Vastgelopen onderzoek G. Geerdink

DoorGerrit Geerdinkop01/06/2017 - 11:30

Beste forumleden,

 

Ik ben al lang op zoek naar mijn voorouder, de vader van Willem Jans(s)en.

 

IK heb de de volgende gegevens gevonden:

 

 

Uit het repertorium leenprotocollen overijssel:

284. Richtersambt Delden/buurtschap Woolde

Het derde part van 't erve en goed Geerdink.

 

1707 dec 17 gaat het leen over van Berent Gerrits, na

opdracht door Berent te Lintelo en zijn vrouw Eva

Steenbergen over op Willem Janssen.

 

Een mede geintresseerde genealoog deelde mij het volgende mede:

 

Die Willem Jansen blijft vooralsnog een vraagteken.

Ik heb een archivaris (HCO Zwolle) nog eens gevraagd hoe de belening over kan gaan van Berent Gerrits (4 sept. 1694) naar Willem Janssen (17 dec. 1707). Dit wekt beslist niet de indruk dat het familie is, want dan zou het Willem Berentsen moeten zijn i.p.v. Willem Janssen. Daarbij dan veronderstellend dat Willem een zoon van Berent zou zijn. Maar dat is het zeker niet.

De archivaris vertelde mij dat er dan een verkoop- c.q. koop-acte moest zijn. Een leen kan blijkbaar door verkoop overgedragen worden. De nieuwe eigenaar moet wel weer beleend worden door de leenheer, in dit geval door de Provincie.

 

Tot op heden geen koopacte gevonden !!!

 

Vervolgens deelt hij het volgende mede:

 

Dan toch nog wat bijzonders, althans ik heb er nooit bij stil gestaan. Het betreft het testament van Jan Willemsen Geerdink van 15 aug 1778, de datum onderaan lijkt op 15 aug 1774. Onderaan dit testament komen twee zegels voor. Het bovenste is van de richter W. Cramer en het onderste zegel is van Jan Willemsen Geerdink. Bovendien zet Jan een kruisje en nog zijn handtekening. Dus behoorlijk krachtig !

 

In het algemeen bezaten de boeren geen zegel en dan werd er voor hen door een aanwezige getuige (gerichtsdinaar b.v.) gezegeld. Maar in dit geval heeft Jan Geerdink zelf gezegeld. Dat schrijft de richter ook !

De laatse regels van het testament boven de zegels:

'Des ten ….......hebbe ick richter voornt.

Dese beneffens

den testator getekent en ge-

zegelt, actum Woolde den

25 aug. 1778

zegel W. Cramer

Dit X merk heeft Jan

Willemsen Geerdink in

onse presentie …..... ge-

trockken, dat wij met onse

ondertekeninge betuigen.

Zegel J. Geerdink en handtekening van Berent Venterink

De afbeelding van het zegel is, ook na vergroting, niet te zien.

Aangenomen mag worden dat mijn voorouder Jan Willemsen Geerdink als gewoon landbouwer geen zegel nodig had. Wat is de reden dat hij toch een zegel gebruikte ? Heeft hij soms een bestuur- of ambte- of ambachtelijkelijke functie bekleed ?

Mijn vraag is of iemand mij een hint kan geven of en waar er documentatie van registratie van bestuur- of ambte- of ambachtelijke functies te vinden is.

Reacties

afbeelding van wimdenoudsten

Beste Gerrit,

Ook ik ben met de diverse Geerdinks in Hengelo al jaren bezig. Ik ken de genoemde akte, al heb ik hem nu niet bij de hand. Gezien jouw eigen vermelding heeft Jan ondertekend met een kruisje en bevestigd de richter dat dit kruis is gezet in zijn bijzijn. Het genoemde zegel kan ook een zogenaamde huismerk zijn geweest, welke grotere/rijkere boeren als "handtekening" gebruikten.

De Jan hierboven genoemd is volgens mijn bevindingen niet gedoopt als Geerdink, maar als We(e)rnink te Delden in 1704. 

28 Martius: Joannes natus; parentes legitimi Wilhelmus Werninck Maria Benninck; 30 baptizatus prope
Delden; patrini Gerardus Werninck Tabita Benninck.

Graag zie ik je commentaar op mijn aantekeningen.

Met vriendelijke groet,

Wim den Oudsten (Henglias)

afbeelding van Gerrit Geerdink

Dat is een vlotte reactie waarvoor mijn dank. Ik ga hiermee aan het werk.

afbeelding van blauwe_parel