ouders Jan van Dalen

Doorhelenop09/11/2015 - 03:05

Jan van Dalen was soldaat en geboren te Namen, vermoedelijk ca. 1722.

Hij zou een zoon zijn van Arnoldus, gehuwd met Catryna Everts.

 

Een Katrina werd gedoopt op 24-7-1695 te Coevorden, dochter van Evert Jaspers.

Ze had een zus Judith en een broer Teunis.

Mogelijk een oom Teunis Jaspers met een zoon Jasper (1691).

(Van al deze dopen de akten bekeken.)

In 1700 maakte de ds. een lijst met lidmaten (alfab. op voornamen). Daar staan Evert en Teunis Jaspers niet in, ook niet als Copkes, o.i.d.

Coevorden 13-4-1709 begraven de vrouw van Evert Jaspers.

Katrina was toen 13 jaar oud. Geen hertrouw van vader gevonden in Coevorden.

Een Catharina van Dalen deed belijdenis in Coevorden 1717.

 

Geen enkele van alle van Dalens, die in Kampen woonden, stond ingeschreven als lidmaat van de NG kerk.

 

Jan werd bij zijn huwelijksinschrijving te Groningen Jan Everts van Dalen genoemd, van Namen.

(Met dank aan Margaret.)

Hij kreeg o.a. twee kleinzonen, die Jan Everts genoemd werden.

De enige, die we gevonden hebben in de doopboeken van Namen was Johannes, zn. van Arnoldus en Cathr. Copijs

 

Bij de NG huwelijksinschrijving op 31-1-1717 te Coevorden van Arnoldus wordt zijn vrouw Catrina Copkes genoemd, geboortig van Coevorden.

 

Mijn bedoeling is om uit te vinden of Catharina Everts dezelfde kan zijn als Catharina Copkens/Coppius, o.i.d. en of zij en Arnoldus de ouders zijn van Jan Everts van Dalen.

Je zou deze laatste vraag ook om kunnen draaien:

Als Jan niet Jan Everts van Dalen was, waarom dan twee kleinzonen die Jan Everts genoemd werden?

 

Arnoldus is soldaat, gelegerd mogelijk in of nabij

1716 - 1719  Bre(d)evoort, Zutphen; 1719 - 1720 Engeland; 1720 - 1722 Doornik; 1722 - 1725 Namen; 1725 - 1728 Maastricht; 1728 - 1731 Deventer; 1731 - 1734 Kampen

-------------------------------------

Volkstelling 1748 Kampen, Groenestraat Cellebroederskwartier

Arnoldus van Dalen soldaat; Catrina Coppius; K 10+ Janna, Antoni

Woonde Janna als weduwe weer bij haar ouders en is haar zoon Jan per ongeluk niet meegeteld???

Catrina is waarschijnlijk begraven te Kampen 26-5-1759

Kinderen:

In 1717 Clare R.K. gedoopt in Doesburg; 1-3-1721 Joanna gedoopt in Tournai/Doornik in de St. Brice; In 1723 Johannes gedoopt in Namen in de St. Nicolaaskerk; In 1726 Joachim R.K. gedoopt in Maastricht; In 1732 Caspar R.K. gedoopt in Kampen (= waarschijnlijk Jasper); In 1733  Andries N.G. gedoopt in Kampen; in 1735  Antony  N.G. gedoopt in Kampen

ooooo

Anna Maria van Dalen , j.d. w.a. (wonende alhier?) en Hermanus/Harman Stalman, j.m. soldaat in 't Regiment van Burmania in garnisoen te Venlo, gehuwd 21-12-1745 Zutphen. 

IR 633a van 1745 - 1752 achtereenvolgens in garnizoen te Venlo, Den Bosch, Zutpen en Leeuwarden, daarna onduidelijk.

Doop 1762 Kampen, dochter Clara doet vermoeden dat Anna Maria fam. is. Hun andere kinderen:

Doop 1752 Groningen Magdalena ; Doop 1753 Groningen Johannes; Doop 1760 Kampen Johannes Jerphaas (Servaas?)

ooooo

Arnoldus van Dalen werd in 1752 voogd over zijn kleinzoon, zoon Jan van Jan Telling en Janna van Dalen (recognitiën).

Met veel dank aan Carolina, die zelfs Janna's doop wist op te sporen.

Kinderen van Janna van Dalen en Jan Telink/Teling/, soldaat, gehuwd 9-7-1741 Kampen:

1742 - Jan, en 1744 - Jan

2e huwelijk van Janna met Johannes (van der)/de Wael/Wal, o.i.d. 18-6-1752 Kampen

Kinderen: 1753 - Magdalena; 1754 - Andries; 1756 - Johannis; 1758 - Berendinne; 1763 - Arnoldus

 

-----------------------------------------------------------

Mogelijke broer Andries van Catrina Coppes met VOC tijdelijk in Batavia (met dank aan Margaret)

Gegevens van Andries Koppies uit Coevoorden

Datum indiensttreding: 07-01-1738 Datum uit dienst: 00-00-1745

Functie bij indiensttreding: Oploper

Reden uit dienst: Gerepatrieerd

Uitgevaren met het schip: Meijenburg

Waar uit dienst: Akerendam 

Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart Schip: Meijenburg Vertrek: 07-01-1738 Kamer: Zeeland Kaap: 22-05-1738
03-06-1738 Inventarisnummer: 12957 Folio: 199 Aankomst: 21-08-1738
Batavia DAS- en reisnr.: 3101.1  

Geen maandbrief kan betekenen dat hij ongehuwd was. 

