Ouders van Rutger Otten (ovl. 1793, Dalfsen)

DoorDirk Feenstraop12/12/2016 - 23:44

Beste allen, 

Ik ben op zoek naar de ouders/geboorte van Rutger Otten.

Rutger Otten, ovl. 17-05-1793 te Oltleusenerholt (Dalfsen), lidm. 25-06-1744 (NH Dalfsen), trouwt op 20-11-1754 te Dalfsen met Elsje Jansen. Uit dit huwelijk:
1. Jan Rutgers, ged. 30-11-1755 te Dalfsen
2. Otten Rutgers, ged. 09-10-1757 te Dalfsen
3. Marten Rutgers Bonthuis, ged. 16-12-1764 te Dalfsen
4. Geesje Rutgers, ged. 17-01-1768 te Dalfsen, ovl. 02-10-1840, getr. met Jan Hekman
5. Otto Rutgers Bonthuis, 13-01-1771 te Dalfsen, ovl. 09-11-1842, getr. met Maria Scholten
6. Derk Rutgers, ged. 09-05-1773 te Dalfsen, ovl. 21-02-1828

Mogelijke zussen/broer:
A. Huwelijk 1 juni 1743: Roelf Geertse j.m. met Jannichje Ottoos j.d. beijde te Oudleusen
Geert (1744), Hendrikje (1747), Hendrik (1748), Otto (1756) 

B. Huwelijk 3 april 1750 Jannes Janssen j.m. met Janna Otten j.d. beijde uit Oudleusen

C. Huwelijk 6 april 1752 Jan Janssen j.m. uit ‘t Oudleusener Slag met Dirkje Ottens j.d. uit ‘t Oudleusener hout
Dirkje (1753), Jan (1755), Jannichje (1758), Hendrikje (1761)

D. Huwelijk 2 december 1757  Evert Claassen j.m. van Varssen met Marrichje Ottens j.d. van Oudleusen

E. Huwelijk 28 april 1769 Jan Asjes Otten j.m. uit Oudleusen met Hendrikje Jansen j.d. uit Varsen getrouwt 28 mei 1769

Henske (1770), Martigje (1772), Marrigje (1775) en uit huwelijk met Geertje Alberts: Hendrikje (1786), Jan (1789)

De mogelijke zussen/broer C, D en E zijn kinderen van Otten Janssen en Geessien Assies.

Groet, Dirk

 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Jan Jansen die op 16-04-1785 te Dalfsen als wedr. te Gerner trouwt met Janna Remmels jd te Gerner.

Zijn ouders zijn Jannes Jansen en Janna Remmelts. Hij geeft dat zelf op in de telling van 1811 - hij is dan 72 jr oud en geb 3-02-1739 en zijn ouders hebben gewoond te Gerner - uit dat huwelijk dochter Maria Scholten - zij huwt Otte Rutgers op Bonthuis

Het is dus 2x dat er gezegd wordt dat zijn moeder Janna Remmelts heet,  + het feit dat hij dat zélf  1 x zegt.

Daar kun je toch niet omheen?

 

 

afbeelding van eppe

in mijn gegevens (via Brinkman) een Jan Martens vermeld op het Leussener Holt (Oudleusen) die trouwt 29-5-1681 te Dalfsen met MACHTELD Teunis. Daaruit o.a. Grietje Jans (1691) en Marten Jans uit 1696, maar wellicht ook de moeder van Rutger en Machteld? Er zullen toch ws nog kinderen tussen 1681 en 1691 geboren zijn? dus gokje: is de vader Otte getrouwd met een dochter uit dit gezin? dit zou de naam Machteld verklaren em omgeving Oudleusen.

afbeelding van Dirk Feenstra

Dag Mieke,

Dank! Het maakt het er niet eenvoudiger op.. Dat betekent dat Rutger Otten nog een onbekende zus Magteld heeft.

Gevonden de doop te Den Ham van Geertien op 8 februari 1750 als dochter van Berent Derks en Machteltien Otten aen Nieuwe Brugge.  Geertje trouwt met Harm Hendriks Mollink/Schotkamp en staat vermeld op de namenlijst 1811 te Avereest: Berends    Geertje, 58 jaar, geboren 15-7-1753(!?), dochter van Berent Luttikhof en Magteldjen Martens uit Giethem. Geertje overlijdt op 31 maart 1817.

Een doorp van Magteld (Martens) Otten heb ik nog niet kunnen vinden in Dalfsen. Alleen een Machteld, dochter van Marten Jans en Jantien Harms op 30-12-1731.

 

 

 

 

 

afbeelding van Mieke Fokkert

Dag Dirk,

Afgelopen week zag ik de volgende akte uit het Rechterlijk Archief van het Schoutambt Ommen en Den Ham, dd. 02-08-1754. Misschien is dit een aanvulling voor jou? 

