Juiste locatie leengoed Pinksteren 7

Doorvan'tspijkerop18/08/2017 - 21:30

Wie kan mij helpen aan (een suggestie) voor de juiste locatie van het leengoed ""Pinksteren 7"" van het Stift Essen.

Zeker is dat het leengoed, ook genoemd de "De Espol",12 morgen groot, gelegen was, in de Asschet, in de Mastenbroeker Polder,  tussen de Kamper Zeedijk, en de Rietsteeg, nabij de Lutterzijl.

Maar waar precies ??

Ik ben benieuwd en voorbaat dank voor aanwijzingen.

Frits

Reacties

afbeelding van Egbert_

Ik heb een tijdje via hisgis.nl naar perceeleigenaren gezocht. Als je alle percelen in de Lammetjes Slag met eigenaar het Buiten Gasthuis Kampen selecteert krijg je één lang gestrekte strook van de Zeedijk tot bijna de Rietsteeg. Beginnend met Q172, het huis en erf de Werf, waar Warner Timmerman de bewoner is (in 1832) en doorlopend tot Q194. Totale oppervlakte Q172 t/m Q194 is 13,8 ha. Als je Q195 erbij voegt krijg je één rechte strook van de Zeedijk naar de Rietsteeg, totaal oppervlak 17,3 ha. Als je uitgaat van 1 morgen = 1,33 ha, dan zou 17,3 ha overeenkomen met 13 morgen.

Misschien zijn er anderen die iets meer kunnen melden over het Buiten Gasthuis Kampen. Hoe ze aan de grond in Mastenbroek kwamen, bijvoorbeeld. En of het gebruikelijk was de ze zo nu en dan een perceel uit hun bezit verkochten. Was dat op verzoek van kopers?

 

 

 

afbeelding van Egbert_

Klopt, nr 27 is: Ruimzicht, eigenaar Wede. Eekhout (doorgestreept). Gerrit Arents van t Spijker, bewoner mevrouw Wede Eekhout (en daaronder:) Gerrit Arents van 't Spijker.

Het B-gedeelte van het inwoners register 1741-1806 is aannemelijk in 1806 opgeschreven (met de weduwe Eekhout, [=Aleida van Marle]) en op een later tijdstip gewijzigd, toen Gerrit Arents eigenaar en bewoner was geworden.

 

afbeelding van van'tspijker

Egbert, 

Bedankt.

Ik kan me voortstellen dat die aanduiding ""bij de Lutterzijl"" gebruikt werd als men een gedachten richting wilde aangeven. Dat hoeft dus niet te betekenen dat het daar direct naast lag. Een markant punt, zoals men in het midden (ongeveer) van de Zeedijk  de aanduiding Veneriete (Vaite) gebruikte. Beide waren inderdaad uitwateringspunten van de polder, eerst via getijden, later inderdaad met molen, en nog later (nog steeds vwb de Veneriete), met stoom en nu nog electrisch.  De Lutterzijl was tevens, via de Zeedijk, de oostgrens van de Gemeente Genemuiden. Noord van de dijk was Genemuiden, zuid van de dijk, ten zuiden van de sloot (graven) was Zwollekerspel (een enkel stukje uitgezonderd).  De boer daar woonde dus op of aan de zuidkant van de dijk in Genemuiden en had het land daarachter in de polder in Zwollekerspel.  Dat moet bij Pinksteren 7 net zo zijn geweest !!

De uitdrukking werf werd inderdaad voor verhogingen in het land gebruikt.  Er zijn er meerdere rond Genemuiden en Hasselt.  Maar ik denk in dit geval niet voor het spijker; dat lag op dijkgrond in Asschet/Genemuiden, zoals altijd duidelijk, en nooit anders, steeds weer wordt aangegeven. 

De (later weer afgebroken) watermolen van de Lutterzijl lag duidelijk meer landinwaarts en zeker niet op grondgebied van Genemuiden.

Mocht je nog ergens kunnen vinbden waar ik de 12 morgen grond van Pinksteren 7 zou kunnen localiseren, dan houd ik me graag aanbevolen.

Frits.

 

afbeelding van van'tspijker

Egbert,

 

Jouw bericht ""Bronnen" 16.03 uur.

Waar was die nr. 27 die jij noemt waar Gerrit Arents  toen woonde ??

Hij kocht pas in 1814 het huis Ruimzicht aan de Nieuwe Wetering.  Hij trouwde in 1811 en zal toen wel niet meer bij zijn ouders aan de Zeedijk hebben gewoond.

Frits.

afbeelding van Egbert_

Dat het wellicht bij/achter het latere kadastrale nummer Q84 lag is zeer wel mogelijk, maar helaas nog geen bewijs.  Waarom denk je dat ??

Dit is een mogelijke veronderstelling omdat het in 1832 in eigendom is van Harmen Jans van der Kolk. En hij door zijn vrouw verwant is aan Hendrik Gerrits, die Pinksteren 7 beleende vanaf 1759. Twaalf morgen land, daar zal een boer bij in de buurt willen wonen.

Maar ik moet toegeven, bij nader inzien, dat het ook meer westwaarts gelegen kan hebben, vanwege de toevoeging gelegen by Luyterzyl. De uitgang -zijl (ook: -ziel) wordt gebruikt in combinatie met bemaling. Op oude kaarten (TenHave 1648) is een molentje te zien langs de Zeedijk, en waar het waterstroompje (vanaf de Bisschopswetering) en de dijk elkaar kruisen lijkt me de locatie voor de molen die water uit de polder moet pompen. En wat me daar verder opviel, is dat het erf van Warner Timmerman (kadaster 1832) de naam de Werf draagt. Terwijl de andere erven in de buurt de naam van de bewoner dragen (of de locatie, zoals 1e Maateboer). En een werf was een verhoging in het landschap, prettig om daarop een spijker te bouwen lijkt me.

