Veronderstelling: Herkomst van de naam Veurink - Rheeze

DoorDirk Feenstraop04/01/2017 - 22:31

Niet echt een vraag deze keer, meer een hypothese.

De eerste vermelding van de naam Veurink (regio Hardenberg) in de dtb boeken komt uit 1669 als Court Hendriksen zoon van Hendrik Vuirink tot Reese trouwt met Jennichjen Willems. In de jaren 1670 en 1671 trouwen nog meerdere kinderen van deze Hendrik Vuirink.

Op 12 maart 1681 komen we (in Heemse) het lidmaat tegen van Hendrick Hendricksen, meijer op Voerink ’t Reese.

Verder dan deze Hendrik Vuirink kwam ik in eerste instantie niet, tot ik in het boek “Heerscopinc: Echteler, Klein-Ringe, Rheeze (link)” diversen registers (schatting, verponding, vuursteden) aantrof uit Rheeze.

De eerste is een schattingsregister uit 1429(?) waarin de volgende namen voorkomen (volgorde bewust even anders weergegeven):
Roleff Ouertyng
Jan Helleking
Wessel ten Voerde
Roleff Ludelvyck
H(er)m(en) Vryling
Derck van Reedze
Bernt Heyns
Willen th(en) Moelen
Tell tot Vley

In 1445:
Egebert Auerting
Wyllem Helleking
Wessel ten Vorde
Roloff Lodeveling
Herman Vryling
..
Roloff Ratgering
Vryling
Wedeling en(de) Euert
Roloff Rotgering
...

In 1474:
..
Geerd Helleking
Johan Vording
Lambert Luydolving
Luydeken Vryling
Dirck Redese
Henr(ic) Ratering
Vryling
Wedeling en(de) Euert
Johan Rotgering
Roloff Warmeling
.. 

Ergens tussen 1500-1600 (blz.556):
Bernt Avertinck
Aelbert op Hellekinck
Roeleff op Voirnink, uth Wedelinck
Johan Vrylinck
Henrick Heerscapinck
Gheryt Raetmerinck
Egbert Wedelinck
Warmelinck

En dan de 1000e penning in 1694:
..
Jan op Splytlofs
Weelinck Roelef
Stouten Willem int bouwhuis
..
Heersminck
Raetminck
.
Hendrick Veurinck
Warminck Rotger

Door de verschillende registers naast elkaar te zetten en de gelijkende namen te matchen ben ik in de veronderstelling dat Veurink als volgt is terug te herleiden: Veurinck (1694), Voerink (1681), Vierinck (1675), Vuirink (1669), Vording (1602), Voirnink (1500-1600), Vording (1474), ten Vorde (1445), ten Voerde (1429).
Waarbij de naam Veurink dan komt van voorde, een doorwaadbare plaats in een rivier (de Vecht bijvoorbeeld bij Rheeze).

De boerderij Veurink is echter niet gelijk gebleven, zo staat er in het markeboek van 1763:
Avertynck nu Overtink
Splijtloff of Hellink
Weelink, nu genaamd Weelink en Harmelink bij ouds ook 't Veurink
Loevelinck, nu genaamd het Stoeten
Vrijlink
Heerspink of Heersmink
Raadminck
Rotgerink nu genaamd 't Verink
Wermelink of Warmink

De boerderij die in 1763 bekend staat als ’t Verink/Veurink heette vroeger Rotgerink en daarnaast de boerderij Weelink (oftwel Weelink en Harmelink) heette vroeger ‘t Veurink.

Ook is er de vermelding (1500-1600) van Roeleff op Voirnink, uth Wedelinck (blz 556). 

Tevens wordt in het markeboek in 1704 melding gemaakt van Coert Hendriks (de bruidegom uit 1669) wanneer er staat: 
’t Veld erve op de Middelhaare, bewoont wordende bij Coert Hendriks, wort begaat uit de erven Welink en Harmelink, boven dat regt dat deze plaatsze in de markte heeft.

Volgens de kadasterkaart 1832 ligt het Welink aan de oostkant van de brink, het Veurink ligt centraler in Rheeze aan de Rheezeweg. Een oostelijke ligging van Veurink dicht tegen de Vecht (voorde) is dan ook logischer dan centraal.