Momboirstellinge en erfuitinge aan kind van weduwe Magteld Ottens

Ik Herman van Muijden met Commissie van Sijne Doorlugtigste Hoogheid den Here Prince van Orange en Nassau als Erfstadhouder der Provincie van Overijssel, Glorieuser Gedagtenis, in der tijd Scholtus van Ommen en den Ham doe cond en certificere hier mede, dat voor mij en keurnoten als waren Thijs Asbroek en Seine van den Bos,

Gecompareert zij Magteld Ottens weduwe van Berend Cothuis te Arrien, Staende wederom te trouwen met Derk Jansen als knegt dienende bij Hendrik Wittenberg te Varssen, en met den Selve als momboir geadsisteert,

Versoekende dat over haar minderjarige dogter met name Geertje Berends, bij wijlen haer man Berend Cothuis in egte verwekt, momboiren mogten worden gesteld, daer toe voorslaende Merten Luttikhof van Gietmen des kinds Oom van vaders en Rutger Otten, als knegt wonende te Oltleusen bij Hermen Roeberts, desselfs Oom van moeders zijde, het welk bij den Gerigte geaccordeert is.

Waer op gestelde momboiren mede gecompareert zijnde dese momboirschap bij handtastinge hebben aengenomen met belofte van des kinds best en voordeel te zullen behartigen, zo als goede momboiren betaemt.

Wijders gecompareert Magteld Otten als voren met haren ondertrouden Bruidegom Derk Jansen als momboir gesterkt, en heeft bij forme van erfuitinge aen haar dogtertje voor de vaders nalatenschap bewesen twe bedden vier kussens, ene peleuwe, vier lakens, namelijk twe vlassen en twe heden lakens en vier kussenslopen; ende Sulks in plaatse van de vaders klederen: voor al het Silverwerk van de vader; en een Stuk doek groot tien of elf ellen in plaats van de hemden van de vader, dan nog een dragtig of gust Staerken beest, te betalen wanneer het kind komt te trouwen en eer niet, een Jaer dan nog onbepaelt.

Wijders neemt de Bruidegom Derk Jansen, hier mede præsent het kind Geertje Berends als zijn eigen aen, willende dat het Selve bij zijn overlijden met de kinderen zo uit dit aenstaende huwelijk mogen geboren worden, ægalijk zal erven; en in zijne nalatenschap ook alles ten vollen met uitsluitingen van een jegelijk ander Succederen in cas gene kinderen mogte komen na te laten. Daer en boven nemen de Bruid en Bruidegom aen het kind lesen en Schrijven te laten leren. Waer mede de momboiren te vreden geweest.

In waerheids oirconde hebbe ik Scholtus voornoemt desen getekent en gesegelt, zo als ten versoeke van Comparanten gedaen is door de Verwalter Scholtus G. Nagel. Actum Archem den 2 Aug. 1754.

     Was getekent en gesegelt   H. v. Muijden     Scholtus

                                           G. Nagel

afbeelding van Mieke Fokkert

Reactie op bericht post 1 van Dirk dd.1-01-2017 om 22:47uur.

n.a.v. Vraag 2: Is de naam Roeberts afkomstig uit Hessum of reeds de boerderij naam van Jan Otten Derks x Ida Bloemendal? Envraag 4: vraag 4: Wat gebeurt er na 1830 met 't Roeberts?

Antw. Vraag 2: Weet ik niet. Antw. Vraag 4: Zie ook het antwoord bij vraag 5.

**

n.a.v. vraag 5: wat gebeurt er na het overlijden van Marten in 1812 met het Bonthuis?

De weduwe Magtelt Hendriks Snel blijft er wonen tot haar dood  in 1820.

Haar zoon Roelof trouwt in datzelfde jaar 1820 met  Marchje Ulderink en woont dan met zijn gezin op erve Bonthuis.

Hun dochter Magteld Bonthuis, geboren in 1821,  trouwt in 1841 met Gerrit Jan Roebertsen, zoon van Hendrik Roebertsen en Wilmina Huisjes.

De ouders van deze Hendrik Roebertsen zijn Jan (Jansen) Roebertsen uit Junne  te Ommen en Geertjen Alberts van Ratemink uit de buurtschap Rheeze  bij Hardenberg.

**

Wanneer zijn Jan Jansen en Geertje Alberts op het Roeberts te Oudleusen gaan wonen?

Bij de volkstelling van 1795 wordt het Roebers in Oudleusen vermeld. De bewoner is dan Jan Rutgers, boer. Er dan wonen 7 personen in huis.

In het begraafboek van Dalfsen staat dat op 1 augustus 1808 Geesje Jansen, weduwe van Jan Harms op 't Roeberts te Oudleusen is overleden. Dus tot ca. augustus 1808 is het Roebers in Oudleusen bewoond.

Mogelijk zijn Jan Jansen en Geertje Alberts er daarna met hun zonen gaan wonen.

Jan is in ieder geval verhuisd met zijn echtgenote Geertjen Alberts en zijn drie zonen van Junne gemeente Ommen naar de boerderij  'Roeberts'  te Oudleusen , gemeente Dalfsen vóór 27-07-1810.

