Joannes Reuten uit Stevensweert, in 1736 burger van Kampen?

DoorBruno Klappeop19/08/2016 - 12:43

Mijn voorvader Joannes Reuten (Ruijten), gedoopt 21-8-1682 in Stevensweert (Limburg), trouwde 18-1-1705 in Stevensweert met Christina Leurs (1684-1734), en zij kregen daar 9 kinderen.
Na de dood van Christina, op 17-11-1734, is hij waarschijnlijk naar Kampen verhuisd, want in 1736 werd een zekere Joannes Reuten in het burgerboek van Kampen ingeschreven als niet-weidende.
Weet iemand of hij dit inderdaad is, en of er meer informatie over hem in het burgerboek staat?

Zijn zoon Christinanus Jans Ruijten (Rueten, Reuijte), gedoopt 2-1-1718 in Stevensweert (Limburg), staat vermeld in het NG ondertrouwboek van Kampen: "1745, den 10e September, Christiaen Rueten, j.m., Marritje Jacobs, j.d., met att. van Ens."
Zij trouwden vervolgens op Schokland en bleven daar wonen, waar hij als timmerman zijn brood verdiende.
Mogelijk was ook zijn vader Joannes Reuten timmerman van beroep, of wellicht houthandelaar, want in 1712 deed hij een bod op de notebomen van een Spaanse jonker die net buiten Stevensweert woonde, wat overigens uitmondde in een vechtpartij waarbij Reuten maar ternauwernood aan de dood ontsnapte.

Zou het kunnen zijn dat deze Joannes Reuten uit Stevensweert hertrouwd is met Geesje Berends (Berend, Berrens)?
Dan zouden hun kinderen zijn:

1. Martinus Rutten, ged. RK te Kampen (Paterskerk) op 7-8-1735.

RK doopboek Kampen, Paterskerk: "1735, 7 Aug. baptiz. est Martinus Rutten, filius Jo[ann]is Rutten et Geesje Berrens. Suscept. Gerrit Sijveringh et Agatha Rutten."

2. Maria Cathrina Rutten, ged. RK te Kampen (Pastoorskerk) op 28-3-1737.

RK doopboek Kampen: "Pastoorskerk: 28 Martii - bapta. Maria Cathrina, pr. Joannes Rutte, matr. Geessie Berends. Pat.us. Francis Colin."

3. Martinus Rutten, ged. RK te Kampen op 5-4-1739 (Pastoorskerk).

RK doopboek Kampen, Pastoorskerk: "1739, 5 Apr. baptiz. est Martinus, cujus parentes Joannes Rutten et Geesjen Berend, Patrinus Christiaen Ruijten."

Wellicht dat de trouwakte van deze Joannes Reuten en Geesje Berends meer informatie geeft, maar die heb ik nog niet kunnen vinden.

Ik vond in het NG begraafboek Kampen: “Buitenkerk: 1767, den 5 Februarij, Jannes Ruijten, 3:10:0."
Is dit dan mijn voorvader Joannes Reuten?

Zie ook de vraag van John Aben van 19-3-2008.

Reacties

afbeelding van ria van bessen

En waarom is er maar één? Omdat die Jannes die huwt in 1733 ook wel van Stevensweerd kan komen, dus daar gedoopt is. Van hem is zeker dat hij in Kampen woont.

Ik hoef geen gelijk hoor, je moet het gewoon bewijzen.

Is het mogelijk dat Jannes de soldaat  ... een zoon kan zijn van Jannes en Cristina?

Aanvulling; dan zou ook verklaard zijn waarom Chris doopgetuige is, niet dan?

 

 

 

afbeelding van helen

Bruno Klappe schreef: 

Ik denk dat je gelijk hebt, Ria. Ik las in de Kamper Almanak van 1996 op blz. 159 dat je drie jaar in de stad moest wonen voordat je burger kon worden.

 

Wist je dat mensen die eervol ontslagen waren uit het leger,  overal in het land mochten gaan wonen en gratis burgerschap kregen?

Helaas weet ik niet meer waar ik dat las.

