Peter Beerents Nijboer van de Zeedijk en Trijntje Egberts

DoorEgbert_op10/01/2018 - 23:41

Peter Beerents Nijboer van de Zeedijk en Trijntje Egberts huwden 04-05-1755 in Mastenbroek. Hij van de Zeedijk, zij met attestatie van IJsselmuiden.

Wie zijn de ouders, voorouders van Peter Beerents?

De ouders van Trijtjen Egberts zijn Egbert Lubbers (bgr. 1773, Mastenbroek) en Marrigje Jans. Zij dochter van Jannes Velhuijs (begr 1729) en Geertje Jans (begr 1728)

Het echtpaar heeft vier kinderen laten dopen in Mastenbroek, telkens wonend aan de Zeedijk: Berend Peters Zeedijk (1757), Egbert Nijboer (1761), Jentjen Nijboer (1765) en Lubbert Peters Nijboer (1769)

Wie heeft er aanvullingen?

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Egbert, ik neem contact met je op via de mail.

 

afbeelding van Egbert_

@Ria: Mooi dat je nu de voogdijkakte van Berent Driessen, wedr van Jentien Jansen hebt gevonden. ( Genemuiden dl 6 f 132 dd 29-11-1729 )

Ik had me er als over verbaasd, dat als Albert en Peter beide zoons van dit echtpaar zouden zijn, er zo'n groot leeftijdsverschil tussen beide is. Albert trouwde in 1733, Peter in 1755. Dat is niet hetzelfde als twintig jaar leeftijdsverschil, maar toch.

Daar er 7 kinderen waren: Albert - Hendrik - Dirck - Dries - Peter - Klaas en Griete Berends, maakt het wel aannemelijker dat Albert en Peter bij elkaar horen.

En natuurlijk het bewijs dat Berent Driessen en Jentien Jansen een zoon Peter hadden.

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Ik had Berent Driesse jm uit 't Oldebroeck geselecteerd. Hij huwt ene Marritie Hendricse jd van Ijsselmuiden NH [onder]trouw Kampereiland 18 mrt 1692

Er is nl een Berent Dries gehuwd met ene Merghjen Jans die erfgenaam zijn van Willem Jansen Knol in 1695. Of dit de Willem Jansen Knol wedr. in Mastebroek is die 7 jan 1693 met de wed Jantie Everts uit Streukel huwt, is me onbekend.

In ieder geval is Berent Dries in 1710 inmiddels getrouwd met Jantien Jansen wed van Albert Hendriks volgens f453 dd 15 mei 1706. Jantien en Albert hadden een lening verstrekt aan Benier Driessen en vrouw Berentien Lubberts en in de kantlijn staat dus die vermelding over Berent Driessen. Albert Hendriks op de NW in Mastebroek is overleden voor 1 juni 1707.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Kok/Kock is wel uitgezocht middels Evert Peters. Daar is een zoektocht over. Ook daar komt Willem Lubberts om de hoek kijken als voogd over de kinderen van Albert Hendriks en Gerrigjen Peters. Die in een andere akte Ijsselmuiden Jacobs heet. En volgens Albert de Leeuw is deze Albert Hendriks een Jonker.

AANVULLING En dat is dan Evert Peters van het Spijker aan de zeedijk. Evert huwt Lubbigje Gerrits En dat wordt Schaapman. Arend Willems van 't Spijker hertr. de wed. Lubbigje Gerrits 1783 en draai je terug in de lijn Derkje Jans en Arent Jans op de Werf

afbeelding van ria van bessen

Misschien, ik heb er niet naar gezocht omdat de naam Kock voor mij ook nieuw is. Buiten de trouwakte was de rest me wel bekend, maar ik zag ook geen verdere noodzaak om eventueel in Genemuiden te gaan zoeken omdat Derkje Jans toch prioriteit was.

Ik zal kijken.

afbeelding van Egbert_

Ik heb deze Peter als mogelijk z.v. Berent Driessen en Jantien Jans geplaatst. En dus de broer of halfbroer van Albert Berents op de Werf en stiefbroer van Jan en Jantien Alberts kinderen van Jantien Jans uit haar eerdere huwelijk met Albert Hendriks.

