liberalisme in Overijssel in de 19e eeuw

DoorAnoniem (niet gecontroleerd)op12/02/2002 - 11:19

Ik zoek naar informatie over het opkomend liberalisme in de 19e eeuw in Overijssel. Hierbijis mijn uitgangspunt Frederik Allard Ebbinge Wubben, burgemeester en notaris te Staphorst en eeen aantal lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Wie heeft literatuurtips of anderszins nuttige informatie over deze politieke stroming en aanverwante vernieuwingsbewegingen op economisch of sociaal terrein?

Klaas Tippe