Rutger Jans (van der Meulen)

Dooravandermop03/07/2007 - 17:48

Op 26 juli 1737 zijn in Kampen in ondertrouw gegaan en daar op 17 augustus 1737 getrouwd Rutgert Jansz j.m. van Kampen en Hilletje Dirks j.d. van het Oudebroek, met attestatie naar het Camper eijland.

In het ondertrouwboek van Kampereiland staat op 28 juli 1737: Rutgert Jansz j.m. van Campen en Hilletje Dirks j.d. van 't Oudebroek, getrouwd te Campen 17 augustus 1737.

Van hen heb ik twee in Kampen gedoopte kinderen kunnen vinden, nl. Grietje (07-12-1738) en Willem (09-06-1745). Er zullen er vast meer geweest zijn.

Op 27 maart 1750 gaan in Kampen in ondertrouw, met attestatie van Doornspijk, Rutgert van der Mullen, wednr. van Campen en Beertje Hermens j.d. van Doornspiek. In dit huwelijk worden kinderen geboren met de namen Geertruid (haar moeder), Hilletjen (zijn overleden eerste vrouw), Beertje, Jan Harmsen (haar vaderskant), Hendrik, Peter en Reijnder.

De doop van Rutger heb ik noch in Kampen noch op het Kampereiland kunnen vinden en een momberstelling bij zijn tweede huwelijk evenmin, niet in Kampen, niet in Doornspijk en niet in het RA in Arnhem. Er is wel een echtpaar in Kampen, nl. Jan Rutgersen en Petertijen, dat vier keer een zoon Rutger laat dopen: 27-10-1715, 04-02-1720, 09-03-1721 en 23-08-1722, maar het is, gezien de leeftijd in 1737, onwaarschijnlijk dat het hier om "onze" Rutger gaat.

Ik heb in de afgelopen jaren al hulp gehad van enkele gerenommeerde en vriendelijke genealogen, maar dat heeft geen positief resultaat gehad. Toch geef ik de moed niet op. Kan er een connectie met Zwartsluis zijn? Wie heeft een suggestie? Bij voorbaat veel dank!

Reacties

afbeelding van avanderm

Ria en Wim, jullie hebben je geweldig ingezet om het raadsel rond Rutger Jans van der Meulen op te lossen. Er blijven nog wel een paar vragen over, bijvoorbeeld rond de geboorte van Beertje en de momberstelling uit 1750, maar het belangrijkste is mijns inziens duidelijk geworden en dat is de herkomst van Rutger Jans, met nog een aardige staartje in Borculo. Ik dank jullie zeer. Ik ben heel blij met wat we te weten zijn gekomen, ook wat betreft de connectie met Hendrik Reinders van der Meulen. Tot wederdienst bereid! Met vriendelijke groet, Aart

afbeelding van ria van bessen

Helaas kom ik ook niet verder. Ik heb geen idee waar de begraafaantekening zou moeten zitten, als die al is genoteerd, dan lijkt het wel of dat niet in Kampen is gebeurd. Eén doop missen kan heel goed, zoals die van Beerte. Maar hier is wel heel veel niet te vinden..

Ten dijcke gaat ook op in het niets ... wel in Zwolle nog ten dijk gevonden.

 

afbeelding van wim meijberg

Sententies 1728-1772 deel 50 zoeken na f153v dit folionummer is van 8 febr 1749

Helaas staat hier ook niets in. Gekeken van 1748 t/m 1751.

Wel een foto gemaakt van de akte van Reinder van der Meulen. 

afbeelding van wim meijberg

http://zoekakten.nl/ndx4film.php?id=SBFL-N3F

Ik had alleen naar de inschrijvingen daarboven gekeken, leek mij een begraafboek, maar via zoekakten blijkt dus dat dit de laatste bladzijden zijn in een doopboek.

afbeelding van ria van bessen

Volgens mijn overzicht, wat ik heb van de dtb Kampen is nr 322 een doopboek van de Bovenkerk.

zijn de nrs 322-325

afbeelding van wim meijberg
afbeelding van ria van bessen

Wim, mocht je er van de week aan toe komen om naar het archief te gaan, zou je dan willen kijken in het dpb nr. 322 1675-1694 daar zou nog een trouwinschrijving van 22 febr 1733 moeten staan .. in dit deel staan ook inschrijvingen begraven van armen en kinderen.

In dpb nr. 323 1694-1750 is een hiaat van 26 nov 1729 - 4 mrt 1731

maar voor 26 nov 1729 is een latere invulling van 29 okt 1730

Misschien is dit ook wel op FS te zoeken ?

 

afbeelding van avanderm

Dank weer, Ria en Wim, voor al jullie naspeuringen.

Je zou uit de manier waarop ik het geformuleerd heb, kunnen concluderen dat ik op grond van de erfuiting denk dat Reinier een militair is. Dat is dus niet zo. De reden waarom ik met die suggestie kwam, is het feit dat de Evertien Gerrits uit de erfuiting steeds met een soldaat trouwt. Maar Reinier kan evengoed een familielid zijn, net zoals Roelof van Garner, en dan wellicht van de kant van Evertien.

Reinier is dus rk, zoals je al zei. Waar heb je deze doop gevonden, in Zwolle? Apart dat tante Christina patrina genoemd wordt in plaats van matrina. Zij moet een zuster van vaderskant zijn, formeel althans.

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Bedankt Wim. Ik heb het verbeterd.

Aart,

Reinier van der Meulen is gehuwd met Odilia van den Hurick - patrina Christina amita -  doop dochter Maria filia op 19-12-1682

Hij is ook getuige bij Johannes Berents jm X Catrine Jansen jd beiden op de nieuwstad Zwolle 01-06-1684 NG

de andere getuige is Willemtijn Jansen huisvrouw van Peter Jansen

en Reinder is dan voogd over het kind Willem z.v. wijlen B.H. van Garner en Evertien Gerrits.

De andere voogd is Roelof van Garner.

Reinder zou dan via Evertien verwant kunnen zijn.

Hoezo denk je dat Reinder soldaat is? Ik vond trouwens geen huwelijk in Zwolle, verder ook geen doop meer.

 

afbeelding van avanderm

Het Zwolse boek RA0001-151 betreft Erfuitingen 1675-1698

Pagina's