Paul ( Herms) Splinter X Zwolle 1667 Jannigje Jans ( Neuteboom)

DoorJanny Lalkensop05/06/2017 - 15:09

Familie Splinter:

 Paul (Herms) Splinter X raadhuis Zwolle 26-4-1667 Jannigien Jans.

 

f616-f617 dd.24-07-1674

Momberen over Pouwel Hermsen Splinter nagelaten 2 kinderen: Evert Jansen Notteboom en Jan Jansen Notteboom.

Jennegien Jansen Notteboom nagelaten weduwe van zal. Pouwel Hermsen Splinter heeft aan haar twee kinderen Hermannus en Egbertien Pouwels Splinter, erfuiting gedaan en voor vaders goed bewezen elk een somma van 1200 car.gl. en daarboven nog aan de zoon Hermannus Splinter boven de zilveren beker, hem van zijn bestemoeder Egbertien Splinters vereerd, nog drie zilveren lepels alsmede al het linnen en wullen te lijve van zijn vader gehoord hebbende met achtehalve dousijn zilveren knopen met nog een goed marrije peert van 3 of 4 jaren oud, item twee gouden ducatons en 4 rijxdaell. en aan de dochter Egbertien Splinter boven de voors. 1200 gl. een bedde met toebehoor, 12 beddelakens, 12 servetten, 6 tafellakens, 12 kussenteijckens, 3 zilveren lepels, een gouden ring, een zilveren gordel met nog een zilveren sleutel en mesketens ter beiden zijden van het lijf, en is mede geconditioneerd bij versterf het ene kind komt te vererven op het andere, hebbende erfuiterse mede aangenomen en beloofd de kinderen te laten leren lezen en schrijven, alsmede in kost, kleren en alle lijves nooddruft te onderhouden totdat ze 20 jaar oud zullen zijn, wanneer de kinderen ook een uitzet krijgen en nog 20 car.gl. krijgen. Mede is geaccordeerd, met goedvinden van haar ondertrouwde eheman Arent Remmelts en de momberen, dat indien de erfuiterse komt te overlijden zonder kinderen uit dit nieuwe huwelijk na te laten, dat de twee kinderen uit de gemene boedel nog vooruit zullen hebben te genieten een somma van 500 car.gl. Stellende hiervoor als onderpand al haar goederen.

Actum coram Hopman Arnholt Buis.

[onderschrift:]

A° 1713 den 23 jan: erschenen Paul Neuteboom en Willem Cornelisz als momberen over de kinderen van Hermannus Paulisz Splinter, en bekenden in voorschr. kwaliteit van hetgeen haar pupillen uit kracht van bovenstaande erfuiting nog competeert, te zijn voldaan met een stuk land tot Zalk in't Zalliker-broek aldaar genaamd de Dollerkamp, waarvan op heden door de wed: van Arent Remmeltsz en haar kinderen alhier op Jan Rutgers tot Herxen volmacht is gepasseerd om hetzelve aan de kinderen te cederen en transporteren.

Actum coram Schepen Kamr: Mensink.

2e huwelijk van Jannigien Jans wede. Pauwel Harms in Assendorp X Arent Remmelt  J.M. op de Luire     otr. 13-6-1674/tr. 26-6-1674 NG Zwolle

Volgens Jannigje haar testament van 29-12-1704 , inmiddels weer weduwe, leefden er toen 4 kinderen van haar en Arent:

Pouwel, Marregje,Matje en Jannetje Arentsz op de Enk. Zoon Hermannus Pouwels Splinter heeft al iets gekregen: een kleed en een bed en daarom krijgen die 4 Arentskinderen vooruit f 50,- extra. Volgens Zwolle RA001-00116 oude nummering. f.30.

Egbertien wordt in dit testament niet genoemd. Als zij overleden is voor 29-12-1704, dan was Hermannus mogelijk bijna schathemeltjerijk (voor die tijd tenminste), omdat de erfenis van zijn zus dan naar hem is gegaan. Zie momberstelling 1674. Maar in het naschrift bij de momberstelling van 1674 is er wel sprake van kinderen in meervoud van Pouwel Splinter, dus vermoedelijk leefde Egbertje in 1713 nog wel. Of zij dan niet die extra f 50 zou krijgen na de dood van haar moeder?

