Veldhoen

Dooreppeop29/01/2017 - 11:55

Hallo, in mijn kwartierstaat komt het volgend echtpaar voor;

Frans Claas Veldhoen x Geertje Berends. Hij wordt genoemd in 1691-1694 als tolgaarder en herbergier in Koekange. Ze hebben de volgende kinderen: Claas Frans geb. ± 1670, Berend Frans ± 1675, Grietje Frans ± 1680, Jan Frans ± 1680 en Annigje Frans ± 1685.

Bijzonderheid; 3 van deze kinderen hebben een zoon Minikus. Ik zoek dus de wederzijdse ouders van Frans (± 1640?) en Geertje (±1645?) en heb het idee dat ze niet uit Drenthe komen vanwege de namen Veldhoen en Minikus. Ook vestigen 2 zonen zich in Staphorst en Rouveen… wellicht komen ze oorspronkelijk uit Overijssel. Wie heeft aanknopingspunten? Bvd.

Reacties

afbeelding van klunder

Heel goed Ria. Die akte had ik nog niet bekeken. Frans Claes Velthoen te Koukanne. Ze maken d'r afentoe wel wat van, van die plaatsnamen.

afbeelding van ria van bessen

Hier is de link, het klopt!  Frans woont in Koukanne

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSD8-MQB1?i=1

 

afbeelding van ria van bessen

Misschien deze eerst controleren wat daar in staat?

Frans Claasz Veldhoen

Gebeurtenis Notariële akte Datum 23-04-1704

Documenttype Notariële archieven Erfgoedinstelling Regionaal Archief Alkmaar

 

 

afbeelding van klunder

Hallo Eppe, voor zover ik kan zien niet.

Er is een testament van Dominicus van 1650, wat ik hieronder weergeef (het zijn wel hele sumiere uittreksels, maar via https://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=NH%7C0361%7C&id=NH%7C0361%7C%23nt kun je al die boeken inzien en doorbladeren en zelf alle details eruit halen als je dat wilt, met de eerste delen als alfabetische index). De testamenten bevatten niet erg veel info over andere familieleden, daar moet je een beetje geluk mee hebben soms.

Groet, Peter

PS: heb nog gezien dat de vader "Francois de Vijch" begraven wordt 15-06-1627 Alkmaar en zijn vrouw als "de weduwe van Francoijs Vijch" 20-03-1637 te Alkmaar.

 

Notarieel archief invnr.171, f39v, dd.09-02-1650

Voor Notaris Frans Frans Hooghant compareren Dominicus Vijgen en Grietje Joosten, geëchte man en vrouw, burgers dezer stad, gezond van lichaam, welke hun testament maken. Zij legateren elkaar de lijftucht en het vruchtgebruik van al hun goederen, en na hun dood de kinderen Neltje Vijgen en Catrijna Vijgen of die kinderen die zij nog mochten krijgen en achterlaten. De kinderen zullen door de langstlevende ook onderhouden en opgevoed worden en als de langstlevende hertrouwt zal diegene de kinderen erfuiting doen.

afbeelding van eppe

Geweldig Klunder, bedankt nogmaals.

Durf het bijna niet te vragen, maar omdat je daar de weg goed weet in die archieven; is er ook een akte rond 1664 waarin Dominicus kinderloos overlijdt (gokje) en de (klein)kinderen van zijn zus als erfgenamen benoemd?

Bvd

afbeelding van klunder

En ter meerdere compleetheid:

Notarieel archief Alkmaar invnr.183, f250, dd.22-01-1656

Testament gemaakt voor Notaris Jacobus van Beijeren, van Maritje Vijgens weduwe van Claes Leenderts Velthoen, poorterse van deze stad. Zij institueert tot haar enige en universele erfgenamen Leendert en Frans Claessoonen Velthoen, haar twee zonen, en bij vooroverlijden derzelver kinderen, en zij geeft de legitieme portie aan de twee kinderen van haar zalige dochter Annitie Claes als die dan nog in leven mochten zijn, afgetrokken met 200 gl. die zij haar dochter in huwelijk meegegeven had.

 

Notarieel archief Alkmaar, invnr.256, akte 45, dd.27-05-1659

Verscheen voor Notaris Cornelis Sevenhuijsen, Marijtgen Vijgen weduwe wijlen Claes Leenderts Velthoen en maakt een testament. Zij institueert tot haar erfgenamen haar 2 kinderen Leendert Claesz Velthoen en Frans Claesz Velthoen ieder voor een derdepart en Barbara Jacobs nagelaten dochtertje van haar overleden dochter Anneken Claes voor het resterende derdepart.