Dit lezen we onder meer in het volgende testament of contract van alimentatie dat  werd opgesteld op 27 juli 1810 te Dalfsen. Dit testament is vooral een alimentatieovereenkomst, dat wil zeggen dat één van de kinderen bijna de hele erfenis krijgt op voorwaarde dat hij/zij zijn ouders onderhoudt en verzorgt tot hun dood en dat hij hun begrafenissen ook betaalt. Op dat moment is zoon Albert de enige die gaat trouwen. Hem valt dus de eer te beurt.

We lezen in deze overeenkomst onder meer het volgende:

'Richter: Alexander Carel Bouwmeester, Keurnoten: Jochem van der Kolk en Lambertus Volkers. Verschenen zijn Jan Jansen op het Roeberts te Oudleusen en zijn huisvrouw Geertjen Alberts ter ene zijde, en hun zoon en aanstaande schoondochter Albert Jansen en Aaltjen Arents ter andere zijde, en verklaarden uit overweging van klimmende jaren van de eerste comparanten, samen navolgend contract van alimentatie op te stellen. Ten eerste geven de eerstgenoemde comparanten de .....

Verder zullen de laatstgenoemde comparanten aan eerstgenoemde comparanten twee overige zoons Hendrik Jansen en Gerrit Jan Jansen, eens moeten geven als zij gaan trouwen een somma van .......

Indien Hendrik of Gerrit Jan ongetrouwd komen te overlijden, vervalt hun nalatenschap aan het huis. Akte te Dalfsen, den 27 van Hooimaand 1810.

**

Aan het eind van 1812 gaat de oudste zoon Hendrik Janssen Roebertsen trouwen met Wilmina Huisjes en gaat met zijn bruid wonen op 't Roeberts in Oudleusen wonen. Het adres was toen L 46.

Zijn zoon Gerrit Jan Roebertsen  woont met zijn vrouw Magteld  Bonthuis tot ca. 1859 te Oudeusen op deze boerderij te Oudleusen . Zij verhuizen daarna naar elders.

**

Bij de naamsaanneming te Dalfsen van 7 maart 1812 staat onder meer dat Jan Janssen woonachtig in het gehucht Oudleusen, in de gemeente Dalfsen, verklaard heeft, dat hij heeft aangenomen de naam Roebersen tot familienaam en voortzet de voornaam Jan. .... etc.  Deze naam werd later op veel verschillende manieren geschreven, zoals Roebertsen, Roebers,  Roeberts .

**

De boerderij 't Roeberts lag in de buurschap Oudleusen ten noorden van de Vecht en ten zuiden van de Hessenweg, in het gebied dat de Hout Es wordt genoemd. In de periode tussen 1811 en 1850 zien we de huisnummers 35, 44, 45, en 46. Het voorkomen van deze verschillende nummers is waarschijnlijk het gevolg van hernummeringen in deze periode.

Volgens de Kadastrale Atlas van 1832 lag huis en erf ’t Roeberts, ((op de kaart staat Robers)  op perceelsnummer 463, in Sectie D genaamd  Zielman, in Oudleusen. De eigenaar in 1832 was Hendrik Schutman, landbouwer te Oudleusen.  Het was dus een pachtboerderij.

Met vr. groet, Mieke

afbeelding van Mieke Fokkert

Dag Dirk

Een compliment voor je uitzoekwerk. Je gegevens van nr. 1 t/m 5.4 komen overeen met mijn gegevens. Onderstaand nog een paar aanvullingen waar je misschien iets aan hebt.

 

1.3. Margien overlijdt ca. 1761.

Aanvulling: Margien overlijdt tussen 28-09-1760 en 03-04-1761. Op 28 september 1760 werd dochter Wilemina gedoopt en op 3 april 1761 liet haar weduwnaar Jan Willems een voogdijakte opmaken, omdat hij ging hertrouwen  met Jochemina Jans .

 

5.1 Jochamina, ged. 2-12-1735 (geb. te Gerner)

Aanvulling:  Jochemina is geboren in ’t Gernerslag en wordt later ook wel Miena of Mina Jansen genoemd.

 

 

Vraag 2: Kan het zijn dat 5.2 Jan Janssen Scholten (Otten kan hier weg, dat is het patroniem van zijn vader) dezelfde is als uit onderstaand huwelijk:
16 april 1785: Jan Janssen weduwenaar in Gerner en Janna Remmels j.d. in Gerner?

Antwoord:  Ja , volgens mijn gegevens klopt dat, al zijn en nog wel wat vraagtekens te plaatsen, zie

onderstaande tekst, die ik geplaatst heb bij Jan Janssen Scholten:

 

De naam van de eerste echtgenote van Jan Janssen heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ria wel, zag ik vanmiddag.

In het (onder)trouwboek van 1777 van Dalfsen staat dat Jan Janssen, weduwnaar in Gerner gaat trouwen met Marrigje Jansen, jongedochter in Emmen. Zij wonen in 1784 in 't Gernerslagh en ze krijgen twee kinderen Egbert en Marten. Bij de doop van Marten in 1784 lezen we dat hij de zoon is van Jan Janssen & wijlen Marchje Jans int Gernerslagh. Als toevoeging staat erbij: 'NB. De Moeder is voor de doop van dit kint overleeden.'

