Schutte onder Hengvorden

DoorMarkop17/06/2017 - 12:59

Na Dollenkamp heb ik ook de diverse opmerkingen over de Schuttes uit de Beltdiscussie gelicht, voor een beter overzicht. Ook hier is nog wel wat te doen. Is er nog meer te weten te komen over de 1e Willem, maar ook de herkomst van Stijne Jans is nog niet helder. En zo blijven we bezig!

I.  Willem, tr. met N.    Uit dit huwelijk:    1.  Rutger Willems op Schutte, volgt II.    2.  Janneken Willems, tr. met Wolter Jans op het Scholl. 

Generatie II

II.  Rutger Willems op Schutte, (zn. van I), landbouwer op Schutte in Vuilink onder Hengvorden (-1749) en de Hekke onder Duur (na 1750), tr. (1) met Hendrina Gerrits, dr. van Gerrit Jans op Schutte (landbouwer op Schutte onder Hengvorden) en N, begr. te Diepenveen op 6 feb 1748.    Uit dit huwelijk:    1.  Gerrit Rutgers Schutte, volgt IIIa.    2.  Wilhelmus Rutgers Schutte, ged. te Olst op 23 nov 1724, ovl. voor 1 nov 1779, volgt IIIb.    3.  Catharina (Trijntje) Rutgers, ged. te Olst op 21 sep 1727, volgt IIIc.    4.  Hermina Rutgers, otr. te Wijhe in mrt 1755 met Henricus Gerrits op de Sligte.    5.  Jannes Rutgers Schut, ged. te Olst op 12 jun 1734.    6.  Euphemia (Fenneken) Rötgers, ged. te Olst op 24 apr 1737, volgt IIId.    7.  Henricus Joannes Rötgers Schutte, ged. te Olst in 1740, ovl. voor 10 aug 1740.    8.  Hendrina Rutgers Schutte, ged. te Olst op 7 jul 1742, ovl. voor 10 aug 1748.    Rutger Willems op Schutte, tr. (2) te Olst in jan 1750 met Hendrina (ook Heiltje) Hendricks, (Hendrina (ook Heiltje) tr. (1) met Rutger Rutgers Dollecamp, zn. van Rutger Egbers (landbouwer op de Dollenkamp onder Middel) en Albertien Lamberts Dollencamp.), (Hendrina (ook Heiltje) tr. (2) met Hendrikus Egberts.). 

Generatie III

IIIa.  Gerrit Rutgers Schutte, (zn. van II), tr. (1) te Olst op 16 feb 1746 met Maria Jansen Kleine Riet.    Uit dit huwelijk:    1.  Hendrina Gerrits Schutte, ged. te Olst op 5 feb 1747.    2.  Maria Gerrits Schutte, ged. te Olst op 5 mei 1748.    Gerrit Rutgers Schutte, tr. (2) met Wilhelmina Herms.    Uit dit huwelijk:    1.  Harmina Gerrits Schutte, ged. te Olst op 18 jan 1753.  IIIb.  Wilhelmus Rutgers Schutte, (zn. van II), ged. te Olst op 23 nov 1724, landbouwer op Boombelt (1759) en Fuitsplaats (1765), beide in Duursenhoek, ovl. voor 1 nov 1779, tr. (1) met Christina (Stijne) Jans, ovl. voor 16 mrt 1758.    Uit dit huwelijk:    1.  Hendrina Schutte.    Wilhelmus Rutgers Schutte, tr. (2) te Diepenveen op 9 apr 1758, kerk.huw. te Olst op 3 apr 1758 met Maria Tönis van 't Lohuijs, (Maria tr. (2) te Wijhe op 15 nov 1779 met Lammert van Heten.).    Uit dit huwelijk:    1.  Hendricus Willems, ged. te Olst op 16 feb 1759.    2.  Joannes Willems, ged. te Olst op 30 okt 1765.  IIIc.  Catharina (Trijntje) Rutgers, (dr. van II), ged. te Olst op 21 sep 1727, tr. (1) te Olst op 21 jul 1748 met Jan Willems.    Uit dit huwelijk:    1.  Maria, ged. te Olst op 15 mei 1749.    2.  Hendrina, ged. te Olst op 30 jan 1752.    3.  Wilhelmus, ged. te Olst op 21 jul 1757.    4.  Joanna, ged. te Olst op 8 nov 1760.    5.  Joannes, ged. te Olst op 28 sep 1764.    6.  Hendricus, ged. te Olst op 22 okt 1767.    7.  Gerhardus, ged. te Olst op 11 feb 1772.    Catharina (Trijntje) Rutgers, tr. (2) te Olst op 9 jun 1773 met Willem Jansen.  IIId.  Euphemia (Fenneken) Rötgers, (dr. van II), ged. te Olst op 24 apr 1737, tr. te Zwolle op 10 sep 1754, kerk.huw. te Zwolle op 10 nov 1754 met Gerrit Jan Jansen van den Belt, zn. van Joannes Jansen op de Belt en Antonia Gerrits, ged. te Wijhe op 24 aug 1731, landbouwer op de Belt (1756-1766) en Agterweert op Fortmunt (1769-1773).    Uit dit huwelijk:    1.  Joannes Gerritsz van den Belt, geb. te Olst, ged. te Olst op 27 okt 1756.    2.  Henricus (Hendrik) Gerritsz van den Belt, geb. te Olst, ovl. te Wijhe op 18 mei 1831, volgt IV.    3.  Hendrina Gerritsz van den Belt, geb. te Olst, ged. te Olst op 28 sep 1760.    4.  Rudolpha Gerritsz van den Belt, geb. te Olst, ged. te Olst op 13 jul 1762.    5.  Joanna Gerritsz van den Belt, geb. te Olst, ged. te Olst op 10 dec 1764.    6.  Gerhardus Gerritsz van den Belt, geb. te Olst, ged. te Olst op 9 aug 1766.    7.  Gerhardina Gerritsz van den Belt, geb. te Olst, ged. te Olst op 1 sep 1769.    8.  Antonius Gerritsz van den Belt, geb. te Olst, ged. te Olst op 22 mei 1772, ovl. te Olst voor 8 nov 1773.    9.  Antonius Gerritsz van den Belt, geb. te Olst, ged. te Olst op 8 nov 1773.    10.  Maria Gerritsz van den Belt, ovl. op 4 jul 1808, tr. te Olst op 13 apr 1793, kerk.huw. te Olst op 28 apr 1793 met Jannes Derks op den Bijvang. 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Is dit soms de gezochte Hendrik ?

