Vervolg van der vegt - emmen

Doorpvdvecht1988op24/02/2010 - 21:29

Beste Forum-leden,

Ik heb inmiddels weer meer informatie kunnen achterhalen t.a.v. de ouders van Jannes Willems (geb. 5-9-1712), echtgenoot van Ida Hendriks (geb. 22-2-1728):

(Onder)trouwboek van de Nederduits Gereformeerde kerk van Dalfsen boek 71 blz. 36c: den 25 november 1694 Willem Harms j.m. bij Henrik Bruijns en Engbertien Jans j.d. beijde te Milligen.


Op 30 september 1707 doen beide belijdenis van hun geloof en worden aangenomen als lidmaten van de Nederduits Gereformeerde kerk in Dalfsen. In het Lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde kerk wordt vermeld: uit de buurschap Emmen Willem Harms man van Engbertien Jans en Engbertien Jans vrouw van Willem Harms.


Willem Harms en Engbertien krijgen 6 kinderen:
- Jannes Willems - geb. 5 september 1712, overleden 1762
- Harmen Willems - overleden voor 23 december 1721
- NN
- Gerrijd Willems
- Evert Willems
- Henrikus (Gerrits) Willems

Nu ben ik ook gestuit op een passage in het prachtig geschreven Bruinsboek waarin melding wordt gemaakt van een ene Willem Harms die knecht was bij Henrik Bruijns, zoon van (waarschijnlijk) Hermen Jansen en Geessijn Hermsen. Willem en Geessijn woonden in 1697 op het Nierveer in Dalfsen, maar waarschijnlijk was dat al vanaf hun huwelijk in 1694.

link naar het Bruinsboek: http://home.planet.nl/~jousm026/bruinsboek.htm

betreffende passage uit het Bruinsboek (wordt vlak boven hoofdstuk 1.4 getoond)

"Henderijckijn Willemsen, vrouw van Bruijns Hendrick vinden we al in 1679 vermeld onder de belijdende leden van de Gereformeerde kerk van Dalfsen, waarvan er toen in heel Millingen slechts negen geteld werden. Hendrick zelf hoorde daar niet bij en is voor zover na te gaan ook naderhand nooit als lidmaat aangenomen. Voordat we hieraan conclusies verbinden ten aanzien van zijn kerkelijke betrokkenheid, moeten we overigens wel bedenken, dat in die tijd ook trouwe kerkgangers er vaak niet toe kwamen belijdenis te doen. Pas in de loop van de achttiende eeuw werd dat anders.

Vier kinderen heeft het echtpaar in de dorpskerk van Dalfsen ten doop gehouden. Van de oudste, Dirck, gedoopt 4 juli 1680, horen we later meer; wat er van de andere drie: Swaentijn (1681), Herm (1683) en Janneghijn (1685) geworden is, weten we niet.

Het Dalfser trouwboek maakt ook nog melding van het huwelijk in 1694 van ene Willem Harms, wonende bij Henrik Bruyns te Millegen. Een zoon van Henderickijn uit haar eerste huwelijk?"
...

Dit intrigeert voor nader onderzoekroept. Niet zeker is of Hermen Jansen en Geessijn Hermsen de ouders zijn van Willem Harms. Leidt wellicht een andere spoor voor de ouders van Willem Harms naar Henderijckijn Willemsen, vrouw van Buijns Hendrick, die eerder getrouwd blijkt te zijn en Willem Harms misschien haar zoon?

Ik heb helaas geen informatie over het eerste huwelijk van Henderijckijn Willemsen of nadere informatie heeft over Willem Harms en ouders.

Kan iemand mij misschien hiermee helpen?

Alvast dank.

Reacties

afbeelding van sola

Ok. RAK 148 kan ik helaas nog niet digitaal bekijken, geloof ik, dus moet nog even wachten tot ik live in Kampen ben.

afbeelding van ria van bessen

RAK 148 - dat bedoel ik daarmee en f is een afkorting van folio en dan volgt het nummer. Oftewel blz nummer.