-------

In het (onder)trouwboek van Dalfsen staat dat op 16 april 1785 Jan Janssen, weduwnaar in Gerner in ondertrouw gaat met Janna Remmelts, jongedochter in Gerner.

Janna Remmelts was de derde echtgenote van Jan.

Jan Janssen en Janna Remmelts woonden in 1792, in 1794, in 1797 en 1800 bij de doop van hun kinderen in Gerner op 't Schotmans.

-------

Bij de volkstelling van Dalfsen in 1811 in de buurtschap Gerner wonen op het adres H 34 zes personen, namelijk Jan Jansen, zijn vrouw Janna Remmelts, hun drie kinderen Jan Willem, Maria en Jan en verder nog Gerrit Lamberts, boer, 37 jaar, komende van Het Lierderbroek. In welke relatie Gerrit Lamberts tot dit gezin staat is me niet duidelijk. Bij Jan Jansen staan als ouders vermeld Jannis of Tonnis en Janna Remmelts en dat is toch enigszins merkwaardig, omdat zijn moeder dan evenals zijn echtgenote Janna Remmelts zou heten!! Het is echter ook mogelijk dat zijn moeder Janna Jochems, destijds ook wel Janna Remmelts werd genoemd. Zie ook de overlijdensakte.

-------

Bij de Naamsaanneming in 1812 te Dalfsen zien we dat Jan Janssen de familienaam Scholten aanneemt voor zichzelf, voor Egbert de oudste zoon uit zijn tweede huwelijk met Marrigje Jansen en voor drie van de vijf kinderen uit zijn derde huwelijk met Janna Remmelts, met namen Jan Willem, 23 jaar, Maria 20 jaar en Jan 15 jaar. De jongste zoon Marten uit zijn tweede huwelijk en de andere twee kinderen uit het derde huwelijk van Jan  zijn mogelijk op jonge leeftijd overleden.

-------

In de overlijdensakte staat dat Jan Scholten 77 jaar geworden is, maar gezien zijn doopdatum is hij 75 jaar geworden. Verder staat er dat Jan Scholten zijn vader is en Janna Remmelts zijn moeder, maar de namen van Jans ouders zijn Jan Otten (misschien later ook Scholten genoemd en Janna Jochems! Zie ook de opmerking hierboven bij de volkstelling van 1811.

Groet, Mieke

afbeelding van Dirk Feenstra

post 2

Onderstaand probeer ik een overzicht te geven van de gegevens uit de diverse posts over Otto Jansen.

Otto Jansen trouwt 10-7-1692 met Mergien Geertsen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrijd, ged. 31-12-12-1693
2. Jan, ged. 13-10-1695 (ovl. <1698)
3. Jannegien, ged. 27-09-1696
4. Jan, ged. 7-8-1698

Otto Jans hertrouwt met Janna Janssen
Kinderen uit dit huwelijk:
5. Jan, ged. 27-10-1709 
6. Margien, ged. 5-6-1712

1. Gerrit Otten trouwt met Wubbe Egberts
Kinderen uit dit huwelijk:
1.1. Harmine, ged. 3-5-1722 (geb. te Ancum)
1.2. Jan, ged. 6-5-1723 (geb. te Ancum)

Gerrit Otten hertrouwt met Anna Harms
Kinderen uit dit huwelijk:
1.3 Margien, ged. 5-8-1725 (geb. te Ancum)

1.3 Margien trouwt op 30-4-1751 met Jan Willems zv Willem Jansen en Egbertien Wigbelts
Kinderen uit dit huwelijk:
1.3.1 Willem, ged. 6-2-1752 (geb. te Ancum)
1.3.2 Dirk, ged. 20-1-1754 (geb. te Ancum)
1.3.3 Gerredine, ged. 14-11-1756 (geb. te Ancum)
1.3.4 Willemina, ged. 28-9-1760 (geb. te Ancum), ovl. <1761

Margien overlijdt ca. 1761. Jan Willems hertrouwt met Jochamina Jans (zie 5.1). Voogden over de kinderen zijn Jan Otten (zie 5 óf 4) en Derk Willems.

==
4. Jan Otten Kodden trouwt te Hasselt 14-4-1724 met Geertjen Alberts 
Kinderen uit dit huwelijk:
4.1 Margien, ged. 3-4-1729 (geb. te Oudleusen)
4.2 Geessien, ged. 4-5-1732 (geb. te Oudleusen)

4.1 Margien trouwt op 29-3-1748 met Dirk Jansen, zij wonen in beij hun vader Jan Kodden (VOT 1748)

==
5. Jan Otten (wordt later ook Jan Otten Scholten - vlgs post Mieke- genoemd), trouwt vóór 2-12-1735 met Janna Jochems
Kinderen uit dit huwelijk:
5.1 Jochamina, ged. 2-12-1735 (geb. te Gerner)
5.2 Jan, geb. 15-3-1739 (geb. te Gerner)
5.3 Aaltje, geb. 3-5-1744 (geb. te Gerner)
5.4 Egbert, geb. 4-8-1748 (geb. te Gerner)

Vraag 1: Is het logisch dat zowel zoon 4 als 5 Jan heetten? Ja, kan want vader 2e echtgenoot is Jan..

