Nieuwleusen -> Vuile Riete

Dooreppeop02/10/2017 - 11:34

had onderstaande bericht op het algemen forum gezet. daarop geen reactie. maar zo brutaal om het even op dit forum te zetten;

Rond 1882 zijn er diverse personen/gezinnen uit Nieuwleusen (Den Hulst) verhuisd naar de Vuile Riete (nabij Linde, gemeente Zuidwolde). Zoals Klaas Schoemaker x Annigje Luten, haar ouders Hendrik Luten x Geesje Brinkman, Gerrit Bovenhoff x Hendrikje Tuin, Jan Oosterveen x Margje Seinen, Lefert Velman, Harm Nijenbrink.

Ook Geesje Runhard uit NL woont daar al in 1881 na haar huwelijk met Jan Jans Scheper uit Zuidwolde.

Wie weet de reden van deze toch vrij plotselinge "massale" verhuizing? Misoogt, geloofskwestie, werk...?

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Op zoek naar nog wat meer informatie over die grote landbouwcrisis zag ik, dat er ook toename was van vondelingen:

https://www.startpagina.nl/v/maatschappij/samenleving/vraag/499376/vonde...

Maar die landbouwcrisis, die ook in Nieuwleusen voelbaar zal zijn geweest, heeft die groep mensen denk ik doen wegtrekken naar Linde. Misschien hebben ze eerst geholpen met het aanplanten van die bossen?  En omdat je schreef, dat ze later soms nog weer een keer iets verderop gingen wonen: misschien gingen ze toen weer een boerderij beginnen?

afbeelding van eppe

Zeven eeuwen Zuidwolde door Lammert Huizing;

Op 17 maart 1882 werd opgericht een Maatschappij voor Boschcultuur. De tachtiger jaren waren zwaar voor de landbouw. Amerika "gooide" hier zijn graan en spek op de markt. In deze crisistijd werd in Zuidwolde heel veel landbouwgrond opgeofferd aan de bosbouw. Boschcultuur kocht, verspreid over de gehele gemeente, een groot aantal percelen op. Deze werden beplant met dennen en eikenhakhout. Met het werk in en aan de bossen probeerde men toen de winterarmoede iets te verlichten en de werkloosheid te bestrijden.

Dus crisis in de landbouw?

 

afbeelding van helen

Wiki

Vuile Riete, o.a. dit (er staat geen jaartal bij, helaas):  In oude tijden mochten de boeren een of twee dagen grasland van de oevers van de Reest maaien voor eigen gebruik.

 

Als dit in 1881 ook zo was, dan kan het dus via Geesje en Jan bekend geworden zijn in Nieuwleusen.

afbeelding van Janny Lalkens

En het adres van de historische vereniging van Avereest, waar Dedemsvaart in het verleden onder viel, is:

http://www.hvavereest.nl/pages/nl/home/

Dedemsvaart maakt nu deel uit van de grote gemeente Hardenberg.

In het jaarboek van de Geref. kerk te Dedemsvaart stonden in 2011 6 adressen met postadres Linde genoemd. De straatnamen waren: Linderveldweg, Paardelanden en Vuile Riete. Mochten de mensen die vertrokken waren uit Nieuwleusen rond 1882 zich hebben gemeld bij de Herv. Gemeente Dedemsvaart, dan zijn daar mogelijk nog kerkenraadsnotulen van bewaard gebleven. Als het een groep is die op hetzelfde moment binnenkomt, staat er mogelijk iets in de notulen. Maar mogelijk was de enige reden, dat men ergens anders meer kansen om goed te kunnen boeren zag. Of de grondprijs was in de omgeving van Linde vrij gunstig. Weet je ook of de leeftijden van de hoofdbewoners erg uit elkaar lagen? Of waren het leeftijdsgenoten/generatiegenoten?

afbeelding van Egbert_

Misschien dat men bij de plaatselijke historische vereniging meer weet?
http://www.palthehof.nl/

afbeelding van Janny Lalkens

Misschien moesten ze eerst zelf die heide nog ontginnen? En viel dat tegen of zo? Of ze hadden redelijk goed verdiend en klommen hogerop? Ze kunnen ook ruzie hebben gehad in Nieuwleusen, al of niet over geloofszaken.

Ik twijfel nu even aan lidmaten, gereformeerd, uit Linde die in Dedemsvaart kerkten. Mogelijk nog wel, als ze later naar Linde waren verhuisd, vanuit omgeving Dedemsvaart. En dus lid wilden blijven.

Er zijn geen notulen bewaard gebleven van de geref. kerkenraadsvergaderingen van vóór 1888. Zie voorwoord van Joop Moes "Werp uw brood uit op het water", o.a. over 150 jaar gereformeerde kerk in 1986. De kerk werd dus in 1836 gesticht en er waren wel notulen, want later wordt er naar verwezen, maar ze zijn op een bepaald moment zoek geraakt. Mochten er bij die groep verhuizers uit Nieuwleusen gereformeerden hebben gezeten, dan staat hun aankomst niet in notulen genoemd. Maar misschien zijn ze ergens bij een kerk als binnengekomen leden opgenomen? In Dedemsvaart, Balkbrug, Zuidwolde, Hoogeveen of in nog een andere plaats?

afbeelding van eppe

Nee, dat is mij niet bekend en volgens mij hervormd, niet gereformeerd. ik heb dit weekend nog wat onderzoek gedaan; het zijn allemaal landbouwers, geen veenarbeiders, dat is niet gewonnen daar.. En het gekke is, ze wonen er er een aantal jaren en dan verhuizen ze naar elders (in de gemeente Zuidwolde)! Dus blijkbaar toch niet goed bevallen daar. sommige blijven pachters, andere kopen wat in Linde. Ik kan er geen chocola van maken. maar viel mij gewoon op dat er in 1882 een bepaalde "stroom" die kant op was. weet dus niet of ze precies tegelijk zijn gegaan, of mekaar hebben "aangestoken". zo van; kom hier wonen, goedkope grond om te boeren etc.? misschien ontgonnen heidegrond dat goedkoop te pachten was of zo?

afbeelding van Janny Lalkens

Kun je ook nog nagaan, of ze zich met de hele groep bij één en dezelfde kerk aansloten na die verhuizing rond 1882? Bijv. door eventuele dopen na te gaan na 1882? Misschien sloten ze zich aan bij een kerk in Dedemsvaart? Of Hoogeveen? Balkbrug? Rond 1975 waren er meen ik nog wel mensen, wonend richting de Vuile Riete of op Linde, lid van de Geref. Kerk in Dedemsvaart.