 De mombers uit 1674 zijn vervangen door Paul Neuteboom en Willem Cornelisz. Van die vervanging zijn mogelijk aktes opgemaakt.

Deze momberstelling is een bewerking gemaakt door P.Klunder. Bron: RA Zwolle 150 f. 616 en 617.

Wie heeft op de gezinnen van Jannigje Jans Neuteboom uit haar beide huwelijken aanvullingen?

Dit onderwerp is verbonden met andere onderwerpen op dit Forum, zoals Pouwel Splinter X 1731 Windesheim Fennigje Hendriks. Deze Pouwel is een kleinzoon van de Paul die in 1667 trouwt en die als zoon Hermannus Pouwels Splinter had. Hermannus als vader van de Pouwel die in 1731 trouwt.

Pouwel X 1731 Fennigje is gestart op 4-6-2017 door Willemijn Hofstra en zij startte 20-5-2017 een vraag naar Teuntje Westerbeek, ook verbonden met de familie Splinter. Er zijn meer onderwerpen op dit Forum, die met deze zaken te maken hebben: Nakman en Krommedijk.

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

ORA Wijhe     deel 9, f288 - 10 sep 1710 - Richter Johan Herm. van Hemert.

Keurnoten Albert Grijpmoet en Willem Derks.

Verschenen is Geesjen Alberts, weduwe van Hermanus Pouwels op den Crom­mendijk. Tot mombers over haar 4 kinderen (Jannes, Pouwel, Eg­bertjen en Arnoldus Hermannessen) worden benoemd hun ooms Pouwel Neuteboom, schoen­maker tot Zwolle, en Willem Cornelissen op Scher­penseel. Voor de erfui­ting bewijst de moeder voor het vaders goed aan ieder kind 600 gul­den (800 gulden berust bij hun bestemoeder [grootmoeder] Jenne­chien Jan­sen).

Waarom ik dit hier nu al noteer, terwijl het gezin van

Janna Jansen Neuteboom

X   1. 1667      Paul ( Hermans) Splinter met 2 kinderen: Hermannus Pouwels Splinter en Egbertien Pouwels Splinter

XX 2.  1674     Arent Remmelt

nog niet eens goed vorm heeft gekregen? Omdat in de momberstelling van 1667 er direct onder in de bron een aanvullende akte is gevonden waardoor het  lijkt alsof het over die momberstelling uit 1667 en de daarin genoemde namen van voogden gaat. Alleen dan later in de tijd ( 1713) en andere namen voor de voogden, wat na zoveel tijd kan, door overlijden of ouderdom. Normaal lees je in zo'n onderschrift, dat de inmiddels meerderjarig geworden pupillen de voogden bedanken. 't Is klaar. En trouwens, een akte met daarin namen van de voogden uit 1667 en dan een onderschrift uit 1713, daar zit 46 jaar tussen!!! Dan zijn die kinderen toch echt wel eens een keer meerderjarig.  Zou dit vaker zo voorkomen? Dat het onderschrift gaat over een zaak van één generatie verder? De families in beide aktes sluiten wel aan op elkaar en horen dus bij elkaar.

Er is dus sprake van een onderschrift, waarin een aantekening staat over de halfwezen, kinderen van Hermannus Pouwels Splinter, die in 1667 zelf de halfwees was. Dus dit gaat al weer over een volgende generatie!

Dit is dat onderschrift bij de akte van 1667 en inmiddels is het dan 1713. En natuurlijk heel andere namen voor de voogden, want het gaat over een ander gezin, waar voogden voor gezocht moesten worden:

 

Uit boek 150 Zwolle testamenten:

A° 1713 den 23 jan: erschenen Paul Neuteboom en Willem Cornelisz als momberen over de kinderen van Hermannus Paulisz Splinter, en bekenden in voorschr. kwaliteit van hetgeen haar pupillen uit kracht van bovenstaande erfuiting nog competeert, te zijn voldaan met een stuk land tot Zalk in't Zalliker-broek aldaar genaamd de Dollerkamp, waarvan op heden door de wed: van Arent Remmeltsz en haar kinderen alhier op Jan Rutgers tot Herxen volmacht is gepasseerd om hetzelve aan de kinderen te cederen en transporteren.

Actum coram Schepen Kamr: Mensink.

 

 

 

Pagina's