Door de vermelding in het verpondingregister 1715 van Otto Jans Wede. ga ik er enigszins vanuit dat er geen 3e huwelijk van deze Otto Jans plaats heeft gevonden.
Maar wellicht past hij toch wel in mijn voorouderlijke lijn...

Vraag 2: Kan het zijn dat 5.2 Jan Janssen Otten/Scholten dezelfde is als uit onderstaand huwelijk:
16 april 1785: Jan Janssen weduwenaar in Gerner en Janna Remmels j.d. in Gerner
Uit dit huwelijk onder andere:
Maria, geb. 13-2-1792, ged. 19-2-1792, d.v. Jan Janssen en Janna Remmelts op 't Schotmans te Gerner

Maria trouwt als Maria Scholten met Otto Bonthuis... (misschien vandaar dan het 'wonende te Gerner' uit de huw. bijlagen?)

Jan Jansen overlijdt op 13-6-1814 op 77-jarige leeftijd(!) als Jan Scholten echtgenoot van Janna Remmelts zoon van Jan Scholten en Janna Remmelts.. (ja, het staat er echt in de akte).

AANVULLING: op 28-05-1793 is begraven Janna Jochems wede. van Otto Janssen (moet zijn Jan Otten?) in Gerner

Groet, Dirk

afbeelding van Dirk Feenstra

post 1

Dag Ria en Mieke,

Inderdaad nog niet gereageerd, wel gelezen. Wordt lastiger om een toevoeging in de discussie te geven.

Een nieuwe topic of Gerrit Hendriks is denk ik verstandig. In dit topic hebben we al meerdere lijnen uitstaan waardoor het er niet overzichterlijker op wordt (voorouders Elsje, zoektocht naar ouders Rutger Otten en de diverse Otto Jans'.)

*

Een eerste post over (erve) Roeberts en Otto Bonthuis.
Tijdlijn Roeberts

1754: Rutger Otten x Elsjen Jans gaan in 1754 boeren op Roeberts (ontvangen van stiefvader Hermen Jans/Roeberts en Ida Bloemendal). Herman Jans is (als Roeberts?) van Hessum.
1793: Rutger overlijdt. Hierna woont zoon Jan (1755-1830) op het Roeberts; volgens volkstelling 1795: Jan Rutgers, een boer op Roebers, 7 inwoners.
1795: De 7 inwoners zijn dan mogelijk: Jan Rutgers zelf, moeder Elsje Jans, broers/zussen Ida, Marten, Geesje, Otto en Derk
1796: Broer Marten Rutgers trouwt met Magteld Hendriks => naar Bonthuis
1797: Zus Geesje trouwt op 7 mei 1797 als j.d. geb en won. op Roeberts met Harmen Jannessen (op het Hekmans)
1801: Zus Ida trouwt op 2-8-1801 als j.d. op het Roeberts met Willem Jans (op het Hekmans).
1802: Moeder Elsje overlijdt in 1802 volgens huw. bijlage 1816 van Otto Rutgers:  Elsjen Jansen, gewoond hebbende te Oudleusen... voor ongeveer veertien jaaren aldaar is overleeden en alhier te Dalfsen is begraven
1804: Zus Ida overlijdt (kinderloos)
1807: Zwager Harmen Jannessen overlijdt, zus Geesje hertrouwt (wanneer ?) met Jan Rutgers Hekman
1812: Naamsaanname door Marten en Otto als Bonthuis.
1812: Broer Marten overlijdt (vader Rutger Roeberts, moeder Elsje Roeberts)
1816: Broer Otto trouwt op 8-8-1816 met Maria Janssen Scholten     
1828: Broer Derk overlijdt (schaapherder, ongehuwd)
1830: Jan Rutgers overlijdt

vraag 1: Waar is naamsaanname van Jan Rutgers in 1811?
vraag 2: Is de naam Roeberts afkomstig uit Hessum of reeds de boerderij naam van Jan Otten Derks x Ida Bloemendal?
vraag 3: Wanneer is het 2e huwelijk van Geesje Rutgers met Jan Rutgers Hekman?
vraag 4: Wat gebeurt er na 1830 met 't Roeberts?