Ik ga er vanuit dat één van het stel oorspronkelijk of wonende te Kampen is, maar eerlijk gezegd weet ik de reden niet. In Heino NG kun je ook dopen vinden van Dalfsen of Raalte, daar kan het met een vaag grensgebied te maken hebben. Maar hier lijkt me dat niet van toepassing gezien de ligging, dan zou IJsselmuiden nog eerder in aanmerking komen.

afbeelding van sola

Hallo Ria,

Aha, de recognitien en apostilles, die heb ik allemaal gedownload en helemaal doorzocht. Het testament van Jannegijn Voerman vrouw/weduwe van Gerrit Rietberg had ik inderdaad ook gevonden.

Ik heb nog wel een vraag over wat je hier schreef 'dd 19-12-1712 op f357 en op f116-118 dd 25 nov 1724 RA Kampen deel 148 - daarin worden de nog in levende nichten/neven Voerman genoemd die bij deze lijn horen'. Welk register bedoel je hiermee? Ik kon deze niet terugvinden in recognitien en apostilles.

Nog een andere vraag: werden de huwelijken en dopen van de eilanders altijd in de registers van het eiland ingeschreven of ook wel eens in Kampen? Volgens mij is dit laatste het geval. Was daar dan een bepaalde reden voor?

Groet, Anno

afbeelding van ria van bessen

Ik dacht op de site van Annick Alinck, ergens hier onder zit nog een bericht van haar. Dit is haar site. www.kampennotarieel.nl

en hier onder nog een link waar ook Voerman in zit.

http://www.stadsarchiefkampen.nl/meer-weten-over/genealogische-bronnen/item/apostillen

 

afbeelding van sola

Hallo Ria,

Dank voor je aanvullingen uit de boeken van Kampereiland! (Ik wordt gewoon nieuwsgierig waar je die zo snel vandaan haalt :-))

Ik zou de testamenten graag digitaal bekijken, maar heb nog niet kunnen vinden waar precies. Weet iemand dat toevallig?

Groet, Anno

afbeelding van ria van bessen

Het huwelijk van Stavast en Voerman is gesloten te Kampereiland 26 juli/10 aug 1704 en ook is er een aantekening in het ondertrouwboek Kampen op 25 juli - met attest naar Kampereiland. Sander is wedr. van Kampen,  zij is jd van 's Heerenbroek. Uit dit huwelijk dochter Anna Stavast. Geesje gaat met attest naar Kampen 14 dec 1704 en doet belijdenis kersttijd 1702 volgens lidmaatboek Kampereiland. Zij is een dochter van Harmen Voerman en Anna Bos die op 1 juli 1694 met attest van Mastebroek op het Kampereiland worden ingeschreven. Daar staat ook de overlijdensdatum van Anna Bosch vermeld, nl 7 mrt 1705 en Hermen is gestorven op 22 april 1726. Harmen Gerrits Voerman is als wedr hertr met Judith Willemsen ter Meulen wed van Epe te Kampen 21-05-1708.

Gerrit Herms Voerman huwt 1e Trude Jans trb Kampereiland. 3 juni 1703. Hij hertr. met Jannigjen Hengeveld 14 okt 1716 Kampereiland ondertr 27 sept 1716

In Kampen zit een testament van Jannegijn Voerman vrouw/weduwe van Gerrit Rietberg

dd 19-12-1712 op f357 en op f116-118 dd 25 nov 1724 RA Kampen deel 148 - daarin worden de nog in levende nichten/neven Voerman genoemd die bij deze lijn horen. Tenminste bijna allemaal, maar in ieder geval wordt de familielijn duidelijk.

Deze testamenten kun je volgens mij wel digitaal bekijken?

 

 

 

afbeelding van gvoerman1

Dag Anno,

Ik kom spoedig terug omtrent deze gegevens,  sommigen bekend, sommigen heb ik dezelfde vragen, nu even geen gelegenheid
groet gerard

afbeelding van sola

Hallo Gerard,

Ik ben digitaal verder gaan zoeken en ik geloof dat ik ondertussen wat meer details kan toevoegen aan de gegevens die over de Voermannen gemeld zijn. Het gaat dan vooral over het gezin van Hermen Gerrits Voerman en Jannigje Jans Bos.

