Van Brandenborch uit Hasselt

DoorKlaas Tippeop09/08/2016 - 21:44

Rond 1600 was Alard van Brandenborch schout van Hasselt. Zijn zoon Jan of Johan trouwde met Agnes van Raesfelt en woonde een tijdlang op de Rutenberg onder Dalfsen. In een verslag van de Provinciale Synode van Overijssel uit 1611 komt deze Jan voor als een van de collatoren van de predikantsplaats van Dalfsen. Hij was jarenlang verbannen uit Hasselt vanwege doodslag in een Rouveense herberg. Het echtpaar Van Brandenborch - Van Raesfelt had naast enkele dochters ook een zoon. Deze zoon had een zoon Jan Alert (in meerdere varianten geschreven), die getrouwd was met Agnis van Romunde, uit de muntmeestersfamilie. Het echtpaar Van Brandenborch (ook op meerdere manieren geschreven) - Van Romunde woonde een aantal jaren in Staphorst. Tijdens de Munsterse bezetting verloren ze daar veel bezittingen.

Ik ben op zoek naar de ontbrekende schakel tussen het echtpaar Van Brandenborch - Van Raesfelt en Van Brandenborch - Van Romunde. Wie kan me helpen?

Reacties

afbeelding van Klaas Tippe

Dat klopt. Ik heb een biografie van Ebbinge Wubben geschreven.

In 1658 legde ds. Noortbergh van Staphorst en ledenlijst aan. Hij noteerde ook Agnes van Brandenburg en Anthony Conick en Catharina als lid.

Volgens Nederland's Patriciaat, jrg 31, 1945, is Frans Coninck geboren in 1636. Pas met ingang van 1656 werd in Staphorst het doopregister consequent bijgehouden. In 1675 wordt jonker van Brandenburg in Rouveen aangeslagen voor de 500ste penning en voor vuurstedengeld. In 1682 en 1705 staan in Rouveen de weduwe Kooninck en Frans Kooninck vermeld. Mogelijk ging er bezit van Jan Alert van Brandenburg na zijn overlijden naar de familie Coninck. De verhouding met de Catrina Brandenburg tot de Mollenkamp lijkt me, ook gezien het feit dat Frans en Jan Alert broers zouden zijn, minder voor de hand liggend.

 

afbeelding van ria van bessen

Ben jij de Klaas Tippe die een boek heeft geschreven over de burgemeester Wubbe van Staphorst?

Op VpNd staan inderdaad Hasselt de dopen niet als geïndexeerd.

dpb 196 blz 24 1595 Hille Maria gedoopt - ouders Ruijterberch. getuigen Brandenburgh, de scholts get. en de suster van Ruijtenberch

dpb 196 blz 114 1621 Elijsabeth d.v. Reijndt van Echten en Judich van Brandenburgh, get. Anna van Echten

**

Agnes Stephani van Brandenborgh en Anthony Conings

uit dit huwelijk ged NG Hasselt

Agnes 1628 197/19

Anna 1630 197/29

Luicreta 1631 197/38

Jesina/Josina 1633 197/47

Jan 1635 197/54

en dan volgt een hiaat dopen 1637 dec. 17 - 1648 mrt. 29

Volgens het ORA van Dalfsen f239/240 wonen Juffer Agnes Stephanij van Brandenborch en Vendrich Anthoni Coninck in het jaar 1653 in STAPHORST.  Hun dochter Lucretia is gehuwd met Rijckwijn de Meijer lieutenant. Er wordt een hypotheek opgenomen van de Jonker Jan van Hattum ten bedrage van één duizend guldens en als onderpand wordt gesteld het halve erve Wissink gelegen in Gerner kerspel Dalfsen.

De andere helft behoort toe aan Catharina van Brandenborgh volgens f 262/263 dd 04-05-1655 en voor haar treedt in deze akte ook de eerder genoemde Rijckwijn de Meijer op, de procuratie is voor het gericht van Staphorst  gepasseerd.

Catharina woont dus ook in Staphorst.

In Hasselt zit nog wel een Johanna Brandenburg x de ds. Nathanael Gijsius ,1e kind 1679 199/14 - getuige Egbert Brandenburgh, 1681 Johanna, 1682 Johannes, 1683 Johanna, Johannes 1685 en dáár is ene Catrina Brandenburgh getuige bij.

Volgens het stift essen zou zij Catharina van Brandenburg toe de Mollenhorst kunnen zijn -

En gezien het jaar lijkt ze mij een andere Catharina dan de zus van Agnes. En als dat zo is, dan ligt de familieverhouding Frans en Jan / tante Catharina misschien ook anders, wel neven/tante, maar een andere tante dan eerst werd gedacht?