In de huw. bijlagen 1816 van Otto Bonthuis x Maria Scholten het volgende:
.. Otto Bondhuijs landbouwer wonende te Gerner onder de gemeente van Dalfsen hebben verklaard dat.. Elsjen Jansen, gewoond hebbende te Oudleusen... voor ongeveer veertien jaaren aldaar is overleeden en alhier te Dalfsen is begraven en dat Requirants grootouders reeds voor verscheidene jaaren overleden zijn..
Getuigen: o.a. Jan Hekman, Roebert Wesseling, Hendrik Otten [landbouwer wonende te Oudleusen]

Otto Rutgers is nog ongehuwd in 1812. Wellicht is hij als knecht gaan helpen bij broer Marten op het Bonthuis en daarom die naam heeft aangenomen. Marten overlijdt 3 maand na de naamsaanname..

vraag 5: wat gebeurt er na het overlijden van Marten in 1812 met het Bonthuis?
vraag 6: volgens de huw. bijlagen is Otto in 1816 afkomstig van Gerner, is daar wellicht ook een Bonthuis?
vraag 7: wie is de getuige Hendrik Otten (hij moet Elsje Jansen gekend hebben..)? Jan Hekman zal de echtgenoot van Geesje zijn.
 

Groet, Dirk

ps: lees vragen aub als míjn openstaande punten, niet als los het even op.. :)

afbeelding van ria van bessen

Zo, je hebt er nog al werk van gemaakt ..

Ik heb het doorgenomen.

Als je er vanuit gaat dat het ORA gewoon een bewijs is,  ... dan kan er niet ontkent worden dát zowel in het testament van de ongehuwde broers Hendrik en Derk Gerrits Hogenkamp, waar de zus met naam en toenaam én haar man met naam en toenaam plus hun vier kinderen met naam genoemd ...  exact dezelfde personen zijn als die in een ander deel van het ORA van Dalfsen zitten, namelijk in de akte van de erfscheiding tussen HG Bonte/Bonthuis en zijn 4 dochters, omdat de oudste op het erf blijft wonen ..

Ik wou dat ik altijd zulke overtuigende bewijzen zou vinden.

De Historische Kring Dalfsen werkt met mijn transcribties en van Peter, zij hebben niks meer wat ik niet heb, Mieke.

* de rest laat ik even voor wat het is,

het is inderdaad beter een nieuw topic beginnen; ondanks dat op deze inmiddels niet meer gereageerd door de topicstarter, is het toch duidelijker om een nieuw onderwerp aan te maken betr. Gerrit Hendriks uit Emmen.

afbeelding van Mieke Fokkert

Ria, dank voor je  scherpe analyse van 24-12-2016.

Je stelt onder meer een paar vragen waar ik ook nog geen duidelijk antwoord op weet, ook al heb ik daar wel contact over gehad met de Historische Kring Dalfsen (HKD).

Ik zal proberen nu eerst op je vragen in te gaan.

 

Jij schrijft:

Gerrit Hendriks huwt als j.m. van Emmen 14-02-1790 -niet van OL –

Antw.: Ik heb aangenomen dat  de bruidegom ten tijde zijn huwelijk ook in Emmen kon wonen, omdat ik geen geschikte kandidaat ,met die naam, geboren in de buurtschap Emmen gezien heb of over het hoofd gezien heb.

Vraag: Gerrit laat bij zijn overlijden (in 1795) 2 zonen na. Een Hendrik Albert (gedoopt 1791)en een Roelof(gedoopt 1794).

Antw.:  In het doopboek der Hervormde gemeente te Dalfsen (70\74) staat dat Hendrik Alberts op 27-11-1791 gedoopt is als zoon van Gerrit Hendriks en Magtelt Hendriks,  op ’t Erve Bonthuis te Oudleusen.

In een Extract uit het doopboek der Hervormde gemeente te Dalfsen (70\86) wordt geschreven dat zoon Roelof op 29-04-1794 gedoopt is als zoon van Gerrit Hendriks en Magtelt Hendriks,  op Bonthuis te Oltleusen;

De oudste van de 3 zonen van Gerrit en Magtelt was ook een Hendrik Alberts, geboren in Emmen. Hij wordt gedoopt op 18-04-1790 te Dalfsen  (2 maanden na het huwelijk van zijn ouders) en begraven op 31-05-1791.

N.B .De doopnaam van de vader van  Magtelt Snel was HendriK, maar werd later vaak als Hendrik Alberts geschreven.

 

Roelof Gerrits woont in bij Marrichjen en Marten volgens VOT 1811 in Oudleusen - zijn vader is dood - zowel Marten als Roelof heten dan geen Bonthuis.

Antw.: In de akte van Naamsaanneming van 1812 verklaart Magteld Hendriks vrouw van wijlen Gerrit Hendriks dat zij voor hun kinderen Hendrik Alberts van 20 jaar en Roelof van 17 jaar de achternaam Bonthuis (met een t) aanneemt.

Bij de Naamsaanneming in het voorjaar van 1812 te Dalfsen neemt Marten Rutgers de achternaam Bonthuis (met een t) aan. In latere akten wordt de naam ook vaak als Bondhuis (met een d) geschreven.

 

In Emmen is genoteerd Hendrik Gerrits z.v. G. Hendriks en M. Snel geb 20 nov. 1791 OL - hij woont in als knecht bij Marten Jansen z.v. Jan Dunnewind – geen Bonte of Bonthuis genoemd.

