Schu(u)rink of andere spellingen

Doorrietop30/12/2005 - 11:24

Zoek gegevens van voor 1700
Schuiringh, Schuring, Schuringh, Schurinck, Schrinks, Schuuring, Schuurinks, Schuulink,
Schuurrink