Dit is zo maar een optie hoor.

 

 

 

 

 

afbeelding van Klaas Tippe

Bedankt. Uitgaande van de juistheid van de vermelding dat Frans en Jan Alert broers zijn (dat zegt een bron en alle andere opties lijken weerlegbaar, dus ik neem dat aan als uitgangspunt), zie ik theoretisch drie mogelijkheden: buitenechtelijk (voor het huwelijk met Conick), andere doopnaam of naamsaanneming / -verandering. Ik ga kijken of ik daar nog iets verder mee kom.

Agnis van Romunde wordt zo genoemd in een proces in het archief van de hoogschout in Hasselt. Van daaruit ben ik verder gaan zoeken en kom ik haar tegen in een genealogie Van Romunde. Ik moet nog wat gegevens verifiëren.

afbeelding van ria van bessen

Nee, ik heb niets van die namen, maar naar aanleiding van jouw vraag gezocht naar aanvullende gegevens, vandaar.

De bron is dus het stift Essen, daar heb ik het vandaan, zie mijn vorige reactie.

Jan van Brandenborg en Frans Konink hebben een tante Catharina.

Zij zijn dus neven van haar en zullen broers zijn  ...als de naam Jan van Brandenborg door Jan de zoon van Agnis de zus van Catharina is toe-geëigend of als doopnaam is doorgegeven.

Dit lijkt me toch duidelijk

1680 jun 18 (OF fol 155v) Frans Konink na de dood van zijn broer Jan Alert van Brandenberg".

Agnis Stephania heeft een zoon Jan in Hasselt laten dopen

Volgens mij staat alles van Hasselt gewoon op VpNd.

PS - heb je bewijs dat Agnis van Romunde heet? De Romundes zijn volgens mij RK [even uit m'n hoofd]

 

 

 

 

 

 

afbeelding van Klaas Tippe

Weer bedankt voor je gedegen reactie. Is er een geschreven genealogie van deze familie Coninck of heb je zelf de gegevens bij elkaar gepuzzeld in de doopboeken van Hasselt? Dat is voor mij van belang in verband met mijn bronvermelding. De fout die je signaleert bij de weergave van de afstamming an Alardt van Brandenborg komt op meerdere genealogische sites voor zonder enige bronvermelding.

Op vpnd vind ik geen index of uitgetypte doopboeken van Hasselt. Is er wel zoiets? 

De vraag die nog steeds open staat is waar Joan Alardt van Brandenburg, die in 1668 in Staphorst trouwt, vandaan komt. De opmerking in het leenrepertorium dat hij een broer is van Frans Coninck vind ik wel een opmerkelijke.

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

en dochter nr. 3 van Agnis van Brandenborg genaamd Luicreta gedoopt Hasselt 1631, dochter Josina 1633 worden ook niet genoemd.

Het lijkt me toe dat er nogal wat ontbreekt / niet correct is, [ik heb nog maar een klein stukje doorgenomen ] en verkeerde conclusies worden getrokken.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

En Judith is getrouwd met Jr. Reinolt van Echten ten Ruitenberg, staat er ook niet bij.

 

afbeelding van ria van bessen

Ik heb het eerste stukje van de genealogie Brandenburg Hasselt op die site doorgenomen, en daar stelde ik een verkeerde conclusie vast.

De zoon Alardt van Frans van Brandenborg is volgens het stift Essen overleden in 1564 en hij is dus niet de schout van Hasselt.

Dat is de zoon Alardt van Joan van Brandenborg, de broer van Frans.

 

afbeelding van Klaas Tippe

Dat gegeven vond ik (verondersteld) in de volgende genealogie: https://tienkamp.wordpress.com/genealogie-brandenburg/brandenburg-hasselt-ov/. Het bestaan van Joan Alert van den Brandenburg (in verschillende varianten gespeld) kan ik niet verklaren. Of de vermelding in het leenregister over het feit dat hij een broer is van Frans Konink (Coninck) moet juist zijn. De doopvermelding zou daar uitsluitsel over moeten geven.

afbeelding van ria van bessen

Waarop baseer je dat dan? Dat Jan van Brandenborg x met Raesfelt een zoon zou hebben?

Dan zou hij als erfgenaam ook genoemd worden in het ORA Dalfsen en daar is alleen sprake van de 3 zussen.

De zussen hebben alle drie een derde part. Als er een zoon zou zijn, dan zou er een 4e part moeten staan.

 

 

Pagina's