Antw.: Maar later in de burgerlijke stand wel. Zie in WieWasWie. Hendrik trouwde op 28-07-1821 te Dalfsen met Gesina Adelheid Kurk geboren in Duitsland (werd soms ook als Anna Gezina Korrel geschreven).

 

Voogd over de kinderen is Claas Hendriks Snel oom van de moeder en de andere voogd is Willem Hendriks oom van vaderszijde.

Antw.: In 1796 hertrouwt  moeder Magteltjen Hendriks als weduwe wonende in Oudleusen, met Marten Rutgers. Tot voogden worden benoemd Willem Hendriks, oom van vaders zijde en Claas Hendriks Snel, oom van moeders zijde. Claas is de broer van Magtelt Hendriks Snel. De voogd Willem Hendriks, als oom van vaders zijde zou volgens de HKD Willem Hendriks van der Beeke zijn,  de echtgenoot van Janna Hendriks Bonte. Willem Hendriks is dan een aangetrouwde oom (als Janna Bonte en Gerrit Hendriks broer en zus zijn).

 

  • Hendrik Gerrits alias Bonthuis boert op het erve Ekkelenkamp in 1780, dochter Hendrikje neemt de boedel over. Voogden over de onm. dochters van hem m.n. Geesjen, Janna en Geertjen worden voogd Derk Gerrits Hogenkamp [oom van MZ] en Willem Gerrits.
    Aan de kinderen wordt zowel het moeders- als het vadersdeel uitgekeerd EN ..in deze erfuiting c.q ouderdomsvoorziening wordt helemaal GEEN zoon Gerrit genoemd –

Antw.1: Nee dat is punt, ook ik heb hier geen verklaring voor. Bij de HKD werd de optie naar voren gebracht dat hier mogelijk sprake geweest kan zijn van een familevete.

Antw. 2: Ik denk niet dat Hendrik Gerrits Bonte op erve Ekkelkamp boerde. De schoonouders van Hendrik Gerrits Bonte zijn Gerrit Jansen Hogenkamp en Henrikie Janssen die wel een stuk grond hadden, behorend bij erve Ekkelkamp.

Hendrik Gerrits krijgt bij zijn huwelijk in 1754 de helft  van de boerderij waar zijn ouders Gerrit Jansen Bonthuijs en Henrickie Rutgers wonen, mits hij zijn ouders zal onderhouden, ..... etc. indien nodig. En zijn ouders en ook hijzelf woonden mijns inziens op de ‘Bonte’ in het Oudleusener of het Leusener Slag! Waarschijnlijk zijn zij geen eigenaren, maar pachters van ‘de Bonte’.

Antw, 3: Opvallend is wel dat Gerrit Hendriks ook niet genoemd wordt in het testament van 18 april 1790. De 2 ongehuwde broers Hendrik en Derk Hogenkamp, (broers van Margien) laten dan een testament opstellen. De vier dochters van hun zus Margien met de namen Hendrikjen, Geesjen, Janna en Geertjen krijgen elk een legaat van 100 gulden toegewezen, maar Hendrik Hendriks en Gerrit Hendriks worden in dit testament niet genoemd.

  • ook geen zoon of schoonzoon Willem Hendriks trouwens [de voogd van VZ over de kinderen van Gerrit Hendriks]

Antw.: Zie hierboven bij Willem Hendriks van der Beeke, hij trouwt in 1789  met Janna Hendriks Bonte, en zou de voogd van vaderszijde kunnen zijn.
 

Jij schrijft:
kinderen van Hendrik Gerrits met toevoeging Bonte 1] Hendrikje 1757 -2]Geesje 1761 - 3] Geertje 1766
kinderen van Hendrik Gerrits zonder toevoeging 1] Hendrik 1755 2] Gerrit 1759 3] Janna 1763
aangezien Janna in de erfuiting voor Geertje wordt genoemd is aan te nemen dat Janna doop 1763 wél bij de Hendrik Gerrits Bonte horen,... 

maar de andere 2 dopen zijn op grond van de erfuiting uit te sluiten als nog levende kinderen van deze Bonte / Bonthuis.

Antw.: Deze kinderen heb ik alle 6 geplaatst bij Hendrik Gerrits Bonte en Margien Hogenkamp, maar bij nader inzien is het de vraag of dit correct is.

Jij schrijft:

Gerrit Jansen Hogenkamp en Hendrikje Jansen, de ouders van Marrichjen wonen zelf op de Ekkelenkamp.
Antw.: Volgens mijn gegevens wonen Gerrit Jansen Hogenkamp en Henrikie Janssen op 03-01-1766 (zie koopakte van dd.) en ook op 18-10-1773 toen zij hun testament maakten niet op de Ekkelkamp, maar op het plaatsje ‘Jan Willems’. Zij bezitten wel een stuk land uit het erve Ekkelkamp

Onderstaand volgt een samenvatting van dit testament:

