Paul ( Herms) Splinter X Zwolle 1667 Jannigje Jans ( Neuteboom)

DoorJanny Lalkensop05/06/2017 - 15:09

Familie Splinter:

 Paul (Herms) Splinter X raadhuis Zwolle 26-4-1667 Jannigien Jans.

 

f616-f617 dd.24-07-1674

Momberen over Pouwel Hermsen Splinter nagelaten 2 kinderen: Evert Jansen Notteboom en Jan Jansen Notteboom.

Jennegien Jansen Notteboom nagelaten weduwe van zal. Pouwel Hermsen Splinter heeft aan haar twee kinderen Hermannus en Egbertien Pouwels Splinter, erfuiting gedaan en voor vaders goed bewezen elk een somma van 1200 car.gl. en daarboven nog aan de zoon Hermannus Splinter boven de zilveren beker, hem van zijn bestemoeder Egbertien Splinters vereerd, nog drie zilveren lepels alsmede al het linnen en wullen te lijve van zijn vader gehoord hebbende met achtehalve dousijn zilveren knopen met nog een goed marrije peert van 3 of 4 jaren oud, item twee gouden ducatons en 4 rijxdaell. en aan de dochter Egbertien Splinter boven de voors. 1200 gl. een bedde met toebehoor, 12 beddelakens, 12 servetten, 6 tafellakens, 12 kussenteijckens, 3 zilveren lepels, een gouden ring, een zilveren gordel met nog een zilveren sleutel en mesketens ter beiden zijden van het lijf, en is mede geconditioneerd bij versterf het ene kind komt te vererven op het andere, hebbende erfuiterse mede aangenomen en beloofd de kinderen te laten leren lezen en schrijven, alsmede in kost, kleren en alle lijves nooddruft te onderhouden totdat ze 20 jaar oud zullen zijn, wanneer de kinderen ook een uitzet krijgen en nog 20 car.gl. krijgen. Mede is geaccordeerd, met goedvinden van haar ondertrouwde eheman Arent Remmelts en de momberen, dat indien de erfuiterse komt te overlijden zonder kinderen uit dit nieuwe huwelijk na te laten, dat de twee kinderen uit de gemene boedel nog vooruit zullen hebben te genieten een somma van 500 car.gl. Stellende hiervoor als onderpand al haar goederen.

Actum coram Hopman Arnholt Buis.

[onderschrift:]

A° 1713 den 23 jan: erschenen Paul Neuteboom en Willem Cornelisz als momberen over de kinderen van Hermannus Paulisz Splinter, en bekenden in voorschr. kwaliteit van hetgeen haar pupillen uit kracht van bovenstaande erfuiting nog competeert, te zijn voldaan met een stuk land tot Zalk in't Zalliker-broek aldaar genaamd de Dollerkamp, waarvan op heden door de wed: van Arent Remmeltsz en haar kinderen alhier op Jan Rutgers tot Herxen volmacht is gepasseerd om hetzelve aan de kinderen te cederen en transporteren.

Actum coram Schepen Kamr: Mensink.

2e huwelijk van Jannigien Jans wede. Pauwel Harms in Assendorp X Arent Remmelt  J.M. op de Luire     otr. 13-6-1674/tr. 26-6-1674 NG Zwolle

Volgens Jannigje haar testament van 29-12-1704 , inmiddels weer weduwe, leefden er toen 4 kinderen van haar en Arent:

Pouwel, Marregje,Matje en Jannetje Arentsz op de Enk. Zoon Hermannus Pouwels Splinter heeft al iets gekregen: een kleed en een bed en daarom krijgen die 4 Arentskinderen vooruit f 50,- extra. Volgens Zwolle RA001-00116 oude nummering. f.30.

Egbertien wordt in dit testament niet genoemd. Als zij overleden is voor 29-12-1704, dan was Hermannus mogelijk bijna schathemeltjerijk (voor die tijd tenminste), omdat de erfenis van zijn zus dan naar hem is gegaan. Zie momberstelling 1674. Maar in het naschrift bij de momberstelling van 1674 is er wel sprake van kinderen in meervoud van Pouwel Splinter, dus vermoedelijk leefde Egbertje in 1713 nog wel. Of zij dan niet die extra f 50 zou krijgen na de dood van haar moeder?

 De mombers uit 1674 zijn vervangen door Paul Neuteboom en Willem Cornelisz. Van die vervanging zijn mogelijk aktes opgemaakt.

Deze momberstelling is een bewerking gemaakt door P.Klunder. Bron: RA Zwolle 150 f. 616 en 617.

