Seijne Jansen en Marijtje (Marijke; Maria) Berents

Doorpussycatop27/12/2016 - 14:49

Seijne Jansen en Marijtje Berents wonende op de Velde (Velderman) te Ramele in Raalte, krijgen hier in elk geval 3 kinderen, te weten: Jan 6-1-1689; Berent 3-12-1693 en Willem 26-7-1696.

In het lidmatenboek van 1699-1707 staat alleen de naam van Seijne's vrouw als wonende op Veldeman, vermeld. Ik ga er dus vanuit dat Seijne dan al is overleden.

Zit er iemand op dit forum die wat meer weet over deze personen?

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Een vermelding in het lidmaatboek betekent dat Maria Berents belijdend lid was. Ze had dus belijdenis van haar geloof gedaan, en dat deed niet iedereen, gedoopt zijn was verplicht, belijdenis was een keuze.

En heeft haar man dus geen belijdenis gedaan, dat is de enige goede conclusie.