Jan Willemsz en Janna Jans op Velderman (Raalte, Ramele)

DoorMarc Alferinkop25/05/2017 - 18:25

In het doopboek van Raalte staan twee kinderen vermeld van Jan Willemsz en Janna Jans op Velderman: Geertje (3-3-1724) en Jan (2-2-1727). Weet iemand meer van deze Jan Willemsz en Janna Jans? Ik heb wel vermoedens, maar wil graag meer zekerheid.

Mijn hypothese is de volgende:

  • Trouwboek Bathmen (14-1-1714): Jan Willemsz soon van Willem Jansz Nijenhuijs en Janna Jansz dochter van Jan Gerrits Meijer, woonende beijden bij Jan Thonnisz, kerkmeester tot Holten. Getroud na Holten met attestatie van 03.02.
  • Trouwboek Holten (14-1-1714): Den 14 Jan. Jan Willems J.M. Soon van Willem Jansen Nijenhuis in Oele onder Laren met Janna Jansen J:D: van Jan Gerritsen Meijer tot Dorth. Hoenders betaalt

  • De doop van Jan Willems Nijenhuis heb ik niet gevonden, maar hij was een zoon van Willem Jans Nijenhuis en vermoedelijk Kunne Jansen Wansinck. Willem Jans Nijenhuis en Kunne Jansen Wansinck gingen in 1687 in Laren (Gelderland) in ondertrouw.
  • Janna Jansen was een dochter van Jan Gerritsen Meijer uit de Dortherhoek onder Bathmen. Haar moeder is onbekend. In 1731 laat Jan Gerritsen Meijer (op dat moment getrouwd met Geertje Gerrits) een testament opstellen, waaruit blijkt dat hij twee voorkinderen heeft. Eén daarvan is Janna (dan nog in leven). De doop van Janna heb ik niet gevonden, tenzij ze in 1694 (Bathmen) gedoopt is als Jenneken.
  • Ik heb het vermoeden dat Jan Willems Nijenhuis en Janna Jansen Meijer na hun trouwen pachters zijn geworden op ’t Vree (Vreeman, Vreman) in Oolde onder Laren. Daar wordt in 1714 ene Kunne gedoopt, als dochter van Jan Willemsen op ’t Vree. In 1716 volgt een Maria als dochter van Jan Willemsen op ‘t Vree. In 1718 en 1719 worden er dochters (Janna en Geertjen) gedoopt van Jan op ’t Vree.
  • In 1723 (en waarschijnlijk al in 1721) zitten er nieuwe pachters op ’t Vree: Jan Lambers op ’t Vree laat dan ook een Kunneken dopen. Jan Lambers was getrouwd (Laren, 1717) met Swenneken Willems Nijenhuis, een zus van Jan Willems Nijenhuis.
  • In 1718 worden Jan Vreman en Janna Janssen Vreman aangenomen als lidmaten in Laren. Volgens dit lidmatenboek zijn ze met attestatie vertrokken naar Raalte. Helaas staat daarbij niet vermeld wanneer ze zijn vertrokken

Zijn Jan en Janna toen terecht gekomen op Velderman in Raalte (Ramele)? Alle informatie en suggesties zijn welkom!

Marc

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Er is één echtpaar Jan Willems x Janna Jansen die in die periode in Raalte voorkomt, en zij wonen op de caterstede het Lorkeers in Heeten.

afbeelding van Marc Alferink

Het lidmatenboek van Raalte start in 1745 met volgens mij een opsomming van alle lidmaten. Bij Velderman wordt Janna Teunisssen genoemd (en bij Klein Velderman Gerritjen Hammerts, Gerrit Derks en Aaltje Jans). Daar zit dus geen Janna Jansz bij. Tussen 1761 en 1779 worden er in Raalte kinderen gedoopt van Jan Berends x Janna Teunissen op Velderman. Ik weet niet of dit de Janna Teunissen uit 1745 is.

Helaas zijn er in het lidmatenboek van Bathmen een paar hiaten. Gegevens uit de periode 1738-1747 ontbreken. En dat is juist de periode die we nodig hebben.

Via, via werd me nog een andere suggestie gedaan. De weduwe van Willem Kolkert (Jenneken Martens Meulemans) hertrouwt in 1753.In de momberstelling die wordt opgemaakt voor het hertrouwen van Jenneken worden Jan Moleman en Jan Moespodt tot momber benoemd. Jan Moleman is een broer van Jenneken Martens Meulemans. Maar hij is ook getrouwd met ene Geertjen Jansen:

Trouwen Colmschate: 30-03-1743 Jan Martens j.m. te Wesepe, met Geertjen Jansen j.d. aan Groot Baerle O.C. met attest. van Wesepe attest. gegeven naa Wezepe den 27. April.

Geertjen Jansen zou in theorie ook nog een dochter van Jan Willemsz en Janna Jans Velderman kunnen zijn… (doop 3-3-1724 Raalte).

Marc

afbeelding van Marc Alferink

Inmiddels heb ik toch een antwoord op mijn oorspronkelijke vraag: Jan Willemsz en Janna Jans op Velderman zijn inderdaad dezelfde personen als Jan Willemsz Nijenhuijs x Janna Jansz Meijer. Het antwoord kwam uit het ORA Bathmen. In 1737 wordt Jan Velderman uit Raalte namelijk genoemd als bloedmomber/oom van de kinderen van Harmen Braakman en Jenneken Willems.