Wie heeft op de gezinnen van Jannigje Jans Neuteboom uit haar beide huwelijken aanvullingen?

Dit onderwerp is verbonden met andere onderwerpen op dit Forum, zoals Pouwel Splinter X 1731 Windesheim Fennigje Hendriks. Deze Pouwel is een kleinzoon van de Paul die in 1667 trouwt en die als zoon Hermannus Pouwels Splinter had. Hermannus als vader van de Pouwel die in 1731 trouwt.

Pouwel X 1731 Fennigje is gestart op 4-6-2017 door Willemijn Hofstra en zij startte 20-5-2017 een vraag naar Teuntje Westerbeek, ook verbonden met de familie Splinter. Er zijn meer onderwerpen op dit Forum, die met deze zaken te maken hebben: Nakman en Krommedijk.

Reacties

afbeelding van Willemijn Hofstra

Dag Ria,

Ik was eigenlijk op dit moment enkel bezig met het echtpaar Jannes Splinter x Teuntje Westerbeek en het echtpaar Pouwel Splinter x Fennigjen Hendriks. Vandaar dat ik ook nog niets over Arnoldus had gemeld.

Toen kwam zus Egbertjen opeens langs en meldde ik ook maar dat er nog een Arnoldus was.

Groetjes, Willemijn

afbeelding van ria van bessen

Het was wel prettig geweest als je dat eerder had vermeld Willemijn, want wat jij al hebt, daar hoeven wij dan niet naar te zoeken.

Ik heb hier geen kant en klare reeks liggen, het is namelijk niet mijn afstamming, dus zoek ik naar gegevens. Dat is misschien niet zo te merken op dit forum, maar het kost me best wel veel tijd. Zeker vanwege de gecompliceerdheid van deze uitgebreide RK familie die ook regelmatig weer inhuwt in dezelfde familie.

Ik snap heus wel dat je het niet expres doet, dat je gewoon hier je vragen stelt omdat je zelf vastloopt [denk ik], dus over bepaalde personen ook niets vraagt, maar nogmaals; als je dan gegevens zoekt over één gezin, vermeldt dan er ook bij wat je al hebt.

 

 

afbeelding van Willemijn Hofstra

En, Ria, er is ook nog een Arnoldus Sebas Hermannus Pauwels Splinter (Krommendijk), gedoopt (NG) op 22-02-1703 te Zwolle. Hij is begraven te Zalk en Veecaten op 19-04-1771 als Arnoldus Krommendijk.

Hij trouwt met ene Maria Lintman, overleden te Zalk en Veecaten vóór 1766. Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Hendrik Arnoldus Splinter, geboren op ca. 1750 te ? en overleden te Heino op 20-07-1828. Trouwt te ? op ? met Wilhelmina van der Molen, geboren op ? te ? als dochter van ?. Wilhelmina is overleden te ? vóór 20-07-1828;
2. Harm Arnoldus Splinter, geboren op ? te ? en overleden te ? op ?. Trouwt te ? op ? met ?, geboren op ? te ? als dochter van ?. (In 1779 overlijden twee dochters en in 1780 een zoon van dit echtpaar in Zalk).

afbeelding van ria van bessen

Ik moet wel even corrigeren dat er naast Jannes en Pouwel Harms Splinter,  toch nog ook een zus Egbertjen ged NG Zwolle 1-9-1791 was.

Zij huwt NG Zwolle 15-6-1722 met Mense Rutgers Rietberg.

afbeelding van Janny Lalkens

Ja, dat klopt, ik had het jaartal van het eerste huwelijk in mijn hoofd. Dat was 1667. Maar die momberstelling hoort natuurlijk bij Jannigje haar 2e huwelijk in 1674.

Willemijn, kijk maar even of je dit begin van de Splinters interessant vindt om mee door te gaan. In ieder geval weten we nu, dat Hermannus uit een gegoede familie in Assendorp kwam. En dan eerst alles in dit onderwerp zo laten als het er nu staat, inclusief de correctie dat de momberstelling 1667   eigenlijk   1674      moet zijn?

Ik hoop echt, dat we de ouders voor Thijs Gerrits Snel nog eens gaan vinden. Het staat me niet aan, dat we die nog steeds niet hebben.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Is het niet beter te vragen wat Willemijn wil weten voor haar zoektocht,  en wat niet Janny, voordat je al die moeite doet?

Op zich is het uitzoeken zeker interessant, vooral, denk ik,  als ik je vertel dat Pouwel Hermsen Splinter voogd was over de kinderen van Hendrikje Jansen [d.v. Jan Geerts en W. Snel] die later met P. Bos trouwt. Wat overigens geen lijn naar Thijs Snel heetf opgeleverd.

