Nakeneers / Berkum 37

DoorTobias Bosop15/11/2016 - 15:01

Familie West(e)ri(n)k woont vanaf ca 1797 in Berkum. In het doopboek van Dalfsen wordt hun woonplaats aangeduid als Naken(n)eers(jen) onder Zwolle (dus in het voormalig schoutambt, het latere Zwollerkerspel). Uit overlijdensakten van Zwollekerspel weet ik dat de familie op huisnr 37 te Berkum woonde. Heeft iemand enig idee waar huisnr 37 (en Nakenneers) gelegen heeft?

Volgnummer 37 van de bebouwing in Berkum volgens de OAT is perceel 707, het Jochemshuis. Die naam komt al eind 18e eeuw voor, dus kan niet een nieuwe naam van Nakenneers zijn.

Ik had de vraag ook op de facebookgroep Genealogie/Stamboomforum gezet. Daar werd mij aangeraden ook dit forum te proberen.

Ik ben bang dat het spoor dood is, maar wellicht ...

Alvast bedankt.

 

Reacties

afbeelding van Tobias Bos

Bedankt voor deze aanvulling.

Tobias

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 2.

Vanaf uitgave 23 ben ik lid, dus is er hier ook informatie uit nummer 25 Rondom Dalfsen, blad van de Historische Kring Dalfsen: blz. 519-523 Ab Goutbeek: Het landgoed Broekhuizen. Weinig van bekend, eigenaars waren katholiek, het was een schuilkerk. Eigenaars konden dus in de 17e eeuw niet mee regeren in Overijssel. Er waren 3 plekken, waarop zich afwisselend het grote huis Broekhuizen bij Ankum bevond. Het werd verkocht in 1826 , inclusief de aanhorige boerderijen, die niet met name worden genoemd. Het Nakenneersje wordt dus ook niet apart vermeld.

afbeelding van Janny Lalkens

Zojuist kwam hier het nieuwste nummer binnen van het decembernummer 2016 van de Historische Kring Dalfsen. Het is nummer 88. Op blz. 1888 (ja!) staat kort iets over de betekenis van "Het Nakeneersien, een boerderij op het Landgoed De Broekhuizen, op de grens Zwollerkerspel/Dalfsen. Zie Rondom Dalfsen nummer 25."  [Ik zal kijken, of ik die al wel heb, ben later denk ik lid geworden, J.L. ]   Het is volgens deze informatie een sneeuwklokje, dus geen madeliefje. Het is in ieder geval wel iets bloemigs.  Er zijn heel veel volksnamen voor het sneeuwklokje, dat in de Middeleeuwen als bolgewas naar onze streken kwam uit Zuid Europa. Aarsjes zijn kleine kinderen. Enkele andere benamingen voor het sneeuwklokje: akeneerske, naakte naarsjes, nakende aarsjes, naakte wijfjes, juffertjes in 't hemd.

afbeelding van Tobias Bos

Ik heb het nog eens nagegaan, en zie dat ik inderdaad een fout heb gemaakt bij het plaatsen van de boerderij. De boerderij lag rechts van een tol, en ik pakte in een nieuwere kaart de verkeerde tol. De boerderij lag tussen de Hessenweg en de Vecht op de grens met Dalfsen, en moet dus gelegen hebben waar nu Hessenweg 20 ligt. En dat is tegenover de Tempel, zoals ook in de grensbeschrijving staat.

Ik zie dat het huis in 2004 is gebouwd. Als de boerderij er tot die tijd stond, zijn er wellicht nog foto's te achterhalen. Ik ga verder speuren. Leuk te horen dat nakenneersje een madelief aanduidt. Ik kan dat nergens vinden. 

afbeelding van Janny Lalkens

Ik weet geen huisnummer. De persoon, die me gisteren deze informatie gaf, komt daar ook niet meer. We wonen  beide in de provincie Groningen. Zij al meer dan 40 jaar. Ik was daar aan de Hessenweg al helemaal niet bekend, heb alleen de eerste anderhalf jaar van mijn leven in Zwollerkerspel gewoond.

afbeelding van Janny Lalkens

Vanavond kreeg ik van iemand informatie over de betekenis van de naam Nakenneersje: Madeliefje! De juiste plek waar mogelijk vroeger deze boerderij stond zou de plek kunnen zijn, waar nu een behoorlijk nieuw huis staat, aan de Hessenweg, bij de grens met Dalfsen. Maar nog wel in nu Zwolle/Berkum. Voor 1967 heette het daar Zwollerkerspel. 100% zeker is de plek van het Nakenneersje niet, want er zijn ook andere meningen over waar het Nakenneersje heeft gestaan.

