Kinderen Boddenhof/Buddenhof, Pleegst (Raalte)

DoorMarc Alferinkop09/06/2017 - 16:35

Op 25 mei 1796 wordt in Raalte een momberstelling opgemaakt omdat Jennigjen van den Boddenhoff gaat hertrouwen. Jennigjen is dan weduwe van Gerrit op den Boddenhoff. Volgens de momberstelling waren er vijf kinderen: Harmina (x Willem Jansen), Maria (x Harmen Alferink), Gerritjen, Engbert en Janna.

Jennigjen en Gerrit blijken op 01-05-1756 in ondertrouw te zijn gegaan in Colmschate: Garrit Hendriks j.m. soon van Hendrik Harmsen aan Roetershuijs, met Jenneken Engberts j.d. van Engbert Peterssen aan den Noteboom beijde in Tjoene O.C. getrouwt den 16 Maij.

Het echtpaar gaat wonen op de katerstede Roebert in de buurschap Rande (Colmschate). Daar zijn Harmina (doop Colmschate 3-7-1757) en Maria (doop Colmschate 24-9-1760) geboren. In 1763 vertrok het gezin van deze katerstade omdat de pacht werd opgezegd. Waarschijnlijk hebben ze toen ergens ‘in het Veld’ een hut opgetrokken. In 1765 (Gerritjen), 1767 (Engbert) en 1769 (Jan) worden er namelijk kinderen gedoopt van ‘Gerrit Hendriks en Jenneken Engberts in ’t Veld’. Tussen 1769 en 1773 vertrok het gezin naar Pleegst onder Raalte, waar ze katerstede Boddenhof bewoonden. Op Boddenhof werd dochter Janna geboren (doop 4-7-1773 Raalte) en is vermoedelijk zoon Jan (1777) overleden.

Dochter Harmina Gerritsen Boddenhof trouwde omstreeks 1786 (vermoedelijk Raalte) met Willem Jansen Vleermuis. Harmina en Willem woonden in Tijenraan op In den Hoek (1787) en Botkuile/Botkoele (1799 en 1802). Na het overlijden van Willem (1802, Raalte) hertrouwt ze met Hendrik Jansen. In 1811 (Volstelling) wordt hij Botkuil genoemd. In 1834 trouwt het laatste kind van Harmina en Willem. Harmina is dan nog in leven. Wie weet waar en wanneer zij overleden is?

Ook van dekinderen Gerritjen, Engbert en Janna Buddenhof ben ik het spoort bijster. Gerritjen laat (ongehuwd) in 1801 (Raalte) een dochter dopen. Daarna geen spoor meer van haar. Engbert wordt in 1803 voogd over de kinderen van zus Harmina. Hij wordt dan Egbert Bodde genoemd. Dat is zijn laatste spoor. En tot slot Janna: in 1796 was zij nog in leven. Maar wat is er van haar geworden?

Alle hulp is welkom!

Marc

 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Bedankt Mark, maar die info hoef ik niet hoor.  Als zij de half-tante is van Aaltje en Hendrikus daarom haar half-neef zou er mogelijk op die manier een familierelatie met de voogden gelegd kunnen worden.

afbeelding van ria van bessen

Ja, ik ken het wel, er klopt iets niet, maar zo lang je niks anders hebt of niet vindt om te bewijzen dat het niet klopt, tja wat dan.

Hendrina Haarman is de stiefdochter toch? Was er dan sprake van een hertrouw van Harm Hendriks zijn vrouw?

afbeelding van g.goorman

De grap is dat ik bijna 50 jaar die acte heb geloofd, maar dat er ietst niet klopte. Volgens sommige gegevens zou Aaltje al ruim voor haar tiende verjaardag een kind hebben gehad. Want er was niets te vinden wat ook maar enigszins paste.

In het artikel, dat niet voor niets "Hendrikus Stegeman en Aaltjen Klomps, een onmogelijk paar" heet, heb ik eea ontrafeld en kom ik tot de conclusie dat Hendrikus Teunissen Stegeman/Broekstad het kind Hendrijkes is, van Hendrina Haarman en Teunis Stegeman, die in een acte (1775) in deze draad al is genoemd.

