelft toebehoord aan Teunis Leugenhorst.

3 november 1767 is de datum van de akte waarin de kinderen van Berent en Janna worden genoemd. Het land wordt verkocht aan Frerik [!] in de Leugenhorst en Aaltjen de wed op de kleine Tichler. Het betreft 2 morgen groenland uit Heren Everincklo en een kampje zaailand de Lenthe morgen genaamd gelegen in de buurtschap Tongeren.

De kinderen van Berent lijken allemaal uit Wijhe [Hengeveld] te zijn vertrokken?

**

In de VOT 1748 een vermelding van Berent Vonderman op het erve. Gehuwd met een Janna.

Maar volgens mij is dit een andere Berent, wel RK maar met het patroniem Assies én met jongere kinderen - zie RK dpb Wijhe

Berent Peters Vonderman wordt nl het laatst genoemd in 1729, ook het geboortejaar van Leentje. Gerarda van 1722, Gesina van 1727, maar Maria is van 1712 en doophefster bij Leentje. Dat Janna de wed geass. met haar zoon een hypotheek afsluit in Wijhe, wil nog niet zeggen dat ze toen ook nog in Wijhe woonde.

Het erve Vonderman is eigendom van Gerrit Jochems, deze woont in Deventer. Hij kocht dit op 7 sep 1738. De voormalig eigenaar was het Mr Geerts en Buiskes Clooster volgens f335 dd 7 sep 1738.

Wat Wijhe betreft was dit het wel zo'n beetje.

In het vuurstederegister van Wijthem [Zwollerkerspel] wordt geen erve Vonder[man] genoemd, dus ik denk dat Jan de naam meenam. In het HFg 1764 wordt hij genoemd als Jan Vonder.

In Zwollerkerspel nog wel een Pieter Vonderman als keurnoot op 2 mei 1782

afbeelding van Voskuilen

Ria, ik ben zeer onder de indruk van je speurwerk, mijn vraag naar de herkomst van de familie Vonderman(s) is beantwoord. Nogmaals dank voor alle moeite. Een laatste vraag: ik begrijp dat de herkomst van de familie Vondermans in Wijhe is te vinden. Je gaf aan dat Peter Berents Vonderman (geb. ca. 1645) in 1675/82 gegoed is naast het erve Ammerveld, zo'n 3 km oostelijk van de dorpskern van Wijhe. Is het mogelijk dat hier een boerderij Vonderman(s) heeft gestaan waar de familie zich naar heeft vernoemd? Daarentegen is zijn kleinzoon Jan Berents Vonder (Vondermans) later naar het veel noordelijker (~15 km) gelegen Wijthmen gegaan. Op de kadasterkaart uit 1832 van de gemeente Wijthem vinden we ook een boerderij Vondermans tegen (https://www.wijthmen.nl/16-het-kadaster). Is dit toeval of heeft Jan Berents hier de hand in gehad en de hoeve in Wijthmen een nieuwe naam gegeven? Natuurlijk erg interessant of ethymiologisch verklaard kan worden wat Vonder(man) betekent.

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 5

Peter Vonderman woont bij zijn zoon in volgens het HFG 1723 Wijhe -  "Hij is omtrent 78 jaren out en seer swaar gebroken, niet in staat om iets te konnen winnen"

Berent Vonderman is boermeester Hengeveld in 1723 en legt de eed af,  zie f61 [25] f62 en 63  [26 en 27] van dit register.

Vonderman in Hengevelt genoemd in het zoutgeld 1701 f ..-10-

In 1694  1000e penning en zoutgeld 1 gls

In 1682 VSt genoteerd met 1 vuurstede, idem dito in 1675

steeds genoteerd naast het erve Ammerveld.

Nou, ik stop er mee. Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel.

afbeelding van ria van bessen

bericht 4

Berent Peters laat NG dopen in Raalte - 1-6-1712 Maria

moeder is Janna Jansen - op het Vonder onder Wijhe dpb 349/84

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Kloppenburg/Vonderman hoort er dus niet bij, hopelijk is dat wel duidelijk?

Die Janna Vonderman is wel de dochter van ene Berent [Assies] Vonderman en Janna Jansen.

Janna Jansen de vrouw van Berent heeft een zus Hendrina Jansen x met Asjen op de Riesebeek en hun broer is Toone op de Wesenberg, verwant aan Strietveen etc.

**

Peter Berents Vonderman laat een kind NN dopen in Wijhe NG op 16 april 1676, Berent op 4 april 1681, Joannes op 15 april 1683  [vader Peter Dirx Vonderman], Gerridt op 20 mei 1688 plus een doop op 31 okt. 1690 van dochter Zwaantien. En nog een Peter Berents zonder toevoeging die een Jannes laat dopen 5 juli 1689

Peter Berents Vonderman is nog keurnoot bij het testament van de HWG Hr Jan Hendrik van Leeuwen toe Strijtveen op 26 nov 1718

Vermoedelijk is Peter Berents de zoon van Berent Derks Vonderman, maar dat is niet via het ORA Wijhe te bewijzen.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2 idem AANGEPAST

Berent Vonderman en Janna Jansen. Hij is de zoon van Peter Berents Vonderman en Jennechien Jansen en wordt al genoemd in f5 dd 12 feb 1714 Wijhe dl 10 en is dan al volwassen én getrouwd. Met wie is niet vermeld.

