Veldhoen

Dooreppeop29/01/2017 - 11:55

Hallo, in mijn kwartierstaat komt het volgend echtpaar voor;

Frans Claas Veldhoen x Geertje Berends. Hij wordt genoemd in 1691-1694 als tolgaarder en herbergier in Koekange. Ze hebben de volgende kinderen: Claas Frans geb. ± 1670, Berend Frans ± 1675, Grietje Frans ± 1680, Jan Frans ± 1680 en Annigje Frans ± 1685.

Bijzonderheid; 3 van deze kinderen hebben een zoon Minikus. Ik zoek dus de wederzijdse ouders van Frans (± 1640?) en Geertje (±1645?) en heb het idee dat ze niet uit Drenthe komen vanwege de namen Veldhoen en Minikus. Ook vestigen 2 zonen zich in Staphorst en Rouveen… wellicht komen ze oorspronkelijk uit Overijssel. Wie heeft aanknopingspunten? Bvd.

Reacties

afbeelding van helen

't Zijn geen bloedverwanten, maar toch...

Als ik er aan denk dat een van mij dochters met de man van mijn overleden zus zou trouwen, brr.. dan wordt je dus de schoonmoeder van je zwager.

afbeelding van eppe

Goede vraag Ria. zie je toch wel (heel) vaak, dat een 2e/3e huwelijkskandidaat vaak een bekende is van de (schoon)familie. scherp opgemerkt.

Het jammerlijke alleen is dat er uit het derde huwelijk 2 dochters zijn en later ook diverse kleindochters, maar nergens een Fytje of Sophia..

PS. antwoorden net elkaar gekruisd. tja oom had ik niet in de gaten. hmmm lastig

afbeelding van helen

Mocht dat wel?

Met je (aangetrouwde) oom trouwen......

afbeelding van ria van bessen

Geertie Barents de nicht van Albertjen Roelofs is misschien dezelfde als Geertje Berents de laatste vrouw van Frans Velthoen?

afbeelding van eppe

Super, bedankt Klunder!

Albertje Roelofs zal ws overleden zijn niet lang na juli 1671 en zal Frans rond 1673 voor de derde keer trouwen met Geertje Berends. Hieruit dan de jongste 4 kinderen. Hoe hij dan in Koekange verzeild is geraakt.. tja.

PS ik had je laatste bericht nog niet gelezen. Misschien heeft die Dominicus een erfenis achtergelaten of zo, waarom bij de kinderen van Frans zo stellig een Minicus wordt vernoemd. Maar zo wel ongeveer opgelost, mooi!

PS2 en verklaart waar de naam Frans vandaan komt!

afbeelding van klunder

En Dominicus is inderdaad haar broer ! zie onderstaande akte:

 

Notarieel archief Alkmaar invnr.65, f110v, dd.05-03-1629

Huwelijkse voorwaarden opgemaakt voor Notaris Jacob Cornelis vander Gheest, tussen Claes Leners Velthoen, poorter dezer stad, toekomende bruidegom, geassisteerd met Lenert Claesz Velthoen lakencoper zijn vader en Remmerich Jacobs zijn moeder, ter ene, en Marijtje Vijgen, jongedochter, toekomende bruid, geassisteerd met Tanneken .....  wed. wijlen Franchoijs Vijgens haar moeder, en Dominicus Vijgens haar broeder, mede poorter en poorterse dezer stad, en  hebben besloten met elkaar te trouwen in de Gereformeerde religie. [Volgen voorwaarden]

[ondertekend door:]

Claes Leenderts Velthoen                         Mariken Vijghen

Lenert Claessoon Velthoen                       Tanneken Vieruli

Remmerich Jacops                                   Dominicus Vijgen

afbeelding van klunder

Frans Claasz Veldhoen in Alkmaar is inderdaad zoon van Claas Leenderts Veldhoen en Marijtje Vijgen en heeft een zoon Claas Flansz Veldhoen uit zijn eerste huwelijk, zoals blijkt uit de volgende 2 akten:

Notarieel archief Alkmaar invr.184, f412, dd.22-03-1659

Huwelijkse voorwaarden Frans Claesz Velthoen en Sara Pieters Sijpecarspel.

Verschenen zijn voor Notaris Jacob van Beijeren, Frans Claesz Velthoen jongman, toekomende bruidegom, zijnde geassisteerd met Marritjen Vijgen zijn moeder, ter ene, en Saertje Pieters weduwe van Claes Doedis, toekomende bruid, geassisteerd met Barent Pieters Sijpecarspel haar broeder en Maerten Adriaens van Rossen haar zwager, ter andere zijde, en verklaarden veraccordeerd te zijn te gaan trouwen. Zij trouwen niet in gemeenschap van goederen.

Akte te Alkmaar in presentie van Jan Gerrits Rijx en Maerten Tomas Wieldreijer poorteren derzelve stad.

[ondertekend door:]

Frans Claessen  Velthooen.

Sara Pieters Sijpecarspel.

Marijtien Vijghen.

Barent Pieters Sijpekaspel.

Maarten Adriaensen van Roossem.

Jan Gerretsen Dijrx, Marten Thomas.

 

Notarieel archief Alkmaar invr.289, akte 90, dd.23-07-1671

Voor Notaris Simon Spont zijn verschenen Frans Claasz Velthoen en Albertje Roelofs, man en vrouw, wonende binnen deze stad, voorn. Albertje ziek te bedde liggende en de voorn. Frans Claasz Velthoen gaande en staande, en beiden hun verstand wel machtig, en maken hun testament. Frans Claasz Velthoen heeft zijn voorzoon Claas Frans Velthoen en de kinderen die hij bij de voorn. huisvrouw nog zou mogen komen te procreren geïnstitueerd in de blote legitieme portie dezelven competerende. De voorn. Albertje Roelofs heeft gelegateerd en besproken aan en ten behoeve van Jan Roelofs haar broeder de somme van 50 gl. eens, en aan Geertie Barents dochter van Fijtie Roelofs haar zuster gelijke 50 gl. eens, beiden te voldoen 3 jaar na haar overlijden. Voorts hebben testateuren elkaar genomineerd tot enige en universele erfgenaam van alle goederen.

 

afbeelding van helen

Wow!

Dat lijkt goed.

afbeelding van eppe

Frans Claas Veldhoen is ws een zoon van Claas Leenderts Veldhoen 1629 te Alkmaar x Marritgen Vijgen. Wie trouwt in 1631 aldaar nog meer? Dominicus Vijgen..

afbeelding van eppe

Hoi Helen, dat kon wel eens de gouden tip zijn!!!

waarom? Claas Frans (Veldhoen) x Beertje Luichies laten in 1707 dochter Sara dopen, een ongewone naam in Staphorst.

in Alkmaar: 1667 Frans Claes Velthoen x Sara (!) Pieters laten zoon Pieter dopen.

Zal Frans Claas V. zich later (2e/3e huwelijk) in Koekange gevestigd hebben? ik zoek door.

Pagina's