Reacties

afbeelding van helen

Tot nu toe 7 kinderen gevonden en het lijkt erop dat er niet meer waren.

In theorie zouden dan 4 kinderen naar Catharina's fam. genoemd kunnen zijn en 3 naar die van Arnoldus, ervan uitgaand dat het eerste kind naar de overleden moeder van C. genoemd werd.

1. Clare, 3. Jan (Everts?), 5. C/Jasper en  7. Anthony.

Catharina zou dan haar vader overgeslagen hebben. 

Als haar vader Evert Jaspers was, dan kan hij zonen Jan en Jasper gehad hebben en hij had een zoon Teunis.

 

2. Janna, 4. Joachim en 6. Andries zouden dan bij van Dalen horen.

Hier springt nr. 4 eruit, lijkt Duits.

 

Clare, Casper/Jasper, Joachim en Andries vind ik, na hun doop, nergens terug. 

afbeelding van helen

Hier weer waar het mij precies om gaat, zodat er niet opnieuw verwarrig ontstaat:

 

Van Dalen begint met (Ja)koba,gehuwd te Vollenhove, inschrijving te Beulake (waar haar man vandaan komt) 25-4-1778. Zij is j.d. van Campen, thans wonende te Vollenhove. Ouders van haar man: Cornelis en Geertjen.

Kinderen: Cornelis, Jan van Daalen, Geert, Arnoldus, Arnoldus, Geertjen, Arnoldus.

 

Jacoba is een dochter van Jan van Daalen en Maryke Swank. Maryke haar ouders heetten Jacobus en Siamke.

Kinderen van Jan en Maryke: Catharina, Andries, (Ja)koba, Klasyna Maria, Arnoldus, Arnoldus, Susanna

 

De moeder van Jan van Daalen heette dus zeer waarschijnlijk Catharina; zijn vader mogelijk Arnoldus.

De zoektocht is om te zien of wat in de beginpost staat klopt, m.b.t. de ouders van deze Jan.

 

Het is mogelijk, maar nog niet bewezen. Kan ook fout zijn, maar ook dat is niet bewezen.

 

N.B.

De beginpost wordt regelmatig aangepast i.v.m. nieuwe feiten.

 

afbeelding van ria van bessen

Verwijderd.

afbeelding van ria van bessen

Verwijderd.

afbeelding van ria van bessen

Verwijderd.

afbeelding van ria van bessen

Verwijderd.

afbeelding van ria van bessen

Verwijderd.

 

afbeelding van ria van bessen

Ik geef je die gegevens omdat er mogelijk toch wat bij zit waar je wat mee kunt.

Het opzoeken van meer kinderen van Arnoldus zal je dat dan wel verder brengen aan bewijs dat je de juiste afstamming hebt betr. zijn vrouw? Als je er niets mee kunt of wellicht nu nog niet, dan leg je die gegevens toch naast je neer? Dan hoef je niet ook telkens aan te geven dat je dát niet zoekt.

Maar gezien je reactie erger ik je weer eens. Het lijkt me dan ook beter dat ik helermaal niet meer reageer, ook niet meer op andere zoektocht-vragen van je te gaan mede gezien het feit ik al eerder de wind van voren van je heb gekregen. En daar zit ik weer niet op te wachten.

 

 

afbeelding van helen

Ria,

Nogmaals: Waarom doe je dit?

Je zegt dat je weet dat ik alleen kinderen zoek van Arnoldus en Catharina, geboren tussen 1717 en 1735.

In/rond de legerplaatsen die bovenaan staan.

Met verwanten van een schoonzoon kom ik dan echt niet verder! Margreta, die een kind krijgt in die tijd is duidelijk ook geen dochter!

Je weet dat deze zoektocht niet jouw 'piece of cake' is en dat deze kinderen niet in jouw Rientjes-erfenis zitten.

Waarom dan allerlei irrelevante info van jou?????

 

afbeelding van helen

Carolina, wat een gezoek, respect! 

Je hebt volkomen gelijk.

Ik zie nu in het doopboek ook dat het Berents moet zijn, als ik de schrijfwijze van de r en de n beter bekijk. En vooraan kan een B zijn.

 

Ik heb intussen het lidmatenboek van Coevorden doorgespit.

In 1700 is er een Berentje Koppes (en een Fenneken Harmsen, of Knoppies) verder t/m 1747 niemand met die achternaam.

 

? Catharina van Dalen doet belijdenis in 1717.

Haar naam staat tussen een andere groep mensen, hetgeen vermoedelijk betekent dat dit tegen Pasen geweest is.

(Volgens datum.nl viel Pasen toen op 28/29 maart.)

Kan onze Catharina toen in Coevorden geweest zijn?

Wat er niet bij staat is, dat ze naar een andere plaats vertrokken is. (Staat er bij anderen wel bijgeschreven.)

Maar, dan had ze dit zelf moeten doorgeven aan de kerk. (Ik wist dat vroeger ook niet, dus ...?)

 

 

Pagina's