' Keurnoten: Hendrik Rijgedijk en Jan Wesselink

Verschenen Garrit Jansen Hogenkamp en Hendrikjen Jansen, eheluiden, de laatste met Hendrik van der Werf als momber geassisteerd. Ze maken een testament. Zij vermaken aan hun twee zoons Hendrik en Derk Gerrits, om reden dat zij altijd bij hen hebben gewoond en geholpen, zonder daarvoor loon te verdienen, hun plaatsje het Jan Willems genaamd, gelegen in 't Leussener Slag, zoals zij bewonen en gebruiken en zoals zij het hebben gekocht van de Heer van Mennekenshave [Mennigjenshave] en drie roeden hooiland in de Stellingen onder het schoutambt van Zwolle en twee akkers zaailand uit het erve Ekkelkamp gelegen achter de Eeleveld in Oudleusen, ieder groot ongeveer 3 schepels gezaai, zoals de comparanten tegenwoordig in gebruik hebben, benevens de gehele inboedel van het huis en wat daarbij inbegrepen is, benevens een akker zaailand gelegen in de Welsemmer Esch groot ongeveer 4 ½ schepel gezaai en een halve ware uit of van het erve Ekkelkamp voornoemd. om te heiden en te weiden en verder niets.

Mits dat de gebroeders uitkeren aan haar broeder Willem Gerrits als hij gaat trouwen honderd en vijftig guldens en een koebeest zo als hun zuster gekregen heeft toen die met Hendrik Gerrits Bonte getrouwd is. En verder zo legateren de testatoren beide als voren geassisteerd, aan hun zoon Derk Gerrits voornoemd een ½ roede hooiland gelegen in de Veene Campen onder het schoutambt van Zwolle.

Eindelijk zo institueerden de testatoren beide de laatste als voren geassisteerd, de ene de andere in hun gehele nalatenschap om deze zo lang te bezitten zo lang de langstlevende leeft en na de dood van de laatste zo institueren de testatoren beide hun drie kinderen met namen: Hendrik,  Derk en Willem Gerrits, benevens de kinderen wijlen hun dochter Margjen Gerrits, die getrouwd is geweest met Hendrik Gerrits Bonte, in hun verdere nalatenschap in vier egale portiën. Getekend en gezegeld door de Scholtus en de eerste comparant en de momber terwijl de testatrice niet schrijven kon. Actum Dalfsen 18 oct. 1773.'

Ook in het bovenstaande testament  uit 1773 komen maar 4 kinderen van Hendrik Gerrits Bonte en Margien Hogenkamp voor.

 

Mogelijk hebben

  • Hendrik Hendriks (ged, 15-06-1755 te Dalfsen 69\44; In het doopboek staat: Hendrik, zoon van Hendrik Gerrits en Marrichje Gerrits in Oudleusen) en
  • Gerrit Hendriks (ged. 02-12-1759) te Dalfsen 69\64; (in het doopboek staat: Gerrit, zoon van Hendrik Gerrits en Marrichje Gerrits in Oudleusen)

dan toch andere ouders dan Hendrik Gerrits Bonte en Margien Gerrits Hogenkamp?

Mogelijk wonen er 2 verschillende ouderparen met de namen  Hendrik Gerrits en Marrichje (of Margien) Gerrits in Oudleusen?

 

Jij schrijft:

De vraag blijft dus staan, wat heeft Marten Rutgers te maken met de naam Bonthuis.

Was hij en zijn voorzaat Gerrit Hendriks gewoon de pachter. En is de naam van dit erf gewoon gekozen als familienaam? Daar lijkt het m.i. wel op.

Antw.1:

Roelof Bonthuis de zoon van Gerrit Hendriks en Magtelt Hendriks Snel woonde in 1832 volgens het kadaster in Oudleusen, Sectie D genaamd  Zielman;  1e blad ; perceelnr.   225; huis en erf. Dit perceel ligt ten oosten van de kern Oudleusen en ten zuiden van de Hessenweg. Roelof Bonthuis was zelf de eigenaar van dit perceel.

Volgens enkele bronnen woonden Magtelt Hendriks en later ook haar tweede man  Marten Rutgers op dit erve Bonthuis.

Antw.2:

Erve de Bonte in ’t Leusener Slag ligt ten westen van de Dommelerdijk en de kern van Oudleusen. In 1832 waren Francois Cornelis Queijsen en medeeigenares; regter ter instructie  te Almelo de eigenaren.

Dit erve de Bonte lag in de buurtschap Oudleusen : Sectie C ; 2e blad.; perceelnr. 217 huis en erf.

Waarschijnlijk woonden Hendrik Gerrits Bonte en zijn vrouw Margien Hogenkamp destijds op een pacht boerderij.

 

N.B. Ik  weet niet of  deze discussie wel in de vraagstelling van Dirk past.  Is het misschien beter  dat ik een nieuw item plaats met de vraagstelling wie  de echte ouders zijn van Gerrit Hendriks die op 14-02-1790 te Dalfsen trouwde met Magtelt Hendriks Snel? En is deze bruidgom Gerrit Hendriks geboren in de buurtschap Emmen of Oudleusen?

Groet, Mieke

Pagina's