Hendrik Rutgers X 2e met Janna Egberts als wedr van Gerridina Hendriks - uit het 2e huwelijk Diena en Egbert.

Voogden worden Jan Koeseman en Gerrit Jan, de kinderen krijgen elk 6 cgls volgens f93 dd 30-10-1789

Zijn 3e trouw is op 30 okt. 1789 NG Olst  als Hendrik Dollenkamp met Gerritdina Gerrits, laten kinderen dopen RK in OLst.

Gerritdiena huwt Willem Rickelt wedr van Maria Jansen 31-01-1807 Olst NG -

Het 1e huwelijk van Hendrik Rutgers vindt plaats op 5 febr 1775 - hij huwt daar als Doornkamp jm te Olst.

EN op de Agterweerd volgens RK OLst 23 febr 1775

en was die Willem Rijkels weer gehuwd met Hendrine Gerrits v.d. Belt, hetr Maria Jansen v.d. Bijvank en dus daarna met de weduwe van Hendirk Rutgers Dollenkamp

afbeelding van Mark

Je hebt gelijk (zag hij na een half uur puzzelen...); de Aalvangerse was niet een Hendrina maar Hille Hendricks, die mogelijk wel haar zuster was, gaf je destijds al aan, maar dat was puur gebaseerd op patroniem en nabijheid.

afbeelding van Mark

We gaan op zoek: ze is in elk geval dan dus niet de zuster van Gerrit Jan Jans van de Belt, die wel de zoon van een Jan is, maar wiens moeder Antonia Gerrits heette...

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Geertrui Gerrits is de avia [oma] bij doop Aleida op 30-4-1754 RK Wijhe - ouders Wilhelmia Rutgers en Cristinae Jansen.

Daarvoor nog een doop in 1751 van dochter Hendrina - deze laatste is blijven leven volgens erfuiting 16-3-1758 - Voogden Willem Rutgers en Gerrit in de Belte

Ouders van Willem zijn bekend, haar patroniem is Jans en moeder dus Geertrui Gerrits. Dit wetende,  zou ze te traceren moeten zijn.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Gerrit Rutgers uit zijn 1 e huwelijk is alleen Maria in leven als hij hertr. vlgs erfscheiding dd 4 mei 1750

en 2e X Willemina Arents;

heeft laten dopen op 16-01-1752 een Maria, dan Harmina, daarna nog een Hendricus [1755] een Gerhardina [1758] en in 1762 een Joannes Gerrits Rötgers

afbeelding van ria van bessen

Rutger Willems hertr. wel met Hendrina Hendriks, maar zij is niet de vrouw van Rutger R. Dollenkamp alias Aalvanger.

Zij is de wed. van Hendrikus Egberts en laat een erfuiting opmaken op 16-12-1749 over haar dochter Hendrika.

Hendrina is geassisteerd met Rutger Willems