 

afbeelding van ria van bessen

Pouwel Neuteboom en Willem Cornelissen uit 1713 zijn de voogden van de kinderen van zoon Hermannus Pouwels Neuteboom en treden in die hoedanigheid op. Er is niets vreemd aan de hand, Janny.

Uit kracht van de bovengenoemde erfuiting nog competerende, wordt verklaard voldaan te zijn van een stuk land gelegen tot Zalk in 't Zallikerbroek genaamd de Dollerkamp waarvan op heden, door de wed. van Arent Remmelts en haar kinderen alhier op Jan Rutgers tot Herxen volmacht is gepasseerd, om hetzelve aan de kinderen te cederen en te transporteren.

Jan Rutgers is namelijk de 3e man van Geesjen Alberts. Geesje was 1e x gehuwd met Jan Mense [Rietberg], uit dit huwelijk dochter Fije, 2e x dus met Hermanus - kinderen bekend - en dan hertr zij met Jan Rutgers NG Twello 22 aug. 1710 - RK trouw Duistervoorde op 7 sept 1710

Jannes z.v. Herm: Pouwels én Pouwel; z.v. Herm: Pouwels zijn de enige twee lijnen van Hermannus Pouwels Splinter die verder gaan. Van de andere 2 kinderen is verder niets gevonden.

Ouders van Hermannus Pouwels zijn Pouwel Hermsen Splinter en Jannegien Jansen Notteboom.

Huwelijk van Paul Hermsen Splinter ende Janneken Jans 26 april 1667 Trouw Gericht Zwolle RBSO 793 f19

En  RBSO 724 f269 - den 30 martij 1667 Paulus Hermansen Splinter jm - Jannigien Jans jd beijde in Assendorp. Att. gegeven om op 't raathuijs te trouwen

Ik denk dat Janny deze datum in het hoofd had ... de erfuiting is wel van 1674 wanneer Jannegje hertrouwt te Zwolle NG 13/26-06-1674

afbeelding van Janny Lalkens

Ja, je hebt gelijk, het moet 1674 zijn! Jannigje haar eerste huwelijk was in 1667. Zal ik het veranderen in de stukjes tot nu toe? Ik heb geprobeerd dat beginstuk bij te stellen, maar dat lukte niet. Ik zag geen knop met bewerken voor dat stukje dat als introductie dient. Maar nu zie ik, dat dat woord bewerken boven de titel met grote letters staat. Ik denk, dat ik die 2 eerste stukjes ga samenvoegen tot één en dan de goede jaartallen gebruiken en niet vragen naar wisseling van namen van voogden, want het gaat over 2 verschillende momberschappen, voor 2 groepjes halfwezen, uit 1674 en uit 1710. In Assendorp/Zwolle en later in Herxen onder Wijhe. De ene keer is Hermannus Pouwels de halfwees en in het andere geval is hij zelf de overleden vader.

Heb jij al eens eerder zo'n onderschrift gezien, 46 jaar later, over de volgende generatie? Ik ken onderschriften alleen als aantekening van wijziging van naam van een momber of als aantekening, dat de (half)wezen hun zaak vanwege meerderjarigheid goed is afgehandeld.

Als jij dit hebt gelezen, ga ik de eerste 2 stukjes dus aanpassen en maak er één stuk van. Vanwege al dat geld vind ik die momberstelling uit 1674 wel interessant. Als je in 1674 je kinderen zoveel kunt beloven, heb je als weduwe zelf ook nog wel wat. Waar is dat gebleven? Was het een boerderij in Assendorp? Is weduwe Jannigje daar blijven wonen na 2e huwelijk in 1674? Of bij de 2e echtgenoot op de Luire gaan wonen?

afbeelding van Willemijn Hofstra

Janny, jij hebt steeds over de momberstelling van 1667. Maar moet dat niet zijn de mombersteling van 1674?

Immers, als er in 1667 een momberstelling was, dan moet of Paulus Splinter of Jannigje Neuteboom eerder getrouwd zijn geweest. Of zie ik het verkeerd?

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 2.

Aanvullende informatie op de momberstelling uit 1667:

Voogd Jan Jansen Neuteboom te Assendorp overlijdt voor febr. 1689. Zijn weduwe Geertje Willems hertrouwt 5 maart 1689 met wedn. Krijn Crammelenbosch van de Nieuwstraat. Hij moet erfuiting doen, zij niet.

Aanvulling op het onderschrift uit 1713: Voogd Pouwel Noteboom trouwt als J.M. op 14 mei 1705 met Maria Brinkhuis J.D.

Pagina's