afbeelding van Tobias Bos

Beiden heel hartelijk dank. Ik heb de volledige tekst, maar wil in de bronvermelding de juiste huidige vindplaats vermelden.

afbeelding van Janny Lalkens

Formule nieuwe nummering:    oude nummer + 3420        Dus 633 wordt nieuw: 4053

Deze formule geldt voor de oude nummers 603 t/m 634 van Rechterlijk Archief Zwollerkerspel ( Transporten, testamenten, momberstellingen enz.)

Zie Inventaris van het stadsarchief Zwolle deel 2 A.J. Mensema blz. 216.

 

afbeelding van ria van bessen

RA001-00633 is correct.

RA staat voor Rijksarchief 00633 is het inventarisnummer

oftewel het deel waar de akte te vinden is op folio nummer 383

Het Gemeente Archief is opgenomen in het Rijksarchief, alles ligt nu in het HCO.

Volgens mij heeft er wel weer een hernummering plaatsgevonden, en zal 00633 ook niet meer correct zijn als verwijzing bron, maar de oude nummering is altijd via index terug te vinden.

 

afbeelding van Tobias Bos

Het wordt wel steeds duidelijker; een aantal zaken staan/stonden al vast:
Jan Westrik (ik hanteer die spelling al zijn er varianten) woont na zijn trouwen in Raalte op de boerderij Jonge Raan. Hier worden twee kinderen gedoopt.
Hij woont van 1765- begin 1769 in Zwolle. Ook hier worden twee kinderen gedoopt.
Hij vertrekt met attestatie naar Raalte, maar vestigt zich in Heino op de kleine Kappe. Hier worden drie kinderen gedoopt.
Eind 1796 - met dank aan Ria van Bessen voor de verwijzing naar de attestatie - vertrekt hij naar Berkum naar Nakeneersje. Ik zocht eerst in het kadaster van Zwollerkerspel blad E (Berkum), maar - dank aan Janny Lalkens - de boerderij blijkt in Berkum Bruggenhoek te liggen (kadaster D 241 ; zie mijn eerdere reactie; dit klopt met wat RvB meldde over Hendrik Westrik, die later op die boerderij woont; Hendrik is de zoon ). Dank zij Ria van Bessen kan de verhuizing december 1796 gedateerd worden (attestatie van Heino naar Dalfsen; Berkum (en B. Bruggenhoek) valt kerkelijk onder Dalfsen. [Zoon Gerrit Jan komt begin 1797 met attestatie, hij zal al getrouwd zijn; zijn vrouw Geesje Gruppen is klaarblijkelijk geen lidmaat]. 
Uit het zorgcontract van 1799 ​​​​blijkt dat Gerrit Jan en Jan al langer gezamenlijk boeren.
Ria van Bessen meldt dat Gerrit Jan grond koopt in Berkum. In het kadaster van 1832 zijn zijn percelen te vinden.

Ieder heel hartelijk dank voor het vinden van Nakenneersje.

@Ria van Bessen: Dat het Nakenneersje in Berkum (Bruggenhoek) ligt was vanaf het begin duidelijk. De kleine Kappe was de boerderij waar ze vandaan kwamen. In het bericht aan Ria Lalkens meldde ik dat in het kadaster naast de boerderij Nakenneers "Kappert" staat. Maar dat heeft niets te maken met de kleine Kappe. De ligging van de kleine Kappe is helder. Kerkelijk viel dat gebied onder Heino. Lenthe valt kadastraal onder Dalfsen, de Moer onder Lenthe (waar de kleine Kappe ligt) onder Heino. Als het inderdaad de volkstelling van Dalfsen is die Jan als wonend op de kleine Kappe vermeld, lag de gemeentegrens toen klaarblijkelijk anders. Dat is verder voor mij niet van belang.

Je meldt het zorgcontract van Jan Westerink en meldt f383 Zwollerkerspel. Ik heb een oude kopie van het contract met daarop Gemeentelijke Archiefdienst Zwolle RA001-00633. Ik wil nog uitzoeken waar nu de vindplaats is. Kun je de vindplaats duidelijker aangeven?

Pagina's