Berent Peters laat RK dopen Wijhe 25 mei 1722 en als x Janna Jansen an 't Vonder. Dit is de doop van Helena [Leentje]

Swaantje Cornelis wordt in de akte van 1767 als 2e genoemd ná Maria Berents [in tegenstelling tot mijn overzicht zie hieronder]

In 1729 is zus van de dopeling ene Maria Berents. Zou er een voogdij moeten zijn. NIET GEVONDEN.

Volgens mij is dit allemaal al eens eerder uitgezocht zo rond 2004/05 wat ik trouwens zelf niet bewaard heb.

afbeelding van ria van bessen

BERICHT AANGEPAST om 15.33

**

Goed gevonden !

In Wijhe ORA nr 16 zit een akte f63v - dd 3 nov 1767 waarin alle kinderen van Berent Vonderman worden genoemd.

1]Maria Berents x Jannes Jurriens,

2]Albartus Berents,

3]Janna Berents x Willem Borrelcamp en

4]Garrigien Berents x Garrit Rutgers,

5]Berendine Berents x Peter Berents,

6] Leentjen Berents x Hendrick Lubberts,

7]Harmina Berents x Garrit Hombroek

en dan Swaantje Cornelis gehuwd met Garrit Rutgers.

Ik heb het persoonlijk gecontroleerd, en het staat er echt. Vermoedelijk is zijn zwager Garrit Rutgers dubbel gekoppeld. Ze verkopen als erfgenamen van de weduwe van Berent Vonderman 2 morgen groenland uit 't Heeren Everinclo en een kampje zaailand, de Lenther morgen genaamd gelegen in Tongeren.

De weduwe heet Janna Jansen volgens f 13 dd 11 juli 1729. Janna is weer de dochter van Jan Caterman en Willemtien Tonissen. Willemtien hertr Bertelt Beckman. Dit volgens f 399 dd 27 dec 1728.

AANVULLING

Volgens de bovenstaande akte is Janna Berents x Willem Borrelman. Hun huwelijk is gesloten 5 juni 1757 te Zwolle, zij als Janna van de Mans jd op de Nieuwe Wetering [=Wijhe], ondertrouw NG in Kampen op 20 mei 1757

De verwarring = EN dus een ander echtpaar !

In RK Wijhe zit de dopen van Wilhelmi Gerrits en Joannae Berends conj. op Funder. Matrina Joanna Jansen avia prolis. De 1e doop op 1 jan 1759. De 2e  13 okt 1760  is vermeld als w. op het Strijdveen, de 3e doop 10 okt 1764 op de Kloppenberg en idem dito de 4e doop in 1768 ook op Kloppenberg. Ook bij deze doop Joanna Janssen prolis avia.

Hun huwelijk zit in Wijhe 1757. Hij is jm aan het Overmarsch en bij haar is niets vermeld. Maar RK Wijhe vermeldt Joanna Berendts van 't Fonder in Broekland. Huwelijk op 17 juli zowel NG als RK

Deze Janna wordt begraven op 11 mei 1769 als gewesen huisvrouw van Wijllem Gerrits van den Kloppenberg. En Willem hertr. als Wilhelmus Gerrits Kloppenberg met Janna Hendriks uit Heeten.

Hij heeft als voogden gesteld Jan Vonderman en Lambert Gansebroek op 7 sept 1769

 

afbeelding van Voskuilen

Hoi Ria ik heb de topics die hier eerder over geweest zijn geraadpleegd. Even samenvattend Leentje Berents (Vondermans) is gehuwd met Hendrik Linthorst. Kan dit stel identiek zijn met Hendrik Lubberts j.m. van Harxen wonende in de Broekhuijsen tr. (geref.) Dalfsen 25-05-1759 Leentje Berents j.d. van de Wetering onder Wijhe wonende op de Horte in Emmen? ik zie dan een voorzichtige gezinsreconstructie ontstaan: Berent N.N., mogelijk afkomstig van de Wetering, tr. Joanna Jansen (grootmoeder, doopgetuige 1758). Kinderen (volgorde onbekend):1. Jan Berents, won. op 't Vondermans (1748), op 't Sloot(mans) 1749-1757, tr. voor 1747 Swaantje Cornelissen, mogelijk dochter van Cornelis Joosten en Maria Swiers (Boerdijck), doopgetuige 1749, 1752, 1756, 1758. 2. Joanna Berents Vondermans (van der Mans), afkomstig van Kampen, op de Nieuwe Wetering, ondertr. Kampen 20-05-1757 Willem Borlekamp, 'jongman van Wiettem', schoenmaker, gegoed te Wijthem 1759-1777, won. Dieserpoort onder Zwolle (1786). 3. Leentje Berents (Vondermans), jongdochter van de Wetering onder Wijhe, won. op de Horte te Emmen, tr. (geref.) Dalfsen 25-05-1759 Hendrik Lubberts (Linthorst), jongman van harxen won. in de Broekhuijsen. 4. Maria Berents, doopgetuige 

Pagina's