 

afbeelding van ria van bessen

G. Goorman,

Ik heb een vraag over het onderstaande.

Je schrijft : "Tot slot nog dit: er is in dit forum ook een draad over Hendrikus Teunissen Stegeman met als moeder Aaltjen Klomps. Dit is dezelfde Aaltjen Hendriks waar we het hier over hebben. In het eerder genoemde artikel maak ik aannemelijk dat Aaltje niet de moeder is van Hendrikus. ""

Hendrikus Stegeman is te Holten geb. 24 juni 1765 als z.v. Teunis Stegeman Olde Hutteman en Aaltjen Klomps. Hendrikus is wedr van Jenneken Broekstaart en huwt 31-08-1814 te Diepenveen met Egberdina Bankreis.

Deze Aaltjen is dan toch niet dezelfde als Aaltjen Hendriks d.v. Hendrik Hendriks - de Aaltje waar we het hier over hebben?

afbeelding van g.goorman

Ria van Bessen heeft helemaal gelijk,

Ik vergiste me een generatie. Gun mij een herkansing.

Harmen Hendriks op de Kromhof overl. 1724 tr. Geesken Harms

dochter: Geertjen Hermsen Kromhoff (ca 1682 na 1748) tr Hendrik Gerrits Koldeweij

hun dochter: Geertjen Hendriks Kromhoff (1708 - voor 1775) tr Gerrit Willem Pinninckhorst en 2 Derk Willems Lavarne, later Pinkert.

Derk Pinkert zou een accoord gesloten hebben met zoon Hendrik. Uit de vorige reactie blijkt dat ik een zoon niet echt overtuigend vond.

Maar wel vond ik het volgende: uit het huwelijk Pinnninckhorstx Kromhoff is ook een dochter geboren: Geertjen (dp Holten 9.1.1746, geb aan Pinkerts, en + Holten 30.7.1813). Zij trouwt Holten 27.6.1770 met Willem Willemsen dp Holten, 13.4.1738, geboren aan Lavarne en een broer van Geertjen stiefvader.

Uit dit huwelijk 2 kinderen: Geertrui Pinkert (dp Holten 12.5.1771 en overl. ald 17.6.1837) en Hendrik Willemsen Pinkert */dp Holten 6/7.10.1781, overl. ald 25.5.1855)

Volkstelling Holten 1811, Dijkerhoek 165 (166 is Stegeman en 167 Stevens of Steen dat zijn dus naaste buren)

= Willemsen of Pinkert, Hendrik * 8 6.10.1781 znv Willem Willems of Pinkert en Geert. Pinninkhorst, moeder in leven,  bouwman Holten;

= Pinninkhorst, Geertjen * 9 jan 1746 drv Gerrit Pinninkhorst en Geertruid Pinkertz, dood

Ik heb de betrreffende acte niet gezien, maar zou ipv zoon misschien KLEINzoon Hendrik gelezen moeten worden? Hoewel ... kan dat, want was de kleinzoon al meerderjarig?

 

In het artikel in OTGB was de volgende passage verdwenen na de opmerking dat de gegevens Haarman niet meteen gevonden waren. Marc Alferink, het klopt dus.

"Met behulp van mw Joke Bakker is Hendrina Derksen alsnog  gevonden. Vaders toenaam Haarman en de voornamen en patroniemen van de ouders leidden tot Derk Jansen , afkomstig van de Grote Haar onder Dorth, en  Janna Hendriks, van Leunk onder Lochem. Huwelijk te Lochem en Zutphen ingeschreven 24.11.1715/16.1.1716. Dochter Hendrike is gedoopt in Zutphen 25.12.1716.

afbeelding van Marc Alferink

Bij Gerrit Stevens heb ik geen dochter Willemina gevonden. Dit is wat ik heb:

Gerrit Bartels Stevens (Oostermaat), zoon van Barteld Willemse Oostermaat en Swaantje Gerrits in ’t Hof. Hij is gedoopt op 23-03-1732 in Bathmen. Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 02-12-1764 in Holten met Garritien Janzen Stephens (Steevens), 16 jaar oud, nadat zij op 11-11-1764 in Holten in ondertrouw zijn gegaan. Garritien is een dochter van Jan Lamberts Voortman (Stephens) en Geesken Berentsen. Zij is gedoopt op 26-05-1748 in Holten.