Maar het zijn allemaal slechts aanwijzingen, of het werkelijk de gezochtte locatie is kan ik niet zeggen.

 

 

 

 

 

afbeelding van van'tspijker

Egbert,

Bedankt.

Ik wist dat AW het Piggenland in beheer had. Hij nam dus kennelijk de thinsverplichtingen over, lang voordat hij met de weduwe van EP trouwde (1783) en op het spijker ging wonen.

Frits.

afbeelding van Egbert_

Over dat zelfde Pinsteren 4:

"aght mergen in Mastebroeck in der Asschet, in Marcelisslagh", "ses mergen, genaemt Piggenlant, in Marcelisslach in Mastebroeck gelegen."

Die agt mergen wordt in de loop der tijd gesplitst in kleinere delen. Het deel dat Arent Willems beleent:

(xv:45v)     Evert Peters, oud ongeveer 22 jaar, onder hulderschap van zijn stiefvader Albert Louwsen
Datering: 1766 mei 24

(xv:166v) Arent Willems op 't spijker bij de Zeedijk na de dood van Evert Peters; onder voorwaarde dat hij samen met Wolter Grootenhuys en Berent Hendriks de jaarlijkse thins zal betalen
  1783 okt 11

http://www.historischcentrumoverijssel.nl/doorzoek-de-collecties/archiev...

afbeelding van ria van bessen

Het register 1830 is door Henri Wolf  niet volledig overgenomen maar de nummering schijnt identiek te zijn met het buurschapsregister 1741/1806. Verder schrijft hij.

Aangezien het kadaster 1832 alleen de eigenaar weergeeft kan men geen koppeling maken met de OAT behorende bij de kadastrale minuutkaarten van dat jaar.

In combinatie met het boek der Huizen 1839 kan dat wel omdat daarin de eigenaar én de bewoner worden vermeld, behalve als er tussentijds een mutatie heeft plaatsgevonden in bewoning. In Berkum is er rond 1830 een hernummering geweest, waardoor het oude nummer uit het buurschapregister moet worden gebruikt

En dan is nr 6 in het boek der Huizen identiek aan het kadastrale nummer  Q 47 - eigenaar en bewoner is Evert Schaapman

afbeelding van Egbert_

Je moet de beide bronnen naast elkaar leggen, dan zie je de overeenkomesten. Het document op vpnd noem ik maar even 1806, en het inwonersregister 1741-1806 noem ik even 1741. Als je de documenten vergelijkt valt op dat:

 • nr. 2 (1806) = nr. 2 (1741, f340 B) [Hullen]
 • nr. 10 (1806) = nr. 10 (1741, f328 B) [Blankvoort]
 • nr. 15 (1806) = nr. 15 (1741, f333 B) [Scheuer, predicant]
 • nr. 28 (1806 = nr. 28 (174, f346 B) [van Milgen]
 • nr. 30 (1806) = nr. 30 (1741, f348 B) [Rietman]
 • nr. 40 (1806) = nr. 40 (1741, f358 B) [Knol]
 • nr. 45 (1806) = nr. 45 (1741, f363 B) [Prins]
 • nr. 47 (1806) = nr. 47 (1741, f365 B) [Kooijker]
 • nr. 50 (1806) = nr. 50 (1741, f368 B) [Hollander]
 • nr. 68 (1806) = nr. 75 nu 68  (1741, f393 B) [Bouwmeester]
 • nr. 73 (1806) = nr. 80 nu 73 (1741, f398 B) [Kiefte]
 • nr. 77 (1806) = nr. 84 nu 77 (1741, f402 B) [Netjes]
 • nr. 80 (1806) = nr. 87 nu 80 (1741, f405 B) [Berends Zeedijck]
 • nr. 85 (1806) = nr 92 nu 85 (1741, f410 B) [Post]

Dit zijn enkele voorbeelden, de tussenliggende gegevens komen ook overeen.

Na nr. 85 (1806) staat er een streep in het document en in de kolom Canton staat 's Herenbroek en gaat het verder met Henniphof, Leeuw. Bovenstaande moet illustreren dat de nummers in het Registre Civique huisnummers zijn, en dat de volgorde in Register 1741 gelijk is, en aan de nummering aangepast aan het Registre Civique.

En verder de opmerking dat nr. 13 (1806) ontbreekt, maar wel nr. 13 (1741, f331 B), zonder dat dat invloed heeft op de nummering in beide documenten. Ook nr. 27 (1806), waar Gerrit Arens van 't Spijker woonde ontbreekt, maar er is wel nr. 27 (1741, f345 B). Oveenkomst tussen beide huizen is, dat er rond 1806 een weduwe woonde. Geertje Derks vanaf 1809 en Aleida van Marle sinds 1802. Wat overigens doet vermoeden dat het Register Civique niet van 1806 is, zoals aangegeven op vpnd, maar van na 1809.

afbeelding van van'tspijker

Ria,

Neen, dat wist ik nog niet.  Maar ga het zeker verder uitzoeken. Ben benieuwd wanneer dat was. Woonde Peter Everts, als stiefzoon, toen nog ""thuis"" op het spijker ??  Uit ander stukken weet ik wel dat AW en PE later, voor wat beheer, pacht, eigendom etc. betreft veel samen hebben gedaan.  Verhoudingen moeten dus goed zijn geweest.  Voor mijn familie genalogie allemaal niet zo belangrijk maar best interessant om allemaal te kunnen weten.  Mijn  doelstelling is niet alleen te weten wie ze waren, maar vooral ook wat voor mensen ze waren.

Alweer bedankt dus.

Frits.

Pagina's