Kadastrale hulpkaarten

Doorvan'tspijkerop09/12/2016 - 15:18

Via Geneanet zie ik het bericht in het Reformatisch Dagblad dat het Kadaster de regionale hulpkaarten toch niet zal vernietigen en aan Regionale Historische Centra beschikbaar zal stellen.  Als het waar is, en daar ga ik van uit, is dat één van de beste berichten die ik de laatste tijd heb gehoord. Een enorme overwinning voor de mensen die er jarenlang hard voor gevochten hebben, begrijp ik.

Ik hoop dar het HCO er actief aan zal meewerken dit fantastische materiaal snel beschikbaar te hebben, waarvoor bij voorbaat dank !!

Frits van ´t Spijker.