Kinderen van Gerrit en Garritien:

1 Bathold aen Stephens (Stevens). Hij is gedoopt op 12-10-1766 in Holten. Bathold trouwde, 31 jaar oud, op 27-05-1798 in Holten met Janna Tunisen Schouwenberg, nadat zij op 04-05-1798 in Holten in ondertrouw zijn gegaan. Janna is een dochter van Tunis Schouwenberg en Hendrijka Schouwenberg.

2 Geesken aen Stephens. Zij is gedoopt op 31-12-1769 in Holten.

3 Zwaantje aan Stevens, geboren op 02-12-1776. Zij is gedoopt op 08-12-1776 in Holten.

4 Harmen an Steevens, geboren op 18-06-1778. Hij is gedoopt op 21-06-1778 in Holten.

5 Zwaantje aan Steevens, geboren op 31-03-1784. Zij is gedoopt op 04-04-1784 in Holten.

6 Harmina aan Steevens, geboren op 17-11-1788. Zij is gedoopt op 23-11-1788 in Holten.

afbeelding van ria van bessen

Mark, heeft Gerrit Stevens misschien ook een dochter Willemina ?

G. Goorman, Geertje is dus de zus van Hendrik Harms op de Stege.

Als de zus met ene Gerrit Hendriks huwt, dan kan hun dochter toch niet het patroniem Hendriks hebben ?

afbeelding van g.goorman

Derk Pinkert is niet alleen buurman maar wel ook verwant.

Harmen Hendriks op de Kromhof is niet alleen vader van Hendrik, de vader van Gerrit Boddenhof uit de oorspronkelijke vraag, maar ook van een Geertjen Kromhof. Zij trouwt met Gerrit Hendriks Koldeweij (Laren 1.10.1707). Gerrit komt later voor met de namen Kromhof en Pinkert. Volgens wijlen Herman Koopman werd de katerstede Pinkert gesticht tussen 1713 en 1723.

Geertjen Hendriks Kromhof (dp Holten 3.6.1708) is hun dochter. Zij trouwt 2 maal:

1. Laren 17.10.1727 met Gerrit Willem Pinninckhorst, hieruit 4 kinderen

2. Holten 22.2./28.1756 met Derk Willems Lavarne (dp. Holten 3.8.1727). Hij is de bedoelde Derk Pinkert en zou inderdaad in 1809 overleden zijn.

Derk was veel jonger dan zijn vrouw en de zoon Hendrik met wie hij een accoord aangaat moet haast wel stiefzoon Hendrik of Hendrikus zijn, waarbij mijn voorkeur vooralsnog uitgaat naar Hendrikus omdat Hendrik op Huiskes gaat wonen.

De vraag is nog wat het belangrijkst was: buurman te zijn of verwant.

 

 

 

afbeelding van Marc Alferink

Ik ben bang dat in dit geval twee buurmannen tot voogd benoemd zijn. Pinkert en Stevens liggen allebei in de nabijheid van Stegeman.

Wat Derk Pinkert betreft: die heb ik in de dtb van Holten niet gevonden. Wel sluit hij in 1801 een minnelijk accoord met zijn zoon Hendrik. Hieruit blijkt dat ze ook op Pinkert wonen. Derk Pinkert wordt in 1809 begraven.

Gerrit Stevens leverde minder problemen op. Dit is zijn huwelijk (Holten): 1764 den 11 Novemb. Gerrit Bartels J:M: Zoon van Wijlen Bartelt Willemzem aen Oostermate in Lettele onder Colmschate, met Garritien Janzen J:D: dogter van Jan Lammertz aen Stephens in den Dijkerhoek onder Holten. Alhier getroúwt den 2 Decemb.

Dit echtpaar laat zes kinderen dopen in Holten. De oudste is Bartholt. Mogelijk wordt hij bedoeld met Matten Stevens, die in 1795 tot voogd wordt benoemd.

afbeelding van ria van bessen

Marc, heb je al meer gegevens kunnen vinden over de voogd Gerrit Stevens?

Pagina's