Voor zover ik uit de gegevens op internet terug kon vinden was alleen bekend dat Gerrit Hermens Voerman hun zoon was. Ik vond er nog een zeer waarschijnlijke broer en zus bij (maar misschien was dit allang bekend):

Geesje (Herms) Voerman, zuster van Gerrit
Uit RAK 100, invnr. 516, pag. 188 (01-07-1719) blijkt dat Sander Stavast de echtgenoot is van Geesje Herms. Uit de doopaktes van hun kinderen van de G.K. te Kampen blijkt dat zij ook Geesje Voerman wordt genoemd, samen dus Geesje Herms Voerman. Sander Stavast wordt nog enkele keren in aktes in combinatie met Gerrit genoemd. Dit maakt het zeer aannemelijk dat Gerrit en Geesje broer en zus waren. De huwelijksakte van Sander en Geesje heb ik nog niet terug kunnen vinden in Kampen. Zij zullen tussen 1704 en 1708 getrouwd zijn.

Jan (Hermens) Voerman, broer van Gerrit
Uit hetzelfde kindbewijs valt ook de naam Jan Voerman op. Was hij ook een broer van Gerrit? Dat is wat lastiger helder te krijgen, want er zijn in die periode ongeveer vier mannen met de naam Jan Voerman. Het is dus zaak om vast te stellen om welke Jan het gaat.
In het trouwregister van Amsterdam is een ondertrouwakte te vinden die ons op weg helpt. In deze akte (Amsterdam DTB invnr. 539, pag. 38, 04-09-1705) staat het volgende: ‘Compareerden als voren Jan Harmense Voerman van Campen en daar woonende vleeshouwer weduwnaar van Geesi Kleijnhouwer en Aaltje Wouters van Sallik oud 24 jaren in de Anna Dwarstraat ouders doot …’. In  de kantlijn staat nog genoteerd: ‘akte ?? den 21 sept 1705 om tot Campen te trouwen’. In deze akte vinden we dus dat een Jan Harmense Voerman een van Kampen afkomstige vleeshouwer en weduwnaar van Geesje Kleijnhouwer, in Amsterdam een ondertrouw laat vastleggen met Aaltje Wouters, oorspronkelijk van Zalk, maar op dat moment woonachtig in de Anna Dwarsstraat in Amsterdam en dat zij vervolgens op 21-09-1705 in Kampen getrouwd zijn. Gezien de patroniem moet dit vrijwel zeker gaan om een broer van Gerrit. (dit is dus de Jan Voerman die naar Amsterdam ging)
Uit het ondertrouwregister van de G.K. te Kampen blijkt dat Jan inderdaad in Kampen eerst is ondertrouwd (Kampen OTD Ondertrouw 00016, invnr. 336 pagnr. 10, 25-01-1704) met Geesje Cleijnhouwer. Hij als ongetrouwde jongeman van 's Heerenbroek en zij als ongetrouwde jongedame van Kampen. In de doopakte van hun dochter Marija wordt Jan aangeduid als Jan Hermens Voerman (Kampen, DTB318, invnr. 309, blz. 54, 16-11-1704).
Verder blijkt uit de trouwakte van de G.K. van Kampen (Kampen DTB Trouwen 00016 invnr 329 pagnr 121) dat Jan en Aaltje Wouters op 25-09-1705 zijn getrouwd in Kampen, hij als weduwnaar uit Kampen, zij als ongehuwde jongedame van Zalk.
Als Aaltje tussen 1712 en 1714 overleden is en Jan op 22-07-1714 opnieuw wil gaan trouwen, nu met Lummina Groenenberg, dan wordt bij de akte met kindbewijs voor de twee nog levende, onmondige kinderen van Jan en Aaltje (RAK 99, invnr. 970, 444v, 09-07-1714) vastgelegd dat Gerrit Voerman hun voogd is. In de doopaktes van drie van de kinderen die Jan en Aaltje Wouters hebben gekregen werd Jan in de akte aangeduid als Jan Harmsen Voerman:

  • Anna (Kampen, DTB318, invnr. 309, blz. 76v, 13-06-1706)
  • Deelia (Kampen, DTB318, invnr. 309, blz. 117,14-12-1708)
  • Harmannes (Kampen, DTB319, invnr. 309, blz. 166v,11-11-1711)

Tot slot worden in de akte met kindbewijs voor de kinderen van Gerrit en Jannigje Tijssen Hengevelt na het overlijden van Gerrit en voor het hertrouwen van Jannigje in 1722 Jan Voerman en Sander Stavast nogmaals als voogden genoemd, samen met een broer van Jannigje.