Volgens de volkstelling 1748 in Genemuiden woont er onder Asschet aan Luijterszijl een Berent Driesen Geh. met Geesien en 2 kinderen boven de tien jaar. Het zal het gezin van de vader van Peter Berens zijn. Volgens ondertrouw in Zwolle: 1729-11-12 - Berent Dries, wedr. in Mastebroek, met Geesjen Gerrits, j.d. van Genne - hij moet nog erfuitinge doen; is getoont onder de hand van A. Wegdam - de proclamatien gaan mede tot IJsselmuiden; is mede gebleken dat onverhindert gegaan zijn - hier getrouwt den 4 December 1729.

De twee kinderen boven de tien zullen Peter Berends en Grietje Berends zijn, die beide op 27 maart 1744 belijdenis hebben gedaan, en dus waarschijnlijk romdom 1723 geboren zijn. Broer, of halfbroer Albert Berends woonde in 1748 al ongeveer 18 jaar op de Werf aan de Hasselterdijk en zal minstens rond de 40 jaar zijn.

Volgens het lidmatenboek van Mastenbroek vertrok Grietje Berends op 6 december 1752 naar Genemuiden. Ook is er een ondertrouw van 1752:

Den 29 April ten Houwelijk opgetekent, voor de iiide maal, Hendrik Minicus van den Berg, wedwnr. aan de Zee-dijk, met Grietje Berents Kock J.D. aan de Zee-dijk. Den 18 Meij attest. gegeven om tot Genemuijden bevestigt te worden. Deze Hendrik Minicus was waarschijnlijk dezelfde die op 11-05-1727 een dochter Anne liet dopen in Mastenbroek, met moeder Hamrpje Hansen.

Door die achternaam Kock had ik deze Grietje Berends niet Berend Driessen gekoppelt. Maar haar neeftje Egbert, zoon van broer Peter Berends is zich ook Kok gaan noemen.

Is Berend Driessen op één of andere manier aan de familie Kock op Kampereiland te koppelen?

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Egbert Lubbers is voogd als oom over de kinderen van zijn broer Jan die gehuwd was met Geesje Berents en ze wonen in Mastebroek. Onmondige kinderen zijn Trientjen, Berentjen, Lubbigjen, Zeintjen, Berent en Lubbert. Voogd MZ de oom Egbert Berents. f270 dd 7-3-1747

afbeelding van ria van bessen

Het kan ook mogelijk zijn dat ze 2 zonen hebben met die naam, komt veel vaker dan men zo denkt.

De ouders van Trientje zijn al gehuwd voor 30 sept 1719 ! Er zijn dus vermoedelijk veel meer kinderen dan alleen Trientje en Aaltje.

 

afbeelding van Egbert_

Inderdaad, die eerstgeborene had ik over het hoofd gezien. Dank voor de aanvulling

De weduwe is begraven op 17 september 1784, de momberstelling is van 27 september 1784. Van jongsaf aan: Lubbert van 5-2-1769 is dan 15, Jentje van 27-5-1765 is dan 19, Egbert van 6-9-1761 is dan net 23 en Berend, die NN is in de voogdijakte is van 9-1-1757 en is dan 27 jaar. De oudste zoon Lubbert zal voor de geboorte van de jongste in 1769 overleden zijn.

De jongste, Lubbert is op 16 mei 1795 26 jaar oud, dus over de 25 jaar.

De oudste zoon Lubbert staat niet in het gegraafboek. Maar dat zal dan zijn omdat hij gegraven is voordat dat werd bijgehouden

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 5

Andries Hendriks komt uit Genemuiden volgens mij. Dan zou daar ook weleens de erfuiting 1729 van Berent Dries gevonden kunnen worden. Die kon ik nl niet vinden in Zwollerkerspel, Zwolle of Ijsselmuiden.

Aanvulling - Er is een Andries Hendriks huwelijksgetuige in 1793 wonende op Zellemuijden onder Genemuiden. Huwelijk Egbert Hendriks en Merrigjen Egberts jd van de zeedijk onder Mastebroek

Pagina's