Jenneken Willems is een zus van Jan Velderman. Dit is haar huwelijk (Bathmen): 04.01.1716 Herman Petersz weduwenaar van wijlen Janna Lambertsz in Z: Lo en Jenneken Willemsz dochter van Willem Nijenhuijs, wonende bij Meijer onder Dorth. Alhier getroud 26.01 op attesti van ds. Snethlagen tot Laren.

En het hertrouwen van Harmen Braakman (ook in Bathmen): 12.10.1737 Harmen Peters weduwenaer van Jenneken Willemszen Braakman en Hendersjen Willemszen j. dochter van Willem Brink, wonende tegenwoordig aan Grote Oink, beide in Zuijd Loo. Alhier getrouwt 03.11.

Marc

afbeelding van ria van bessen

Dat is inderdaad mogelijk, misschien woonde ze intussen al in Bathmen. Is er een lidmaatboek van Bathem. Heb je trouwens al wel het lidmaatboek van Raalte doorgenomen?

 

afbeelding van Marc Alferink

Jammer dat er in Raalte niet veel te vinden is over Velderman. Ik blijf het ontbreken van die momberstelling vreemd vinden. Want als Willem Jansen Velderman (Kolkert) inderdaad een zoon is, dan was hij in 1741 nog niet getrouwd. Misschien is het nog mogelijk dat de momberstelling in Bathmen is opgemaakt. Jan Jansz kwam daar vandaan en ook Janna Jans (weduwe op Felderman) had haar roots in Bathmen. Ik ga daar tzt eens naar zoeken.

Marc

afbeelding van ria van bessen

Er is een kleine en een grote Velderman in Ramele.

Aaltje Jansen van het kleine Velderman in Ramele [ondertr. 28-03-1750 te Colmschate met Gerrit Derks.Ik kom hem 1x tegen als Gerrit Derks Velderman in het jaar 1755 - hij is dan keurnoot.

In 1747 is Jan Arends meijer op Veldermans - hij huwt Maria Jansen op 2-10-1747 RK Wijhe

Hij hertr. met Janna Jansen volgens de erfuiting f83 dd 25 juni 1752 - hij heeft dan een onm dochter Aaltjen. En deze is RK.

Er is een wijlen Jan Velderman, gezien de huwelijksakte van Maria Jansen als dochter van.

Janna Jans wordt inderdaan genoemd weduwe op Feldermans in 1747, maar er is geen erfuiting.

Ik ga er dan vanuit dat er óf geen kinderen waren óf de kinderen waren gehuwd.

In 1746 laat Geertrui Janssen op Velderman in Ramele een kind dopen genaamd Jan

In 1766 zie ik ook nog in het RK boek vermeld dat er een nieuwe Velderman is zie huwelijk 16-02-1766

Verder is er weinig te vinden over Velderman wat je zou kunnen gebruiken. Dus of het lukt?

 

afbeelding van Marc Alferink

Als bovenstaande hypothese klopt, heb ik nog informatie over de kinderen van Jan Willemsz en Janna Jans op Velderman.

Maria, die op 26-1-1716 in Laren gedoopt werd als dochter van Jan Willemsen op t' Vree, trouwt in 1743 in Bathmen:

Trouwen Bathmen: 21.09.1743 Gerrit Harmssen jm., zoon van Harmen Boschman, wonende aan Bannink in Essen onder Colmschate en Maria Janssen jd. van wijlen Jan Velderman onder Raalte, tegenwoordig wonende aan de Tollerije in Bathmen. Deze zijn alhier getrouwt 27.10. op att. van Diepenveen.

 

Waarschijnlijk was er ook nog een zoon Willem Velderman. Hij trouwt in 1750 en 1751 in Colmschate:

Trouwen Colmschate: 24-01-1750 Willem Jansen j.m. soon van wijlen Jan Velderman, thans aan het Klooster in Rande, met Maria Wicharts weduwe van wijlen Albert Dercks in de Belte in Tjoene B.O.C. getrout den 15. Februarij.

Trouwen Colmschate: 08-05-1751 Willem Jansen weduwenaar van wijlen Maria Wicharts aan het Kolkerts in den Vuilick O.C. met Jenneken Martens j.d. van wijlen Marten Meulemans aen den Kiesenbrinck in Hengvorden onder Olst getrout den 30. Maij op attest. van Olst.

Uit zijn eerste huwelijk had Willem een zoon (Willem, doop Colmschate 14-2-1751) en uit zijn tweede huwelijk een dochter (Willemken, doop Colmschate 30-7-1752).

Bij de geboorte van Willemken is vader Willem al overleden (dat wordt ook in het doopboek vermeld): Den 21 Juni [1752] een uur geluid over Willem op ’t Kolkert in den Vuilink.

Maar weet iemand wat er verder op Velderman gebeurd is? Janna Jans hertrouwde in 1741 met Jan Jansz. Dan moet er een momberstelling opgemaakt zijn want er waren kinderen. Maar ik de ORA Raalte kan ik hem niet vinden. En zijn Jan Jans en Janna Jans op Velderman blijven wonen of vertrokken naar elders? Ze laten in Raalte in ieder geval geen kinderen meer dopen.

Alle informatie is welkom!

Marc

 

afbeelding van Marc Alferink

Nog een aanvulling op bovenstaand bericht. Uit het trouwboek van Bathmen:

11.07.1741 Op attestatie van Raalte van 11.07: Jan Jansz jm. te Bathmen en Janna Jans weduwe op Felderman in Ramele onder Raalte. Deze zijn te Raalte getrouwd en hebben attestatie bekomen 01.09.1741.

Er zou dus een momberstelling moeten zijn...