Veldhoen

Dooreppeop29/01/2017 - 11:55

Hallo, in mijn kwartierstaat komt het volgend echtpaar voor;

Frans Claas Veldhoen x Geertje Berends. Hij wordt genoemd in 1691-1694 als tolgaarder en herbergier in Koekange. Ze hebben de volgende kinderen: Claas Frans geb. ± 1670, Berend Frans ± 1675, Grietje Frans ± 1680, Jan Frans ± 1680 en Annigje Frans ± 1685.

Bijzonderheid; 3 van deze kinderen hebben een zoon Minikus. Ik zoek dus de wederzijdse ouders van Frans (± 1640?) en Geertje (±1645?) en heb het idee dat ze niet uit Drenthe komen vanwege de namen Veldhoen en Minikus. Ook vestigen 2 zonen zich in Staphorst en Rouveen… wellicht komen ze oorspronkelijk uit Overijssel. Wie heeft aanknopingspunten? Bvd.

Reacties

afbeelding van klunder

In het testament van Barber x Soutman tafel deel 311 periode 1667-1684 datum 7 mei 1678, staat niks.

Ze stellen elkaar als erfgenaam en dat is het.

afbeelding van Albert Aalderson

Trijntje Vyge zal dan de dochter zijn van Dominicus Vijgen en Grietgen Joosten (Gerts).

Gedoopt als Catrijna 9-1-1637 , zus Nelletgen 25-2-1635

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Lax zal dan Laet zijn, en Fridsen - zie opmerking Helen

afbeelding van ria van bessen

Afstamming Frans klopt, daar is geen twijfel over.

Het viel me op dat de woonplaats dezelfde is bij allebei haar twee huwelijken. Iets van Fridsen of zo. En ik hou niet van zulke irritante dingetjes die nog even roet in het eten gooien. Deze Albertje moet in ieder geval een man hebben gehad, anders word je geen weduwe.

En er is geen overlijden van Albertje te vinden, na datum testament. Of ze zijn als echtpaar vertrokken richting Drenthe en kennelijk is ze daar overleden én is Frans daar ook hertrouwd.

Volgens tafel deel 301  - 1668 - Notaris le Frevre is folio 94 een actie van indemnitijt Willem C. van Loon en Jan Steenvelt genoemd. En is folio 95 een contract tussen de beide voornoemde heren en Frans Cl. Velthoen. Die laatste lijkt me wel interessant, maar de tafel geeft alleen een verwijzing en geen akte.

Jan Steenvelt is gehuwd met Trijntje Vyge.

Willem C. van Loon met Barber Jacobs trb dl 26 29-04/13-05-1668. Hij woont in de Schaftsteeg en zij op de Laxt, Dit echtpaar wordt 2 x genoemd in de tafel notarielen akten dd 22-02-1668 en 27-03-1669

Maar wat misschien nog meer gegevens kan opleveren of wellicht meer duidelijkheid is het testament van Barber met Dirk Jansz Soutman tafel deel 311 periode 1667-1684 datum 7 mei 1678.

Barber heeft geen kinderen, dus zullen er diverse familieleden genoemd kunnen worden incl. Frans met dan zijn huidige vrouw.

afbeelding van helen

Lakenwerker:

Laken was volgens mij een dure stof, die veel bewerkingen onderging, waarvan b.v. een lakense jas werd gemaakt.

Geert Mak schreef erover in het boek De levens van Jan Six.

 

'de Laat' en 'het Fnidsen'

Volgens wiki:

De Laat is een winkelstraat in het centrum van de Nederlandse stad Alkmaar. De Laat loopt vanaf de Koorstraat tot de Keetgracht, Zoutstraat en de Limmerhoek waar hij in overgaat. Deze straat is ongeveer 620 meter lang. Zijstraten van de Laat zijn de Ruiterstraat, Schoutenstraat, Brillesteeg, Vlaandehof, Ridderstraat, Payglop, Boterstraat, Hofstraat, Kraanbuurt, Groot Nieuwland, Bloemstraat en de Kitsteeg.