Uit de namen van de kinderen van Gerrit, Jan en Geesje kan een mogelijke extra ondersteuning gezien worden van het feit dat zij kinderen van Hermen Gerrits Voerman en Annigje Jans Bos zijn. Hun oudste of op een na oudste dochters noemden zij Anna of Annigje, mogelijk een vernoeming naar hun oma Annigje Jans Bos.

Jan (Gerrits) Voerman in het Erfpachtersboek
In het erfpachtersboek komen we bij erf 64 van M1693 - ca. 1709 en erf 65 van ca. 1717 - 6/10/1732 een Jan Voerman tegen. In het boek wordt daar de patroniem Gerrits tussen haakjes en met vraagteken tussen geplaatst. Dit is vrijwel zeker de Jan Gerrijts Voerman, broer van Hermen Gerrits Voerman en dus een oom van Gerrit Hermens Voerman.

X 2e Hendrikje Willems, uit dit huwelijk 1 zoon en 2 dochters (Apostille, akte 368, blz 121. 14-08-1708), waaronder:
- Sijmon (Kampen DTB 318, invnr. 308, blz. 33v, 03-07-1696). Hij wordt enkele malen omschreven als ‘Simon Janssen Voerman ‘van ‘t  Hateland’.

  X 1e Reijntien Lubberts van Zwolle (Kampen DTB, invnr. 329, blz. 219, 20-11-1718). Kind:

  • Janna (Kampen DTB, akte 319, invnr 310, pagnr 106v, 04-01-1719)

  X 2e Aaltien/Arentien Jansen van Ephe (Kampen DTB, invnr 329, blz 238, 06-10-1720). Kind:
     -     Henderickien (Kampen DTB, akte 319, invnr 310, blz 146, 29-10-1721)

Al deze info wil ik graag nog verder onderbouwen met de DTB van kampereiland, want deze kan ik volgens mij niet digitaal bekijken. Verder heb ik nog een paar Voermannen over, waar ik nog niet van heb kunnen vinden van wie zij familie waren:

- Jan Gerritsen Voerman X Jan(nig)jen (Gerrits) Voerman(s) (lastige combinatie om mee te puzzelen), zij doopten kinderen in kampen van 1706 t/m 1716
- Jan Jansen Voerman X Aeffien Bartels, gehuwd in Kampen op 11-07-1714, met twee dochters Grietje en Grietje
- Lambert Jansen Voerman X Bartien Krelis, met twee kinderen Cornelis en Margjen

Misschien kan iemand me over hen nog aan ideeen helpen?

 

afbeelding van gvoerman1

Dag Arno,

Ria heeft mij diverse zaken aangereikt, op 27 9 heb ik hier voor haar mijn afstammingslijn geplaatst. Die kun je dus inzien. Gerrit Jans Voerman (1599, emmen bij dalfsen) was foutievelijk verbonden aan Jan Jansz als vader. Ria heeft dat bij nazoekwerk verbeterd, de vader van Gerrit Jans is dus Jan Albertsz Voerman zonder dat ik nog beschik over data. Ook heeft zij mij geinformeerd over de nakomelingen van Gerrit Jansz. Die zijn allemaal te vinden in haar antwoord. Ik ben nog doende hiervan de akten bij te zoeken, niet eenvoudig vanuit belgie.

sterkte en tot nader contact

ps je kunt gast zijn van mijn MyHeritage stamboom als je aanmeldt bij de Voerman Geschiedenis link

gerard voerman

afbeelding van ria van bessen

Misschien kun je contact opnemen met anderen die ook Voerman uitzoeken?

Ik zoek geen Voerman.

De meeste gegevens Voerman zijn hier trouwens al op het Forum geplaatst.

Als je klikt op de afbeelding - én je bent ingelogd-  dan kun je een email versturen. Mits die persoon daarvoor toestemming heeft gegeven.

Pagina's