 

Notarieel archief Alkmaar, invnr.256, akte 22, dd.14-08-1662

Verscheen voor Notaris Cornelis Sevenhuijsen, Marijtje Vijgen weduwe wijlen Claes Leenderts Velthoen en verklaarde te approberen haar vorige testament van 27-05-1659, en amplieerde dat met dit codicil en begeerde dat haar zonen het contract vanwege de opvoeding van haar dochters kind Barbertje Claes getrouw zullen volbrengen en zij geeft haar verschillende goederen, en stelt tot voogden over dit kind haar broer Dominicus Vijgen en Dr. Sijmon Haringcarspel.

 

Notarieel archief Alkmaar, invnr.194, f263, dd.26-08-1664

Verscheen voor Notaris Cornelis van Heijmenbergh, Marijtgen Vijgen weduwe wijlen Claes Lenerts Velthoen en revoceert al haar vorige testamenten. Zij heeft het kind van haar overleden zoon Lenert Claes Velthoen geïnstitueerd in een somme  van 50 kgl. alzo de vader van het voors. kind zijn erfportie rijkelijk heeft genoten aan uitzet en bruilofskosten en een obligatie van 350 kgl. Verder prelegateert zij aan Barbertjen Jacobs, haar dochters kind, verschillende goederen. In alle andere goederen benoemd ze tot haar enige en universele erfgenaam haar zoon Frans Claes Velthoen en de voorn. Barber Jacobs elk in de helft.

afbeelding van klunder

Voor de compleetheid:

Notarieel archief Alkmaar invnr.66, f79v, dd.31-10-1635

Testament gemaakt voor Notaris Jacob Corn. van der Gheest, van Tanneken Vieculi wed. wijlen Franchoijs Vijge poorterse dezer stad, ziek liggende te bedde doch haar verstand wel machtig. Zij verklaart dat Claes Lenerts Velthoen getrouwd hebbende haar dochter Marijke Vijgen, reeds genoten en ontvangen heeft 1300 kgl., en dat Dominicus Vijgen haar zoon insgelijks genoten en ontvangen heeft omtrent 1000 kgl., en omdat er gelijkheid onder de kinderen zal wezen begeert zij dat de voorn. Dominicus Vijgen en Anneken Vijgen haar dochter, voor alle delinge vooruit zullen hebben en genieten Dominicus 300 en Anneken 1300 gl. die zij hierbij prelegateert. Daarboven prelegateert zij de voors. 2 kinderen het gebruik en bewoning van het huis en erve daar zij tegenwoordig in woont met de inboedel en huisraad na haar sterfdag, en zij institueert Dominicus Vijgen en Anneken Vijgen en de kinderen van Marijke Vijgen huisvrouw van Claes Lenerts Velthoen tot haar enige en universele erfgenamen, ieder voor een derdepart.

[ondertekend door:]

Tanneken Vieruli

Hendrick Aerians, Michiel van Boven [haar geburen en poorters der stad Alkmaar]

[volgt een codicil waarin zij haar dochter Anneken kleren, linnen en zilver geeft]

afbeelding van helen

Toch niet toevallig, want wie was de bruidegom?

 

Bruidegom Maerten Adriaensz Rossum Bruid Lijsbeth Pieters Sijpekarspel Gebeurtenis Trouwen Datum 03-04-1650 Religie Gereformeerd Gebeurtenisplaats Alkmaar
afbeelding van helen

Sijpecarspel, is dat een naam of misschien woonplaats?

wiki:

Sijbekarspel is een dorp in de gemeente Medemblik, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

 

Kan ook een naam zijn, zie ik nu op wiewaswie:

Sijpekarspel  Lijsbeth Pieters  Alkmaar  03-04-1650  DTB Trouwen 

 

Toevallig? ook Pieters.

afbeelding van ria van bessen

In die tijd kom je het veel vaker tegen dat familie met elkaar huwde, dus volle nicht en neef. Bovendien zou dit een huwelijk zijn tussen aangetrouwde familie, die dus geen bloedband hebben.

Als er al een vernoeming mist dan zou Albertje vernoemd moeten zijn als overleden vrouw van Frans.

En nog een zoon Pieter, omdat die dus ook jong is overleden

Frans heeft volgens mij een Maria, een Grietje en een Annichje als dochters. Fijtie moet toevallig geen Grijtie zijn?

Pagina's