Aan de Laat bevinden zich tal van monumentale panden waaronder op nummer 80 de Gereformeerde Kapelkerk uit 1475.

 

Het Fnidsen is een oude winkelstraat in het middeleeuwse centrum van de Nederlandse stad Alkmaar. De straat loopt van de Bierkade tot aan de Mient. Het Fnidsen kruist daarbij de volgende straten: Keizerstraat, Veneetsehof, Sint Annastraat, Nieuwstraat, Sint Jacobstraat, Hekelstraat en als laatste nog de Appelsteeg.

 

afbeelding van klunder

Het kan wel dezelfde persoon lijken, die Albertje Roelofs, maar het hoeft niet natuurlijk. Er zou dan toch ook het sterven van Frans Claas Velthoen moeten zijn, wat er ook niet is.

Maar Frans in Koekange (Koukanne) is in ieder geval wel dezelfde als de Frans die in Alkmaar woonde, want hij wordt als aangetrouwd oom aangemerkt in de akte van Dirk Jans Zoutman, die dus trouwt met Barber Jacobs en deze Barber Jacobs is natuurlijk de dochter van Anneken Claes, zus van Frans Claasz Velthoen (zie o.a. Notarieel archief Alkmaar, invnr.256, akte 45, dd.27-05-1659, hier al vermeld).

afbeelding van eppe

9-3-1670 Frans Claesz Velthoen in de F...? x Aelbertje Roelofs in de Nieuwe straat?. Frans geen weduwnaar genoemd trouwens.

3-10-1688 Floris Cornelisse wed. van Alkmaar x Albertje Roelofs wed. in 't F....?

het laatste echtpaar krijgt hun laatste kind Pieter in eind 1697. dan is de moeder max. 45(?), dus geboren 1652 of later. Als het dezelfde is die trouwde met Frans, was ze toen 17/18... maar zou kunnen. of had dan, in geval van minderjarigheid, een voogd vermeld moeten zijn bij haar 1e huwelijk?

wat was trouwens het beroep van Frans tijdens zijn 1e huwelijk in 1659? Laeckenwerker?? wonende op de Laat?

sorry voor alle vraagtekens.

afbeelding van ria van bessen

Ik kom toch even een kanttekening plaatsen omdat me iets opvalt.

Puur uit zorgvuldigheid.

Er is geen overlijden van Albertien Roelofs te vinden, maar wél een hertrouw als weduwe en volgens mij woont ze op dezelfde plek als Frans dus woont wanneer hij met haar huwt. Dit zijn de linken, als jullie even mee willen kijken?

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-RGZ8?i=163&cc=2037985

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-RLYK?i=322&cc=2037985

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-RLLB?i=521&cc=2037985

 

afbeelding van eppe

Dominicus Vijgh overlijdt in 1664 in Alkmaar en zijn oomzegger Frans in het verre Drenthe heeft blijkbaar goede verhalen over hem verteld tegen zijn kinderen (uit zijn 3e huwelijk) dat die ca. 50 jaar later hem 3 x vernoemen (ca 1700, 1713 en 1724/1725). Frans zelf is al overleden in 1720, wanneer zijn weduwe wordt genoemd in de Etstoel, maar toch laat zoon Jan op de Lankhorst zowel in 1724 uit zijn 2e huwelijk als in 1725 uit zijn 3e huwelijk een Minikus vernoemen. Mooi.

(Of toch zoals Helen zegt, kan ook natuurlijk)

Nogmaals iedereen bedankt.

afbeelding van helen

Durf het bijna niet te vragen, maar omdat je daar de weg goed weet in die archieven; is er ook een akte rond 1664 waarin Dominicus kinderloos overlijdt (gokje) en de (klein)kinderen van zijn zus als erfgenamen benoemd?

 

 

Leuke redenatie, maar wat je in oderzoeken veel vaker tegenkomt is dat er een een overleden broer (Dominicus, zoon van Frans) is geweest, waar die kinderen naar genoemd zijn.

Hoeft m.i. niet met een eventuele erfenis te maken te hebben.

Pagina's