 

afbeelding van Bruno Klappe

Dank je voor je bijdrage, Klunder!
Ria, je zegt dat er in Kampen maar één Jannes Reuten was, maar er waren er twee!
De eerste is Jannes Reuten uit Stevensweert, sinds 1734 weduwnaar van Christina Leurs, die in 1736 burger van Kampen werd ("Johannes Rutten geboortig van Stevensweert, sal deze stadsmeente niet mogen beslaen, gratis").
De tweede is Joannes Rutten die in 1733 in Den Ham trouwde met Geesje Berends en in de jaren 1735-1739 kinderen in Kampen kreeg. Nergens blijkt uit dat hij uit Stevensweert afkomstig is!
Waarom moet dan de op 5-2-1767 in Kampen begraven Jannes Ruijten de man van Geesje Berends zijn?
Het zou toch ook om de weduwnaar van Christina Leurs kunnen gaan?

afbeelding van klunder

In Den Ham zit trouwens de volgende doop:

27-03-1733: Een kind van Jan Ruijten soldaat en Geesjen Berents in't dorp: Berendine

afbeelding van ria van bessen

Als er dan in Kampen maar één Jannes Reuten is; dan is hij die Jannes die met G. Berends was gehuwd,  tevens geboortig van Stevensweerd. Je weet niet waar hij geboren is, wel waar hij gehuwd is.

En kan hij dan een broer zijn van Catharina, ook jd van Stevensweerd?

 

afbeelding van Bruno Klappe

Je had gelijk, Ria! De met Geesje Berends getrouwde Joannes Reuten is inderdaad niet mijn voorvader Jannes Reuten, de weduwnaar van de in 1734 overleden Christina Leurs.
Ik vond namelijk het volgende:
Trouwboek Zwolle (inv. 731): "Den 25 april 1733, Jannes Ruijten, j.m., soldaat in de Compagnie van de Hr. Capitein Hambroick, alhier in guarnisoen, en Geesjen Berents, in den Ham. De proclam. gaan in den Ham, alwaar ook ingeschr. zijn. 1733, den 29 Meij att. gegeven om in den Ham te trouwen."
Dit is dus een andere persoon.
Maar wie zou nu die op 5-2-1767 in Kampen begraven Jannes Ruijten zijn: de weduwnaar van Christina Leurs, of de man/weduwnaar van Geesje Berends?

afbeelding van ria van bessen

Maar, als Jannes Rutten iemand anders is, dus niet de gezochte persoon,  wel is verwant aan Catharina [bij een doop Patr. Joannes Rutte], buiten Kampen is gehuwd, hier in 1736 al langer woont dan 3 jaar, dan is het huwelijk eerder gesloten en kan dus overal hebben plaatsgevonden. Er kunnen zelfs meerdere /oudere kinderen zijn, is Christiaan dus ook verwant. Maar niet de zoon van de gezochte, maar een neef? Is dat mogelijk?

 

 

afbeelding van ria van bessen

Ik heb ook niet meer RK begraaf gegevens.

Ik kan Geesjen niet weer vinden als wed. van .. of onder haar eigen naam in het HFG 1767 en die is in augustus opgesteld, dus een paar maanden na het overlijden van J. Reuten/Rutten.

Als Geesjen jd van Kampen is en huwt in Ijsselmuiden dan zou er een aantekening in Kampen moeten zitten.

 

 

afbeelding van Bruno Klappe

In Stevensweert zijn ze ook niet getrouwd. Misschien in IJsselmuiden, maar daar begint het trouwboek pas in 1737.
De site Kampen-Notarieel van Annick Alink ken ik inderdaad (mooi!), maar ik heb daar niets van dit echtpaar gevonden.
Ik heb ook de door Jan van Hulzen bewerkte Apostillen bekeken, en de door Kees Schilder bewerkte testamenten, maar ook daar helaas niets.
Het overlijden van Geesje Berends heb ik nog niet gevonden. Van wijlen Jan Rientjes kreeg ik, als ik hem trof in de archieven van Kampen of Zwolle, regelmatig transcripties van de DTB van Kampen. Die van de doop en trouw heb ik dacht ik compleet, maar van begraven/overlijden alleen die van de Pastoorskerk. Ik ben nu handmatig aan het zoeken, maar heb haar nog niet te pakken.

afbeelding van ria van bessen

Dat het huwelijk niet te vinden is in Kampen, is inderdaad vreemd. Tenzij Geesje uit Kampen is vertrokken, toen gehuwd en weer is teruggegaan. Je zou wel verwachten dat er dan toch een ondertrouw in Kampen zou moeten zijn. Maar de ervaring leert ook dat dat nog weleens ontbreekt.

In het Kamper onder[trouw]boek wordt ook bij een 2e huwelijk nog de geboorteplaats vermeld van diegene die huwt, ook al woont hij/zij inmiddels al jaren in Kampen. Een 2e huwelijk van Geesje is niet.

Je bent bekend met de site van Annick Alink? Veel gegevens betr. Kampen.

 

 

Pagina's